Adobe Acrobat 8 Professional zblízka: PDF balíček - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Adobe Acrobat 8 Professional zblízka: PDF balíček

5. března 2007, 00.00 | Funkce PDF balíčku dovolí PDF dokument přetvořit na kontejner, ve kterém jsou přehledně uloženy jak jiné PDF dokumenty, tak soubory v libovolných dalších formátech. Čím se PDF balíček liší od dosavadních PDF dokumentů s přílohami? Jak lze daný typ souboru vytvořit či spravovat? A k čemu se vůbec hodí? To jsou otázky, na které odpovídáme v tomto článku.

Jednou ze zajímavých technologií, nabídnutých v rámci řady Adobe Acrobat 8, je PDF balíček. Jedná se o PDF dokument, který obsahuje další PDF dokumenty a dále soubory jiných aplikací, uložené v původních, nativních formátech. Tvorbu podobného typu obsahu umožňovala Adobe v Acrobatu již dříve, skrze přílohy PDF dokumentů (daná funkce je podporována i nadále). PDF balíček nicméně nabízí podstatně obecnější a komfortnější možnosti správy do něj vloženého obsahu, pro které má šanci nalézt skutečně různorodé uplatnění. V tomto našem článku bychom se proto rádi na danou technologii podívali trochu blíže.

Tvorba PDF balíčku

Balíček lze vytvořit buďto v prostředí Acrobatu, pomocí nástroje pro tvorbu PDF dokumentu z více souborů, nebo v případě Windows verze i převodem zpráv elektronické pošty do PDF z prostředí aplikací Outlook či Lotus Notes (přes utilitu PDFMaker). V tomto našem článku se budeme blíže zabývat pouze první možností.

Tvorba balíčku takto začíná u příkazu Soubor-Zkombinovat soubory. Následný dialog zde dovoluje do balíčku vložit PDF dokumenty aktuálně otevřené v Acrobatu, dokumenty použité v rámci dané funkce již dříve a dále libovolné jiné vybrané soubory či dokonce obsahy celých složek. V případě takto zvolených souborů (volba je možná přes standardní dialog, v Průzkumníkovi Windows lze případně použít přetažení z pracovní plochy či příkaz Zkombinovat podporované soubory v Acrobatu z kontextové nabídky souborů či složek) dojde k jejich automatické konverzi do PDF - musí tedy jít o soubory, které Acrobat umí převést, v původním, nativním formátu lze soubory do daného balíčku přidat až po jeho vytvoření. Při přidávání dokumentů chráněných heslem je zapotřebí heslo zadat. Jeden soubor lze vložit vícekrát na různá místa balíčku, daná možnost se hodí například k vytvoření oddělovacích stran mezi jednotlivými částmi balíčku.

aa8balicek-1f.jpg

Jinak má uživatel v daném dialogu možnost určit pořadí, v jakém budou soubory do balíčku vloženy, vybrat pouze určité stránky dokumentů ke vložení či určit kvalitu převodu. Pod tlačítkem Volby se pak skrývá možnost určit, že vytvářený PDF bude tagovaný a budou do něj vloženy záložky z původních dokumentů.

V následném okně pak uživatel musí zvolit volbu Sestavit soubory do balíčku PDF. Může zde pak ještě změnit pořadí kombinovaných souborů či nastavit titulní stránku balíčku. Stiskem tlačítka Vytvořit pak uživatel spustí proces vytvoření balíčku, následně může sledovat jeho průběh. Po ukončení je k dispozici náhled vytvořeného souboru, je-li s ním uživatel spokojen, balíček uloží, jinak se může vrátit v daném průvodci zpět a změnit pak nastavení.

aa8balicek-2f.jpg

Prohlížení a správa

PDF balíček je možno prohlížet a spravovat v prostředí Acrobatu, v omezené míře (nelze například přidávat či mazat soubory) pak i Readeru. Po otevření balíčku je v horní části okna zobrazen navigační pruh, přes který lze kontrolovat většinu funkcí specifických pro daný typ obsahu. Nalevo či na vrch okna lze takto s jeho pomocí umístit seznam jednotlivých souborů, které jsou do balíčku vloženy. Skrze tento seznam může uživatel rychle přecházet mezi jednotlivými položkami balíčku (jinak jsou k dispozici i navigační šipky pro procházení krok za krokem), možné je přitom setřídění seznamu podle aktuálních kategorií položek balíčku, ke kterým patří název, popis, datum modifikace či velikost souboru. K dohledání požadovaného obsahu pak lze použít rovněž vyhledávací funkci (možno aplikovat v rámci jediného dokumentu, dokumentů vybraných či celého balíčku). Jednotlivé vložené PDF dokumenty lze prohlížet i upravovat s pomocí všech obvyklých nástrojů Acrobatu, úpravy mají přitom vliv vždy pouze na daný dokument.

aa8balicek-3f.jpg

Způsob seřazení souborů v balíčku i další vlastnosti jeho zobrazení (umístění seznamu souborů aj.) lze nastavit jako výchozí pro daný dokument v dialogu, vyvolaném příkazem navigačního pruhu Volby-Vlastnosti balíčku. Tentýž dialog pak dovoluje přidávat do balíčku další kategorie pro popis jeho komponent, kategorie pak lze i přejmenovávat či v seznamu souborů skrývat - nabízí se zde tedy rozšířená možnost správy zdrojů na základě připojených popisů.

aa8balicek-4f.jpg

Nabídka Volby (nebo kontextová nabídka seznamu souborů) pak obsahuje i příkaz Přidat soubor, který do PDF balíčku vloží soubor v jeho původní, nativní podobě (možné je rovněž přetažení souborů z prostředí Průzkumníka či Finderu do seznamu souborů). U těchto nativních souborů je pak k dispozici možnost jejich otevření ve výchozí aplikaci systému.

Dále lze použít příkazy pro odstranění souboru z balíčku či jeho samostatné uložení - ty je možno aplikovat i hromadně, poté, co standardními způsoby vybereme na seznamu souborů ty požadované. K souborům lze připojovat stručný popis (například vysvětlující jejich poslání) a další kategorie (viz výklad výše), možná je i změna pojmenování. Příkaz pro tisk pak dovoluje vytisknout vybrané či všechny PDF dokumenty obsažené v balíčku.

Využití

Technologie PDF balíčku je užitečná všude tam, kde distribuce, sdílení a správa fyzicky jediného souboru je snazší, nežli u sady souborů, jež mají být k dispozici společně. Využít ji lze takto k tomu, aby se do jediného PDF dokumentu mohly zkombinovat PDF dokumenty, které standardními cestami spojit nelze - jde například o dokumenty s elektronickými podpisy, zabezpečením heslem či stejnými formulářovými poli. Mimochodem, uložení do PDF balíčku používá pro shromážděná data i funkce pro formulářové workflow (řízená distribuce formulářů a sběr v nich vyplněných dat přes e-mail), která je rovněž novinkou představenou s Acrobatem 8. Použití PDF balíčku pak činí snazší manipulaci (třídění, prohledávání atp.) s jednotlivými zprávami elektronické pošty, převedenými do balíčku z Outlooku či Lotus Notes.

Dané možnosti se hodí zejména v kancelářích, organizacích apod. Najdou se nicméně zajímavé aplikace i v publikačním průmyslu. Jednou z těch nejvíc nasnadě je výměna podkladů k tiskovým zakázkám, kdy jsou v rámci balíčku uloženy jak finální výstup (či náhled), tak podkladové soubory, z kterých byl PDF dokument vytvořen - z balíčku lze tedy v případě potřeby vytáhnout zdroje pro opravy, opakované použití atp. Obdobným způsobem je možno zdroje zakázky i archivovat. Balíček pak může často nahradit dosavadní postupy při spojování PDF dokumentů na úrovni stránek - v potaz je zde třeba brát zejména možnost zachování původního členění, snazší správy obsahu balíčku atp. K dispozici jsou i různé další specifické způsoby nasazení, například při distribuci výukových materiálů.

Závěrem

PDF balíčky se hodí ke skutečně různorodým aplikacím, v našem článku jsme takto mohli naznačit jen některé z nich. Věříme nicméně, že i tak získal čtenář alespoň nějakou inspiraci, jež ho povede při vlastním využívání dané technologie.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: