FileMaker 9: nová verze s významnými vylepšeními - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

FileMaker 9: nová verze s významnými vylepšeními

18. července 2007, 00.00 | Databázový program FileMaker je pro svou intuitivnost, funkční výbavu a řadu nástavbových aplikací populární i na pracovištích publikačního průmyslu. Nedávno se dočkal nové verze 9. Ta přináší řadu poměrně významných vylepšení, se kterými bychom vás rádi seznámili v tomto článku.

Databázový program FileMaker (výrobce, společnost FileMaker, je divizí společnosti Apple) je produktem s dlouholetou historií, který má značně silnou pozici i na pracovištích kreativního či publikačního sektoru. K jeho oblibě zde přispívají mnohé jeho nástroje, dovolující správu a využití databáze řešit intuitivně i netechnicky založeným uživatelům. Daný způsob ovládání přitom není rozhodně na úkor kvality, FileMaker je řešením všestranně použitelným jak lokálně (FileMaker Pro; podoba Advanced zde přidává vývojářské nástroje pro tvorbu pokročilých databázových aplikací), tak i v síťové podobě (FileMaker Server; opět existuje i Advanced varianta), a to se shodnou funkcionalitou na platformách Macintosh a Windows (navíc existuje i funkčně omezená podoba pro PDA). K dispozici pak jsou pro tento program rozmanité předchystané databáze (mající po doplnění o odpovídající logiku na bázi skriptů často spíše podobu samostatných aplikací), z nichž mnohé opět směřují do oblasti publikování (správa podniku, publikačních zakázek, zdrojů, klientů apod.), FileMaker pak také nabízí všestranné prostředky i pro publikování spravovaných dat pomocí World Wide Webu.

Nedávno se objevila nová verze daného řešení. FileMaker 9 (resp. inovace se týkají podob Pro i Server) je poměrně zásadním upgradem, na který jsme se rozhodli podívat trochu blíže v tomto článku. Pro seznámení se základní koncepcí daného produktu a vývojem několika jeho předchozích verzí doporučujeme naše dřívější články věnované verzím 7 (zásadní přiblížení koncepce programu a jeho aplikací na publikačních pracovištích), 8 a 8.5.

filemaker9-1f.jpg

Prostředí FileMakeru Pro 9

FileMaker Pro 9

Tam, kde je FileMaker nasazován souběžně s databázovými systémy jiných typů, bude zřejmě nejvýznamnější novinkou možnost živého obousměrného propojení s SQL databází (Microsoft SQL Server, Oracle, mySQL). SQL data se přitom v databázi chovají jako obvyklá data FileMakeru, možné je nejen jejich prohlížení, ale také (má-li k tomu uživatel odpovídající oprávnění) úprava či odstraňování nebo přidávání záznamů.

Mnoho vylepšení se týká návrhu layoutů databází. Zřejmě nejzajímavější je zde funkce podmíněného formátování, dovolující nastavit vzhled položky (typ, řez, velikost a barva písma, výplň pole) na základě její hodnoty. Daným způsobem je tedy možno automaticky zvýraznit v databázi určité informace. Možnosti aplikací zde jsou nepřeberné, například lze takto upozorňovat na blížící se termín, přílišný nárůst výdajů na projekt, nedostatečné skladové zásoby určitého materiálu apod.

filemaker9-2f.jpg

Inteligentními se mohou prvky databázové sestavy stát rovněž díky vlastnosti Auto resize. Pokud je přiřazena určitému objektu (záložka, Web Viewer aj.), mění tento automaticky svou velikost nebo pozici tak, aby zachoval stanovenou vzdálenost od stran okna či kontejneru, ke kterému byl ukotven. Možná je rovněž kontrola šířky záložek. K FileMaker Web Vieweru (možnost dynamického zobrazování obsahu webových stránek v databázových sestavách) lze připojit status bar pro indikaci průběhu stahování webové stránky, dále je možno s pomocí tohoto prohlížeče dynamicky zobrazit webové stránky založené na HTML kódu uloženém v databázi FileMakeru. Skripty nesoucí logiku databáze lze nyní přehledně organizovat a editovat s pomocí nových Script Grouping and Editing Tools.

FileMaker dovoluje již po několik svých verzí snadno sdílet databáze s jinými uživateli prostřednictvím Internetu či intranetu (nyní až devět současných připojení oproti dřívějším čtyřem; jinak je možné i vystavení dat s pomocí funkcí Instant Web Publishing). Nová funkce Send Link zde dovoluje odeslat e-mail s odkazem na databázi. Možná je přitom úprava těla mailu, ve kterém je odkaz odeslán (instrukce či jiné dodatečné informace pro příjemce aj.).

Již od verze 8 dovoluje FileMaker převod svých reportů do PDF s pomocí funkce PDF Maker. Nyní jsou možnosti daného prostředku doplněny o funkci Append to PDF, která dovoluje zkombinovat do jediného PDF vícero reportů a případně pak hotový PDF zaslat e-mailem vybrané skupině příjemců.

filemaker9-3f.jpg

K dispozici je pak řada dalších méně či více významných vylepšení. Okno Quick Start Screen takto poskytuje rychlý přístup k existujícím databázím (výběr s pomocí souborového dialogu, naposledy použité položky, seznam oblíbených), dovoluje snadno založit databázi novou a je také základním zdrojem odkazů na výukové zdroje či relevantní webové služby (registrace, FileMaker komunita aj.). Rozšířeny byly možnosti nástrojových panelů, k dispozici je pak deset nových layoutů štítků použitelných zejména pro obaly a obálky. Vizuální kontrolu pravopisu je možno nastavit na úrovni jednotlivých polí. Při editaci textových polí lze využít vícenásobné odvolání či obnovení změn.

filemaker9-5f.jpg

FileMaker Server 9

Řady významných vylepšení se dočkal i FileMaker Server, tedy podoba FileMakeru určená primárně k serverovému, síťovému použití databází. Zřejmě nejdůležitějším novým nástrojem zde je PHP Site Assistant. Jedná se zde o prostředek dovolující vytvářet daty řízené webové prezentace, založené na informacích z databází FileMakeru a dále technologiích, jako jsou PHP či XSLT. Vytvoření je zde přitom velmi snadné, uživatel pouze v průvodci nastaví odpovídající parametry, na jejichž základě se generuje potřebný kód. Může se tak jednat o poměrně zajímavý prostředek pro ty, kdo potřebují provozovat pouze menší web (prezentace podniku, výměna náhledů s klienty, sdílení informací k projektům apod.).

filemaker9-4f.jpg

Mimo výše již zmíněné možnosti přístupu k SQL databázím jsou pak ve FileMakeru Server k dispozici především mnohé nástroje usnadňující práci s daným produktem. Poskytována je takto administrátorská konzola pro sledování stavu databází, notifikace, webové publikování apod. Na události v systému spravovaném s pomocí FileMaker Serveru mohou nyní také upozorňovat automatické e-mailové notifikace, k dispozici je i Deployment Overview Graph pro sledování stavu všech součástí serveru. Upload Database Assistant usnadňuje nahrávání databází na server, Backup Schedule Assistant zase umí provádět zálohy databází podle zadaného časového plánu, údržbu serveru a další úkoly umožňuje podpora server-side scriptingu. Mnoho uživatelů pak ocení rychlou instalaci daného řešení, která má podle tvrzení výrobce dovolit během dvaceti minut zprovoznit Server, a to kompletně, včetně PHP a ostatních komponent, bez nutnosti asistence IT specialisty.

Závěrem

Nová verze FileMakeru je bezesporu významným updatem, který může být atraktivní v mnoha oblastech, stále významněji i v případě plnohodnotného webového publikování. Cenová nastavení jsou na serveru výrobce následující: FileMaker Pro 9 je k dispozici za 299 USD (upgrade za 179 USD), Advanced verze je za 499 USD (upgrade za 299 USD). Server podoba pak stojí 999 USD (upgrade 599 USD), Advanced verze je za 2 499 USD (1 499 USD update). V tuzemsku lze FileMaker zakoupit například u společnosti Amos Software. která pro daný produkt poskytuje i lokalizaci, cenová nastavení pro verzi 9 u ní nicméně zatím nejsou k dispozici.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: