QuarkXPress 8.02 CZ zblízka (3.): Text a vektory - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

QuarkXPress 8.02 CZ zblízka (3.): Text a vektory

29. června 2009, 00.00 | Sázecí program QuarkXPress zůstává na poli pre-pressu a cross-media publikování stále silnou alternativou Adobe InDesignu. Zatím poslední verzi 8 tohoto produktu dostali čeští uživatelé před časem k dispozici v plně lokalizované podobě s označením 8.02 CZ. V dané souvislosti jsme považovali za vhodné představit formou několikadílného seriálu všechny podstatné novinky, které s sebou QuarkXPress 8.02 přináší. Dnes se takto podíváme na nové prostředky pro práci s textem a vektorovou grafikou.

Rozšířená kontrola účaří

Typografické schopnosti XPressu byly rozšířeny zejména v případě práce s účařími. Až dosud bylo možno v každém layoutu pracovat pouze s jedním nastavením účaří. Nyní lze mít odlišnou mřížku účaří nastavenu pro každý textový rámeček, stránku a předlohovou stránku, to přináší vyšší flexibilitu při tvorbě designu složitěji strukturovaných layoutů.

qxp82-3-4f.jpg

Mřížky účaří v layoutu lze kdykoli zobrazit pro snazší kontrolu a precizní práci, uživatel přitom může určit odlišnou barvu a vzor zvýraznění pro účaří a horní, střední i dolní linku. Zobrazenou mřížku lze pak použít k preciznímu zarovnávání textu i jiných objektů, text je možno na mřížce uzamknout aj.

qxp82-3-5f.jpg

Nastavení mřížek účaří lze uložit a poté aplikovat v podobě tzv. stylů sítě (Grid Styles; nepříliš šťastně zvolený překlad daného názvu do češtiny bude věříme v příštím updatu XPressu opraven). Logika práce je zde obdobná jako v případě jiných typů stylů (odstavcové, znakové, objektové atd.), možné je i provázání s textovými styly.

Zavěšené znaky

Jiné vylepšení typografie představuje komplexní podpora zavěšených znaků (hanging characters), tedy znaků „vysunutých“ mimo hranice textového bloku (nebo samotného textového rámečku) s cílem dosažení vyváženějšího vzhledu sazby, či též speciálních efektů. Využití se zde nabízí například při sazbě uvozovek, výčtů, speciálně stylizovaných odstavců a také iniciál (drop caps).

qxp82-3-6f.jpg

Nastavení zavěšení pro jednotlivé znaky lze ukládat v podobě sad zavěšených znaků (hanging character sets), což poté dovoluje snadnou aplikaci nastavení v rámci celého projektu, či mezi uživateli. Sady lze přitom provázat s odstavcovými styly. Spolu s QuarkXPressem je dodáváno několik přednastavených sad, ze kterých může uživatel vyjít při tvorbě sad vlastních.

Písma

Uživatelé se konečně dočkali WYSIWYG náhledů podoby fontů v odpovídajících nabídkách (zejména Styl-Písmo/Style-Font), přičemž s každým náhledem je indikován i typ fontu (OpenType, True Type, Type 1, Type 3). Zobrazení zabere u rozsáhlejších seznamů (hodně instalovaných fontů) poměrně dost času, přechodně jej lze deaktivovat přidržením klávesy Shift při zadání odpovídajícího příkazu pro vylistování seznamu. Případně je pak možná i úplná deaktivace WYSIWYG zobrazení v předvolbách XPressu.

qxp82-3-7f.jpg

Dalším vylepšením je v případě práce s fonty rozšíření funkce Náhradní písmo (Font Fallback) pro inteligentní náhradu chybějících glyfů u importovaného, či vloženého, textu. Dále se nabízí možnost vylistování fontů obsažených v určitém PPD souboru.

qxp82-3-8f.jpg

Redefinice textových stylů

Drobným, ale užitečným vylepšením je možnost redefinovat odstavcový, či znakový, styl na základě právě vybraného textu. Poté, co je text vybrán, stačí kliknout na příslušné tlačítko Aktualizace (Update) v paletě Předloh stylů, tím se provede odpovídající změna přiřazení.

Rozšíření kontroly pravopisu

V předvolbách kontroly pravopisu přibyla nová nastavení pro ignorování slov s číslicemi či též internetových adres a názvů souborů.

qxp82-3-9f.jpg

Rozšířená podpora jazyků

Již v úvodní části našeho seriálu byla zmíněna rozšířená podpora nejrůznějších jazyků v QuarkXPressu. Na úrovni dělení slov a kontroly pravopisu je takto podporováno více jak 30 jazyků, včetně češtiny a slovenštiny, a to přímo v základní edici QuarkXPressu. Zrušena byla podoba Passport, Plus Edition nicméně nabízí rozšířené, pokročilé možnosti zpracování východoasijských textů. Všechny jazykové edice XPressu mají nyní stejný souborový formát, při výměně dokumentů by tedy neměly vzniknout problémy známé z dřívějška (nekompatibilita formátů jednotlivých edic).

qxp82-3-10f.jpg

Vektorová grafika

Poměrně dosti vylepšení se QuarkXPress dočkal i v případě práce s vektorovými objekty. Zřejmě nejdůležitější inovací je takto zřejmě možnost importu nativních souborů Illustratoru (verze 8 a vyšší) do layoutu, podmínkou je, aby byl daný soubor uložen v Illustratoru jako PDF kompatibilní. S takto importovanými ilustracemi pak lze v XPressu manipulovat obdobně jako s bitmapovými obrázky. Pro editaci jejich prvků je nicméně stále zapotřebí jejich zpětné otevření v Illustratoru (pro zpracování bitmap nabízí QuarkXPress již po několik verzí mimo možnosti základních úprav také aplikace různých filtrů a dále pokročilou kontrolu vrstev a masek v dokumentech Photoshopu.).

qxp82-3-1f.jpg

Snazší jsou nyní úpravy vektorových objektů vytvořených přímo v prostředí XPressu. Upravena byla takto sada odpovídajících nástrojů XPressu pro práci s daným typem obsahu, resp. Bézierovými křivkami (pero, vkládání, odstraňování, výběr, či konvertování, kotevních bodů, volná kresba aj.). Ke snadnému a rychlému přepínání mezi těmito nástroji lze použít jedinou jednopísmennou zkratku P (více jsme o podpoře jednopísmenných zkratek, obdobných Adobe produktům, psali v úvodní části tohoto seriálu).

qxp82-3-2f.jpg

Vylepšena byla i funkce převodu textu na křivky. Možný je takto nyní rovněž převod víceřádkového textu, a to případně z celého rámečku, článku či dvojstránky. Při převodu lze zachovat řadu atributů textu, jako jsou kerning, prostrkání, horizontální zvětšení, barva, průhlednost, natočení aj. Vzniklé vektorové objekty je možno editovat nástrojem Pero a lze je použít coby masky pro bitmapovou grafiku aj.: naskýtají se zde tedy různé nové možnosti tvůrčího využití.

qxp82-3-3f.jpg

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: