MetaCommunications Workgroups 2006: pokročilé řešení pro správu pre-press workflow - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

MetaCommunications Workgroups 2006: pokročilé řešení pro správu pre-press workflow

15. září 2006, 00.00 | Známý výrobce řešení pro management publikační produkce představil nové verze svých
dosavadních produktů a dále také novinku pro řízení náhledovacích procesů. Jak vypadají
pokročilé nástroje pro snadnou a přehlednou správu pre-pressových workflow?

Společnost MetaCommunications patří již po řadu let k předním poskytovatelům řešení pro správu publikační, především kreativní a pre-pressové produkce. Řešení daného typu jsou v tuzemsku narozdíl od zahraničí poměrně opomíjena, dílem kvůli cenové náročnosti, dílem pak kvůli tomu, že nástroje vyvíjené v zahraničí se mnohdy jen těžko přizpůsobují tuzemským specifikům (jazyk rozhraní, účtovací měna či účtovací pravidla apod.). V potaz je pak třeba brát i to, že mnohé z daných nástrojů jsou spíše komplexnější povahy a řada našich provozů je nepotřebuje zkrátka proto, že si (byť hůře) vystačí s obvyklými postupy a obecnými prostředky (kancelářské aplikace, účetní programy, plánovače aj.).

Ať už je ale u nás v dané oblasti jakkoli "mrtvo", stojí za to se občas podívat na vzorové produkty daného typu a zamyslet se, nakolik se přece jen doba nezměnila (vyšší kupní síla, vyšší nároky na automatizované řízení a komunikaci) k tomu, aby se vyplatilo i u nás o nasazení řešení daného typu uvažovat. Přivítali jsme proto, když zmíněná společnost MetaCommunications před nedávnem oznámila nové verze svých řešení Virtual Ticket, Job Manager a Digital Storage Manager, sdružených nyní souhrnně v balíku Workgroups 2006 spolu s novým produktem Approval Manager, sloužícím ke správě náhledovacích procesů. O bližší představení daných novinek bychom se rádi pokusili v tomto článku.

Virtual Ticket 7.0

Za vlajkovou loď v nabídce MetaCommunications lze považovat řešení Virtual Ticket. Jedná se o systém fungující (obdobně jako další řešení daného výrobce) na bázi klient-server, který slouží ke správě publikačních zakázek a jejich zdrojů. Základním nástrojem je v tomto systému jobtiket, mající podobu elektronického formuláře (k tvorbě daných prvků poskytuje systém odpovídající editor). Ve formuláři lze zachytit všechny podstatné informace spojené se zakázkou (klient, číslo zakázky, výrobní požadavky na materiál, barvy, preflight, dokončovací zpracování apod., záznamy komunikace s klientem aj.). Dále pak lze s tikety spojit odkazy na různé digitální zdroje (uložené na serveru či lokálním počítači) potřebné pro zakázku. Se zdroji je možno přímo z tiketu manipulovat, například lze provádět prohledávání, kopírování, odstraňování či přesouvání, archivování apod.

metacomm1f

Základem zpracování ve Virtual Ticketu je jobtiket

Tikety jsou centrálně spravovány na serveru, přístup k nim je autorizován, jejich informace (a s pomocí odpovídajícího modulu i odkazované zdroje) pak mohou využívat nejen pracovníci daného podniku, ale přes Internet i zákazníci či jiné třetí osoby. Důležitá je pak skutečnost, že u tiketů lze zaznamenat historii jejich úprav, k dispozici jsou možnosti notifikace (e-mail) upozorňující odpovědné osoby na změnu tiketu. Volitelná rozšíření dovolují jobtikety použít k plánování zakázky s pomocí prostředků typu kalendářů či seznamů úkolů. Podporována je integrace Virtual Ticketu s různými aplikacemi, např. z Adobe Creative Suite či Microsoft Office, QuarkXPressem, Microsoft SQL serverem aj. - mj. znamená tato integrace možnost snadno využívat funkce daných aplikací přímo z prostředí tiketů.

Další rozšíření systému jsou možná pomocí skriptů. Odpovídající prostředky (JDF Solutions Framework) dovolují úzce provázat Virtual Ticket s technologií JDF, konkrétně jsou takto možné především obousměrné převody typu "virtuální tiket-tiket v JDF": tímto se Virtual Ticket stává snadno propojitelný se stále více polygrafickými aplikacemi a zařízeními, jež JDF podporují. Celkově je Virtual Tiket pozoruhodným řešením, dovolujícím větším i menším pracovním skupinám zakázky kontrolovat, modifikovat a provádět z jediného místa.

Novinkami představenými ve Virtual Ticketu 7.0, uvedeném s Workgroups 2006, jsou především integrace s ostatními nástroji daného balíku (již dříve dokázal Virtual Ticket dobře spolupracovat zejména s Job Managerem). Dále bylo upraveno rozhraní produktu, rozšířeny byly možnosti úprav tiketů. Produkt je nyní propojitelný s nástroji Adobe Creative Suite 2 či Finderem Mac OS X, rozšířena byla podpora JDF. Podrobnější popis všech novinek je uveden na stránkách výrobce.

Job Manager 4.0

Produkt Job Manager je určen ke sledování času, materiálů či výdajů spojených s projektem, a jejich fakturování či vyhodnocování. Sledování času je možné přes Web nebo s pomocí lokálních nástrojů (elektronické stopky, formuláře ve stylu Virtual Ticketu). Odpovídající osoby si pak mohou údaje shromážděné Job Managerem nechat kdykoli vypsat či vyhodnotit podle různých kritérií, k dispozici je i možnost online sledovat aktuální aktivity zaměstnanců. Sledovat, analyzovat a měnit lze nastavení projektu či jeho jednotlivých úkolů, vyhodnocovat lze rentabilitu atd. Kdykoli je možno nechat generovat a zasílat faktury, poté lze evidovat faktury uhrazené či neuhrazené, zaznamenávat je rovněž možno objednávky, platby aj. Produkt umí údaje vyměňovat s jinými systémy (typicky ekonomické povahy), integrace s Virtual Ticketem dovoluje mimo jiné přebírání údajů o zakázkách či přímé využití daného produktu z prostředí Job Manageru.

metacomm2f

Prostředí Job Manageru

Zásadní novinkou je v novém Job Manageru opět jeho provázání s dalšími nástroji v rámci Workgroups 2006. K dispozici je také přepracované, na internetovém prohlížeči založené rozhraní. Přibyly některé drobné prostředky pro usnadnění práce, například ukládání zvolených informací (o úlohách, zákaznících, výsledcích hledání) v podobě tzv. My Items. Snazší je prohledávání, text lze rychleji vyplňovat s pomocí funkce Auto-Complete, veškerá administrace je nyní možná z jediné stránky. Více informací je opět uvedeno na stránkách produktu.

Digital Storage Manager 2.0

Produkt Digital Storage Manager je poměrně originálním řešením (používat jej lze v současnosti ovšem pouze v Mac OS X), které dotahuje do důsledku myšlenku správy digitálních zdrojů, používanou v rámci Virtual Ticketu. Jedná se o systém typu digital asset management, jež má řadu svých funkcí přizpůsobenu předpokládané oblasti nasazení, kterou (připomeňme) je prostředí kreativních, publikačních a pre-pressových pracovních skupin. Základem jsou v něm nástroje (fungující opět na bázi systému klient-server a formulářů) dovolující (na základě metadat) rychle vyhledávat zdroje napříč servery, offline úložními médii apod. Vyhledávání urychluje databáze s metadaty, vytvářená nástrojem InterSync průběžným indexováním obsahu počítačů v dané síti. V databázi jsou pak mimo automaticky přebraných metadat uloženy i náhledy dokumentů v různých formátech (mj. InDesign, Illustrator, QuarkXPress). Systém umí provázat zdroje s příslušnými tikety Virtual Ticketu a k dispozici je i archivační funkce pro ukládání informací na online servery a offline média. Dále je možný přístup k datům prostřednictvím Internetu a webového prohlížeče. Funkce produktu je možno díky odpovídajícím pluginům používat přímo z prostředí QuarkXPressu, Adobe InDesignu a Illustratoru či Mac OS X Finderu.

Nový Digital Storage Manager je nyní k dispozici nejen coby samostatná aplikace či součást Workgroups 2006, ale rovněž jako volitelný modul pro Virtual Ticket. Optimalizována byla jeho výkonnost. Výsledky vyhledávání lze ukládat sdružené do kategorií. Podporovány jsou nyní aplikace Adobe CS a CS2 či QuarkXPress 6.x a 7. Další informace jsou uvedeny na serveru výrobce.

Approval Manager 1.0

Coby úplná novinka je prezentován Approval Manager, prostředek sloužící ke správě náhledování, resp. odpovídajících schvalovacích procesů. Nejde přitom o zas až tak nové řešení, výrobce jej nicméně po prvotním ohlášení neměl po mnoho měsíců vůbec v nabídce a teprve nyní s nim přichází naplno na trh.

metacomm3f

Správa náhledu v Approval Manageru

Jedná se opět o online systém fungující prostřednictvím webového rozhraní. S jeho pomocí lze plánovat zpracování náhledů (harmonogram, zodpovědné osoby, projekty, požadavky aj.) a následně daný plán sledovat, měnit atd. Mimo jiné lze takto třeba sledovat stav recenzí na přehledném kalendáři, urgovat recenzenty či je automaticky upozorňovat na změny v náhledu, porovnávat verze náhledů, požadovat další vytištění či schválit náhled finální atp.

Náhledy i všechny k nim přidružené informace jsou ukládány do serverové databáze. K dispozici je podpora pro obvyklé nástroje používané při náhledování, jako jsou Adobe Acrobat, Kodak RealTime Proof Partner, Microsoft Word aj. - podpora zde spočívá například v převzetí příslušných korektur a anotací do databáze náhledů. Řešení zohledňuje soft- i hardproofing, v druhém případě se do databáze ukládají poznámky a další informace spojené s korekturou fyzického nátisku. V databázi jsou uloženy rovněž informace o akcích a e-mailech spojených s daným náhledem, to lze s dalšími údaji využít ke zpětnému auditu, vyhodnocování workflow, fakturaci atp.

Závěrem

Spojením výše popsaných produktů do jednoho celku (k provozu serverové komponenty je zapotřebí Microsoft SQL Server a .NET, klientské komponenty lze provozovat v Mac OS X i Windows) poskytuje MetaCommunications uživatelům z oblasti publikování, především pre-pressu (studia, agentury, vydavatelství, tiskárny aj.) velmi zajímavou sadu nástrojů pro řízení výroby a kontrolu zdrojů v různě dimenzovaných pracovních skupinách. Prostředky z Workgrouos 2006 je možno zakoupit i odděleně, mimo provázání s JDF systémy přes Virtual Ticket lze použít i propojení s Kodak Prinergy či CtP systémy Artwork Systems Nexus. Další rozšíření funkcionality jednotlivých komponent balíku nabízí Solutions Libraries, moduly z dílny MetaCommunications či dalších výrobců. K dispozici jsou dnes takto například prostředky pro plánování, integraci preflightu, komerční tisk či tvorbu katalogů, videoprodukci, managemant vztahů se zákazníky aj.

Vypisovat na tomto místě ceny daných řešení by bylo samoúčelné, pro orientaci postačí když uvedeme, že cena celého balíku činí 4 995 USD, cena jednotlivých komponent začíná na 1 695 USD. Bližší informace o daných produktech, včetně demoverzí lze najít na serveru výrobce.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: