FOP: výkonný formátovač XML zdarma - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


skenerista, osvitář

FOP: výkonný formátovač XML zdarma

21. září 2001, 00.00 | Konverze z XML do PDF a PCL, přímé prohlížení XSL-dokumentů s formátovacími objekty,
podpora SVG, zavádění vlastních fontů, snadná integrace do jiných aplikací: tyto a řadu
dalších zajímavých vlastností nabízí open-source formátovač FOP.

Úvodem

Jednou z hlavních předností jazyka XML je možnost jeho (poměrně) snadné transformace do jiných formátů. Pro tištěnou produkci nebo kvalitní zobrazení na obrazovce je zde výhodné použití tzv. formátovacích objektů. Ty dovolují přesně určit takové parametry, jako jsou rozměry stránky, způsob zarovnání, použité písmo, dělení slov, vícesloupcová sazba, poznámky pod čarou, tabulky aj. Podkladem pro tvorbu souboru s formátovacími objekty je XML dokument a transformační soubor ve formátu XSL. Z těchto zdrojů je pak pomocí příslušné aplikace (XSL-procesoru) vytvořen dokument s formátovacími objekty (obvyklá extenze .fo). Ten se pak dále zpracovává aplikacemi umožňujícími jeho prohlížení, tisk či převody do již zavedených publikačních formátů. Mezi aplikace uvedeného typu patří i produkt FOP, který si nyní přiblížíme podrobněji.

Ukázka souboru s formátovacími objekty.

Download, instalace

FOP patří k produktům vyvíjeným v rámci projektu Apache XML. K dalším produktům zde patří například XML parser Xerces, XSLT procesor Xalan a toolkit pro práci s SVG Batik. Obdobně jako tyto produkty je i FOP vyvíjen v jazyce Java, což zaručuje jeho multiplatformovost (ale také poměrně nepříjemné nároky na hardware). Současnou distribuci FOPu (verze 0.20.1) naleznete na následující adrese. K jejímu chodu je ještě třeba stáhnout a nainstalovat runtime environment Javy ve verzi 1.1.x a vyšší, pro využití preview funkce je nutná verze 2 nebo Swing, všechny ostatní komponenty potřebné k chodu produktu (Batik, Xerces ad.) jsou naštěstí již součástí instalace. My jsme instalovali a otestovali FOP v prostředí Windows 98.

Po rozbalení instalačního souboru vznikne do několika podsložek přehledně strukturovaná složka. V té nalezneme mimo jiné batch soubor fop.bat, který umožňuje spouštění FOPu. Jeho chod se řídí řadou přepínačů, jejichž přehledný popis lze najít v dokumentaci dodávané s produktem (viz složka DOCS) nebo na této webové stránce.

FOP v akci.

Konverze

FOP umožňuje provést konverzi jednak přímo z XML dokumentu - zde musí být také zadán příslušný transformační soubor ve formátu XSL nebo z již hotového souboru s formátovacími objekty.

Výstup může být realizován do formátů PDF, MIF (FrameMaker Interchange Format), PCL (Printer Command Language tiskáren Hewlett Packard) a TXT, přímo zobrazen na obrazovce nebo renderován a rovnou odeslán na tiskárnu.

Nejvíce nás pochopitelně zajímal výstup do PDF. Ten je u FOPu velmi dobře propracovaný a umožňuje mimo jiné vkládání odkazů, bookmarků, náhledových miniatur (thumbnails), grafiky (SVG , GIF, JPEG, BMP) a vlastních fontů (viz dále) do vytvářených dokumentů. Jeho možnosti lze nejlépe prostudovat na velké řadě ukázkových souborů dodávaných s FOPem.

Výsledek převodu výše uvedeného souboru provedeného FOPem do PDF.

Ti, kdo sází dokumenty v jiných jazycích než je angličtina, jistě ocení možnost využití vlastních fontů ve formátu Type 1 a TrueType. K uvedenému účelu je třeba provést konverzí těchto fontů prostřednictvím FOPu a příslušnou úpravu konfiguračního souboru userconfig.xml - bližší popis je obsažen v dokumentaci programu nebo online zde. Relativně snadná by rovněž měla být implementace vzorů dělení pro nejrůznější jazyky, určených původně pro systém TeX - některé jsou již do FOPu implementovány, čeština (na rozdíl od slovenštiny) mezi nimi chybí. Způsob, jak přidat svůj soubor dělení je popsán v souboru readme ve složce s vzory dělení HYPH a online zde.

Výstup do ostatních uvedených formátů fungoval rovněž bez problémů, má však podstatně více omezení než v případě PDF (PCL nepodporuje vkládané fonty, textové dokumenty nemohou zdaleka zachovávat všechny formátovací prvky atd.). Na prohlížecí a tiskovou funkci se nyní podíváme podrobněji.

Přímé prohlížení a tisk

Zadá-li uživatel na příkazový řádek FOPu přepínač -awt, zajistí zobrazení náhledu XSL-dokumentu přímo na obrazovce. Prohlížeč je sice jednoduchý, ale svými vlastnostmi dostačující. Nabízí pohyb po stránkách různými způsoby, několik velikostí zobrazení (od 25 do 200 %) a také tisk na zvolené systémové tiskárně. Poslední funkce nicméně nepříjemně překvapila objemem výstupu - z dvoustránkového dokumentu obsahujícího prakticky jen čistý text, formátovaný do sloupců a doplněný dvěma patními poznámkami (columns.fo - původní velikost cca 8 kB), vytvořil tiskový driver tiskový soubor o velikosti 7.5 MB! Pokud jsme použili přímo tiskovou funkci FOPu (přepínač -print; tisk je ve Windows odeslán na výchozí tiskárnu systému), dopadl výsledek ještě hůře (přes 15 MB!). Zdá se tedy, že nejjednodušší je spíše provedení výstupu do PDF a následné vytištění teprve takto vytvořeného dokumentu z prostředí Acrobatu nebo Acrobat Readeru. (Touto cestou vznikl tiskový soubor o velikosti 82.4 kB!) Nejméně objemný soubor (cca 28 kB) pak vznikl při výstupu do PCL, který jsme (bez možnosti náhledu) odeslali úspěšně přímo do tiskárny příslušným příkazem MS DOSu.

Interní prohlížeč FOPu v akci.

Závěrem

FOP vypadá jako velmi použitelný a nadějný produkt, který už pomalu přechází ze stádia dětských nemocí do stavu reálné použitelnosti. Ti, kdo si najdou čas trochu si s ním pohrát a prostudovat jeho možnosti, výhledy i omezení, mohou jeho prostřednictvím poměrně obšírně poznat perspektivy XML coby publikačního standardu. Na pomalejších počítačích a u rozsáhlejších či komplikovanějších dokumentů se nicméně implementace v Javě negativně odrazí na dlouhém času převodu.

Výrobce: Apache XML Project
Cena: zdarma.
Download: zde

--

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: