RealTimeProof: výkonný systém pro online spolupráci v publikačním průmyslu - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

RealTimeProof: výkonný systém pro online spolupráci v publikačním průmyslu

12. března 2004, 00.00 | Jak funguje jeden z nejznámějších systémů pro internetovou výměnu a anotaci
pre-pressových podkladů ve vysokém rozlišení? A kdo využívá jeho schopnosti?

Systémy pro online spolupráci se stávají s rostoucí dostupností internetového připojení velmi zajímavým nástrojem i v oblasti publikačního průmyslu. Komunikace uvedeným způsobem je totiž globálně dostupná, multiplatformní a velmi rychlá. Elektronické nástroje tvořící uvedený typ systémů pak nabízejí řadu specifických funkcí, umožňující zejména komfortní výměnu komentářů a autorizovaný, podrobně monitorovaný přístup ke zpracovávaným zdrojům.

Jedním z nejzavedenějších specializovaných řešení zmíněného typu je RealTimeProof společnosti RealTimeImage. (Nedávno jsme o něm psali v souvislosti s jeho akvizicí společností Kodak - viz zde.) Ten lze díky jeho funkcím i reálné použitelnosti, osvědčené nasazením v řadě provozů, považovat za modelový. Z tohoto důvodu jsme se jej rozhodli v tomto článku přiblížit našim čtenářům trochu blíže.

Základní charakteristiky

Jak jsme již řekli výše, funguje RealTimeProof coby řešení pro online spolupráci v publikačním průmyslu. Jeho posláním je umožnit náhledy a komentování pre-pressových souborů ve vysokém rozlišení prostřednictvím Internetu či lokální sítě. Základem řešení je serverové úložiště, rozčleněné virtuálně do tzv. pracovních ploch (workspaces). Každá pracovní plocha může nést jeden nebo více projektů, což je sada souborů (členěných do složek), související s určitým reálným publikačním projektem. Přístup k jednotlivým pracovním plochám resp. projektům je autorizován, základní manipulace s obsahem plochy (úprava rozhraní, vytváření projektů a jejich vnořených složek atp.) pak probíhá v prostředí webovského prohlížeče a je protokolována (O každé nebo zvolených akcích, provedených v rámci dané workspace, mohou být uživatelé vyrozuměni e-mailem.).

rtip1f.gif

Schéma nasazení RealTimeProof

Osoba vybavená odpovídajícím oprávněním může vyzvat další uživatele prostřednictvím e-mailové zprávy k tomu, aby spolupracovali na projektu. Spolupráce přitom může být v podstatě dvojí: první je nahrání odpovídajících podkladů z lokálního počítače uživatele do daného projektu, druhou pak online prohlížení a připomínkování podkladu. Podívejme se nyní na obě tyto činnosti podrobněji.

Nahrání podkladů

K nahrání podkladů do pracovní plochy slouží specializovaná aplikace Personal Proofing Publisher (P3), kterou si uživatel downloaduje do svého počítače (k dispozici je, stejně jako ostatní komponenty RealTimeProof, pro Windows i Maca). Předání souborů k přenosu je pak možné přes běžný souborový dialog, pomocí funkce drag&drop nebo prostřednictvím horkých složek. Uživatel může v rámci zmíněné aplikace například kontrolovat počet paralelních připojení či pořadí přenosů ve frontě nebo přenosy přechodně pozastavit. U horkých složek lze nastavit filtr pro typ přenášených souborů (podle názvu a typu či velikosti) a určit způsob monitorování (nepřetržitě v zadaném časovém intervalu, pouze v určitých dnech apod.). Veškeré přenosy jsou zabezpečeny, přičemž lze nasadit technologii SSL.

rtip2f.gif

Webovské rozhraní RealTimeProof

Prohlížení a anotování

Soubory, nahrané do workspace, lze prohlížet a anotovat s použitím jiné specializované klientské aplikace, označené jako Proofing (nebo též RTP Imaging) Client. Prohlížení je přitom zajištěno s pomocí patentované technologie Pixels-on-Demand, která umožňuje objemné pre-pressové soubory prohlížet v reálném čase i při pomalém internetovém připojení. (Přenáší se vždy pouze náhled či výsek obrázku, pro vektorovou grafiku je zabudován Adobe CPSI RIP. Podrobněji je princip uvedené technologie vysvětlen zde.) Podporovány jsou přitom všechny významné univerzální publikační formáty, tedy například PostScript, EPS, JPEG, PDF, TIFF (vč. IT/P1) nebo Scitex CT/LW, zpracovat přímo naopak nelze nativní formáty aplikací jako je Photoshop či QuarkXPress (ty tedy musí být nejprve převedeny, například do PDF). Mimo samotného prohlížení, postaveného na nástrojích lupa a navigační okno či možnosti procházet jednotlivé pohledy, lze použít také náhled jednotlivých barevných složek/separací a densitometr (doplněný o Swatch Book - PDF soubor s barevným vzorníkem), zjišťující poměr barevných složek u určeného bodu obrázku. K dispozici je dále i pravítko pro proměření zvoleného úseku.

Základní, nicméně dostačující, jsou nástroje poznámkového aparátu. Ty umožňují vyznačit zvolený úsek dokumentu (nástroje typu ovál či tužka) a připojit k němu textovou poznámku. Ke každé poznámce je přitom připojen údaj o čase jejího pořízení a autorovi. Odpovídající synchronizační funkce umožňuje online vyměňovat tyto poznámky s ostatními účastníky anotačního procesu. Poznámky se vkládají do zvláštní vrstvy a nijak tedy nemění podobu anotovaného dokumentu.

rtip3f.gif

Prohlížení a anotování podkladu v RealTimeProof

Kopii dokumentu lze lokálně vytisknout. K dispozici je přitom jak vytištění náhledu s poznámkami, tak ripování dokumentu až do rozlišení 600 dpi pro zvolené nátiskové zařízení, jemuž se náhled ke zpracování předává pomocí horké složky. Na počítačích Apple Macintosh lze při proofingu uvedeným způsobem využít i správu barev, postavenou na ICC profilech a technologii ColorSync.

Závěrem

RealTimeProof je nabízen v různých variantách (ASP, Express, Private Label, Partner a Classic), odlišených podle typu provozu, ve kterých má být dané řešení použito - rozdíl je zejména v tom, nakolik je řešení nasazeno výlučně přes Internet (hostování na prostředcích RealTimeImage) a nakolik i v prostředí lokální sítě (vlastní prostředky klienta) či provázané s in-house workflow systémem. Podrobnější porovnání lze najít zde. Cenové podmínky výrobce implicitně neuvádí, protože je jasné, že každá instalace je tak trochu jedinečná. Podle informací, které nám zástupci RelTimeImage poskytli lze ale říct, že cena začíná někde na 100 Euro za hostování jediného projektu na prostředcích RealTimeImage a vede až k 15000 Euro u řešení, provozovaných přímo v rámci daného provozu. I přes uvedenou vyšší cenu je RealTimeImage atraktivní pro řadu subjektů (tiskárny, agentury, vydavatelství, korporace atp. - Sony Music například tento systém používá při vytváření obalů ke svým CD), jak o tom svědčí tyto případové studie.

Vývoj řešení se pak rozhodně nezastavuje: u příležitosti veletrhu Drupa 2004 oznámil výrobce již pátou verzi svého systému, která by měla nově nabídnout zejména versioning dokumentů (vytváření, porovnávání či uzamykání verzí). Podrobněji se lze se systémem seznámit po této registraci, na jejímž základě získá uživatel možnost po patnáct dní pracovat v rámci jediného projektu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: