RagTime Solo: kvalitní publikační aplikace zdarma - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Velký formát

RagTime Solo: kvalitní publikační aplikace zdarma

20. června 2003, 00.00 | Důsledná objektová koncepce a profesionální výstup: takové jsou hlavní dva klady
programu RagTime. Ten je přitom pro nekomerční použití k dispozici zcela zdarma.

Jak jsme již několikrát v poslední době na Grafice zdůraznili, svět současných publikačních aplikací je podstatně rozmanitější, než se na první pohled zdá. Vedle aplikací typu XPress či InDesign tu máme celou řadu dalších produktů, které se do širšího podvědomí nedostaly například kvůli cenové či technické náročnosti nebo jsou naopak svými funkcemi poněkud nedostačující. Nalezneme nicméně i produkty, jejichž malá popularita je jen těžko vysvětlitelná, neboť pro škálu nabízených funkcí i příznivou cenu by si jistě přízeň uživatelů zasloužily. Aplikací takovéhoto typu je i RagTime, za jejímž vývojem stojí stejnojmenná německá společnost RagTime GmbH. O bližší přiblížení tohoto produktu se pokusíme v této recenzi.

Základní charakteristiky

Samotný výrobce deklaruje RagTime coby profesionální Business Publishing Software. Takovéto označení může samozřejmě vést k podezření, že zde máme co do činění s další z nesčetných variací Microsoft Office, sloužící k tvorbě obsahu v kancelářském prostředí, jejíž výstup jen stěží vyhoví náročnějším kritériím. Podle výrobce je ovšem RagTime co do rozsahu a kvality funkcí plnohodnotným sázecím programem, který má v sobě navíc integrovány nástroje pro výkonné nasazení v kancelářích. Prostřednictvím RagTime by tedy mělo být možno plně uspokojit i velmi vysoké nároky na kvalitu výstupu prakticky všech typů dokumentů (brožury, letáky, výroční zprávy, mailing, manuály apod.), které si kancelářská sféra vyžaduje. Nic pak nebrání v nasazení RagTime na mnoha dalších typech pracovišť, jako jsou třeba školy, úřady, ale též menší vydavatelství či on-demand tiskárny.

RagTime slouží k publikování informací různých typů. (Schéma převzato z dokumentace výrobce.)

RagTime je k dispozici pro platformy Windows i Mac OS X/9/8 (v prostředí počítačů Macintosh existuje tato aplikace již od roku 1986!). Nabízena je ve dvou verzích - ta, která je označena přívlastkem Solo (v německé podobě jako Privat), je pro nekomerční využití zcela zdarma. Od komerční verze (cena cca 850 Euro! - blíže viz. tento ceník) se liší zejména výše zmíněnou restrikcí (uživatel musí při každém spuštění programu odkliknout, že nepoužívá produkt komerčně), absencí slovníků pro dělení a kontrolu pravopisu (lze dokoupit zvlášť) a absencí některých profilů pro barevný výstup. V anglické verzi si lze instalační soubor RagTime Solo (má úctyhodných 50 MB) stáhnout například zde. Systémové nároky jsou zvlášť v případě Windows překvapivě nízké: program by mělo být možno spustit i na 486-ce s 24 MB RAM, doporučeno je Pentium s 64 MB RAM. Po instalaci má před sebou uživatel aplikaci se standardním grafickým rozhraním, v kterém se rychle zorientuje každý, kdo kdy pracoval v prostředí kancelářského či sázecího programu, neboť RagTime nabízí (jak jsme již naznačili výše) funkce obou typů těchto aplikací.

Objektová orientace

I když je objektová koncepce ve světě dnešních aplikací spíše pravidlem než výjimkou, je třeba říct, že v RagTime je dotažena skutečně do detailů. Dokument RagTime může být složen z objektů mnoha typů, od textů a grafiky, přes multimédia až po spreadsheety, layouty a interaktivní tlačítka. Každá komponenta může být přitom kontejnerem, ve kterém jsou opět vloženy různé typy objektů (layout obsahuje text a grafiku, spreadsheet obsahuje obrázky či text apod.). Objektem jsou dále i tzv. "auxiliarities", což jsou, zjednodušeně řečeno, prostředky měnící formátovací charakteristiky objektů: příkladem mohou být styly, které lze v RagTime použít nejen pro text, ale též například pro grafiku, čáry či výplně, pravítka nebo měrové jednotky (uživatel může vytvářet i vlastní typ jednotky, což zajišťuje velmi flexibilní změny dokumentu). Nastavení těchto formátovacích prvků lze přitom použít unifikovaně v rámci všech typů objektů (tentýž styl čáry v textu, kresbě, rámečku i tabulce apod.)

Ke všem výše popsaným objektům je přístup z tzv. inventory. Tento depozitář umožňuje jednak rychlý přechod na požadované části dokumentu a dále všestranné využití funkce drag&drop: možné je například kopírování objektů, jejich přenášení mezi dokumenty či snadné aplikování formátovacích charakteristik.

Inventory: nástroj pro práci s objekty.

Vstup a výstup

Vizi dokumentu RagTime coby kontejneru pro skutečně různorodý obsah značně zesilují importní možnosti této aplikace. Podporovány jsou nejrůznější formáty kancelářských aplikací i grafiky, přičemž pro načítání i export lze využít filtry Microsoft Office, instalované v systému. Grafiku je možno vkládat nejen ze souboru, ale též z digitálních fotoaparátů či skenerů, pro které je v systému k dispozici odpovídající ovladač.

Na profesionální úroveň dostává v případě tiskového výstupu RagTime podpora separací, nabízející mimo jiné i konverzi přímých barev do procesních. Produkt přitom disponuje nástroji pro ICC color management, k dispozici jsou rovněž funkce pro hromadný tisk. Vedle tisku je možno využít exportu do HTML, EPS a (je-li v systému nainstalován Acrobat Distiller) i PDF. Exportovat lze nejen celý dokument, ale i pouze zvolené komponenty.

Podporován je i color management.

Sazba

Stránková montáž je v RagTime založena na nasazení objektů způsobem, který jsme naznačili výše. K dispozici jsou přitom nástroje pro zarovnání objektů pomocí vodítek, jejich rotaci, řetězení pomocí tzv. pipeline atd. Vzhled jednotlivých stránek je založen na předlohových stránkách. Po přidání obsahu je RagTime schopna automaticky přidat potřebné stránky.

Charakteristiky textu mohou být skutečně všestranné: nastavení atributů na úrovni znaků zahrnuje například volbu řezu, velikosti, podtržení či barvy a také například kerningu nebo stylů pro cenové údaje. U odstavců lze mimo nejrůznějších typů zarovnání využít také například iniciál, automatického číslování, precizní kontroly zalomení a umístění na stránce, rozdělení do více sloupců apod. Podporovány jsou ručně i automaticky číslované poznámky, rejstříky i obsahy a také plovoucí objekty. K dispozici jsou také dělení slov a kontrola pravopisu pro různé jazyky.

Typografická nastavení mohou být rozmanitá.

Grafické objekty lze linkovat z externích souborů. K dispozici jsou různé možnosti úprav, ke kterým patří například obarvení černobílé grafiky, změna velikosti, ořez či zarovnání. Pro pokročilý tiskový výstup lze vyladit screening TIFF a EPS obrázků, podporována je rovněž technologie OPI. Produkt navíc disponuje vlastními kreslicími nástroji, umožňujícími použít mimo běžných typů objektů rovněž Beziérovy křivky nebo výplně.

Tabulky, grafy, prezentace, interaktivita

Velmi zajímavá je v RagTime podpora kancelářského publikování a to zejména prostřednictvím zabudovaného tabulkového kalkulátoru. Jeho tabulky mohou být využity a formátovány shodně jako všechny ostatní prvky dokumentu, jejich jednotlivá pole pak mohou obsahovat například text, jinou tabulku či grafiku. Největší síla nasazení tabulek tkví především v možnosti výpočtů prostřednictvím vzorců a vůbec automatizované tvorby obsahu na základě vztahů mezi zvolenými položkami. Tato funkce se dá využít velmi efektivně i při sazbě, například při tvorbě layoutu s opakovanými položkami, ve kterém se změna v jedné položce promítne do všech ostatních (vizitky, štítky atp.). Obsah tabulek je pak možno prezentovat pomocí grafů různých typů.

Další zajímavou možnost nasazení RagTime poskytuje vestavěný prezentační modul. Ten umožňuje přehrávat obsah dokumentu zadaným způsobem na obrazovce či prezentačním zařízení. Prezentace přitom mohou být doplněny zvukem i videem, neboť RagTime podporuje i tento typ obsahu. Chování prezentace lze řídit pomocí interaktivních tlačítek různých typů (zaškrtávací políčka, seznamy, příkazy či výpočty aj.). Tato tlačítka lze dále využívat pro tvorbu komplexních interaktivních dokumentů, které může uživatel využít například jako formuláře.

ragtime0f.gif

Dokumenty RagTime mohou být plně interaktivní.

Závěrem

RagTime Solo se nám líbila po všech stránkách. Publikační aplikace nabitá funkcemi, z nichž mnohé patří do domény drahých sázecích programů, nehledě na celkovou inovativní koncepci a možnosti všestranného využití, to vše za nulovou cenu: něco takového se vidí málokdy. V naší recenzi jsme přitom z prostorových důvodů zdaleka nepřiblížili všechny zajímavé funkce tohoto produktu. Pro uživatele ochotné do RagTime dále investovat jsou pak k dispozici nejrůznější rozšiřující moduly, umožňující tento produkt použít například při databázovém publikování (Connect, FileTime).

Jedinou vadou na kráse je, jak už to bohužel bývá zvykem, poněkud problematičtější práce s češtinou. Vložit a korektně zformátovat český text sice problém nebyl, vyskytly se ovšem problémy například při výstupu do PDF. Je zde otázkou, nakolik je problém v aplikaci samotné a nakolik by situaci uspokojivě vyřešila změna konfigurace počítače. V poměrně bohaté nabídce slovníků pro dělení a kontrolu pravopisu RagTime jsme každopádně češtinu nenalezli, takže uživatel zůstává v současnosti odkázán na ruční dělení. Pokud by se ovšem tento nedostatek podařilo vyřešit, našlo by se zřejmě i u nás mnoho uživatelů, pro které by RagTime Solo byla rozhodně tou správnou volbou, a to nejen pro domácí, ale i náročnější publikování.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: