CopyFlow aneb automatizované publikování v QuarkXPressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

CopyFlow aneb automatizované publikování v QuarkXPressu

quark

23. ledna 2004, 00.00 | Jednoduchý, ale přesto velmi efektivní a výkonný: Tak nějak lze charakterizovat doplněk
XPressu CopyFlow, umožňující vytvořit mnohasetstránkovou publikaci z různých zdrojů
zadáním jediného příkazu.

Automatizovaně řešená sazba je jistě snem většiny pre-pressových pracovníků. Ti totiž mnohdy opakovaně zpracovávají publikace, u kterých se mění pouze obsah, nikoli však struktura. Sazba se pak stává sledem rutinních, nikterak kreativních úkonů, u kterých se zcela logicky naskýtá otázka, zda by jejich provedení nebylo možno přenechat počítači.

Prostředků, jak uvedené automatizované zpracování v menší či větší míře zajistit, je celá řada. Mnohdy postačí nasazení příslušných akcí či skriptů: odpovídající podporu poskytuje většina současných pre-pressových aplikací. Jinou, obvykle výkonnější a pohodlnější, ale též většinou dražší možnost pak představují specializované aplikace, majících obvykle podobu doplňku té či oné sázecí aplikace. V současné nabídce takovýchto doplňků přitom jednoznačně kralují extenze QuarkXPressu. (Odpovídající zajímavé pluginy PageMakeru patří kvůli odstavení zmíněné aplikace minulosti, pro InDesign zase nebylo ještě dost času vyvinout odpovídající prostředky.) Nejlepším důkazem tohoto tvrzení mohou být naše dřívější články, ve kterých jsme představili například řešení společností Kytek, Techno Design či Em Software nebo technologii tzv. tagovaného textu v XPressu. Opomenuto by zde ale rozhodně nemělo být ani řešení CopyFlow, pocházející od společnosti North Atlantic Publishing Systems, známé jinak v publikačním průmyslu zejména díky publikačnímu systému NPS. Podívejme se tedy v tomto článku, jak CopyFlow funguje a co zajímavého přináší při automatizovaně řešené sazbě.

Základní přiblížení

CopyFlow je extenzí XPressu, určenou k automatizovanému importu a exportu textu a obrázků v dokumentech XPressu. Existuje ve dvou verzích, lišící se výkonností i podporovanými verzemi XPressu. V našem výkladu zohledníme především výkonnější podobu uvedeného produktu, kterou je CopyFlow Gold, testovali jsme přitom verzi , dostupnou pro QuarkXPress 6 na platformě Mac OS X.

Preference, určující chování CopyFlow.

Základní princip práce v CopyFlow je následující: Uživatel nejprve vytvoří předlohový dokument, ve kterém rozvrhne odpovídajícím způsobem textové a obrázkové rámečky. Ty pak pojmenuje s pomocí odpovídajících prostředků CopyFlow. Následně určí složku, jejíž obsah se pak po zadání odpovídajícího příkazu automaticky načte do jednotlivých rámečků na základě odpovídajících přiřazení. Opačně pak lze provést export obsahu dokumentu XPressu, upraveného výše naznačeným způsobem (jednotlivě rámečky jsou tedy pojmenovány), do externích souborů odpovídajících typů, určených například k dalším úpravám, jinému publikování apod.

Základní princip práce je tedy skutečně velmi jednoduchý, kvalitu řešení zde ovšem určuje vyladění jednotlivých detailů. Podívejme se proto na ně podrobněji.

Pojmenování rámečků

Základní možnost, jak pojmenovat rámečky jeden po druhém prostřednictvím odpovídajícího dialogu, poskytuje ve všech verzích CopyFlow příkaz Name Box. Jeho použití je zvlášť u publikací s mnoha rámečky pracné, uživatel má ale pod kontrolou všechny potřebné parametry, zejména určení pořadí pro export obsahu rámečků. Gold verze pak nabízí utilitu Namer, která umí pojmenování provést automaticky. Uživatel ovšem nemůže určit pořadí exportu rámečků. Kombinaci obou přístupů nicméně nabízí nástroj Clicker, který nejprve provede odpovídající automatizované pojmenování a pak umožňuje uživateli myší změnit výchozí nastavení pořadí. Odpovídající příkazy pak dokáží například zrušit pojmenování všech rámečků nebo najít rámečky nepojmenované.

Dialog pro pojmenování rámečku.

Import

CopyFlow Gold umí načíst text uložený ve formátu RTF, tagovaný text XPressu a NAPS Tags (vlastní forma tagovaného textu, používaná výrobcem v jeho jiných produktech). Přiřazení odpovídajícího rámečku je přitom určeno vložením odpovídajícího tagu před daný obsah, takže je jedno, v kolika souborech a v jakém pořadí je exportovaný obsah uložen.

Při načítání obsahu RTF souborů lze zachovat i odstavcové a znakové styly a případně i typ, velikost a řez písma. CopyFlow dále umí při exportu například automaticky vymazat načtené soubory, převést více mezer na jedinou či odpovídajícím způsobem transformovat uvozovky. V případě obrázků je přiřazení určeno shodou pojmenování daného souboru a rámečku, načíst lze libovolný formát, podporovaný danou verzí XPressu. Produkt umí poměrně flexibilně při exportu řešit kolize, plynoucí například z absence rámečku určitého jména či duplicitního pojmenování.

Export

Při exportování textového obsahu jsou opět podporovány formáty RTF a tagovaný text. V případě RTF je nabízena funkce pro zachování řádkového a sloupcového zlomu, opírající se o odlehčenou verzi extenze HNJEngine. Uživatel má tedy při případných úpravách takto vytvořeného obsahu ve svém textovém procesoru jasnou představu o tom, jaký bude výsledek ve finální sazbě - tato funkce je používána zejména u periodik.

Importní a exportní nastavení pro RTF.

Nasazení

CopyFlow lze efektivně využít v různých typech publikačních workflow. Nejvíc nasnadě je samozřejmě vydávání periodik. Zde může CopyFlow mnohde eliminovat potřebu nasazení specializovaného story editoru typu Adobe InCopy - editorům postačí libovolný editační prostředek, schopný zpracovat RTF či tagovaný text. Obdobné je využití i v případě knižních publikací.

Podpora tagovaného textu pak dovoluje CopyFlow nasadit i při více či méně komplikovaném publikování z databází. Prakticky každý program pro správu databáze totiž umožňuje export zvolených záznamů do tagovaného textu, poměrně snadný by pak měl být i zpětný update údajů (tj. z dokumentu XPressu do databáze). Díky tomu lze tedy CopyFlow nasadit při publikování katalogů, ceníků, seznamů a mnoha dalších obdobných typů publikací.

Závěrem

CopyFlow je ve své výkonnější, tedy Gold verzi, nabízena za 495 USD. Cena pak klesá u méně výkonné základní podoby na 395 USD. (Rozdíly mezi zmíněnými verzemi lze dohledat zde.) Otázku, zda je takováto investice adekvátní, si musí každý uživatel zodpovědět sám. Je ale každopádně jasné, že tam, kde se publikace s opakovanou strukturou zpracovávají ve velkém, mohou úspory práce (potažmo na mzdách) zaplatit CopyFlow již po několika zakázkách. K vyzkoušení produktu lze použít odpovídajících demoverzí.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: