Corel XMetal 4: výkonné řešení pro zpracování XML - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Corel XMetal 4: výkonné řešení pro zpracování XML

xml

9. ledna 2004, 00.00 | Řešení společnosti Corel není pouhým procesorem pro snadnou editaci XML obsahu, ale
velmi komplexním systémem, umožňujícím na XML postavit výměnu informací a publikování v
nejrůznějších provozech. Blíže se o tom můžete přesvědčit v této naši recenzi.

Nasazení standardu XML v oblasti publikování resp. výměny informací se začíná stávat skutečně realitou. Je to zejména proto, že pro XML přibývá jak specializovaných řešení, tak odpovídajících prostředků, zabudovaných v aplikacích pro tvorbu či publikování obsahu. Co je ovšem ještě důležitější, s uvedenými nástroji se objevují také odpovídající workflow scénáře, ukazující, jak různorodým a užitečným způsobem lze dnes XML při výměně informací využít. Velmi pěknou ukázkou toho, jak mohou jít při nasazení XML ruku v ruce koncepce a odpovídající prostředky, je XMetal společnosti Corel (dříve zmíněný produkt vyvíjela společnost SoftQuad), o jehož přiblížení bychom se rádi pokusili v této naší recenzi.

Koncepce

Pod označením XMetal se rozumí sada několika aplikací, fungujících na platformě Windows, určených ke zpracování XML dokumentů v různých typech provozů. Základem je XML-procesor, nabízený ve dvou podobách: coby desktopová aplikace (XMetal Author) pro samostatné použití nebo ActiveX komponenta (XMetal for ActiveX) pro využití v prostředí webovských prohlížečů nebo jiných aplikací. Možnosti zpracování obsahu XML v obou zmíněných produktech jsou skutečně bohaté a my se na ně blíže podíváme dále.

xmetal1f.gif

Schéma využití jednotlivých aplikací platformy XMetal.

Editačními funkcemi možnosti XMetalu nekončí. Důležité je, že uvedený produkt lze nasadit rovněž ke skupinovému editování a anotování dokumentů. Navíc jej lze snadno provázat s datovými depositáři nejrůznějších typů, tedy nejen souborovým systémem, ale též různými databázemi a systémy správy obsahu. Konečně, a to je v daném kontextu možná úplně nejzajímavější, je třeba zmínit možnost maximální konfigurovatelnosti zmíněných editačních prostředků. Aplikace XMetal Developer zde dovoluje vytvářet různá prostředí a ta pak instalovat a spravovat prostřednictvím řešení XMetal Central.

Tolik základní přiblížení. Podívejme se nyní na možnosti jednotlivých komponent XMetalu podrobněji.

Editace a datová výměna

Při editaci XML obsahu lze využít několik různých typů pohledu, z nichž je pro koncového uživatele zřejmě nejzajímavější WYSIWYG rozhraní, které do značné míry simuluje prostředí běžného textového procesoru, a je-li to žádáno, poměrně dokonale zakrývá XML strukturu dokumentu. Vkládání obsahu se řídí podle definice typu dokumentu nebo XML schématu, spojeného s daným dokumentem - každý vytvářený dokument je založen na určité šabloně. Mimo jiné to znamená, že uživatel může na dané pozici v dokumentu vkládat pouze ty prvky - elementy a atributy, které jsou z hlediska dané XML struktury přípustné.Pro snadnou editaci uvedeného typu jsou k dispozici nejrůznější prostředky, jako jsou například akce, kontextové nabídky či kontextová nápověda přiřazené jednotlivým elementům, formulářové prvky nebo makra. Chování všech těchto prostředků je v maximální míře nastavitelné jak v rámci samotného Authora, tak pomocí výše zmíněných komponent Developer a Central.

xmetal2f.gif

Rozhraní XMetalu.

Při zpracování textu jsou k dispozici spell-checker a thesaurus, ve kterých je podporována řada jazyků, včetně češtiny. Formátování textu je založeno na odstavcových a znakových stylech, které odpovídají zvoleným XML tagům. Produkt dále umožňuje editaci tabulek a vkládání grafiky. Poměrně bohaté jsou možnosti výstupu: dokument lze ve WYSYWIG či zdrojové podobě vytisknout na tiskárně anebo převést do HTML či PDF. Převod do HTML se opírá o použití kaskádových stylů, ke konverzi do PDF je nasazen formátovač XSL objektů FOP. Prostředky pro skupinové zpracování dokumentů nabízí například sledování změn či jednodušší anotace, sdílení funguje na bázi technologie WebDAV.

K výměně informací s externími zdroji slouží tzv. resource manager. Ten poskytuje přehledné vizuální prostředí, ve kterém lze zdroje přesouvat jednoduše tažením. Podporován je import dokumentů Wordu či Excelu, dobře je řešena spolupráce s různými typy databází (ODBC, SQL aj.) a některými konkrétními systémy pro správu obsahu (Documentum, Interwoven) či enterprise publikování (XyEnterprise).

Integrace

K integraci zmíněných editačních aplikací do různých workflow je určena, jak jsme již řekli, aplikace Developer, což je .vlastně plugin produktu Microsoft Visual Studio .NET. S pomocí Developeru lze vytvářet různá uživatelská prostředí, přizpůsobená zkušenostem či kompetencím uživatele i zpracovávaným dokumentům. Uvedeným způsobem lze kontrolovat vzhled rozhraní, strukturu nabídek a dialogů, vkládání elementů, výstup a mnoho dalšího. Prostřednictvím Developeru lze také vytvářet dokumenty s formuláři a řídit chod zmíněných aplikací a resource manageru pomocí skriptů (platforma Windows Scripting Host). Zdroje, vytvořené pomocí Developeru, je možno spolu s dalšími soubory, spojenými se zpracováním XML (DTD či schémata, kaskádové styly, makra aj.), distribuovat a spravovat v síťovém prostředí pomocí aplikace Central.

Velmi zajímavé možnosti integrace poskytuje zmíněná ActiveX komponenta. Týká se to zejména jejího nasazení v prostředí webovského prohlížeče, kde je třeba brát v potaz globální přístup k editovanému obsahu prostřednictvím Internetu. Komponentu lze ale využít i mnoha jinými způsoby, například ve formulářích Outlooku apod. Připomeňme každopádně, že XMetal je řešení, určené výlučně pro prostředí Windows.

Resource manager.

Kdo a jak XMetal využije?

XMetal je prostředkem, navrženým tak, aby na něm bylo možno postavit pokud možno všechny informační toky v rámci daného subjektu. Jeho hlavní výhodou přitom je, že každý uživatel má k dispozici centrálně přizpůsobené rozhraní a prostředky, odpovídající jeho kompetenci. Stejně tak je díky nasazení XML kontrolována struktura vyměňovaných dokumentů a automatizován výstup. Výše nastíněné nástroje pro datovou výměnu pak umožňují snadné propojení se stávajícími informačními toky a zdroji. Výhodnost nasazení uvedeného řešení je přímo úměrná tomu, jak je unifikována struktura zpracovávaných dokumentů. XMetal lze tudíž nasadit například k tvorbě finančních, právnických, medicínských či ekonomických dokumentů, technické dokumentace, učebnic či podkladů, určených pro sazbu nebo webovské publikování.

Nabízeným možnostem ovšem odpovídají i finanční nároky. Podrobnější cenové podmínky lze dohledat zde, pro ilustraci uveďme, že základní cena Authora je 499 USD a sady Developer 999 USD. K dispozici jsou samozřejmě různé slevy při nákupu větších licencí, každopádně je ale třeba počítat s tím, že postavit celý provoz na XMetalu nebude rozhodně lacinou záležitostí. Uvedená investice by se nicméně měla vrátit v maximální unifikaci, automatizaci a bezchybnosti informačních toků v rámci daného provozu. S takovýmto zúročením je ale možno počítat teprve tam, kde se informace zpracovávají ve velkém.

Závěrem

Možnosti XMetalu jsme v rámci této recenze mohli nastínit skutečně jen ve značné zkratce. Víc než o technické detaily nám ovšem šlo o přiblížení základní koncepce, stojící za uvedeným řešením, která je podle našeho názoru skutečně podnětná i v oblasti publikování. Věřme tedy, že se v budoucnu dočkáme nejen vylepšení XMetalu, ale i dalších (cenově výhodnějších) nástrojů uvedeného typu, jež napomohou využít výhody XML konečně naplno.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: