Adobe Acrobat 8 Professional zblízka: Rozhraní a tvorba PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Adobe Acrobat 8 Professional zblízka: Rozhraní a tvorba PDF

27. září 2006, 00.00 | Poměrně významné změny vzhledu i ovládací logiky a dále rozšířené možnosti tvorby PDF
dokumentů, včetně hodně zajímavé technologie tzv. PDF balíčku. To jsou témata, kterým se
budeme věnovat v dnešní části našeho přiblížení nových funkcí, jež přináší Adobe Acrobat
8.

Před několika dny ohlásila společnost Adobe novou verzi svého klíčového prostředku pro práci s formátem PDF, produktu Adobe Acrobat. Do rukou uživatelů by se měl Acrobat 8 dostat až za nějaký čas, k dispozici je nám nicméně mimo odpovídajících informací i příslušná demoverze daného produktu (za její poskytnutí patří naše díky českému zastoupení společnosti Adobe). Máme tedy příležitost poměrně podrobně představit vlastnosti nového Acrobatu ještě dříve, než bude tento produkt oficiálně k dispozici. V našem dnešním článku bychom se takto rádi podívali na změny v uživatelském rozhraní a při tvorbě PDF dokumentů. Náš výklad se přitom bude vztahovat k Acrobatu 8 Professional, většina z dále podaných informací je nicméně platná i pro ostatní podoby Acrobatu.

Rozhraní

Zásadní změnou, viditelnou v případě Acrobatu na první pohled, je výrazně pozměněné uživatelské rozhraní. Změny se přitom týkají jak vzhledu, tak logiky ovládacích prvků. V prvním případě (hovoříme o podobě pro Windows, verze pro Macintosh nám není k dispozici) asi příliš mnoho uživatelů nebude nějak uchváceno do šeda zabarveným prostředím, jež se má dle všeho maximálně podobat produktům z Microsoft Office. Adobe takto opět potvrzuje svou úpornou snahu učinit z Acrobatu stejně nezbytnou součást vybavení kancelářských počítačů jako jsou právě produkty Office. Je otázkou, nakolik toto snažení má smysl a zda nebude na úkor stávající silné skupiny uživatelů z publikačního sektoru, odpověď na tuto otázku se nicméně týká spíše až budoucích verzí Acrobatu.

aa8-1f

Prostředí Acrobatu 8 Professional

Ne každý pak bude kvitovat s uznáním skutečnost, že k významné reorganizaci došlo i v případě příkazů v jednotlivých nabídkách. Změna je dle všeho zamýšlena pro dobro věci: skupin nabídek je nyní méně a členění je snad o něco logičtější než dříve. Zejména zkušenější uživatelé budou ale asi takto často mít problém najít rychle požadovaný příkaz.

Uživatelská logika nicméně zaznamenala i řadu jednoznačně pozitivních změn. Konkrétně se to týká především práce s nástrojovými panely. Ty svými funkcemi mimo jiné nahradily stavový řádek, který nyní v Acrobatu nenaleznete, výchozí nastavení nechává spodek jednotlivých dokumentových oken prázdný. Práce s ovládacími prvky dostupnými dříve přes stavový řádek je tedy ergonomičtější (pokud uživatel bude chtít, může si stavový řádek "nasimulovat" umístěním odpovídajících toolbarů dospod okna) a na menších displejích uživatel ocení i naznačenou drobnou úsporu místa. Leccos pak urychlí rovněž možnost aktivovat zásadní předvolby pro zobrazení dokumentu a nastavení vlastností dokumentu (tedy i výchozího zobrazení) přímo z kontextové nabídky vyvolané v okně dokumentu.

aa8roz-1f

Ještě zajímavější je možnost konfigurování nástrojových panelů s pomocí okna More Tools (dostupné různým způsobem, nejlépe přes kontextovou nabídku nástrojových panelů). Uživatel v tomto okně nalezne zaškrtávací seznam všech panelů Acrobatu a může v něm rychle aktivovat či deaktivovat požadované nástroje (což dříve nebylo vůbec možné) i celé panely. Aktivace a deaktivace nástrojů je pak možná přes kontextovou nabídku i pro jednotlivé panely individuálně. Rychlost práce proti standardnímu procházení příslušnými nabídkami, manipulaci s panely atd. je pochopitelně výrazně vyšší. Nicméně je škoda, že zatím stále chybí možnost konfiguraci panelů uložit pro opakované použití, k dispozici je pouze případný návrat do výchozího stavu.

aa8-2f

Konfigurace chování toolbarů

Drobná rozšíření lze zaznamenat v případě zobrazení a navigace. Odpovídající volba dovoluje určit, aby se první stránka ve vícestránkovém zobrazení zobrazovala buďto samostatně (jako tomu bylo dříve) nebo ve dvojici se stránkou následující. Vícestránkové zobrazení umožňuje zobrazit stránky i bez mezer, hranice jsou pak vyznačeny pouze přerušovanou čarou. Je-li uživatel v módu dvoustránkového zobrazení, vidí při posunu na svislém posuvníku náhled stránky, odpovídající pozici na posuvníku: zajímavá pomůcka pro rychlé nalezení požadovaného místa v dokumentu.

aa8roz-2f

Nastavení způsobů zobrazení stránek

Zvlášť začínající uživatelé, a také ti, kdo se budou chtít rychle seznámit s vybranými novými a rozšířenými funkcemi Acrobatu, pak uvítají sérii průvodců, sdružených pod oknem (a příkazem) Geting Started with Adobe Acrobat 8 Professional - dané okno se vyvolá jednak daným příkazem nebo automaticky při startu Acrobatu (lze vypnout). Provedení daných průvodců nám přišlo na dobré úrovni, daným způsobem se dá skutečně leccos rychle naučit bez zbytečného tápání či zdlouhavého studování dokumentace.

aa8roz-3f

Úvodní okno průvodců Getting Started

Tvorba PDF

Poprvé od svého vzniku se Acrobat dočkal příkazu pro tvorbu nového dokumentu (dříve šlo každopádně k danému účelu použít JavaScript či pluginy třetích výrobců, Acrobat 7 dovoluje takovouto tvorbu s použitím nedokumentované funkce). Pro většinu uživatelů bude daná možnost spíše kuriozitou, určité praktické využití se zde nicméně naskýtá například při tvorbě formulářů. Jinak se příslušná funkce chová překvapivě komfortně: možné je nastavení formátu stránky a okrajů dokumentu, po vytvoření lze na stránku začít vkládat text, byli jsme značně překvapeni relativní svižností s jakou šlo psát či formátovat vkládaný obsah, jež se automaticky zalomil podle zadaných okrajů. Že by první nesmělý pokus učinit z Acrobatu plnohodnotný editor PDF dokumentů ve stylu textových procesorů? (Danou otázku myslíme vážně jen z části.)

aa8roz-4f

Vkládání textu do nového dokumentu

Pro převážnou většinu uživatelů bude samozřejmě mnohem důležitější novinkou, co se tvorby PDF dokumentů týče, funkce PDF Package. Jedná se zde o nástroj, dovolující vytvořit PDF dokument, jež obsahuje sadu PDF dokumentů a dále též soubory v jiných formátech. (Jedná se zde vlastně o určitou, dosti významnou evoluci stávajících prostředků pro práci s přílohami PDF dokumentů.) K vytvoření takovéhoto balíčku slouží odpovídající volba průvodce pro tvorbu PDF dokumentu z vícero souborů (základ dané funkce je k dispozici již od časů Acrobatu 6). Při samotném použití tohoto průvodce jsou jednotlivé zvolené komponenty převedeny do PDF, dodatečně je nicméně možno do balíčku vložit soubory přímo v jejich nativních formátech. Balíček pak lze prohlížet (soubory je možno řadit dle různých kritérií), prohledávat atp. s pomocí Acrobatu či Readeru coby ucelený dokument nebo z něj lze jeho jednotlivé soubory opět extrahovat či odstraňovat, možné je též připojení popisků k souborům. Jedná se zde o zajímavou technologii, která poslouží k minimálně dvěma účelům: přenosu dokumentů mezi pracovišti či archivaci. Důvodem pro zachování původních PDF souborů (a zamezení sloučení jejich obsahu) může být třeba v případě kancelářských provozů potřeba pracovat s dokumenty zabezpečenými elektronickým podpisem, rovněž je takto možno poslat odděleně v jediném souboru vícero zpráv elektronické pošty převedených do PDF aj. Na publikačních pracovištích pak daná funkce může posloužit třeba k přenášení či uchovávání PDF dokumentů spolu s předlohovými soubory, z kterých byly vytvořeny.

aa8roz-5f

PDF Package

Jinak je i samotná funkce pro kombinování dokumentu z vícero souborů notně vylepšena. Konkrétně lze nyní do dokumentu snadno automaticky vložit obsah zadaných složek nebo dříve kombinovaných souborů. U jednotlivých zvolených dokumentů je pak možno určit, které stránky mají být do kombinovaného dokumentu vloženy, nastavit lze rovněž stupeň komprese vytvářeného dokumentu, k dispozici je náhled výsledku aj. Vzhled zkombinovaného dokumentu je možno rychle doplnit o záhlaví, zápatí, vodoznaky apod. - podrobněji se vylepšeními této funkce budeme zabývat někdy příště.

aa8roz-6f

Funkce pro kombinování dokumentů je nyní značně komfortnější

Za zmínku pak stojí rozšířená podpora formátů, pro které jsou k dispozici odpovídající nadstandardní nastavení a snazší převod s pomocí utility PDFMaker (týká se převážně platformy Windows). Konkrétně je takto nyní možno vytvářet komfortní PDF archivy zpráv elektronické pošty (PDF zachovávající strukturu zpráv, PDF pro každou zprávu odděleně v rámci PDF balíčku aj.) nejen pro Outlook, ale rovněž Lotus Notes. V prostředí Microsoft Wordu je podporována možnost generovat a automaticky mailem rozeslat PDF dokumenty vytvořené s pomocí funkce Mail Merge. U dokumentů získaných skenováním nyní OCR procedura podporuje i češtinu a slovenštinu, blíže se k dané funkci vrátíme někdy příště. Rovněž až na jindy necháváme podrobnější výklad o rovněž značně vylepšených možnostech tvorby a zpracování PDF/X a PDF/A dokumentů v prostředí Acrobatu. Převod AutoCAD dokumentů by měl být nyní rychlejší, přičemž nevyžaduje, aby byl na dané počítači AutoCAD instalován.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: