Seybold Seminars Amsterdam 2004: Úvodní zpravodajství - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Filmy

Seybold Seminars Amsterdam 2004: Úvodní zpravodajství

seybold

21. dubna 2004, 00.00 | Evropská verze Seybold Seminars nabízí mnoho zajímavého každému, kdo se pohybuje v oblasti publikování. Přesvědčte se sami v našem exkluzivním zpravodajství přímo ze zmíněné akce. Spustí formát JDF revoluci v polygrafii již na letošní Drupě?

Od 18. do 21. dubna probíhá v holandském Amsterdamu (na výstavišti RAI) evropská podoba Seybold Seminars, tedy akce, která má (stejně jako její "tradiční", tedy USA podoba) poskytnout zájemcům možnost získat nejaktuálnější informace, spojené s publikačním průmyslem. Stejně jako loni se akce účastníme, abychom našim čtenářům přinesli informace o tom nejzajímavějším, co se na ni odehrálo. V tomto článku bychom rádi přiblížili jak celkový program Seminars, tak podrobné zpravodajství z nejzajímavější akce jejich prvních dvou dnů, kterou byla konference, věnovaná současnosti a blízké budoucnosti standardu JDF.

Co Amsterdam letos nabízí?
Oproti loňsku byl program konference podstatně propracován a rozšířen. Páteřními akcemi jsou sice stejně jako loni CIP4 JDF Intensive (možnosti a výhledy standardu JDF), Gilbane Content Management Intensive (systémy pro správu obsahu) a PDF Conference (PDF v publikačním průmyslu), přibylo však několik dalších konferencí a workshopů. Jako úplně první takto proběhly v neděli Tutorials, tedy sada seminářů různé uživatelské náročnosti, orientovaných na pre-press (preflight, PDF, Photoshop, color management).


Klíčové osobnosti JDF Intensive M. Motamed a S. Jaeggi sledují vystoupení M. Baileye ze společnosti Global Graphics

Pondělí patřilo již zmíněným konferencím o content managementu a JDF. Druhé ze zmíněných akcí jsme se zúčastnili a podrobněji o ni píšeme dále. Souběžně pak probíhaly ještě Adobe Developer Days (tvorba řešení pro PDF a XML v elektronických formulářích) a Creative Professional Conference (akce zaměřená na pre-press, zaštítěná serverem Creativepro.com). Vzdělávací semináře, týkající se jejich produktů, tentýž den nabídly i společnosti Enfocus a Esko-Graphics.

Úterý a středa jsou vyhrazeny hlavní akci, tedy PDF Conference, paralelně s ní pak běží eForms Summit (současný stav a výhledy využití elektronických formulářů) a Mac OS X Intensive (pre-press v prostředí Mac OS X). A jakoby toho nebylo dost, tak souběžně se Seminars ještě od neděle probíhá v těchž prostorách XML Conference, tedy akce, na které jsou demonstrovány a diskutovány nejrůznější aplikace standardu XML, publikační průmysl samozřejmě nevyjímaje.

JDF Intensive
Důvod, pro který jsme z nabitého a atraktivního programu zvolili právě JDF Intensive bude asi zřejmý každému, kdo se blíže zajímá o dění v moderní polygrafii: Standard pro job tikety JDF, postavený na jazyce XML, si totiž klade za cíl unifikovat a automatizovat polygrafické workfloow ve všech jeho fázích, tj. od pre-pressu přes tisk a dokončovací zpracování až po procesy ekonomické a manažerské povahy. K tomu, aby mohl být zmíněný ambiciózní cíl naplněn je ovšem zapotřebí přinejmenším dvou věcí: standard musí dobře popisovat specifika všech odvětví polygrafické výroby a dále být odpovídajícím způsobem podporován v softwarových i hardwarových nástrojích, používaných v polygrafii.


Jedno ze schémat, naznačující výhodnost nasazeníí JDF v polygrafii (Převzato z prezentace J. Mertense ze společnosti Agfa.)

První cíl se podle všeho podařilo naplnit již před časem: Několikasetstránková specifikace JDF byla zpracována s přihlédnutím k požadavkům členů sdružení CIP4, stojícího za vývojem standardu. Druhá podmínka, tj. podpora v příslušných produktech, byla zatím naplněna jen nepatrně, a to pouze v rozsáhlých workflow řešení (Heidelberg, MAN Roland, Agfa, Creo aj.). Již zanedlouho se má ale situace radikálně změnit. Na nejvýznamnějším polygrafickém veletrhu Drupa, který proběhne v německém Düsseldorfu v květnu by mělo mnoho výrobců představit podporu JDF ve svých produktech. (Mnozí hovoří o JDF jako základním tématu, určujícím tvář letošní Drupy resp. celé polygrafie.) JDF Intensive odpovídalo nastíněné situaci: celá konference se nesla v praktickém a věcném duchu a snažila se postavit k JDF především z hlediska jeho reálného využití a nikoli pouze obecných možností.

První dvě sessions (A Consumer\'s Guide Review of JDF Interoperability, JDF Workflow Virtual Tour) se takto pokoušely ukázat, co čeká v nejbližší době ty, kdo hodlají JDF implementovat do svých provozů. Z toho, co zaznělo z úst jednotlivých řečníků, celkem jasně vyplynulo, že zmíněné zefektivnění polygrafické výroby nebude zadarmo. Nasadit JDF znamená totiž nejprve provést obšírnou analýzu stávajícíh workflow podniku a poté postupně zprovozňovat potřebná řešení. O tom, že to bude stát nemalé úsilí a prostředky, se dá jen těžko pochybovat. Těm, kdo se do takovéhoto zprovoznění hodlají pustit již záhy, pak byla určena session JDF Case Studies, která prezentovala některé zkušenosti polygrafických provozů, které již JDF přinejmenším z části implementují.

Zajímavé byly v uvedených sessions zejména ukázky konkrétního využití JDF. Zástupce Adobe zde demonstroval aplikaci (bohužel zatím pouze v prototypu), umožňující velmi komplexně pracovat s JDF jobtikety v rámci aplikací Creative Suite. Způsob, jakým lze JDF nasadit při výměně informací mezi zpracovávajícím softwarem a manažerským informačním systémem pak demonstrovali například zástupci společnosti Creo (řešení Synapse) či Agfa (Apogee, Delano). Velmi často je JDF využíván při archové montáži - příslušné ukázky zde přinesli například Agfa, Creo, Esko-Graphics, Heidelberg či MAN Roland. Není divu, neboť možnost automatizace či alespoň zeektivnění právě této fáze polygrafické výroby je určitě velmi žádoucí. Systémy Heidelbergu či MAN Roland pak JDF využívají například i při řízení nanášení barev či dokončovacím zpracování. Systémy EFI zase používají JDF při proofingu a internetovém řízení polygrafické produkce (Printcafe).


JDF ve workflow, realizovaném s pomocí nástrojů společnosti Global Graphics

Výše zmínění výrobci pak své odpovídající produkty prezentovali (spolu s několika dalšími společnostmi) v session Seven Minutes with a JDF Vendor. Mnohé prezentace v podstatě jen opakovaly nebo mírně doplňovaly to, co bylo řečeno v předchozích částech. Zajímavější pak bylo pouze vystoupení Martina Baileye ze společnosti Global Graphics (jinak též jeden z hlavních tvůrců JDF), který naznačil, jakým způsobem bude JDF implementováno v rámci řešení PDF Courier (online zadávání a přenos tiskových zakázek) a Harlequin RIP (výstup postscriptových a PDF souborů na různých zařízeních). Zmíněné produkty totiž patří, na rozdíl od většiny těch, které dnes JDF podporují, mezi řešení používaná i v rámci menších polygrafických provozů.

Závěrečný JDF Power Panel patřil z velké části opět zdůraznění toho jak velký význam bude mít pro JDF letošní Drupa. (Někteří dokonce hovořili o tom, že lze spíše mluvit o významu, jaký bude mít JDF pro Drupu, resp. celou moderní polygrafii.) Stephan Jaeggi, který spolu s Margaret Motamed (EFI), celou konferenci řídil a moderoval, pak vyslovil přesvědčení, že to bude právě JDF, které umožní výrazně více využít potenciál digitálních prostředků v rámci polygrafie.

Závěrem
Tolik tedy k dosavadnímu průběhu Seybold Seminars Amsterdam 2004. V následujících dnech hodláme našim čtenářům přinést podrobné přiblížení nejdůležitější části celé akce, tedy PDF Conference, a také představit produkty, které získaly na Seminars ocenění HotPick.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: