Nové nástroje pro vrstvy v PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Nové nástroje pro vrstvy v PDF

acrobat 6 acrobat6

17. prosince 2004, 00.00 | Společnosti ARTS PDF a Callas Software uvedly před koncem roku pluginy Acrobatu pro
lepší práci s vrstvami v PDF. V čem se uvedené produkty shodují a v čem liší? A má cenu
do nich investovat?

Zajímavou novou vlastností formátu PDF, kterou Adobe uvedla s PDF 1.5 resp. Acrobatem 6, je podpora vrstev (v terminologii PDF tzv. Optional Content Groups). Tu lze využít zejména v oblasti technické grafiky (výkresy AutoCADu, mapy, plány, schémata, diagramy apod.), zajímavé aplikace se nicméně nabízí i v případě pre-pressu: možné jsou například uložení alternativ grafického návrhu do jediného souboru, z kterých si zákazník poskládá požadovaný design, vytvoření jazykových nebo cenových mutací publikace, schraňování korektur či ochrana autorských práv.

Stávající prostředky Adobe pro práci s PDF vrstvami jsou propracované zejména co se možností základní manipulace týče (zobrazování, skrývání, slučování, tisk apod. - možno v Acrobatu i Readeru), méně už v případě tvorby a editace uvedených prvků. Zpočátku Adobe poskytovala možnost vytvářet dokumenty s vrstvami pouze z aplikací AutoDesk AutoCAD a Microsoft Visio (pomocí Distilleru řízeného přes odpovídající PDFMaker), později byla podpora nabídnuta i pro InDesign CS a Illustrator CS (CS aplikace ovšem dovolují uvedeným způsobem vytvářet vrstvy pouze přes export do PDF, nikoli distillaci, což může být někdy na úkor kvality). Nabídka byla tedy značně omezená, a tak se čekalo, kdo z výrobců přijde s nějakým zajímavým řešením. Pomineme-li takto nepříliš známý a pro pre-press ne právě vhodný eDocPrinter PDF Pro, musíme konstatovat, že uživatelé čekali až do dnešních dnů. V nich krátce po sobě představili odpovídající pluginy Acrobatu hned dva významní výrobci PDF produktů, společnosti ARTS PDF a Callas Software. Cílem této naši recenze je zmíněné prostředky představit a zhodnotit.

ARTS PDF Stratify 2.0

Jako první se objevil plugin ARTS PDF Stratify. Jedná se o již druhou verzi pluginu, který byl v původní, několik let staré verzi (původně vyvíjela společnost Lantana, kterou ARTS PDF zakoupila), určen pro práci s vrstvami v PDF ještě před uvedením PDF 1.5. Jeho možnosti byly tudíž tehdy značně omezené a pozdější nativní podpora pro něj představovala spíše vážnou konkurenci, která jej odsunula mimo oblast zájmu většiny uživatelů. Je tudíž zajímavé podívat se, jakým způsobem výrobce dokázal učinit původně konkurenční technologii svou výhodou.

Základním posláním Stratify je vytvořit v PDF dokumentu vrstvy buďto označením odpovídajících objektů nebo sloučením zvolených stránek. První metoda je velice jednoduchá a intuitivní: v odpovídajícím manageru vrstev uživatel vytvoří novou vrstvu nebo určí vrstvu stávající a poté do ni interaktivně přidává nebo z ni ubere pomocí odpovídajícího nástroje Acrobatu objekty (text, grafika atp.) na aktuálně zobrazené stránce dokumentu. K dispozici má přitom náhledovou funkci, která bezprostředně danou vrstvu zobrazuje. Ještě mocnějším nástrojem pak je funkce pro tvorbu vrstev ze stránek dokumentů. Uvedeným způsobem lze totiž využít stránky z více různých dokumentů, přičemž je možný i selektivní výběr typu všechny liché či sudé stránky, stránky v zadaném rozsahu atp. Velmi užitečná a značně efektivní pak může být na mnoha pracovištích možnost nasadit uvedenou funkci i v rámci aparátu Acrobatu pro dávkové zpracování, obdobně lze vytvořit nástroj(e) pro produkt ARTS PDF Aerialist.

pdflay1f.gif

Základní dialog pro interaktivní tvorbu vrstev v ARTS PDF Stratify

Pro vytvořené vrstvy je k dispozici manager. Ten dovoluje kontrolovat takové vlastnosti, jako je pojmenování či viditelnost (při zobrazení, tisku, exportu, nastaveném měřítku) vrstvy. Možné jsou pak dále základní úkony typu tvorba, odstranění, slučování či změna pořadí vrstev.

Pokud porovnáme možnosti Stratify 2.0 s první verzí produktu, můžeme konstatovat, že se výrobce (dle našeho názoru správně) omezil na to, aby původní dobrou koncepci práce sloučil s nativní podporou technologie vrstev v rámci PDF 1.5. Stratify PDF může být velmi silným prostředkem pro vrstvy zejména tam, kde se s uvedeným typem obsahu pracuje ve velkém: příkladem mohou být pracoviště, využívající více variant téže publikace nebo připravující interaktivní mapy či výkresy v PDF. Uvedený způsob nasazení předpokládá i cena, stanovená na ne právě nízkých 249 USD.

pdflay2f.gif

Tvorba vrstev slučováním stránek

Callas Software pdfLayerMaker

S překvapivě odlišnou a dle našeho názoru značně nápaditou koncepcí pro práci s vrstvami přichází pdfLayerMaker společnosti Callas Software. Tvorba vrstev je v tomto pluginu totiž zajištěna s pomocí preflightového engine, který je dodáván coby integrální součást Acrobatu od verze 6. To konkrétně znamená, že uživatel nejprve vytvoří s pomocí Acrobatu preflightové profily, definující za pomoci pravidel objekty, které mají být do vrstev zařazeny - každému pravidlu v profilu přitom odpovídá jedna vrstva. Představivosti se zde meze nekladou: uvedeným způsobem lze vybrat například text zadaného typu, grafiku pouze v určeném rozlišení či barvovém modelu, průhledné objekty, čáry do určité tloušťky atp. - produkt je dodáván se sadou ukázkových profilů pro inspiraci.

pdflay3f.gif

Základní rozhraní pdfLayerMakeru

Následně se na základě jednoho či více profilů provede odpovídající vygenerování vrstev, které si lze po vytvoření ihned prohlédnout a u kterých je možná bezprostředně změna jejich viditelnosti. Spolu s vrstvami se navíc vygeneruje několik Callasem přednastavených podkladových vrstev, umožňujících například identifikovat nesnadno zjistitelné objekty (bílý text atp.). U vytvořených vrstev je pak možné jejich slučování, odstraňování nebo zploštění (tedy návrat do původního stavu dokumentu).

pdfLayerMaker má evidentně jiné určení než Stratify a vlastně i všechny ostatní dosud existující nástroje pro PDF vrstvy. Především totiž může být vynikající pomůckou, doplňující stávající preflightové možnosti Acrobatu o snadný proofing či úpravy pouze vybraných (problémových) prvků. Další nasazení vidíme při transformaci PDF do podoby, která bude snadno a efektivně použitelná v dalších produkčních krocích: příkladem může být "cenzurování" informací či kontrola tiskových značek. Možných scénářů je zde nepřeberné množství, hodně důležité ovšem obvykle bude, aby byly dostatečně dobře sladěny kritéria pro tvorbu PDF a odpovídajících "vrstvových" profilů. Produkt je v současnosti (do konce února 2005) k dispozici za poměrně příjemnou zaváděcí cenu 79 euro.

pdflay4f.gif

Kontrola viditelnosti vytvořených vrstev

Závěrem

Oba představené nástroje vypadají zajímavě a nabízejí opravdu užitečné aplikace technologie PDF vrstev v pre-pressových provozech. Více než o konkurenční jde o produkty komplementární. V současnosti bohužel nevíme, jak vypadá podpora vrstev v novém Acrobatu, domníváme se nicméně, že výrobci zmíněných produktů by nešli na trh s řešením, které by nemělo šanci na úspěch. Potvrzení či vyvrácení uvedeného názoru přineseme každopádně hned poté, co nám bude nový Acrobat k dispozici. Velkou otázkou pro nás také zůstává, kdo vlastně bude ochoten do popsaných prostředků investovat odpovídající finance a úsilí: hlavní problém zde vidíme především v potřebě nalézt pro dané workflow ty správné scénáře.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: