QuarkXPress 6: Projekty, layouty, synchronizovaný text - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

QuarkXPress 6: Projekty, layouty, synchronizovaný text

quark

2. února 2004, 00.00 | Dneškem začínáme seriál, přibližující schopnosti nové verze sázecího programu QuarkXPress. V tomto úvodním článku se podíváme na koncept projektů a layoutů, který zásadně mění způsob práce s dokumenty, a s ním související funkci synchronizovaného textu.

Sázecí program QuarkXPress se v loňském roce dočkal update na verzi 6. O jeho souhrnné přiblížení i srovnání možností s konkurenčním InDesignem (tehdy ve verzi 2) jsme se pokusili již dříve (přehled vlastností, srovnání). Nyní bychom rádi v několika článcích přiblížili vlastnosti nové verze (a potažmo i mnohé vlastnosti uvedené poprvé ve verzi 5, kterou si mnozí nepořizovali) poněkud blíže. Věříme, že tak napomůžeme především těm našim čtenářům, kteří o pořízení nového XPressu uvažují. (V této souvislosti je vhodné připomenout, že nový XPress je zatím v České republice distribuován v nelokalizované verzi Passport. Tu lze zakoupit na serveru Dtpobchod, provozovaném tuzemským distributorem Quarku, společností Quentin. Lokalizované verze by se měli uživatelé dočkat v prvním čtvrtletí tohoto roku. Upgrade z nelokalizované podoby bude zdarma.)

Úvodní článek našeho seriálu bude patřit funkci pro tzv. projekty a layouty. Ta totiž svým způsobem zásadně mění způsob, jakým se v XPressu zachází s dokumenty, a tudíž se dotýká vlastně každého uživatele zmíněného produktu. S uvedenou funkcí pak souvisí další nový prostředek, určený pro tzv. synchronizovaný text, o jehož přiblížení se rovněž pokusíme.

Projekty a layouty

To, co bylo dříve v XPressu dokumentem, se nyní nazývá layout. Layouty přitom mohou být dvou typů: tiskové a webovské (XPress nabízí od verze 5 poměrně bohatou sadu nástrojů pro tvorbu HTML dokumentů). Layout lze používat pouze v rámci tzv. projektu. Ten může obsahovat až 25 layoutů obou typů. Myšlenka stojící za celou koncepcí předpokládá, že publikační projekt vytvářený v XPressu obvykle sestává z více dokumentů rozdílného typu a nastavení. (Typickým příkladem může být sada marketingových materiálů, sestávající z vizitek, letáků, brožury, katalogu a webovské stránky.) Nyní lze všechny tyto dokumenty - layouty spravovat v rámci jediného projektu.

Nastavení nového projektu

Práce s projekty a layouty je poměrně jednoduchá a intuitivní. Uživatel nejprve založí nový projekt a jeho první layout. (Možnost vytvořit normální dokument k dispozici není: vždy je třeba vytvořit projekt o alespoň jediném layoutu.) Poté lze layouty buďto přidávat (zcela nové nastavení nebo duplikování určitého layoutu) nebo odstraňovat.

S každým layoutem je spojena řada nastavení. Některá jsou společná v rámci daného projektu: patří k nim například styly, barvy, dělení&zarovnání, výčty a odkazy. Změny těchto nastavení v rámci jednoho layoutů jsou odpovídajícím způsobem zohledněny v layoutech ostatních. Jiné vlastnosti sdílené nejsou: konkrétně se to týká například předlohových stránek, vodítek, vrstev a způsobu výstupu. Možná je změna typu layoutu, přičemž se při ní provedou odpovídající úpravy obsahu (například konverze formátu obrázků).

Průchod layouty v prostředí XPressu je snadný, neboť se provádí pomocí odpovídajících záložek, umístěných ve spodní části okna projektu. Na druhou stranu ovšem chybí (dle našeho názoru zásadní) možnost zobrazit okna layoutů vedle sebe. Tím pádem musí i přenos obsahu probíhat přes schránku a není možný pomocí tažení. Funkce, jako je kontrola textu či hledání a záměna textu, lze aplikovat vždy pouze v rámci jediného layoutu, a nikoli celého projektu.

Záložky indikující jednotlivé layouty

Ti, kdo by viděli v layoutech ideální nástroj pro tvorbu knih a jiných obdobně strukturovaných publikací, budou asi zklamáni. Funkci pro tvorbu obsahu a rejstříků totiž nelze aplikovat pro více layoutů. Stejně tak je škoda, že jednotlivé layouty nemohou sdílet nastavení předlohových stránek a vodítek. Zajímavou funkci pro automatizované sdílení obsahu každopádně poskytuje funkce synchronizovaného textu, kterou si nyní popíšeme podrobněji.

Synchronizovaný text

Zvláště u rozsáhlejších projektů bývá obvyklé, že jejich dokumenty obsahují na několika místech tentýž obsah (například jméno výrobce či výrobku, rok publikování atp.). Updatování tohoto obsahu při případných změnách nebývá přitom právě jednoduché a vyžaduje značnou pozornost a mnoho manuální práce. Jako velmi užitečná se tedy bude mnoha uživatelům, potýkajícím se s takovýmto problémem, zdát nová funkce XPressu pro synchronizovaný text.

Paletka Synchronized Text

Jak již název naznačuje, lze s pomocí uvedené funkce automaticky updatovat zvolený text na všech místech jeho výskytu v daném projektu, resp. v jednotlivých layoutech. Synchronizace se přitom nabízí pro obsah textového rámečku, který uživatel určí (pojmenuje) pomocí odpovídajícího příkazu nebo nástroje z paletky Synchronized Text. Pokud pak přetáhne název tohoto rámečku ze zmíněné paletky na libovolný jiný textový rámeček, provede se automatická záměna obsahu za synchronizovaný text. Změna provedená v libovolném ze synchronizovaných rámečků se pak promítne do všech ostatních. Užitečné přitom je, že uvedená funkce mění pouze obsah, nikoli jeho formátování. Odpovídající nástroje pak umožňují kdykoli zrušit synchronizaci jedné nebo více položek.

Paletka pro synchronizovaný text informuje u každé položky o layoutech a počtu jejich užití. K dispozici ale bohužel nejsou nástroje, které by umožňovaly snadno přecházet na jednotlivé synchronizované rámečky. Uživatel tedy musí procházet takovýto obsah manuálně. Rovněž je škoda, že synchronizace nefunguje například pro textové úseky v rámci rámečku nebo pro grafiku, využitelná je nicméně i u tabulek.

Závěrem

Funkce projektů a layoutů i synchronizovaného textu jsou zajímavým doplňkem stávajících funkcí XPressu. Nejlépe je využijí ti, kdo pracují na projektech, sestávajících z více různých dokumentů a opakovaných informací. Jak jsme se ale pokusili naznačit výše, mnoho vlastností zmíněných funkcí bude vyžadovat dopracování a rozšíření.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: