MetaCommunications Digital Storage Manager 2.5: silný nástroj pro správu a archivaci zdrojů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

MetaCommunications Digital Storage Manager 2.5: silný nástroj pro správu a archivaci zdrojů

16. listopadu 2007, 00.00 | Známy poskytovatel řešení pro správu projektů a zdrojů v pre-pressu a kreativních provozech, společnost MetaCommunications, uvedl Windows verzi svého řešení Digital Storage Manager 2.5, určeného pro správu digitálních zdrojů. Čím může být daný produkt zajímavý pro tuzemská pracoviště?

Na stránkách Grafiky se průběžně věnujeme i řešením spojeným s oblastí správy publikačních zdrojů, tedy digital asset managementem. Určitou "klasiku" zde představují Canto Cumulus, Extensis Portfolio a iView Media Pro (nyní Microsoft Expression Media), pro méně náročné provozy je zde například MediaDex, specifickou třídu řešení představuje FileMaker.

Produktem, který rovněž patří do dané třídy produktů, je i Digital Storage Manager společnosti MetaCommunications. Jedná se o dosti originální řešení se zajímavými funkcemi, jenž nicméně bylo dosud k dispozici pouze pro přece jen minoritní platformu Mac OS X. Situace se ovšem změnila v těchto dnech, kdy MetaCommunications na trh uvedla podobu Digital Storage Managera 2.5 pro Windows. I přes to, že se jedná o poměrně drahý produkt, který zřejmě nebude úplně snadné implementovat do tuzemských podmínek, jsme se rozhodli jej pro jeho nespornou inovativnost alespoň ve stručnosti našim čtenářům přiblížit.

Popis řešení

Jak již bylo naznačeno výše, je Storage Manager řešením určeným ke správě zdrojů na publikačních, kreativních a publikačních pracovištích. Jeho základem jsou nástroje, fungující na bázi architektury klient-server, dovolující rychle vyhledat zdroje (dokumenty, obrázky apod.) uložené na počítačích dané lokální počítačové sítě a případně též offline úložných médiích. Pro toto vyhledávání používá Storage Manager odpovídající databázi s metadaty popisujícími jednotlivé zdroje. Tato databáze se vytváří průběžným indexováním počítačů v síti (a též offline médií při archivaci zdrojů). Manager, resp. jeho technologie InterSync, přitom dokáže do databáze extrahovat základní metadata, včetně náhledů, z různých dokumentových formátů užívaných v pre-pressu, což se týká například Adobe produktů (je podporován formát XMP), QuarkXPressu či obvyklých obrázkových formátů. Uživatel pak může k záznamům databáze doplňovat prostřednictvím předkonfigurovaných formulářů vlastní metadata (klíčová slova), možné je takto přidávání popisů na bázi souborů či celých složek.

metast07-1f.jpg

Záznamy určitých souborů a složek lze sdružovat v podobě tzv. production jobs. Účel je jasný: dovolit rychle zobrazit seznam zdrojů spojených s určitým projektem a s tímto dále pracovat, tj. v něm například otevřít, přesunout, odstranit či přidat zdroje.

Mimo vyhledávání nabízí Storage Manager i odpovídají funkce archivační. Ty dovolují zvolené zdroje ukládat na úložná média nebo též zálohovací servery. Windows podoba Storage Managgeru přitom umí při archivaci spolupracovat s některými řešeními používanými na dané platformě, jako jsou Nero, Microsoft Removable Storage Manager či CA ARCserve. Zálohování lze provádět buďto automaticky nebo manuálně, k dispozici jsou prostředky pro uložení serverové zálohy na offline médium. Katalogizační funkce pak dovolují příslušnou obnovu dat, k dispozici jsou i mechanizmy pro komunikaci uživatele, požadujícího archivovaný zdroj, se správcem depozitáře záložních médií.

metast07-2f.jpg

K prohledávání se nabízí sofistikovaná funkce, poskytující možnost uložit parametry vyhledávání pro pozdější použití. Možné je takto sdílení dotazů v rámci celé pracovní skupiny, takže každý účastník projektu si může nechat rychle vylistovat všechny zdroje spojené s určitým dílčím úkolem apod.

metast07-3f.jpg

Funkce produktu lze využívat díky odpovídajícím pluginům z prostředí QuarkXPressu, InDesignu či Illustratoru, v Mac OS X je většina funkcí Manageru integrována dokonce přímo do Finderu. Přístup ke spravovaným zdrojům je díky web serveru zahrnutému do dodávky systému možný i přes webový prohlížeč z Internetu: to dovoluje využívat zdroje i mimo rámec dané lokální sítě. Díky systému odpovídajících oprávnění a zabezpečení se takto naskýtá možnost, jak například zpřístupnit vybraná data klientům (náhledy) či externím spolupracovníkům (rozpracované dokumenty, snímky pro retuše apod.). Odpovídající SDK pak dovoluje provázání s jinými řešeními a systémy, mimo jiné FileMakerem Pro.

metast07-4f.jpg

Digital Storage Manager a Workgroups 2007

Storage Manager lze zakoupit a provozovat nejen samostatně, ale též v kombinaci s dalšími produkty MetaCommunications, nabízenými spolu s Managerem v rámci bundlu Workgroups 2007. Ten obsahuje mimo Storage Manageru rovněž Virtual Ticket (správa projektů, workflow a zdrojů na bázi elektronických tiketů), Job Manager (nástroje pro vyčíslení práce a nákladů, fakturování apod.) a Approval Manager (management procesů spojených s náhledováním). Daná řešení jsou mezi sebou provázána. Podrobněji jsme je přiblížili zejména v našem dřívějším článku o Workgroups 2006.

Závěrem

Cenové nastavení Digital Storage Manageru začíná i v případě Windows verze na 1 995 USD, přičemž konkrétní cena se odvíjí od objemu spravovaných úložných médií. To není samozřejmě málo, ale jedná se o řešení, které myslí na požadavky větších pracovních skupin (s možností online spolupráce s klienty a dalšími externími stranami) a předpokládá návratnost danou zvýšenou efektivitou zpracování při aktuálních projektech i při archivaci. V dané třídě řešení se přitom nejedná o cenu přemrštěnou.

Svou koncepcí se Storage Manager blíží spíše (tuzemskými provozy poměrně nespravedlivě opomíjené) Version Cue z Adobe Creative Suite, nežli řešením, která jsme uvedli v úvodu tohoto článku. Zajímavá je pak jeho možnost provázání s dalšími produkty MetaCommunications. Jak jsme nicméně naznačili již v úvodu, je otázkou, jak snadné by vlastně bylo přizpůsobení daného řešení tuzemským podmínkám, ale dle našeho názoru by se nemuselo jednat o nepřekonatelný problém.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: