Funkce hledání a nahrazení v sázecích aplikacích - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Software

Funkce hledání a nahrazení v sázecích aplikacích

sazba

28. července 2003, 00.00 | Nástroje pro prohledávání a nahrazování textu nabízí v dnešních sázecích aplikacích podstatně více
možností, než by se na první pohled zdálo. Přesvědčte se sami v tomto článku.

Jedním z nejčastěji užívaných nástrojů aplikací pro profesionální sazbu typu InDesignu či QuarkXPressu, jsou funkce pro hledání a záměnu textu. I když je uživatelé využívají prakticky neustále, nedá se tvrdit, že by zde neměli určité rezervy. Dialogové okno zmíněné funkce totiž nabízí poměrně dobře skryté možnosti v podobě práce s metaznaky a formátovacími charakteristikami. K dispozici jsou pak dále silné prostředky, spočívající v práci se skripty, tagovaným textem a pluginy třetích výrobců. Najde se tedy skutečně dost důvodů k tomu, abychom se na uvedenou funkci a triviální i méně triviální způsoby jejího využití podívali podrobněji.

Základní nasazení

Obvyklé využití zmíněné funkce spočívá ve vyhledání a případném nahrazení textového řetězce. Tímto způsobem lze provést prohledání a nahrazení v zadaném rozsahu (dopředu/dozadu, od pozice kurzoru, v celém dokumentu, všech otevřených dokumentech, článku, rámečku, výběru atd.), a to pro pouze jeden výskyt nebo všechny výskyty zadaného výrazu. Dále je k dispozici funkce, umožňující rozlišovat při hledání mezi velkými a malými písmeny.

Základní dialogy pro hledání a záměnu v XPressu a InDesignu.

Celkově se tedy nenabízí prakticky nic jiného, než to, co uživatelé mají k dispozici v textových procesorech či editorech. Využití je tudíž obdobné: opravy překlepů, zohlednění určitých změn na poslední chvíli či hromadné korigování nesprávně použitých znaků (nadbytečné nebo chybějící mezery u závorek, dvojteček apod., spojovník místo pomlčky, psaní velkého O místo nuly či malého l místo jedničky atp.). Mnohdy je ovšem nejlepším způsobem, jak zmíněným problémům zamezit a vyhnout se tak využití funkce pro hledání a nahrazení uvedeným způsobem, korigování problémů už na úrovni textového procesoru. Mimo základních prostředků, skrytých v aplikacích uvedeného typu, se zde naskýtá možnost využití maker, a to jak vlastních, tak těch, které nabízí například společnost Editorium pro Microsoft Word (viz. tento náš článek).

Metaznaky

Prostředkem, šetřícím čas při využití výše uvedené základní funkce a rozšiřující její možnosti, jsou tzv. metaznaky (nápověda XPressu o nich hovoří jako o netisknutelných znacích - nonprinting characters). Jejichž pomocí lze hledat a nahrazovat jak speciální znaky typu tabulátorů či konců odstavců, tak používat určitou, značně omezenou podobu, tzv. regulárních výrazů. Nabízí se tak možnost automatizovaného formátování určitých prvků či "vyčištění" textu (více mezer apod.).

Práce s formátovacími charakteristikami

Velmi silným nástrojem je v sázecích programech funkce, umožňující prohledat a měnit nikoli pouze samotný text, ale jeho vybrané atributy, jako jsou styly a dále například typ, velikost, řez či barva písma. Uvedeným způsobem lze tedy například provést automatizované zformátování určených klíčových slov či odstavců a odstranit nežádoucí formátovací charakteristiky (například tučná podtržená kurzíva), ve kterých si libují zejména méně zkušení uživatelé. Zajímavé aplikace uvedené funkce přibližuje například tento článek.

Rozšířené možnosti hledání a záměny, aplikovatelné na různé formátovací charakteristiky.

Skriptování

Jednou z největších nevýhod všech popsaných funkcí je potřeba méně či více pracné manipulace s odpovídajícími dialogovými boxy. Příslušná nastavení přitom není možno uložit pro pozdější použití (i když určité možnosti zapamatování provedených nastavení zde zejména v případě InDesignu jsou), a tak uživatelé musí často do omrzení vyplňovat stejný dialog, přičemž riziko chyb bývá značné. Zvláště u rozsáhlejších změn pak bývá problémem i to, že nahrazovací funkce při své činnosti zaměstná daný program, což samozřejmě ubírá na produktivitě. Cestou k řešení uvedeného problému je nasazení tzv. skriptovacích prostředků. Máme tím zde na mysli programovací jazyky, použitelné na úrovni systému, jako jsou AppleScript, Visual Basic či JavaScript. V případě námi zkoumané funkce vypadá aplikace zmíněných prostředků tak, že si uživatel vytvoří odpovídající skript pro hledání a záměny v dané aplikaci. Výhod uvedeného přístupu je celá řada: skript lze především uložit pro pozdější použití a pak s postupem času upravovat či rozšiřovat. Je-li skript dobře odladěn, lze jej aplikovat automatizovaně v čase, kdy není daná sázecí aplikace zapotřebí k jinému účelu. Na druhou stranu je jasné, že do tvorby skriptů, to jest činnosti, znamenající v podstatě programování, má smysl se pouštět pouze v případě, že s funkcí hledání a nahrazení pracujeme často a podobným způsobem. Podrobněji se o nasazení skriptování v sázecích aplikacích píše například zde, ukázku AppleScriptů pro nahrazování v InDesignu lze nalézt zde.

Tagovaný text

Všechny výše popsané postupy lze aplikovat i v podstatně odlišnější formě, je-li použito tzv. tagovaného textu. Připomeňme, že se jedná o čistě textový soubor, ve kterém jsou formátovací charakteristiky vyjádřeny pomocí značek - tagů. Podrobněji jsme o tagovaném textu psali v jiných našich článcích (zde a zde), na tomto místě připomeňme pouze základní princip jeho využití v případě funkce hledat a nahradit. Ten spočívá v tom, že uživatel nejprve exportuje obsah daného dokumentu sázecí aplikace do tagovaného textu, zpracuje odpovídajícími prostředky (textové procesory či editory, samostatné programy či skripty apod.) a poté importuje zpět do dokumentu. Uvedeným postupem lze měnit nejen samotný obsah, včetně speciálních znaků, ale též formátovací charakteristiky jako jsou odstavcové či znakové styly. Jedná se tedy o velmi silnou funkci, jejíž nasazení je ovšem poněkud zdlouhavé, neboť vyžaduje výše zmíněný postup. Vyplatí se tedy zejména v případě rozsáhlejších projektů, a to u publikací typu knih, seznamů či katalogů.

Pluginy třetích výrobců

Základní funkce sázecích aplikací lze i v případě hledání a nahrazování rozšiřovat pomocí specializovaných pluginů. V současnosti je nám nicméně znám jediný produkt uvedeného typu, kterým je Badia Similarity XT, doplněk určený pro QuarkXPress (cena 59,99 USD). Ten rozšiřuje základní možnosti uvedené aplikace o využití podmínek a restrikcí. Uživatel může uvedeným způsobem zpracovat 50 nejrůznějších atributů textových i grafických objektů, aplikování je možné jednotlivě i hromadně (vše nebo pouze vybrané položky atp.). Zadání vyhledávacích kritérií přitom funguje tak, že uživatel zvolí položku, obsahující požadované atributy, a tu pak upraví: zmíněné výchozí hodnoty i provedené úpravy převezme Similarity do svého vyhledávacího dialogu.

Dialog extenze Badia Similarity XT.

Závěrem

V našem výkladu jsme se zaměřili pouze na obecné charakteristiky, spojené s používáním funkce hledání a nahrazení v sázecích aplikacích. Konkrétní technickou realizaci výše nastíněných postupů je třeba nastudovat z příslušných informačních zdrojů (nápověda, manuály aj.). Zná-li navíc některý ze čtenářů zajímavou aplikaci uvedené funkce, kterou jsme v našem článku nezahrnuli, budeme rádi, pokud ji přiblíží v diskusním fóru tohoto článku.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: