Pár tipů pro InDesign: Dokumenty, navigace, easter eggs - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Pár tipů pro InDesign: Dokumenty, navigace, easter eggs

Adobe InDesign sazba

28. srpna 2006, 00.00 | Zejména začínajícím, ale občas i pokročilejším uživatelům InDesignu bychom rádi postupně
přiblížili různé tipy a triky, které zvýší jejich produktivitu v prostředí daného
programu. Dnes se takto budeme věnovat tvorbě a ukládání dokumentů, navigaci a zábavným
i relativně užitečným easter eggs.

Adobe InDesign je komplexním programem, a tak se asi najde málokterý jeho uživatel, který zná schopnosti tohoto produktu dokonale - platí to samozřejmě nejvíce pro začínající uživatele, ale i ti zkušení jdou někdy na věc způsobem, který nemusí být právě optimální. S ohledem na danou skutečnost jsme se rozhodli příležitostně na Grafice publikovat sbírku různých tipů a triků, které naučí nebo alespoň připomenout nástroje a postupy, jejichž nasazení pomůže zvýšit uživatelskou produktivitu a řešit různé problémy. Dnes takto budeme svou pozornost věnovat tvorbě a ukládání dokumentů, navigaci a různým easter eggs, tedy skrytým funkcím sloužícím k pobavení i seriózní práci. Dále uvedené informace jsou platné v InDesignu CS i CS2 ve Windows i na Macovi, názvy klávesových zkratek uvádíme pro Windows, uživatelé na platformě Macintosh si místo Ctrl dosadí klávesu Command a namísto Alt zase Option. Při odkazování na klávesové zkratky předpokládáme výchozí nastavení InDesignu.

Tvorba a ukládání dokumentů

Denním chlebem při práci v InDesignu je především tvorba a otevírání dokumentů. K vytvoření dokumentu slouží příkaz Soubor-Nový dokument (File-New-Document, klávesová zkratka Ctrl+N). Toto je triviální informace, stejně tak i to, že nastavení vytvářeného dokumentu se řídí volbami v okně Nový dokument (New Document), kde lze zadat vlastní hodnoty nebo použít přednastavení (presets). Méně známo už ovšem může být to, že klávesová zkratka Ctrl+Alt+N vytvoří nový dokument (podle výchozích nastavení) bez daného dialogu. Pokud pak v okně daného dialogu nastavíte nějaké hodnoty, které jste nechtěli, můžete vše spravit stiskem klávesy Alt (nebo kombinace Ctrl+Alt). Tím se tlačítko Zrušit (Cancel) změní na Obnovit (Reset) a po stisknutí obnoví původní hodnoty. Chcete-li názvy dosud vytvořených předvoleb vidět v abecedním pořadí, stiskněte při volbě příkazu File-Document Presets (Soubor-Předvolby dokumentu) klávesovou kombinaci Ctrl-Alt-Shift - ta seřadí podle abecedy všechny příkazy v nabídkách, takže daný trik lze použít nejen pro dokumentové předvolby, ale i předvolby PDF či tiskové a pochopitelně rovněž příkazy samotné. Pokud chceme vytvořit dokument na základě určitého existujícího přednastavení (nebo takto chceme tisknout či exportovat do PDF) a nepotřebujeme již vidět odpovídající dialog, stačí když při kliknutí na název daného nastavení přidržíme Shift.

idt1f.jpg

Nastavení presetu lze anulovat

Obligátní příkaz pro uložení dokumentu Soubor-Uložit (File-Save, zkratka Ctrl-S) stojí za to někdy zaměnit příkazem Soubor-Uložit jako (File-Save As, Shift-Ctrl-S) i když ukládáme do dokumentu stejného jména. InDesign totiž v daném případě provede optimalizaci dokumentu (odstranění duplicitních objektů apod.), což vede zejména k nižšímu objemu souboru a také menšímu riziku pádů a poškození daného dokumentu - výsledek se pozná zejména u dokumentů objemnější, s provedením vícero změn. Chcete-li takto optimalizovat dokument, ve kterém jste neprováděli žádné aktuální změny, otevřete jej, něco přidejte a zase hned umažte, následně zadejte Uložit jako. Tak trochu obměnou daného tipu je doporučení občas bělem déletrvající práce InDesign uzavřít a znovu spustit: dojde k pročištění RAM a odkládacích souborů, InDesign tedy bude svižnější a opět se sníží riziko pádů.

S optimalizací při ukládání souvisí i instrukce pro ty, kdo připravují soubory Microsoft Wordu určené k načítání do InDesignu. Funkce rychlého ukládání (Fast Save) ve Wordu generuje zbytečně objemné dokumenty činící při dalším zpracování (tedy i importu) problémy, a je vhodné ji mít vypnutou.

Pokud chcete naráz uložit všechny dokumenty rozpracované v InDesignu (například ve chvíli nestability systému), stačí stisknout kombinaci Alt-Ctrl-Shift-S. Rychlé uzavření všech otevřených dokumentů lze zajistit stiskem kombinace Alt-Ctrl-Shift-W nebo kliknutím na uzavírací tlačítko libovolného okna se stištěnou klávesou Alt.

Zajímá-li vás, jak funguje někdy skoro až zázračná funkce obnovy dokumentů, jejichž zpracování bylo násilně přerušeno například z důvodu pádu InDesignu či havárie systému, můžete si prostudovat příslušnou Adobe Tech Note. Přednastavení adresáře pro zálohové soubory (viz odpovídající volba předvoleb - Úpravy-Předvolby-Správa souborů, Edit-Preferences-File Handling-Document Recovery Data) na druhý, nesystémový disk může zvýšit výkonnost InDesignu: záleží na objemu dokumentu.

Navigace v dokumentu

Prohlížení dokumentu pouze s pomocí myši (skrolování, použití lupy a dalších prostředků) je často proces zbytečně zdlouhavý. Vyplatí se proto osvojit si pár zásadních klávesových zkratek, které produktivitu v daném směru drasticky zvýší.

idt2f.jpg

Dokument lze zobrazit vícekrát

Základní pomocníci se pamatují snadno, neboť jde vždy o kombinaci Ctrl a čísla. Konkrétně Ctrl-1 zvětší aktivní oblast v dokumentu na 100 % velikosti, Ctrl-2 na 200 %, Ctrl-5 na 50 %. Lze také určit konkrétní procento zvětšení a to stiskem kombinace Ctrl-Alt-5 a poté zadáním odpovídajícího procenta. Pokud je vybrán před použitím některé z daných zkratek nějaký objekt, bude tvořit střed zvětšené oblasti. Ctrl-0 zajistí zarovnání celé stránky do okna, Ctrl-Alt-0 pak celé dvojstránky, zobrazení včetně odkládací plochy zajistí Ctrl-Alt-Shift-0. Je-li zapotřebí přepnout mezi současnou a předchozí velikostí zobrazení, můžeme tak učinit s pomocí kombinace Ctrl-Alt-2. Ctrl-+ zajistí plynulé zvětšení a Ctrl-- (Ctrl a mínus) zase zmenšení pohledu.

Od věci není ani pár zkratek, které zvýší efektivitu použití myši při navigaci. Dvojstránku zarovnáme do okna poklepáním na nástroj Ručička, poklepání na Lupu zvětší dokument na skutečnou velikost. Pokud přidržíme Ctrl-Mezerník, invokujeme tím přechodně Lupu, kterou pak můžeme vybrat určitou oblast ke zvětšenému zobrazení, Alt-Ctrl-Mezerník zajistí zmenšení. Obdobně lze přechodně aktivovat nástroj Ručička k posunům stránek, pokud použijeme kombinaci Alt+Mezerník. Jestliže vám nevadí potřeba dávat při práci trochu pozor na aktuální stav dokumentu, můžete u Ručičky použít i pohodlnějších kláves Mezerník (je-li aktuálně kurzor mimo textový rámeček) a Alt (v textovém rámečku).

Pro rychlý přesun na vybranou stránku v dokumentu je nejjednodušší použít klávesovou zkratku Ctrl-J, po ní zadáme číslo stránky a stiskneme Enter. Možný je takto i přechod na předlohovou stránku, místo čísla zadáme několik prvních písmen z názvu. Čísla stránek se mohou lišit od fyzické pozice v dokumentu (například u součástí knihy), přechod na fyzickou pozici určíme u metody popsané výše zadáním znaménka + a absolutního čísla stránky (tedy třeba +1 pro první stránku v dokumentu apod.).

Zajímavé možnosti různých pohledů na dokument nabízí příkaz Okna-Uspořádat-Nové okno (Window-Arrange-New Window). Ten dovoluje tentýž dokument otevřít nezávisle na sobě ve vícero oknech. Pokud tak učiníme, můžeme například v jednom okně provádět editaci první stránky dokumentu a v druhém vidět, jak se úprava projevuje na stránce poslední, v jednom okně vidět kompletní pohled na dokument, v druhém zvětšenou oblast určité stránky atp. K aranžování oken vedle sebe přitom slouží příkazy z nabídky Window-Arrange-Tile nebo Cascade (Okna-Uspořádat-Dlaždice nebo Kaskáda).

idt3f.jpg

Navigator

Jiným navigačním prostředkem je nástroj Navigátor (Window-Object & Layout-Navigator). Jedná se o samostatnou paletu, na které lze zobrazit aktivní dvojstránku nebo všechny dvojstránky dokumentu. S pomocí jezdce se pak určuje výřez pohledu, jehož přesunem na paletě se stanovuje část dokumentu, která se bezprostředně zobrazuje v okně dokumentu. Paletu Navigátora lze zmenšit či zvětšit a tak určit velikost náhledů dvojstránek, s kterými zde pracujeme.

Easter Eggs

Obdobně jako jiné aplikace obsahuje i InDesign easter eggs, tedy skryté funkce, jež mají především pobavit. V případě InDesignu je k dispozici žertovná animace mimozemšťana. Dosáhneme ji tak, že otevřeme dialog pro tisk a stiskneme tlačítko Uložit přednastavení (Save Preset). V následném dialogovém okně pojmenujeme přednastavení jako "Friendly Alien" a stiskneme OK. Po kliknutí na náhledové okno v levém dolním rohu tiskového dialogu uvidíme po malé chvíli animaci návštěvy vesmírného vetřelce, tvářícího se nadmíru přátelsky.

idt4f.jpg

Mimozemšťan v InDesignu

Jsou zde ale i easter eggs, které lze použít k seriózní práci. Poměrně komplexní výpis všemožných informací o dané instalaci InDesignu (verze, knihovny, statistiky dokumentu, pluginy aj.) se objeví poté, co se stisknutou klávesou Ctrl (případně Ctrl-Alt) klikneme na Nápověda-Co je InDesign (Help-About).

Jiné zajímavé easter eggs spočívají ve tvorbě speciálních typů tahů. Otevřít je takto třeba vždy okno pro tvorbu stylů tahů a zde zadat příkaz k vytvoření nového tahu. Pokud tahy pojmenujeme "Feet" (typu přerušovaný - dash), "Lights" (typu přerušovaný - dash) či "Rainbow" (typu pruh - stripe), získáme poměrně zajímavé tahy, snad i k reálnému použití.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: