Quentin představil QuarkXPress 8.02 s plně českým rozhraním - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:skenerista, osvitář

Quentin představil QuarkXPress 8.02 s plně českým rozhraním

17. března 2009, 00.00 | Dne 10. 3. představila společnost Quentin v Břevnovském klášteře QuarkXPress 8.02, tedy nejnovější verzi známého sázecího programu, přinášející české uživatelské rozhraní. Spolu s QuarkXPressem 8.02 byla prezentována i nová podoba sady extenzí XT Set, dostalo se pak rovněž na editor článků CopyDesk 8 a redakční systém Quark Publishing System 8. Podrobnosti o všech představených produktech naleznete v této naší reportáži z dané akce.

Sázecí program QuarkXPress se již loni v červnu dočkal verze 8 (v prodeji byla od 1. 8. 2008), která přinesla řadu vylepšení spojených především s uživatelskou produktivitou. Až donedávna ovšem daný produkt nedisponoval českým uživatelským rozhraním (nicméně podpora českého dělení a tedy i korektní sazby českých textů byla obsažena již v počáteční podobě). V lednu společnost Quark daný deficit konečně napravila, a s verzí 8.02 přinesla plně české rozhraní produktu.

Slavnostního uvedení v ČR se tato verze QuarkXPressu dočkala v úterý 10. 3. v Praze, v příjemných prostorách Břevnovského kláštera. Akci pořádal český distributor Quark produktů, společnost Quentin. Před více jak stovku účastníků předstoupili pan Marek Coufal, obchodní ředitel Quentinu, a pan Jan Dvořák, produktový manager pro Quark řešení. V rámci zhruba dvouhodinové prezentace představili nejen uvedenou verzi XPressu, ale rovněž novou podobu sady XT Set, rozšiřující schopnosti XPressu zejména o několik importních filtrů a možnost automatizovaného vkládání pevných mezer. Dále hovořili o editoru článků CopyDesk 8 a redakčním systému Quark Publishing System 8. Podrobněji vám informace prezentované na akci přiblížíme v tomto článku.

brevnov1f.jpg

QuarkXPress 8.02

Na prezentaci samozřejmě nemohlo chybět seznámení s nejdůležitějšími novými vlastnostmi, které sebou přinesl QuarkXPress 8. Inovované uživatelské rozhraní daného produktu nabízí logičtější organizaci a v mnohém ergonomičtější ovládání jednotlivých nástrojů (týká se zejména prostředků pro práci s textovými a obrazovými rámečky a přímých úprav objektů), a také třeba podporu jednopísmenných klávesových zkratek shodných s produkty Adobe (Photoshop, Illustrator). Zdroje lze mezi XPressem a jinými aplikacemi přenášet snadno přetažením myší. Ke stávajícím schopnostem importu souborů Photoshopu (s možností kontroly vrstev, masek a ořezových cest v načteném souboru), PDF a všech obvyklých formátů pro bitmapovou grafiku (JPEG, TIFF, PNG aj.) přibyla možnost nativního načtení souborů Adobe Illustratoru (uložených jako PDF kompatibilní). 

brevnov3f.jpg

Vylepšeny byly rovněž typografické schopnosti produktu, a to zejména v případě práce s účařími (možnost použití různých mřížek účaří v jednom dokumentu, styly účaří aj.) a zavěšenými znaky (definice, použití předdefinovaných sad). QuarkXPress 8 používá shodný formát souborů ve všech svých jazykových edicích (eliminují se komplikace při výměně dokumentů mezi pracovišti) a nabízí v základní podobě podporu (dělení, kontrola pravopisu) pro víc jak 30 jazyků.

Řadu základních vektorových objektů lze nyní lépe vytvářet a upravovat přímo v QuarkXPressu díky inovované sadě odpovídajících zabudovaných nástrojů, vylepšeno bylo převádění textu na křivky. Do produktu byla rovněž integrována funkcionalita některých dřívějších samostatných extenzí ze sady XPert Tools, například pro práci s objektovými styly či hledání a nahrazování objektových atributů. Tato i další vylepšení vedou minimálně dle názorů studie zpracované společností Pfeiffer Consulting k výraznému zvýšení uživatelské produktivity.

brevnov10f.jpg

Součástí dodávky QuarkXPressu je pak nyní i Interactive Designer (dříve dodáván zvlášť a za ne úplně symbolickou cenu), dovolující vytvářet v prostředí XPressu flashové prezentace. Díky dané funkci a stávajícím možnostem tvorby webových stránek a exportu do PDF představuje XPress poměrně komplexní nástroj pro výstup vícero kanály, zdůraznit je přitom třeba možnosti synchronizace téhož obsahu mezi jednotlivými podobami publikace (tiskovina, webová stránka, reklamní Flash banner apod.). Je ovšem otázkou, kolik stávajících uživatelů tyto možnosti využívá či je vůbec kdy v budoucnu bude využívat.

K podpoře češtiny

Jak již bylo naznačeno výše, podpora češtiny se v případě QuarkXPressu 8.02 rozšiřuje zejména o nabídku českého rozhraní: narozdíl od konkurenčních Adobe produktů přitom uživatel může v XPressu podle potřeby přepnout i do jiného podporovaného jazyka rozhraní (angličtina, němčina aj.) – tato možnost se hodí zejména v případech, kdy uživatel potřebuje přechodně anglické rozhraní (např. při studiu zahraniční literatury a tipů z Internetu, kladení dotazů do zahraničních diskuzních fór apod.). Při lokalizaci rozhraní se bohužel vyskytly problémy – překlad některých výrazů neodpovídá zavedenému úzu a najít lze i vyložené překlepy – na nápravě daného problému nicméně Quark pracuje.

Spolu s rozhraním a již zmíněnou podporou českého dělení a české kontroly pravopisu je nyní k dispozici i kompletní elektronická česká nápověda. Na přípravě PDF podoby českého manuálu, kterou by si mohl uživatel případně i pohodlně vytisknout, se podle sdělení Quentinu na straně Quarku pracuje.

brevnov4f.jpg

K cenovým podmínkám

Český QuarkXPress lze v současnosti zakoupit za cenu cca 32 000 Kč bez DPH, upgrade je za cca 11 000 Kč bez DPH. V rámci promo akce běžící do 30. 6. 2009 je pak možná výhodná koupě spolu se sadou URW fontů (úspora několika tisíc korun), nákup se takto může týkat jak koupě plné licence, tak upgradu ze starších verzí. Další podrobnosti lze dohledat na stránkách www.quark.cz či serveru DTPobchod.

Na prezentaci byla zdůrazněna výhodná licenční politika spojená jak s edukačními, tak síťovými licencemi. V případě školských licencí zaujme především skutečnost, že daným způsobem zakoupený XPress lze používat i v rámci komerčních projektů. Síťové licence produktu pak umožňují mít XPress instalován na více počítačích nežli je počet licencí, souběžně nicméně může být samozřejmě spuštěno jen tolik instalací, kolik je zakoupeno licencí – provoz zde řídí odpovídající softwarová utilita, Quark License Administrator.

I single licence dovoluje nekonkurenční užití produktu na dvou počítačích (na stejné platformě), tedy například na pracovním desktopu a domácím notebooku. Licence jsou cross-platformní, tj. lze je využívat jak v Mac OS X, tak i Windows (hodí se například při migraci mezi platformami).

XT Set

Důležitým rozšířením, dovolujícím XPress využívat naplno v prostředí tuzemských pracovišť, je sada XT Set od společnosti Quentin (v minulosti obsahovala i podporu pro české rozhraní, dělení a kontrolor pravopisu, ta je od verze 7 zabudována přímo do QuarkXPressu) – dodává se zdarma s každou licencí QuarkXPressu zakoupenou u Quentinu. Na břevnovské prezentaci byla představena nová verze této sady.

V rámci XT Set uživatel především získá extenzi pro automatické doplňování pevných mezer do textu. Na základě uživatelských nastavení lze přitom s pomocí daného doplňku zajistit jak vkládání pevných mezer u jednoslabičných předložek, tak i u slov (tituly, zkratky apod.).

brevnov5f.jpg

Další součástí XT Set jsou importní filtry pro korektní načtení českých textů v různých formátech do dokumentů XPressu. Vedle již dříve podporovaného ASCII a přežitého T602 jsou nyní podporovány i nejnovější verze Microsoft Wordu (2007/2008 – formát DOCX) a procesoru Write z OpenOffice.org (resp. Neo Office; formát ODT). U nových filtrů lze nastavit různou komplexnost převodu, převodem pouze základních atributů (tučné, kurzíva, horní indexy) lze takto textový podklad snadno vyčistit od různých "umných vylepšení" provedených zde tvůrcem podkladu a přitom zachovat podstatná vyznačení.

brevnov6f.jpg

Další novinkou sady je extenze Paste and Match Style. Tento prostředek dovoluje (při kopírování v rámci QuarkXPressu) na text vkládaný ze schránky aplikovat při vložení styl aktuálního odstavce (při normálním vkládání XPress zachová původní styl vkládaného textu). V předvolbách lze přitom přepínat, zda se takto mají aplikovat všechny atributy či pouze nastavení typu a velikosti písma.

QuarkCopyDesk

Po QuarkXPressu se pozorost prezentátorů zaměřila na editor QuarkCopyDesk, opět ve verzi 8. CopyDesk je určen pro všechny uživatele, připravující podklady pro layout sázený v QuarkXPressu – vzhledem k tomu je vhodný zejména pro redakční workflow při přípravě periodik, katalogů a dalších obdobných publikací (nástroj redaktorů, editorů, korektorů apod.). Shoda zlomového enginu s XPressem zde garantuje shodné zalomení textu, ke zpracování textu jsou přitom poskytovány stejné nástroje, jakými disponuje XPress, a vedle toho vlastní prostředky (různé editační módy, nástroje pro kontrolu délky textu v článku – počítání řádků, slov a znaků aj.) významně usnadňující čistě textovou editaci. Díky tomu se může výrazně urychlit zpracování podkladů: eliminují se prostoje dané nutností "napasovat" text do vyhrazených rámečků až ve fázi sazby, designér může nezávisle na tvůrci podkladu připravovat layout publikace aj.

brevnov7f.jpg

Vedle textu dovoluje CopyDesk provádět i základní vkládání a úpravy obrázků. Využít zde lze opět řadu nástrojů identických s QuarkXPressem pro různou stylizaci pomocí obrázkových efektů, měnit je možno velikost či obsah výřezu, aplikovat zvolenou masku apod. Možná je také snadná kontrola rozlišení obrázku pomocí odpovídajících nástrojů palety Měřítka. V případě potřeby lze ale dané možnosti deaktivovat a zamezit tak nechtěným úpravám daného typu ze strany nezkušených editorů. Je-li nicméně obsluha znalá věci, může i v případě obrázků ušetřit mnoho práce, která by jinak padla až na bedra sazeče a zpomalovala celý proces.

brevnov8f.jpg

K zajištění odpovídající spolupráce postavené na kombinaci XPress-CopyDesk slouží doplňující extenze XPressu Articles. Po její instalaci má uživatel XPressu možnost exportovat zvolené články pro zpracování v CopyDesk či naopak importovat obsah článku po úpravách. Extenze se pak stará i o odpovídající uzamčení importovaného rámečku a chrání jej tedy před nechtěnými změnami (duplicitní přepsání apod.).

QuarkCopyDesk 8 nedisponuje v současnosti českým uživatelským rozhraním, opět ale podporuje češtinu na úrovni českého dělení a české kontroly pravopisu. K dispozici je za cenu cca 10 000 Kč (bez DPH).

Quark Publishing System 8

Dalším produktem představeným na prezentaci byl Quark Publishing System (QPS) 8. Jedná se o nejnovější verzi jednoho z nejstarších redakčních systémů pro skupinové vytváření publikací. Opírá se o kombinaci XPress-CopyDesk, centrální databázi publikačních zdrojů a architekturu klient-server. Schopnostmi, ale i cenovými nastaveními (ta se kalkulují podle instalace a je si je takto třeba dožádat u distributora) patří QPS k řešením zaměřeným na větší pracoviště, typicky vydavatelství magazínů či katalogů.

Od verze 7 nabízí QPS zásadně přebudovanou architekturu (výrazně větší flexibilita a škálovatelnost, založení na otevřených standardech atp.) a také novou koncepci ovládání a administrace, které se v nezávislých recenzích dočkaly významnějších ocenění. QPS 8 přináší podporu použitých Quark produktů (XPress, CopyDesk, QuarkXPress Server) ve verzi 8 a vedle toho v dané třídě řešení poměrně přelomovou možnost provozovat v QPS zcela souběžně i workflow, používající InDesign či InCopy (shodná databáze zdrojů, stejné postupy apod.).

Vzhledem ke komplexnosti daného systému se břevnovská prezentace mohla omezit jen na demonstraci zlomku jeho možností. Ukázána takto byla především práce na straně řadových uživatelů – klientů systému, kteří mohou z prostředí Quark produktů i jiných aplikací (např. Photoshopu) nebo přímo souborového systému nahrávat zdroje do databáze QPS či je naopak odsud získávat pro použití v publikaci, bohaté jsou možnosti nastavení a využití metadat spojených se zdroji (např. při plánování a řízení vydání). Krátce byly ukázány principy administrace řešení, která je vskutku komplexní, ale na druhou stranu názorná a uživatelsky vlídná.

Dotazy, slosování a raut

Po prezentaci následovaly dotazy z pléna. Mnohé z nich představovaly spíše diskuzní vyjádření názorů stávajících uživatelů XPressu na směřování jejich produktu, často přitom byly obdobné těm, které slýcháme ze strany uživatelů Adobe InDesignu. Mimo jiné bylo takto vyjádřeno přesvědčení, že spíše nežli snaha o to být řešením pro výstup mnoha kanály by XPressu prospělo zachování čistě pre-pressové linie, problémy se vyskytují se zpětnou kompatibilitou dokumentů a najdou se třeba i uživatelé, kteří by byli rádi, kdyby i nový XPress běžel pod Windows 2000. Řešily se ale i otázky praktické povahy, například spojené se zpracováním tabulek či ukládáním rozložení palet pracovní plochy.

Po dotazech byli z řad návštěvníků vylosováni tři šťastlivci, kteří si odnesli Apple iPod Nano 8 GB. Celou akci uzavřel raut, na kterém pokračovala živá diskuze ohledně všeho, co je spojené s QuarkXPressem a jeho užitím.

brevnov2f.jpg

Závěrem

Břevnovská prezentace poměrně jasně potvrdila ambice QuarkXPressu zachovat si i upevnit významnou pozici v dnešním publikačním průmyslu, a to jak škálou funkcí, tak oproti minulosti výrazně zajímavější cenovou politikou. Zásadní je pak existence komplexní škály produktů opírajících se o engin XPressu (vedle samotného XPressu, CopyDesk a Quark Publishing Systemu to jsou ještě QuarkXPress Server pro automatizovanou síťovou sazbu a enterprise systém Dynamic Publishing Solution), dovolující nasazení daného produktu ve skutečně různorodých publikačních workflow.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: