Authentic 2004: výkonný XML procesor zdarma - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Software

Authentic 2004: výkonný XML procesor zdarma

xml

26. listopadu 2003, 00.00 | Snadná, WYSIWYG editace XML dokumentů, založená na šablonách, možnost nasazení na
Internetu, podpora tabulek a grafiky, spell-checking či validace kódu a skriptování.
Těmito i dalšími vlastnostmi se bezplatné řešení společnosti Altova rozhodně vyrovná i
drahým komerčním produktům.

Jedním z důvodů, pro které se standard pro výměnu informací XML nestal v publikačním průmyslu dosud všeobecně používaným, byla donedávna poměrně výrazná absence cenově dostupných řešení pro uvedenou oblast. S postupem času se ale začíná situace výrazně měnit k lepšímu: možnost tvorby a zpracování XML obsahu již dnes coby součást své výbavy (a tedy vlastně zdarma) nabízí řada významných publikačních aplikací - stačí, když připomeneme podporu XML v produktech společnosti Adobe či Quark. Obdobné podpory se pak dočkali i uživatelé Microsoft Office v nové verzi zmíněného kancelářského balíku. Co je ale ještě pozitivnější, přibývá produktů, které umožňují XML zpracovat zcela zdarma. Některé z nich nabízejí podporu XML spíše jako doplněk svých funkcí (například OpenOffice), jiné jsou spíše technického charakteru (FOP), objevují se nicméně i takové, které dokáží sílu XML poskytnout i normálním uživatelům. Ukázkou řešení posledního typu je v současnosti především XML editor Authentic 2004 společnosti Altova, o jehož přiblížení bychom se rádi pokusili v této recenzi.

Základní popis

Authentic 2004 je řešení pro zpracování XML obsahu, nabízené ve dvou podobách: jako samostatná aplikace (Desktop Edition) a plugin Internet Exploreru (Browser Edition). V obou případech máme co do činění s produktem, dostupným pouze na platformě Windows. Základní funkce zmíněných verzí jsou v podstatě stejné, my je v následujícím výkladu přiblížíme na Desktop Edition, abychom se pak ještě v závěru vrátili i ke specifikům Browser verze.

auth1f.gif

Prostředí Authentic Desktop Edition.

Desktop Edition

Zpracování dokumentů probíhá v Authentic Desktop obdobným způsobem jako v textovém procesoru. XML obsah lze přitom zobrazit ve dvou módech, Authentic view (prohlížení i editace) a Browser view (pouze prohlížení). V módu Authentic view je obsah zobrazen na základě tzv. Authentic Stylesheet, definičního souboru, popisujícího strukturu (DTD, XML Schema) i způsob zobrazení (pomocí XSLT) XML tagů. K vytvoření a úpravám tohoto typu dokumentů je přitom zapotřebí Stylesheet Designer, který je součástí komerčních produktů Altovy XML Spy a Stylevision. (Vzhledem k rozmanité cenové nabídce neuvádíme konkrétní cenové údaje, ale raději čtenáře odkazujeme na online obchod Altovy.) Součástí dodávky Authentic Desktopu je nicméně celá řada přednastavených šablon, pokrývajících mimo jiné požadavky publikačního průmyslu (Newsml, DocBook aj.). K zobrazení v módu Browser view je pak využito Internet Exploreru.

auth2f.gif

Schema, naznačující způsob využití Authentic Stylesheet a dalších prostředků při zpracování XML dokumentu.

Editace XML v Authentic view modu vychází ze struktury dokumentu, dané v Authentic Stylesheet. V každém místě dokumentu tedy může uživatel vkládat pouze ty prvky, které jsou zde povoleny. Pro snazší přístup k nim má přitom k dispozici tzv. Entry-helpers, zobrazující mu přehledně dostupné elementy, atributy a entity. Jinak lze ke vkládání použít rovněž příslušnou kontextovou nabídku. Příslušná volba umožňuje zobrazit obsah i s vloženými tagy.

Authentic podporuje všemožné druhy kódování, Unicode nevyjímaje. V rámci jeho dokumentů lze použít a zobrazit jak formulářové prvky, tak grafiku. K dispozici je rovněž poměrně komfortní editor tabulek, založený na standardech HTML a CALS. Samozřejmostí je validace kódu (proti DTD či XML schématu), kterou lze provést jak kdykoli během editace, tak automaticky při otevírání nebo ukládání dokumentu. Mimo to je k dispozici i spell-checker, v nabídce jím podporovaných jazyků ovšem zatím čeština chybí.

auth3f.gif

Ke kontrole obsahu lze využít spell-checker.

Zpracovávané XML dokumenty, pomocné soubory a také URL jsou organizovány v podobě tzv. projektu. Pro ten lze mimo základních prostředků využít nejrůznější systémy pro revision control (sledování historie, porovnání dokumentů aj.). Podporována jsou přitom jak řešení open source (CVS), tak komerční (Microsoft Visual Source-Safe, PVCS Version Manager, Star Team). Pracovat lze nejen s lokálně umístěnými soubory, ale i těmi, které jsou zpřístupněny prostřednictvím protokolů HTTP, FTP či WebDAV, celý dokument nebo jeho vybranou část je možno přímo z prostředí Authenticu zaslat e-mailem.

Vytvořené dokumenty lze transformovat pomocí zabudované XSLT engine, parseru Microsoftu MSXML či zvoleného externího procesoru. Možný je i výstup s použitím technologie formátovacích objektů (XSL:FO), k tomu je zapotřebí instalovat freewarový FOP. Uvedeným způsobem lze z XML dokumentů generovat například PDF či postscriptové soubory.

auth4f.gif

Nastavení XSLT transformací.

Rozhraní programu je plně přizpůsobitelné uživatelským požadavkům: týká se to normálních či kontextových nabídek, toolbarů i klávesových zkratek. Činnost Authenticu lze v maximální míře automatizovat pomocí skriptů v jazycích JavaScript či VBScript, které lze spojit s jednotlivými projekty. Schopnosti produktu je pak dále možno rozšiřovat pomocí pluginů.

Browser Edition

Prakticky stejné editační možnosti, ale v prostředí webovského prohlížeče, konkrétně Internet Exploreru, nabízí již zmíněná Browser Edition. Ta funguje na bázi klient-server, přičemž chování serverové komponenty je plně v kompetenci vývojáře daného řešení. Výrobce přitom poskytuje odpovídající prostředky pro snadné začlenění zmíněného produktu do řešení na platformách .NET a Microsoft Content Management Server 2002. Praktické ukázky využití Authentic Browser Edition lze najít zde, k dispozici je pak i odpovídající online dokumentace a také srovnání vlastností jednotlivých produktů Altovy.

Závěrem

Authentic je určitě zajímavým řešením, které si může najít své místo jak v publikačním průmyslu (podklady pro sazbu, webdesign, cross-media publishing), tak v nejrůznějších podnicích a organizacích (dokumentová workflow, systémy pro správu obsahu). (Viz tyto customer stories.) Mimo WYSIWYG editace XML dokumentů spočívá jeho síla zejména ve schopnosti síťového nasazení, umožňující jej využít prostřednictvím intranetu či Internetu a ve vazbě na systémy pro správu obsahu. Není ovšem přece jen zcela zdarma: ti, kdo jej chtějí využívat s jinými, než dodanými šablonami, a takových uživatelů bude asi většina, si musí pořídit některý z komerčních produktů Altovy, obsahující Stylesheet Designer. I přes toto omezení se ale jedná o produkt, který by mohl výrazněji napomoci širšímu využití XML.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: