QuarkXPress 8.02 CZ zblízka (1.): Rozhraní a nástroje - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

QuarkXPress 8.02 CZ zblízka (1.): Rozhraní a nástroje

20. května 2009, 00.00 | Sázecí program QuarkXPress zůstává na poli pre-pressu a cross-media publikování stále silnou alternativou Adobe InDesignu. Zatím poslední verzi 8 daného produktu dostali čeští uživatelé nedávno k dispozici v plně lokalizované podobě s označením 8.02 CZ. V dané souvislosti jsme považovali za vhodné představit formou několikadílného seriálu všechny podstatné novinky, které sebou QuarkXPress 8.02 přináší. Dnes bude naše pozornost patřit zejména užitečným inovacím v rozhraní a nástrojích, vedoucím k ke zvýšení uživatelské produktivity.

Sázecí program QuarkXPress zůstává na poli pre-pressu a cross-media publikování stále silnou alternativou Adobe InDesignu. Zatím poslední verzi 8 daného produktu dostali čeští uživatelé nedávno k dispozici v plně lokalizované podobě s označením 8.02 CZ. V dané souvislosti jsme považovali za vhodné představit formou několikadílného seriálu všechny podstatné novinky, které sebou QuarkXPress 8.02 přináší. Dnes bude naše pozornost patřit zejména užitečným inovacím v rozhraní a nástrojích QuarkXPressu 8, vedoucím k ke zvýšení uživatelské produktivity.

qxp8cz-1-1f.jpg

Systémové požadavky a výkon

Ještě předtím, než se pustíme do slibovaného přiblížení rozhraní a nástrojů, bychom rádi shrnuli základní fakta, týkající se systémových požadavků QuarkXPressu 8.02 CZ. Produkt je k dispozici pro Windows XP a Vista a Mac OS X 10.4 a 10.5. Hardwarové nároky jsou mírné, ve Windows v podstatě postačí libovolný běžný procesor, Mac pak musí disponovat PowerPC G4/G5 či Intel procesorem. Program by měl fungovat i s nepříliš velkým množstvím RAM (256 MB Mac OS X/Windows XP, 512 MB Vista), pro rozumnou práci je ale vhodnější minimálně 1 GB RAM. Nová verze slibuje výrazně vyšší stabilitu a urychlení řady operací, v praxi jsme se nicméně s pády programu setkali. Urychlení zpracování je pak každopádně ještě více garantováno změnami v ergonomii rozhraní, kterým se budeme nyní věnovat podrobněji.

Vzhled

Nový layout rozhraní staví na ikonkách a barvových schématech z dílny dosud nepříliš známé společnosti Yellow Icon Studio. Posuzování vzhledu je vždy záležitostí subjektivní, dle našeho názoru je nový design navržen dobře a evokuje modernost a eleganci.

V novém prostředí se významněji změnilo rozvržení oken projektů QuarkXPressu. (Projekt je dokument XPressu obsahující jeden či více layoutů/sestav, tedy podob dokumentu určených pro tiskový, webový či Flash výstup. Možnost mít v jediném dokumentu takto sdruženy všechny layouty vztažené k určitému projektu a případně mezi nimi sdílet snadno informace i nastavení patří k jedněm ze zajímavých a v praxi značně užitečných rysů QuarkXPressu již od verze 6.) Názvy jednotlivých sestav jsou nyní umístěny v horní části okna projektu, a nikoli naspod jako dříve, což by mělo přispět k rychlejší orientaci uživatele. Do spodní části okna projektu přibylo ke stávajícím ovládacím prvkům (měřítko zobrazení, přechody mezi stránkami, rozdělení pohledu) tlačítko pro rychlý přístup k předlohovým stránkám (zobrazení předlohové stránky pro aktivní pozici v dokumentu), na platformě Mac je k dispozici i tlačítko pro rychlou navigaci v dokumentu prostřednictvím miniaturních náhledů stránek (viz příští díl našeho seriálu). Tlačítko pro přístup k exportním funkcím programu nyní dovoluje exportovat nejen do podoby layoutu. PDF a HTML prezentace, ale i EPS souboru či Flash prezentace, naposledy použitá volba se přitom zapamatuje pro opakované použití.

qxp8cz-1-2f.jpg

Odstraněna z daného umístění pak byla tlačítka pro odvolání a obnovení akcí. Plně přizpůsobitelná uživatelským požadavkům je nyní pracovní plocha (pasteboard) XPressu.

qxp8cz-1-3f.jpg

K českému rozhraní

Podrobněji jsme již o českém rozhraní QuarkXPressu 8.02 CZ referovali dříve, na tomto místě připomeňme jen nejdůležitější skutečnosti. Především je třeba zdůraznit, že narozdíl od konkurenčního InDesignu dovoluje lokalizovaný QuarkXPress využít v rámci jedné instalace nejen české rozhraní, ale rovněž rozhraní pro 15 dalších jazyků a jazykových variací. Přepnutí mezi jazyky lze přitom provést snadno jediným příkazem z nabídky, není zapotřebí restart programu. V češtině je k dispozici i elektronická, HTML nápověda programu, PDF podoba vhodná k vytištění se připravuje.

qxp8cz-1-4f.jpg

Rozhraní ovšem v současné podobě zaslouží kritiku pro místy nepříliš kvalitní překlad, obsahující překlepy a termíny, neodpovídající zavedenému úzu. Dle zástupců Quarku se již nicméně pracuje na nápravě.

Uvítací obrazovka

QuarkXPress 8 nabízí (ovšem poměrně nepochopitelně zatím jen v Mac edici) uvítací obrazovkou. Ta obdobně jako stejný ovládací prvek Adobe aplikací poskytuje rychlý přístup k naposledy otevřeným projektům, dovoluje založit nový projekt či novou knihovnu a k dispozici v ní jsou i odkazy na různé výukové a informační zdroje spojené s XPressem.

qxp8cz-1-5f.jpg

Inovované nástroje

Zásadními změnami prošly nástroje QuarkXPressu. Ve verzi 8 jsou výrazně ergonomičtější, jejich nasazení by mělo výrazně urychlit řadu každodenních úkonů.

Změny se takto týkají i samotné organizace palety Nástroje (Tools), kdy došlo k přidání, odstranění či přeskupení některých nástrojů. Zásadní změnou je takto především náhrada dřívějšího nástroje Obsah (Content) nástroji Textový obsah (Text Content) a Obrázkový obsah (Picture Content). Nástroj rotace byl odstraněn z nástrojové palety, protože rotaci lze zajistit přímo na objektu (viz dále), nástroj Lupa (Zoom) je umístěn naspod palety nástrojů, nastavení rohů rámečků lze nyní snáze měnit v rámci nastavení atributů objektů aj.

Pohodlná je aktivace nástroje odpovídajícího typu zpracovávaného objektu: uživateli stačí na objekt poklepat při aktivovaném nástroji Objekt (Item tool), poté se například pro textový rámeček aktivuje nástroj Textový obsah. Uživatel přitom může určit, jaká akce při poklepání nastane.

qxp8cz-1-6f.jpg

S rámečky a obrázky je nyní možno výrazně lépe manipulovat pomocí myši, tedy bez nutnosti používání odpovídajících nástrojů (např. nástroj Rotace) či zadávání příslušných numerických hodnot. Konkrétně lze při aktivovaném nástroji Objekt použít ovládací prvky pro rotaci a zvětšení/zmenšení, které se automaticky nabídnou po umístění kurzoru myši na příslušnou pozici (poblíž rohu či táhla) u aktivního rámečku nebo vektorového objektu. Nástroj Obrázkový obsah pak mimo toho dovoluje nastavit pozici obrázku v rámečku, v „zašeděné“ podobě jsou přitom zobrazeny i části obrázku umístěné mimo rámeček.

qxp8cz-1-7f.jpg

Při změně velikosti obrázku je na paletě Měřítka (Measurements) zobrazeno aktuální efektivní rozlišení obrázku. Uživatel tedy může ihned rozhodnout, zda je pro něj daná hodnota, resp. příslušná změna akceptovatelná či nikoli.

Duplikování prvků lze nyní snadno provést pouhým přetažením se stisknutou klávesou Option/Alt. K dispozici je možnost změny velikosti objektu od jeho středu tažením úchytu se stištěním Option/Alt. Vícero objektů lze interaktivně upravovat naráz, a to bez toho, že by musely být nejprve sdruženy.

Vkládání zdrojů

Zvýšení efektivity slibují i nové cesty vkládání zdrojů do dokumentu. Zásadní inovací je především to, že rámeček je obsahově neutrální, tj. obrázek lze vložit do původně textového rámečku či text do rámečku obrazového s tím, že se provede automatická změna typu rámečku.

Ke vkládání lze nyní použít tažení z prostředí operačního systému (Finder, Průzkumník) či aplikace, podporující daný typ manipulace, například Adobe Bridge. Daným způsobem je zdroj (text, obrázek) možno buďto vložit do požadovaného existující rámečku (tažením do jeho oblasti) či pro něj vytvořit v dokumentu rámeček nový (tažením do oblasti bez rámečku). XPress také umí vytvořit rámeček automaticky poté, co uživatel použije příkaz Soubor-Import (File-Import).

Podporována je i opačná možnost přenesení obsahu tažením z QuarkXPressu do externí aplikace. Daným způsobem lze tedy otevřít obrázek k úpravám ve Photoshopu či text ke zpracování v Microsoft Wordu či jiném textovém procesoru.

Podpora jednopísmenných zkratek Adobe

Drobnou, ale zcela jistě užitečnou inovaci představuje možnost přepínat mezi jednotlivými nástroji XPressu s pomocí stejných jednopísmenných zkratek, jaké jsou užívány v nástrojích Adobe. Uživatelé XPressu obvykle s těmito prostředky (zejména Photoshopem a Illustratorem) rutinně pracují a takto mohou nyní i v XPressu zůstat u zažitých návyků. Možné je ale i využití zkratek stávajících. Užitečná je rovněž možnost opakovaným stiskem téže zkratky přepínat mezi variantami nástroje (např. opakovaný stisk klávesy T přepíná mezi nástroji Textový obsah, Propojení textu a Rozpojení textu).

qxp8cz-1-8f.jpg

Palety

Již ve verzi 7 přišel XPress s paletou Měřítka (Measurements), poskytující kontextově orientovaný přístup k ovládacím prvkům programu – jedná se takto o nástroj značně zeefektivňující zpracování. Nyní je nabídka ovládacích prvků v rámci dané palety ještě komplexnější, navíc jsou zde snazší změny numerických parametrů. K dispozici jsou i nové ovládací prvky, například je možno interaktivně měnit nastavení vržených stínů či okamžitě zjistit aktivní efektivní rozlišení obrázku.

qxp8cz-1-9f.jpg

Jinou změnou přispívající k efektivnějšímu ovládání je možnost měnit nastavení v jednotlivých paletách bez ohledu na to, zda je vybrán nějaký objekt. Dříve bylo možno měnit nastavení jen pro aktuální výběr.

Závěrem

Inovace prostředí a nástrojů QuarkXPressu 8 jsou značně užitečné a přináší zcela jistě nárůst uživatelské produktivity. Oprávněně se ale lze ptát, proč mnohé z nich nejsou v XPressu již dávno, takto lze hovořit spíše o snižování náskoku konkurenčního InDesignu nežli průkopnických novinkách. V příští části tohoto seriálu se blíže podíváme na nové možnosti, které QuarkXPress 8 přináší v případě práce se stránkami, objektovými styly, textem, písmy a vektorovými objekty.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: