XactuellXT: výkonné databázové publikování v prostředí QuarkXPressu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

XactuellXT: výkonné databázové publikování v prostředí QuarkXPressu

quark

7. května 2004, 00.00 | Na rozdíl od jiných produktů pro databázové publikování nabízí řešení společnosti
Codeware skutečně obousměrné propojení dokumentu XPressu s databází prostřednictvím
technologie SQL. Kdo a jak tuto vlastnost využije?

Na Grafice se snažíme průběžně sledovat situaci v oblasti řešení pro databázové publikování. Uvedené prostředky lze totiž všestranně využít na mnoha pracovištích předtiskové přípravy, potýkajících se se sazbou publikací jako jsou katalogy, seznamy, slovníky, ceníky či direct-maily. Možných přístupů, jak uvedený typ publikování zajistit, je celá řada: naši čtenáři se o tom mohou nejlépe přesvědčit v našem přehledu příslušných řešení i dalších článcích. Produktem, o kterém jsme zatím nepublikovali zatím žádné informace, je XactuellXT společnosti Codeware. A protože se jedná o produkt nepochybně zajímavý, rozhodli jsme se uvedený deficit napravit v této recenzi.

Základní přiblížení

XactuellXT je extenze sázecího programu QuarkXPress (4-6.1, Mac/Win). Jejím posláním je zajistit publikování z databází prostřednictvím zmíněného programu. Obdobně jako v jiných produktech uvedeného typu funguje XactuellXT na bázi odkazů, vložených do předlohového dokumentu, které se po zadání příslušného příkazu vyplní konkrétními daty z databáze. Originální je nicméně přístup, jakým je zajištěno uvedené propojení: XactuelXT nepracuje pouze s textovými výtažky z databáze, jako jiné konkurenční aplikace, ale poskytuje plnohodnotné rozhraní pro správu databáze pomocí standardu SQL (Structured Query Language). Mimo prostého výběru informací lze tedy zajistit i prakticky jakékoli jiné další manipulace s databází, jako je především zpětné uložení určených dat (po jejich updatování v dokumentu XPressu) do databáze, odstranění určitých záznamů apod. Bez přehánění lze říct, že takovouto univerzálnost použití dnes neposkytuje žádný jiný obdobný produkt. Xactuell navíc nabízí velmi pokročilé funkce pro tvorbu a využití odkazů i parametrů různých typů, rozšířené verze doplňku, o kterých se zmíníme na jiném místě tohoto článku, pak z databáze dokáží automatizovaně vysadit kompletní publikaci.

codew1f.gif

Schéma nasazení Xactuell

Tolik základní přiblížení. Podívejme se nyní na vybrané zajímavé vlastnosti podrobněji.

Práce s odkazy

Jak jsme již řekli výše, propojení mezi dokumentem XPressu a databází je založeno na bázi odkazů (links). Na ty lze přetvořit jak vybrané textové úseky, tak celé textové či obrazové rámečky. Odkazy mohou být přitom viditelné či skryté, odpovídající funkce nabízí jejich podrobný seznam a snadnou editaci. K linkování si uživatel nejprve zobrazí strukturu zvolené databáze a pak prostřednictvím odpovídající reference určí položku, která se má z databáze přebírat. Data lze (po tzv. připojení - loggingu) přitom přejímat z libovolné databáze, podporující zmíněný standard SQL (FileMaker, Access, Oracle aj.), a případně též dokumentů Excelu či textových souborů, získaných exportem z databází. Přejímání je přitom zajištěno pomocí SQL dotazů, o kterých jsme hovořili výše. K tvorbě dotazu slouží názorný průvodce. V rámci dotazu lze použít i nejrůznější proměnné, umožňující dále velmi flexibilně určit podobu zpracovávaných dat. K testování dotazu před jeho aplikací v odkazu slouží SQL konzola. Dotazy, používané opakovaně v rámci různých projektů, je možno spolu s dalšími prvky (výběry z databáze, reference aj.) centrálně spravovat na serveru, takže z každé pracovní stanice pak lze využívat shodná, odladěná nastavení.

codew2f.gif

SQL Wizard

Formátování odkazu, resp. vložené položky, je možné úplně stejně, jako u běžných prvků dokumentů XPressu. Xactuell navíc umožňuje použít řadu dalších nastavení (například dynamické nastavení rozměru rámečku podle množství načítaného textu, automatizované zarovnání obrázků v rámečcích, pouze jednorázové vložení odkazované položky atp.) ovlivňujících způsob zpracování položky. Funkce "multiple duplication" pak dovoluje opakovaně vložit tutéž sekvenci prvků s různými referencemi - ideální pro tvorbu tabulek či seznamů apod.

Poté, co byly odkazy vytvořeny, lze provést načtení z databáze. Následně je možno provádět odpovídající updaty a to jak na úrovni celého dokumentu, tak pouze zvolených položek (zadaný stránkový rozsah, vybraný rámeček). Je-li to potřeba, lze pak provést i opačné zapsaní zvolených položek dokumentu do databáze: tento postup je vhodný především v případě, že v dokumentu byly prováděny změny na poslední chvíli.

codew3f.gif

Update odkazů

Další podoby Xactuell

Vedle základní podoby, kterou jsme popsali výše, existují další verze Xactuell, které rozšiřují základní možnosti tohoto produktu. Verze Enhanced takto přidává možnost dávkového zpracování: naráz je tedy možno například updatovat odkazy v celé skupině dokumentů. Podoba 2000 pak možnosti obou verzí rozšiřuje o funkci automatické sazby databázových informací na základě šablony, vytvořené v prostředí XPressu. Ještě pokročilejší možnosti takovéto sazby poskytuje verze Layouter.

Závěrem

Xactuell je podle našeho názoru jedním z nejvýkonnějších a nejrobustnějších prostředků pro databázové publikování. Naučit se ovládání tohoto produktu nemusí být ale, vzhledem k nasazení SQL, úplně jednoduché. (Náš výklad jsme značně zobecnili a zjednodušili, neboť podrobnější popis nuancí ovládání produktu by byl dosti rozsáhlý a vzhledem k poslání tohoto článku i značně samoúčelný.) Na druhou stranu ovšem uživatelé dostávají do rukou prostředek, který zejména ve vydavatelstvích, firmách, podnicích a organizacích, pracujících s rozsáhlými databázemi (nebo na kreativních pracovištích, zajišťujících pro zmíněné subjekty polygrafické zpracování) nabídne velmi silné možnosti, jak spravovaná data vysadit do atraktivní podoby. Vzhledem ke schopnostem produktu a předpokládané oblasti jeho nasazení pak nepřekvapí cena, která činí 999 Euro u základní verze a 2975 Euro u verze 2000 (cenu ostatních výše zmíněných verzí nám dostupný ceník výrobce neuvádí). Bez zajímavosti pak není, že výrobce ohlašuje brzké uvedení verze Xactuell pro InDesign.

Pro bližší seznámení s produktem je vhodné sáhnout po odpovídající demoverzi. Ta se nám jevila jako plně funkční, méně pochvaly ovšem zaslouží přiložená i online dokumentace. Ta je totiž z velké části v němčině, často značně nepřehledná a někdy dokonce neodpovídá aktuálnímu stavu produktu. Věříme, že tento (v podstatě pouze kosmetický) nedostatek výrobce brzy napraví.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: