Preflight v Adobe Acrobatu 6 Professional - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Preflight v Adobe Acrobatu 6 Professional

acrobat 6 acrobat6

29. září 2003, 00.00 | Nový Acrobat poskytuje ve verzi Professional řadu nástrojů pro všestranný preflight PDF
dokumentů. Jaké nástroje to jsou a jakými způsoby je lze využít?

V posledních letech získává v předtiskové přípravě stále více na významu kontrola podkladů před jejich finálních výstupem, čili tzv. preflight. Víc než u jiných standardů je takovýto typ kontroly důležitý v případě formátu PDF, který má stále více ambice stát se základním prostředkem pro výměnu elektronických podkladů, určených k výstupu. S postupem času tedy vzniklo poměrně dost nástrojů, umožňujících provádět preflight PDF dokumentů: některé z nich mají podobu samostatných aplikací (a mnohdy umí zpracovávat i jiné formáty), jiné pak pluginu Adobe Acrobatu. Až na nepatrné výjimky bylo ovšem třeba za uvedený typ nástrojů zaplatit, což samozřejmě řada uživatelů nesla s nelibostí. Jako velmi vítaný se tedy mnohým může jevit krok společnosti Adobe, která do zatím poslední, šesté verze Acrobatu, resp. jeho podoby Professional, preflightové funkce přímo zabudovala (resp. převzala odpovídající nástroje od dobře známého výrobce preflightových aplikací Callas Software), takže potřeba výše zmíněných investic mnohde odpadne. Jak ale vlastně preflightový aparát v novém Acrobatu funguje? A jaké výhody či nevýhody přináší jeho nasazení? Na tyto i další otázky bychom se rádi pokusili odpovědět v tomto článku.

Kontrola dokumentu

Kontrola probíhá v Acrobatu na základě tzv. profilů. Pod tímto pojmem se rozumí sada tzv. pravidel, z nichž každé se skládá z jedné nebo více podmínek. O tom, jak zmíněné prvky vypadají, budeme hovořit podrobněji na jiném místě článku. Na tomto místě se pouze spokojme s tvrzením, že definují nejrůznější vlastnosti jednotlivých částí PDF dokumentu. Cílem preflightu je tedy projít PDF dokument a zjistit v něm položky, které jsou s podmínkami profilu v konfliktu. Informace o těchto konfliktních položkách se pak využijí nejrůznějším způsobem, vždy ovšem pouze pro vyrozumění uživatele, nikoli opravy problémových míst. Pokud tedy preflight nedopadne dobře, musí uživatel provést odpovídající úpravy pomocí prostředků, jako jsou editační nástroje Acrobatu (např. pro změnu barevného módu obrázků, odstranění či vložení určitých prvků apod.) či jiných pluginů a samostatných aplikací (produkty společností Enfocus, Lantana, Quite Software aj.).

Základní nabídka pro preflight v Acrobatu 6.

V praxi vypadá kontrola tak, že uživatel otevře daný dokument a poté zadá příkaz Dokument-Preflight. Zobrazí se mu seznam dostupných profilů, ze kterého vybere ten požadovaný a poté zahájí příkazem Analyze samotnou kontrolu. Výsledky kontroly je poté možno zobrazit a využít nejrůznějšími způsoby. Tím základním je prohlídka hierarchického seznamu v okně Preflight Results, který nabízí výsledky rozdělené do tří skupin: Problémy, Přehled a Stránky. Problémy obsahují seznam objektů, které kolidují s některým z pravidel profilu. Poté, co uživatel některý z těchto objektů zvolí, zobrazí se příslušný úsek PDF stránky, na kterém je tento problémový objekt vyznačen rámečkem. Funkce Activate Snap pak umožňuje mimo uvedeného zvýraznění zobrazit zmíněný problémový objekt i přímo v okně Preflight Results (pokud se jedná o zobrazitelnou položku). Pro větší přehlednost může uživatel určit, kolikrát se má zobrazit počet porušení pravidla - v mnoha případech stačí zobrazení jediného výskytu, je-li například nepřípustné, aby dokument obsahoval jakoukoli grafiku v RGB apod.

V úseku Přehled se vypisují všemožné informace o daném dokumentu, jako jsou například použitá písma, barevné prostory, nastavení polotónů, tisknutelné anotace aj. Úsek Stránky pak vypisuje totéž co Přehled, ale po jednotlivých stránkách dokumentu. Navíc zde uživatel nalezne informace o velikosti jednotlivých stránek a v nich obsažených boxech, potřebných například při dokončovacím zpracování (MediaBox, TrimBox, aj.).

Zobrazení výsledků preflightu.

Mimo zobrazení formou výše uvedeného seznamu lze výsledek kontroly uložit do souboru. Zvolit lze přitom formát ASCII, ve kterém je hierarchie vyznačena odsazením (vhodné zejména pro zpracování v textovém editoru), XML (pro systémy, jež umí uvedené údaje využít například k dalšímu řízení zpracování daného souboru) nebo PDF, ve kterém jsou informace strukturovány pomocí záložek (pro zaslání na jiné pracoviště a prohlížení či tisk v prostředí Acrobatu nebo Readeru).

Jinou cestu sdílení výsledků kontroly mezi uživateli představuje funkce validace, dovolující vložit protokol o kontrole, případně i s příslušným profilem nebo záznamem o ověření ve formátu XML, do zkontrolovaného dokumentu formou tzv. časového razítka. Takovýchto razítek lze přitom použít pro jeden dokument více. Příjemce dokumentu pak může nejen extrahovat vložené informace, ale rovněž snadno zjistit, zda byl dokument vzhledem k určité kontrole změněn.

aa6pref3f.gif

Dialog pro práci s časovými razítky.

Výše naznačený způsob kontroly lze provádět i dávkově. Odpovídající možnosti poskytují nástroje pro dávkové zpracování. Podrobnější popis zde překračuje rámec našeho výkladu, přesto si povšimněme alespoň nejdůležitějších vlastností uvedeného typu zpracování. Především je zajímavá možnost provést automatické roztřídění kontrolovaných souborů podle výsledků kontroly do různých složek. Průběh kontroly je možno zaznamenat do PDF dokumentu, přičemž lze poměrně přesně určit, co (všechny/pouze vadné soubory) a jak (míra detailů popisu) má být v tomto protokolu zahrnuto.

Možnosti a úpravy profilů

Vraťme se ještě na tomto místě k samotným profilům, na kterých nejvíc závisí kvalita kontroly. Dodávka Acrobatu zahrnuje řadu přednastavených profilů, které lze bez úprav použít pro různé běžné podklady a rovněž pro převod do formátu PDF/X (o tom jsme psali podrobněji zde). Pokud se uživatel rozhodne některý z těchto profilů upravit pro své potřeby (profily pro PDF/X upravovat nelze) či vytvořit profil vlastní, musí vstoupit do odpovídajícího okna pro editaci profilů. To vedle sebe zobrazuje seznam profilů, pravidel a podmínek. Odpovídající ovládací prvky pak umožňují přesouvat podmínky do pravidel a ta do profilů.

aa6pref4f.gif

Rozhraní pro zpracování profilů, pravidel a podmínek.

Zatímco profily a pravidla jsou pouze jakési "organizační" prvky, opravdový popis kontroly definují podmínky. Ty se určují pro jednotlivé prvky resp. vlastnosti PDF dokumentu, kterými mohou být barevné charakteristiky, nastavení písma, informace o dokumentu, vrstvy, polotóny, anotace, formulářové prvky a mnoho dalšího. V podmínkách je možno stanovit porovnání mezi vlastností a zvolenou hodnotou typu "je větší/menší/rovno" (například "rozlišení je vyšší než 600 dpi"), "je/není" ("není přímá barva" apod.), "obsahuje/neobsahuje" ("obsahuje trim box" aj.). Každá podmínka i pravidlo si přenášejí své vlastnosti bez ohledu na místo svého použití, takže v případě, že dojde k jejich změně, promítne se to do všech jejich výskytů (pravidel, profilů) - na to by si samozřejmě uživatelé při úpravách měli dát pozor.

Nastavení podmínky.

Vítaná je možnost exportu a importu profilů, umožňující (vedle výše popsaného využití časového razítka) přenášet profily mezi pracovišti. Tuto vlastnost využijí dobře například tiskárny či osvitová pracoviště, které nadefinují preflightová pravidla, spojená s jejich konkrétním zařízením, a ty pak v podobě profilu předají zadavateli zakázky. Uvedeným způsobem by se tedy měly rychle odhalit problematické dokumenty ještě před odesláním, což znatelně šetří čas a eliminuje chyby na obou stranách.

Závěrem

Preflightový aparát nového Acrobatu je skutečně silným nástrojem a jeho možnosti jsme mohli v tomto článku přiblížit pouze ve značné zkratce. Pro podrobnosti je zapotřebí sáhnout po odpovídající dokumentaci. Stejně tak bychom chtěli ty, kdo zcela přesně netuší, proč je vlastně funkce preflightu tak žádoucí, ještě jednou odkázat na náš starší článek, spojený s uvedenou problematikou.

Pokud se v samém závěru pokusíme o trochu kritiky, musíme konstatovat přinejmenším dvě slabá místa uvedené technologie. Tou první je již výše naznačená nemožnost provádět jakékoli úpravy prostřednictvím preflightového aparátu, přičemž minimálně ty, které nabízí PDF Optimizer, doplněné například o tolik potřebnou změnu barevného módu objektu by byly jistě velmi žádané a užitečné. Druhá výtka je podstatně subjektivnější povahy: při práci s preflightovým aparátem jsme se zejména v případě editace profilů, ale rovněž některých funkcí, spojených s kontrolou (ověření pomocí razítka) nemohli zbavit dojmu, že uvedené funkce jsou pojaty silně technicky a tudíž dosti odtažitě pro typického uživatele Adobe Acrobatu. Ale necháme na našich čtenářích, aby se k této výtce i všemu ostatnímu co se týká problematiky preflightu v novém Acrobatu, vyjádřili v diskusním fóru tohoto článku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: