OneVision updatuje své produktové portfolio - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

OneVision updatuje své produktové portfolio

one vision

30. července 2004, 00.00 | Významný výrobce high-end řešení pro předtiskovou přípravu inovoval v poslední době své
produkty. Způsob, jakým dnes tato řešení využívají JDF, PDF či Internet stojí rozhodně
za přiblížení, o které se pokoušíme v tomto článku.

Společnost OneVision patří k jedněm z nejvýznamnějších poskytovatelů pre-pressových řešení třídy high-end. Cenou, provozními nároky i zaměřením jsou tato řešení jednoznačně orientována na velké provozy. Přesto ale stojí za seznámení i běžnému uživateli, neboť svými možnostmi a koncepcí dobře odrážejí a předznamenávají technologické trendy v dnešní předtiskové přípravě. Uvedené tvrzení platí beze zbytku pro nedávné, poměrně významné změny v produktovém portfoliu OneVision, které bychom rádi přiblížili v tomto článku.

Jaké produkty OneVision nabízí

Dříve, než se do slibovaného přiblížení pustíme, podívejme se ve stručnosti na to, jak vlastně nabídka řešení OneVision vypadá. Souhrnně zde máme co do činění s workflow nástroji (na platformě Windows), umožňujícími zpracování souborů v různých pre-pressových formátech, především PostScriptu a PDF. Automatizovaný preflight, založený na konceptu horkých složek a profilů zde nabízí produkt Asura. Jedná se o serverové řešení, které dokáže zajistit jak pokročilé zpracování nejrůznějších problémových prvků pre-pressových dokumentů, jako jsou písma, barvy či křivky, tak celkovou optimalizaci (opravy, vyčištění) postscriptového či PDF kódu. Tam, kde je zapotřebí provést v souborech manuální úpravy, přichází ke slovu další produkt OneVision, editor Solvero. S jeho pomocí lze obsah souborů ve formátech PostScript, EPS a PDF upravovat či optimalizovat ve WYSIWYG prostředí. Vlastnosti Asury i Solvera jsou dále rozšířitelné s pomocí různých pluginů, které umožňují například práci se separacemi, přímými barvami a inzercí či elektronické publikování z pre-pressových podkladů. Nabídku doplňuje produkt Sicuriq, určený k automatizovaným konverzím mezi zmíněnými pre-pressovými formáty (PDF, PostScript, EPS) a formáty rastrovými (JPEG, TIFF, TIFF/IT, Scitex Handshake, GIF aj.).

onvis1f.gif

Schema ilustrující nasazení produktů OneVision v pre-pressovém workflow

Možnosti obdobné výše uvedeným produktům, ovšem "odlehčené" (na výstupu, nikoli ve výkonnosti) pouze pro PDF workflow, nabízí řešení Speedflow Suite. Jedná se trojici produktů Check (preflight a optimalizace ve stylu Asury), Edit (editace ve stylu Solvera) a Impose (archová montáž). Automatizaci jednotlivých komponent Speedflow pomocí uživatelem vytvářených workflow diagramů a výměnu dat s jinými systémy lze zajistit s pomocí řešení Cockpit.

S nasazením formátu PDF v jednotlivých řešeních OneVision souvisí technologie Sealed Document Technology. S trochou zjednodušení zde lze říct, že se jedná o obdobu technologie společnosti Enfocus Software Certified PDF Workflow. I Sealed Document si totiž klade za cíl zajistit s pomocí odpovídajících prostředků (včetně bezplatného pluginu pro Adobe Acrobat či Reader) bezchybnost daného PDF podkladu tím, že k němu připojuje informace o jeho preflightovém statusu podle určitého profilu.

Již jsme naznačili, jsou řešení OneVision náročná jak na technické vybavení, tak cenově. Zvláště k WYSIWYG editaci v Solveru je zapotřebí disponovat počítačem optimálně s duálním procesorem a nejméně dvěma gigabajty operační paměti. Cena řešení začíná na cca 10000 euro u Speedflow, u Asury je asi dvojnásobná, a i ceny modulů se pohybují v řádech tisíců euro. Za naznačenou investici ovšem získají provozy, jako jsou například vydavatelství periodik či katalogů, reklamní agentury, velké komerční tiskárny či pracoviště digitálního tisku, prostředky, které přinášejí výrazně bezchybnější a efektivnější pre-pressové workflow.

onvis2f.gif

Nastavení preflightového profilu v Asuře

Novinky

Rozšíření funkcí produktů OneVision jsou především ve znamení formátu pro jobtikety JDF. Technologie JDFnet má zajistit integraci aplikací OneVision do JDF workflow, sestávajících ze zmíněných produktů i řešení jiných výrobců. Odpovídající prostředky by měly JDF využít jak k výměně informací mezi aplikacemi, tak k řízení a trasování jednotlivých produkčních kroků. Konkrétně se podpora JDF výrazně projevuje zejména v aplikaci Speedflow Cockpit při řízení a sledování workflow toků či vyřazování, zajišťovaných uvedeným produktem. Speedflow Impose nyní dokáže používat vyřazovací schémata, založená na JDF (a PJTF), což ji dovoluje přebírat vyřazovací šablony, vytvořené v produktech, jako jsou Preps, Signastation či DynaStrip, a automatizovat činnost jiných aplikací (RIP atp.) při dalším zpracování vyřazených archů.

Rozšířeny byly i možnosti PDFengine, používané v produktech OneVision ke zpracování PDF. Konkrétně byla přidána podpora formátů PDF 1.5 (komprese JPEG2000, optimalizace kódu, rychlé vyřazení v Impose aj.) a PDF/X (specifika různých variant, práce s ICC profily aj.). Zkvalitněno bylo i použití Sealed Document Technology: Odpovídající protokolovací funkce dovoluje sledovat všechny změny provedené s dokumentem (Solvero, Edit), zamezeno je opakovanému zpracování dokumentu, který již úspěšně prošel procesem kontroly. U dokumentů, které byly naopak při preflightu odmítnuty (Asura, Check) je nyní zobrazen seznam problémů pro jejich manuální korekce (Solvero, Edit).

onvis3f.gif

Workflow diagram Cockpitu

Úplně novým produktem v nabídce OneVision je Asura Enterprise. Jedná se o řešení, postavené na architektuře klient-server, určené pro výměnu předtiskových podkladů mezi pracovišti prostřednictvím Internetu. Klientská komponenta - virtuální tiskový driver Asura Direct - zde dovoluje vytvořit PDF podklad z libovolné aplikace (QuarkXPress, InDesign, Word aj.) a ten pak zabezpečeným spojením odeslat na Asura Enterprise Server. Zde se provedou preflight a optimalizace, upraveny dokument je pak možno zaslat zpět klientovi k softproofingu a definitivnímu schválení. Do hry přitom vstupují jak JDFnet (se zakázkou je spojen JDF tiket), tak Sealed Document Technology (soubor získá odpovídající status). Na straně klientů služby přináší Asura Enterprise především rychlé a bezproblémové předání podkladu, provozovatel serveru zase těží z automatizovaného zpracování a výrazně vyšší bezchybnosti podkladu. Koncepcí a tudíž i zmíněnými výhodami se Asura Enterprise výrazně podobá konkurenčním produktům typu Adobe PDF JobReady či Jaws PDF Courier od Global Graphics. Zájemci mohou výhodnost a kvalitu uvedeného řešení vyzkoušet zdarma.

Závěrem

V úvodu tohoto článku jsme naznačili, že řešení OneVision, resp. jejich současná vylepšení, považujeme za do určité míry modelová. Nechceme tím samozřejmě říct, že by podpora JDF, PDF/X či internetového zpracování byla něčím, co uvedeného výrobce odlišuje od odpovídajících konkurenčních řešení společností, jako jsou Adobe, Creo, Enfocus Software či Heidelberg. Zejména současné pojetí Speedflow nicméně umožňuje v dané skupině produktů nejlépe tušit, jakým směrem se budou (co se technologií týče) ubírat v dalším období integrovaná "low-end" řešení typu Adobe Creative Suite, určená pro nejširší pre-pressovou komunitu.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: