OpenOffice: kancelářské a domácí publikování zdarma - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

OpenOffice: kancelářské a domácí publikování zdarma

technologie tabletpc

10. října 2003, 00.00 | Dostupnost pro různé platformy a jazyková prostředí, nulová cena, výstup do PDF a
Flashe, všestranná podpora XML: Činí tyto i další vlastnosti z nové verze OpenOffice
killer aplikaci pro nenáročné publikování?

Balíky kancelářských aplikací složené z nástrojů, jako jsou textový či tabulkový procesor, kreslicí aplikace a prezentační program patří, ať už chceme či nechceme, částečně i do publikačního průmyslu. Slouží totiž jednak coby nejčastější nástroj pro pořizování předloh k sazbě, stále významnější je pak jejich nasazení přímo k tvorbě tištěných či elektronických publikací. I když kvalita takovýchto publikací není, díky omezením zmíněného typu programů i poměrně nízké "typografické gramotnosti" uživatelů, právě valná, lze přesto říct, že se kancelářské a domácí publikování, postavené na uvedených nástrojích, stává stále rozšířenějším a významnějším. Mnoho uživatelů totiž preferuje rychlé a finančně nenáročné zpracování na úkor kvality, kterou dokáží garantovat profesionální polygrafie a webdesign.

Office sad je dnes celá řada. Suverénní postavení má mezi nimi komerční Microsoft Office. Té se snaží konkurovat řada jiných řešení uvedeného typu, nabízejících srovnatelnou paletu nástrojů za obvykle výrazně nižší nebo též někdy zcela nulovou cenu. Velmi perspektivním produktem je v uvedené oblasti OpenOffice, balík vyvíjený coby Open Source projekt pod záštitou společnosti Sun Microsystems. Ten byl nedávno představen ve verzi 1.1, která přináší několik významných vylepšení, mající vliv i na výše naznačené publikační využití uvedeného typu aplikací. O přiblížení těchto nových možností bychom se rádi pokusili v tomto našem článku. Nepůjde nám tedy o nějakou komplexní recenzi uvedeného balíku (ta by se tak trochu rozcházela se zaměřením našeho serveru), ale spíše o zamyšlení nad tím, kudy by se mohlo ubírat kancelářské publikování v nejbližší budoucnosti.

K základním vlastnostem OpenOffice

Připomeňme nicméně nejprve, jaké základní možnosti OpenOffice svým uživatelům nabízí. Začít bychom měli u toho, že se jedná o produkt po všech stránkách multiplatformní: k dispozici je pro Linux a různé další formy Unixu, Windows i Maca. Díky úsilí lokalizátorů z různých zemí je tento balík dostupný nejen v angličtině, ale též dalších evropských jazycích, češtinu a slovenštinu nevyjímaje, a také třeba hebrejštině, korejštině či čínštině. Jazyková podpora je přitom řešena na profesionální úrovni, neboť zahrnuje nejen lokalizaci rozhraní produktu, ale též podporu příslušného dělení, kontrolu pravopisu, odpovídající tezaurus a mnoho dalšího. Coby Open Source aplikace je OpenOffice ke stažení zcela zdarma, na jejím vývoji se mimo zaměstnanců Sunu podílí dobrovolní vývojáři i koncoví uživatelé z různých zemí. Pro ty, kdo požadují profesionální podporu, je k dispozici komerční verze uvedeného balíku, označená jako StarOffice (na zdrojových kódech její šesté verze byla OpenOffice postavena).

Aplikacemi OpenOffice jsou textový procesor Writer, tabulkový procesor Calc, presentační nástroj Impress, program pro ilustrace a diagramy Draw a dále nástroje pro přístup k databázím různých typů. Možnosti jednotlivých aplikací nemáme zde v úmyslu popisovat, spokojme se pouze s konstatováním, že je nabízeno prakticky vše, co běžný i náročnější uživatel od kancelářského balíku vyžaduje. Důležité je, že všechny aplikace jsou spolu poměrně úzce provázány, a to především na úrovni dokumentů (vkládání kreseb či tabulek do textu apod.). Zajištěna je také velmi silná oboustranná kompatibilita s Microsoft Office.

opof1f.gif

Writer: jedna z aplikací OpenOffice.

Tolik tedy k základním vlastnostem. Nyní se již podívejme na vlastnosti OpenOffice, které považujeme za zajímavé z hlediska publikačního průmyslu.

Export do PDF

Novinkou je v OpenOffice export do PDF, dostupný ve všech aplikacích balíku. Ten probíhá nejjednodušším možným způsobem: uživatel zvolí příslušný příkaz, rozsah stránek či úsek stránky, jež mají být převedeny a jeden ze tří způsobů komprese (obrazovka, sazba, tisk), pak už se provede uložení. Možný je rovněž uvedený typ exportu s odesláním generovaného souboru na zadanou e-mailovou adresu. Mnozí uživatelé budou tedy postrádat pokročilejší převodní možnosti, jako je například automatické generování bookmarků. Na druhou stranu funguje uvedený typ převodu korektně i s češtinou a nevyžaduje skutečně nic víc, než co jsme popsali výše. Pro mnoho uživatelů může být takováto zdánlivě primitivní funkce významná pro výměnu dokumentů i tvorbu elektronických publikací.

Nastavení exportu do PDF.

Webovské publikování

OpenOffice již od svého uvedení poskytuje poměrně silné nástroje pro tvorbu HTML stránek, resp. vytváření textových dokumentů, obsahujících odkazy a jiné prvky, použitelné při publikování na Webu. Nejnověji je k dispozici rovněž export do formátu Flash, který lze využít pro prezentace a obrázky. Ilustrační nástroj Impress pak umí své ilustrace převést do vysoce perspektivního standardu pro (nejen) webovskou grafiku SVG. Exportní možnosti jsou ve všech případech opět spíše jen základní.

TeX

Coby samostatná aplikace i odpovídající filtr je k dispozici konvertor pro převod dokumentů Writeru do LaTeXu, tj. jednoho z dialektů, zpracovatelných sázecím systémem TeX. I když se zatím jedná o převodník v raném stádiu vývoje, jsou již dnes jeho schopnosti dostatečné zejména k převodům kratších, ale i komplikovanějších dokumentů. Writer se tak může stát vlastně jakýmsi front-endem TeXu, i když postrádá pokročilejší funkce, jaké nabízí například LyX. Uvedený typ převodu může každopádně nabídnout typograficky velmi kvalitní výstup, s kterým lze dále "čarovat" pomocí různých aplikací (např. pdfTeX pro pokročilý převod do PDF). Bez zajímavosti není ani existence opačného převodníku, tedy z LaTeXu do Writeru, dodávaného v rámci systému TeX4ht.

Podpora mobilních platforem

Stále více se publikačním médiem stávají i kapesní počítače, použitelné dnes zejména coby prohlížeče elektronických dokumentů a knih. Novinkou v OpenOffice je podpora uvedených zařízení a to opět na úrovni exportu do formátů AportisDoc (Palm), Pocket Word či Pocket Excel. Uživatel OpenOffice tedy může snadno vytvořené dokumenty publikovat (v příslušně okleštěné podobě) na uvedených platformách.

XML

Z hlediska budoucnosti je v OpenOffice jednoznačně nejdůležitější způsob, jakým tento produkt podporuje standard XML. Pomocí XML je definován formát dokumentů jednotlivých aplikací OpenOffice (dokumenty se ukládají v zipované podobě). Uvedený formát je samozřejmě dobře zdokumentován, takže teoreticky nic nebrání tomu, aby byly vytvořeny odpovídající exportní nástroje, umožňující dokumenty v tomto formátu načíst a pak automatizovaně vysázet v prostředí různých aplikací - nástroji pro sazbu z XML dnes disponují jak Adobe InDesign či QuarkXPress, tak linuxový Scribus či macovský MLayout. Ovšem do doby, než takovéto nástroje vzniknou, lze využít jiný prostředek: tzv. XML File Filter Tool umožňuje určit příslušnou definici typu dokumentu (DTD) i XSLT transformaci, na jejímž základě lze provést XML export či import v prostředí Writeru a Calcu. K dispozici jsou takto například prostředky pro zpracování XML, pořízeného v Office 11 či v podobách DocBook a XHTML. I když Writer samozřejmě postrádá funkce, jež by z něj učinily skutečný XML procesor ve stylu Epic Editoru či XMetalu, je přesto naznačená podpora XML skutečně zajímavým a již dnes reálně využitelným prostředkem.

opof3f.gif

Konfigurace XML filtrů.

Závěrem

Jak jsme již naznačili v úvodu tohoto článku, nešlo nám o to, přiblížit OpenOffice vyčerpávajícím způsobem, ale spíše ji představit jako příklad produktu, naznačujícího možné trendy ve světě kancelářského publikování. Rozsah podporovaných publikačních kanálů i vyjadřovací možnosti jsou již dnes velmi dobré. Do budoucna budou nicméně žádoucí nejen postupné vylepšování výše popsaných publikačních nástrojů, ale také jejich užší provázání. Ideální by byli například průvodci, umožňující z téhož dokumentu simultánně generovat jeho různé podoby (PDF pro přenosy, HTML či Flash pro vystavení na Webu, TeX pro profesionálně vyhlížející výstup aj.). Pokud se navíc v případě XML podaří vytvořit vazbu na stávající profesionální publikační nástroje, může se OpenOffice prosadit v publikačním průmyslu skutečně výrazně. Nechceme tím ale říct, že by jiné produkty uvedeného typu, ať už komerční či nekomerční, neměly obdobnou šanci. Žádný z nich ovšem v současnosti nenabízí v uvedené oblasti tak výhodný poměr výkon/cena jako OpenOffice.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: