Callas AutoPilot: výkonný nástroj pro automatizaci pre-pressového workflow - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Callas AutoPilot: výkonný nástroj pro automatizaci pre-pressového workflow

acrobat 6 acrobat6

30. dubna 2004, 00.00 | Produkt společnosti Callas Software umí přetvořit Adobe Acrobat nebo QuarkXPress v plně
automatizovaný produkční prostředek. Jak je to možné? A kdo dokáže vlastnosti tohoto
produktu využít?

Automatizace jedné nebo více fází pre-pressového workflow je vždy velmi žádoucí a ve větších provozech nebo při složitějších úkolech dokonce nezbytná. Způsob, jak ji řešit, bývá dán povahou daného workflow řešení. U velkých proprietárních systémů, spojených s určitou sestavou zařízení a vlastních softwarových aplikací, je automatizované zpracování zajištěno díky tomu, že všechny produkční kroky a komponenty systému jsou pevně dány. Za takovouto možnost se ovšem platí zvýšenými nároky na použité prostředky a samozřejmě také nemalými investicemi, které si vyžaduje jak pořízení, tak provoz daného řešení.

Trochu jiná situace bývá u workflow řešení, postavených okolo určité pre-pressové aplikace (sázecí program, Adobe Acrobat aj.) složením vhodných rozšiřujících modulů či doplňkových aplikací. Univerzálním automatizačním prostředkem zde jsou skriptovací jazyky. Ty ovšem vyžadují vývoj vlastního proprietárního kódu, na kterém musí pracovat osoby znalé programování, což je v kreativních provozech poněkud nezvyklé. Navíc nemusí být všechny nástroje, použité v daném workflow, stejně dobře skriptovatelné, což může přinést při vývoji daného řešení nejedno nepříjemné překvapení. Jako podstatně adekvátnější se zde tedy musí jevit použití specializovaných prostředků, určených právě k automatizaci uvedeného typu. Na Grafice jsme si takto již představili například řešení CaslonFlow či FlightCheck Workflow, dnes bychom se obdobně rádi podívali na produkt AutoPilot společnosti Callas Software.

AutoPilot pro Adobe Acrobat

AutoPilot dnes existuje ve třech podobách, a to pro Adobe Acrobat, QuarkXPress a Quark Publishing System. My se nejprve podrobně podíváme na verzi pro Acrobat, která je sice z uvedených podob nejmladší, výrobce ji dnes ovšem věnuje nejvíc pozornosti. Není divu, neboť o perspektivách PDF workflow nemůže být pochyb.

AutoPilot for Acrobat je plugin zmíněného produktu (ve verzích 5 či 6 na Macovi nebo ve Windows). Jeho cílem je zajistit automatizované zpracování obsahu zadaných horkých složek pomocí interních funkcí Acrobatu a případných dalších pluginů. Naprogramovat úlohu pro AutoPilota znamená provést několik jednoduchých nastavení v prostředí tohoto produktu, ke kterým patří například určení složek, jež mají být monitorovány a dále složek, do kterých mají být přesunuty úspěšně či neúspěšně zpracované soubory. K monitorované složce se pak přiřazuje série akcí, kterými mohou být příkazy pro Acrobat či jeho pluginy, Acrobat JavaScripty, dávkové sekvence Acrobatu nebo volání externí aplikace. Veškeré zpracování pak probíhá plně automaticky, přičemž obvyklý scénář nasazení produktu předpokládá jeho provoz na serveru, z kterého jsou monitorovány horké složky, do kterých uživatelé uploadují soubory ke zpracování. AutoPilot dokáže současně provádět více úloh a to i v zadaném čase či datu (například v nočních hodinách), průběh zpracování je protokolován pro pozdější kontrolu. Produkt také může v určenou dobu restartovat Acrobat, respektive celý systém, aby se tak předešlo nestabilním stavům, daným přílišným čerpáním systémových zdrojů.

autopil1f.gif

Nastavení úlohy AutoPilota for Adobe Acrobat

AutoPilot není bohužel kompatibilní se všemi současnými pluginy Acrobatu, nabídka těch, které řídit dokáže, je nicméně bohatá. Patří do ni další produkty Callasu pdfInspektor2 (preflight PDF dokumentů), MadeToPrint (vylepšení pre-pressového výstupu z Acrobatu) či pdfPreviewmaker (převod obsahu PDF dokumentu na náhledové obrázky pro Web). Z produktů jiných výrobců pak lze zmínit například Quite A Box Of Tricks (různé úpravy prvků PDF dokumentu) od Quite Software, Apago PDF/X Checkup (preflight a převod do PDF/X) a ImageAlter (optimalizace a náhrady obrázků v PDF souborech), Heidelberg SuperTrap (zpracování trappingu v PDF) či KIM PDF (archová montáž).

Vzhledem k poměrně velké univerzálnosti lze tedy z uvedených prostředků sestavit velmi rozmanitá řešení pro nejrůznější typy úloh automatizovaných AutoPilotem. Může to být například příprava dokumentů pro osvit (spojená s preflightem, archovou montáží atp.), převod PDF dokumentů do PDF/X podoby s následným přenosem (e-mail, FTP) na jiné pracoviště, generování podoby PDF dokumentu pro jeho publikování na Webu (včetně například uzamčení vybraných vlastností, snížení rozlišení obrázků, vložení vodoznaků apod.) a mnoho dalšího. Jasné workflow scénáře poskytují řešení Callasu, označovaná souhrnně jako process. V těch je kombinace Acrobata s AutoPilotem a dalšími vybranými pluginy použita pro preflight a převod do PDF/X (process|prepress), doplněný případně o archovou montáž (process|aggregation).

Výkonnost ovšem není zadarmo: samotný AutoPilot přijde na 1999 Euro, navíc je pak samozřejmě třeba investovat do Acrobata a případných dalších pluginů. (Ceník produktů Callasu lze nalézt zde.) Musíme si ale uvědomit, jaké úspory manuální lidské práce a zvýšenou bezchybnost naznačené automatizované zpracování přináší.

autopil2f.gif

Plánovač AutoPilota for Adobe Acrobat

AutoPilot pro QuarkXPress a QPS

Pro XPress (4 či 5) nabízí Callas verzi AutoPilota, označenou jako AutoPilot XT. Jedná se o extenzi zmíněného produktu, která umí způsobem, obdobným tomu, který jsme nastínili výše, řídit zpracování dokumentů s pomocí interních nástrojů XPressu a případných dalších extenzí. Z těch podporovaných lze zmínit produkty Callasu MadeToPrint XT (vylepšení možností výstupu), Airbag XT (vyhledává přetečení textu a chybějící písma v dokumentech) či TagIt XT (automatizovaný import a vkládání textového obsahu, založené na použití proměnných a pravidel) a dále pak Markzware FlightCheck (preflight) či Atomik XT (využití XML v dokumentech XPressu) od Easypress Technologies. Možnosti nasazení jsou opět velmi rozmanité a mohou pokrývat například automatizovanou sazbu (periodika, katalogy či jiné publikace s podobnou strukturou), automatizovaný pre-pressový výstup (spojený s preflightem), převod do PDF/X (zajišťuje řešení Callasu process|xpress) aj.

Cena AutoPilota XT je ovšem výrazně vyšší než u podoby pro Acrobat a činí celých 4999 Euro. Připočteme-li k tomu ne právě nízkou cenu samotného XPressu či dalších pluginů a povšimneme-li si, že produkt je k dispozici pouze na vymírající platformě Mac OS 9.2.2 (v Mac OS X je zapotřebí provozovat v Classic módu), nemůžeme ho rozhodně považovat za příliš atraktivní pro většinu tuzemských pracovišť. Pro úplnost pak ještě musíme dodat, že AutoPilot existuje i ve verzi pro Quark Publishing System (editorský systém pro vydávání magazínů a dalších týmových publikací), přičemž cena tohoto řešení je závislá na konkrétní instalaci.

Závěrem

AutoPilot je ve všech svých podobách výkonným produktem pro automatizaci v otevřených workflow, vytvářených flexibilně složením potřebných pluginů. Investice do tohoto řešení se samozřejmě vyplatí teprve od určitého objemu zpracování. Každému, kdo se zajímá o problematiku automatizace v pre-pressu nicméně doporučujeme, aby se s AutoPilotem seznámil alespoň prostřednictvím jeho demoverzí: koncepčně se totiž jedná o produkt víc jak zajímavý.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: