Prezentace v Adobe Acrobatu 6 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Prezentace v Adobe Acrobatu 6

acrobat 6 acrobat6

11. srpna 2003, 00.00 | Nový Acrobat přináší řadu vylepšení rovněž v případě tvorby PDF prezentací. Jakým
způsobem lze tedy s jeho pomocí vytvořit působivou multimediální show?

Jednou ze zajímavých a dle našeho názoru poměrně nedoceněných vlastností formátu PDF je jeho schopnost sloužit coby nosič elektronických prezentací. Pod pojmem elektronická prezentace přitom rozumíme takový dokument, který je speciálně upraven pro vizuální představení určitého obsahu na obrazovce počítače či speciálním projekčním zařízení (projektor, velkoplošná obrazovka). Z vlastností, které PDF činí k uvedenému účelu skutečně atraktivní, lze na prvním místě uvést vysokou vyjadřovací sílu tohoto formátu (pokročilý zobrazovací model pro písmo i grafiku) při současné univerzálnosti (PDF dokument lze vytvořit z dat pocházejících z prakticky libovolné aplikace), nezávislosti na platformě (operačním systému) a optimalizovaném objemu souborů (použití různých kompresních algoritmů, efektivní organizace dat v souborech). V rámci PDF lze pro prezentace využít nejrůznějších interaktivních prvků (odkazy, záložky, tlačítka, seznamy, nabídky aj.), jejichž činnost je možno programovat s využitím jazyka JavaScipt. PDF dále dokáže sloužit coby nosič nejrůznějšího multimediálního obsahu (zvuk, video), což umožňuje vytvořené prezentace maximálně zatraktivnit. K prohlížení PDF prezentací, šířených například prostřednictvím Internetu či CD-ROM, lze přitom využít freewarových nástrojů, zejména Adobe Readeru.

Klíčovým nástrojem, použitelným pro tvorbu prezentací v PDF, je dnes Adobe Acrobat. Ten doznal ve své nejnovější verzi 6 v uvedeném směru několika významných vylepšení. O přiblížení těchto nových funkcí i celkový přehled možností tvorby prezentací v rámci Acrobatu 6 se pokusíme v tomto článku.

Celostránkový mód, stránkové přechody a výchozí zobrazení

Prezentační funkce jsou v Acrobatu svázány zejména s celostránkovým zobrazovacím modem (Full Screen Mode). Jak již název naznačuje, jedná se o zobrazení obsahu dokumentu, resp. jeho jednotlivých stránek, přes celou obrazovku, s vypnutím všech ovládacích a navigačních prvků. Nejjednodušší cestou, jak z daného PDF dokumentu vytvořit prezentaci, je tedy spustit zobrazení pro uvedený mód (příkaz Window-Full Screen Mode). Pro toto celostránkové zobrazení lze v preferencích Acrobatu nastavit způsob či interval automatického přechodu z jedné stránky na druhou a několik dalších funkcí (například přechod o stránku dopředu/dozadu po stisku levého/pravého tlačítka myši, barva pozadí apod.). Vizualizaci stránkového přechodu lze přitom nastavit velmi různorodým způsobem, k dispozici je celá řada efektů, spočívajících ve skrývání či zobrazování stránky z určitého bodu obrazovky - slovně lze fungování uvedených efektů popsat jen těžko, uživatel je zkrátka musí sám vyzkoušet v praxi.

aprez1f.gif

Nastavení Full Screen zobrazení.

Prezentace vytvořená uvedeným způsobem ovšem zůstává zcela závislá na konfiguraci aktuálně použitého Acrobatu. Pokud chce uživatel uvedená nastavení zachovat i při přenosu dokumentu na jiný počítač, musí přímo do něj vložit nastavení celostránkového módu a jednotlivých stránkových přechodů. V minulosti byl takovýto úkon v prostředí Acrobatu (co se stránkových přechodů týče) poměrně oříškem a musel být řešen pomocí specializovaných pluginů (jako například Presentation Tool od Actino Software), šestá verze ovšem nabízí odpovídající nástroje: Iniciální zobrazení dokumentu lze nastavit v nabídce File-Document Properties-Initial View, stránkové přechody pak příkazem Document-Pages-Set Page Transitions. Druhý uvedený příkaz přitom funguje přesně tak jak se od něj očekává, neboť umožňuje prakticky každé stránce (ale též zvolenému rozsahu) přiřadit jiný typ přechodu a případně též časový interval, po kterém se provede automaticky přechod na další stranu prezentace. Oba výše zmíněné příkazy lze aplikovat i hromadně na zvolenou skupinu PDF dokumentů pomocí odpovídajícího nástroje pro dávkové zpracování.

Nastavení stránkových přechodů.

Interaktivita a JavaScript

Vedle přechodů stránek vyžadují současné prezentace i další prvky, jejichž prostřednictvím lze například přejít na jinou stránku prezentace mimo normálně zvolené pořadí, prezentovat určitou navíc vloženou informaci nebo jen zatraktivnit práci s prezentací (nejrůznější vizuální či zvukové efekty). Pro tyto i další akce slouží interaktivní funkce, které lze rámci PDF využívat zejména ve spojení s navigačními a formulářovými prvky. Podrobnější výklad o tomto typu obsahu svým rozsahem zcela překračuje rámec tohoto článku, čtenáře zde musíme odkázat zejména na naše seriály o tzv. pdfmarks a též formulářích v minulé verzi Acrobatu resp. PDF, jejichž informace jsou v mnoha ohledech stále platné. Totéž platí i o nasazení jazyka Acrobat JavaScript, který umožňuje s navigačními, formulářovými i dalšími prvky PDF dokumentů svázat komplexní akce, prováděné jak v prostředí daného PDF prohlížeče, tak mimo něj. Navíc předpokládáme, že se k práci s uvedenými prvky v rámci nového Acrobatu vrátíme v některém z našich příštích článků.

Multimediální prvky a anotace

Mimo interaktivity bývá vítaným doplňkem prezentace také multimediální obsah, tedy zvuk a video. Vzhledem k tomu, že PDF dokáže sloužit coby kontejner pro prakticky libovolný typ obsahu, není ani s vkládáním uvedeného typu informací do dokumentů v tomto formátu žádný problém. Nový Acrobat přitom nabízí mechanismy, umožňující různým způsobem řídit zpracování zmíněného typu obsahu - k dispozici jsou především nástroje pro nastavení způsobu přehrávání zvukových i video nahrávek prostřednictvím odpovídajícího software (QuickTime, Flash Player, Windows Media Player aj.), volba různé kvality přehrávaného klipu (pro pomalé/rychlé internetové připojení apod.) či možnost svázání přehrávání s akcemi prováděnými v daném dokumentu (aktivace odkazu, bookmarku, formulářového prvku či stránky). Pro multimediální obsah lze dále nastavit rozšířené možnosti zabezpečení a též jeho alespoň částečného zpřístupnění postiženým osobám. Podrobnější výklad o uvedené problematice by zde ovšem byl opět značně rozsáhlý a tak jej rovněž odkládáme do některého z našich příštích článků. V souvislosti s prezentacemi je každopádně potřeba zdůraznit možnost symbiózy multimediálního obsahu a výše zmíněných interaktivních prvků, umožňující vytvořit PDF dokument, který se svými vlastnostmi blíží animaci vytvořené pomocí aplikace Macromedia Flash, i když Acrobat samozřejmě postrádá pokročilejší prostředí pro vývoj takto komplexních prezentací.

Nastavení vlastností videoklipu, vkládaného do PDF dokumentu.

Obsah prezentace lze také doplnit pomocí nástrojů výkonného anotačního aparátu Acrobatu. Příkladem nám mohou být nalepovací poznámky, obsahující dodatečné informace, určené jak pro autora prezentace, tak jeho posluchače nebo nástroje pro interaktivní kresbu, umožňující přímo během prezentace do dokumentu kreslit apod. Podrobněji jsme o možnostech anotačního aparátu v novém Acrobatu psali zde.

Převod z PowerPointu

Až dosud jsme hovořili o přípravě a nastavení prezentace přímo v rámci Acrobatu úpravou vlastností PDF dokumentů a jejich prvků. Je nicméně dobré vědět, že v rámci dodávky tohoto produktu existují prostředky (utilita PDFMaker) pro převod prezentací, vytvořených v prostředí aplikace Microsoft PowerPoint, což je dnes zřejmě nejužívanější prezentační nástroj, do PDF. I když převod nemusí zcela optimální (například co do objemu), zůstávají při převodu zachyceny nastavení stránkových přechodů i dalších interaktivních prvků, což může značně šetřit čas při tvorbě PDF podoby prezentace.

Závěrem

V našem článku jsme mohli přiblížit celou problematiku tvorby prezentací v novém Acrobatu pouze ve značné zkratce. Zájemce zde tedy musí sáhnout po dalších informačních zdrojích, především nápovědě Acrobatu. O přípravě prezentací ve starších verzích zmíněného produktu pak pojednává například tento či tento internetový zdroj. Příklady zajímavých prezentací v PDF, připravených v dřívějších verzích Acrobatu, lze najít na serveru Glenna Page. Ví-li čtenář i o jiných obdobných ukázkách uvedeného typu, budeme rádi, pokud odkaz na ně uvede v diskusním fóru tohoto článku, obdobně přivítáme jakýkoli ohlas týkající se použití PDF prezentací vytvořených ať už v novém Acrobatu, tak bez něj.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Poslat článek

Nyní máte možnost poslat odkaz článku svým přátelům:

Váš e-mail:

(Není povinný)

E-mail adresáta:

Odkaz článku:

Vzkaz:

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: