Softmagic MLayout: sázecí program nové generace? - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Softmagic MLayout: sázecí program nové generace?

30. července 2003, 00.00 | Má dosud málo známá aplikace korejské firmy šanci porazit QuarkXPress či InDesign? A
nebo se jedná pouze o zajímavý pokus, který bude záhy zapomenut?

I když svět sázecích aplikací není zdaleka tak chudý, jak by se na první pohled zdálo, suverénně v něm kralují dvě aplikace: QuarkXPress a Adobe InDesign. Další hráči vstupující na trh musí proti nim zaujmout buďto výhodnější cenou či nevšedními vlastnostmi svého produktu, nejlépe pak obojím. Takovýto cíl není snadno dosažitelný, a tak je spíše s podivem, že se o něj vůbec někdo pokouší, a to občas i s docela dobrým výsledkem: příkladem nám může být produkt RagTime, o kterém jsme referovali před časem zde. Mezi českými uživateli pak občas problesknou zprávy (například zde) o jiném zajímavém produktu uvedeného typu, kterým je MLayout korejské společnosti Softmagic. O podrobnější přiblížení vlastností MLayoutu a zhodnocení jeho šancí prosadit se v širším měřítku se pokusíme v tomto článku.

Základní charakteristiky

MLayout je sázecí aplikace, určená pro prostředí Mac OS X. (Nic zatím nenasvědčuje, že by výrobce hodlal migrovat i na další platformy.) Po instalaci (demo lze nalézt zde) má uživatel k dispozici aplikaci, jejíž vzhled a funkce se značně podobají tomu, co nabízí výše zmíněné produkty XPress a InDesign. K dispozici jsou tedy prostředky pro stránkovou montáž, založenou na předlohových stranách (master pages), textových a obrazových rámečcích, odstavcových a znakových stylech, pravítkách a vodítkách, nástrojích pro manipulaci s objekty atp. Typografie je na pokročilé úrovni, podporován je standard Unicode, k dispozici jsou vyladění charakteristik, jako jsou typ, velikost či řez písma, mnoho textových efektů (naklonění pod libovolným úhlem, obrysy, stínování), kontrola prostrkání, nástroje pro práci s tabulátory apod. Odstavce lze zvýraznit pomocí čar a zkrášlit využitím iniciál (drop cap).

mlay1f.gif

Prostředí MLayoutu.

Odpovídající nástroje (zejména tzv. Inspector) nabízí bohaté možnosti práce s objekty, ať už se jedná o textové či obrazové rámečky nebo grafiku, vytvořenou kreslicími nástroji MLayoutu (čáry, kruhy, polygony, Bézierovy křivky aj.). K dispozici jsou například změna pozice a velikosti, rotace, obtékání, výplně, stínování, kontrola vzhledu rámečku (rohy, rámování) či nastavení textového rámečku (sloupce, řádkový proklad, okraje, speciální rámečky pro záhlaví či zápatí apod.). Poměrně bohaté jsou možnosti pro práci s barvami: podporovány jsou módy Gray, RGB, CMYK a HSB a průhlednost, pro obarvení objektu lze získat barvu přímým určením jejich hodnot či převzetím z libovolného místa v dokumentu, nastavení je možno uložit pro opakované použití.

Automatizovaná sazba, XML, import a export

Nejdůležitější schopnost MLayoutu nicméně spočívá ve způsobu, jakým v něm lze řešit automatizovanou sazbu. K dispozici zde jsou prostředky pro tzv. DesignModel, který je rozdělen na sazbu layoutu (Layout Modeling) a grafiky (Image Modeling nebo též GIM - Grouped Image Management). V případě layoutu je využito šablon, sestávajících z předlohových stránek, textových rámečků, definovaných barev a dalších prvků, o kterých jsme hovořili výše. Pro takovouto šablonu je odpovídajícím způsobem definováno mapování mezi odstavcovými a znakovými styly dokumentu a tagy standardu XML. Při načítání XML dokumentu do šablony (modelu) pak uvedené nastavení layoutu a mapování zajistí automatické zformátování předlohy. Uživatel si přitom pro tutéž sadu XML tagů, mající podobu Definice Typu Dokumentu (DTD), může vytvořit prakticky libovolný počet vizuálně odlišných šablon.

Flexibilita při návrhu dokumentu se pak násobí odděleným využitím grafiky: uživatel definuje různé způsoby, jakým mají být v dokumenty umístěny určené grafické prvky. Mezi těmito definicemi pak může v rámci daného dokumentu kdykoli přepínat, a tak jediným příkazem i velmi komplexně měnit vizuální podobu dokumentu.

Dialog prostředků pro DesignModel.

Vedle XML je v MLayoutu podporován i import čistého textu a formátu RTF. Grafiku v nejrůznějších formátech lze načít do libovolného typu objektu v layoutu. Objekty dokumentů je možno ukládat pro opakované použití do knihovny (library). K dispozici je dále i export do HTML stránek, pojmenovaný jako WYSIWeb (What You See Is Web), založený na použití kaskádových stylů a JPEG grafiky (v náhledovém a detailním rozlišení).

MLayout v rámci ProjectM Workflow

V nabídce Softmagic nalezneme vedle MLayoutu ještě několik dalších produktů. Ty by měly ve vhodné kombinaci umožnit vytvářet nejrůznější, více či méně komplexní workflow řešení, použitelná například při vydávání periodik či sazbě katalogů - výrobce zde hovoří o tzv. ProjectM Workflow. Konkrétně zde nabízenými komponentami jsou BookAssembler (archová montáž postavená na PDF), SendStory (XML editor), eDesk (správce redakčního workflow) a MediaPlan/IssuePlan (nastavení systému a jeho administrace). Možnou aplikaci uvedených komponent naznačuje následující schéma, podrobnější popis zmíněných produktů (a případně i demoverze) lze najít na serveru výrobce.

Schéma typického ProjectM Workflow.

Závěrem

MLayout je bezesporu profesionální nástroj, použitelný (zvlášť s výše uvedenými doplňky) v nejrůznějších typech publikačních workflow. Je ovšem otázkou, zda má nějakou šanci prosadit se v širším měřítku coby konkurent XPressu a InDesignu. Na úrovni základních možností nenalézáme významnější funkci, kterou by dokázal uvedené produkty (jejichž možnosti lze navíc rozšiřovat nepřeberným množstvím pluginů) předčit. I v případě nejsilnější vlastnosti MLayoutu, tj. způsobu, jakým pracuje s XML a automatizovanou sazbou, mají uživatelé XPressu či InDesignu řešení: příslušné základní funkce pro práci s XML lze zkombinovat se skriptovacími prostředky a dosáhnout tak minimálně stejně výkonného řešení, jaké nabízí MLayout. V případě InDesignu se navíc k obdobnému účelu nabízí velmi výkonné pluginy společnosti WoodWing Software, pro QuarkXPress je pak k dispozici například Atomik RoundTrip.

Pokud by byl MLayout za určitých podmínek zdarma (tak, jako jsou zmíněná RagTime či linuxový Scribus) a v Mac OS X neexistovala nativní implementace XPressu ani InDesignu, měl by určitou šanci. Při ceně 599 USD (cenu přebíráme ze serveru VersionTracker, výrobce nám ke dni dokončení této recenze požadované údaje neposkytl), nedávném uvedení Mac OS X nativního XPressu 6 a přístupu, s jakým Adobe prosazuje InDesign (doplněný o produkty, jako je InCopy), podle našeho názoru valnou šanci nemá, výjimku zde snad mohou tvořit pouze uzavřená editorská workflow. Kvalitu a inovativní přístup mu ale každopádně upřít nemůžeme a ani nechceme.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: