Typografické nešvary V - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Sazba

Typografické nešvary V

4. února 2000, 00.00 | Stále častějším nedostatkem počítačové typografie je problém sazby cizojazyčných textů včetně speciálních znaků.

Stále častějším nedostatkem počítačové typografie je problém sazby cizojazyčných textů včetně speciálních znaků

sazba cizích jazyků

Se sazbou japonštiny, arménštiny, hebrejštiny či arabštiny se v našich studiích běžně nesetkáváme, už proto, že pro práci s těmito jazyky musíme znát a vlastnit specifické písmo a nezřídka i speciální programové vybavení. Naproti tomu sazba textů v angličtině, němčině nebo polštině bývá často zákazníky požadována, například při realizaci výročních zpráv. Čeští sazeči ale bohužel nejsou poučeni o pravidlech sazby evropských jazyků, a tak vznikají ostudné patvary kterým se cizinci musí smát, jako my se bavíme nad českými návody na asijských polévkách.

Je to bohužel dáno tím, že kniha o sazbě cizích jazyků u nás vyšla naposledy roku 1951, od té doby se objevil jen seriál v časopise Typografia (v letech 1973-1978). Soustavný přehled v češtině, který by zahrnoval i specifika počítačové sazby, tak není k dispozici. Určité zmínky jsou sice v učebnici Sazba I, ale týkají se jen ruštiny, němčiny, angličtiny, francouzštiny, španělštiny a řečtiny. Při troše trpělivosti lze informace pro některé jazyky najít na internetu. Podrobný seznam knih a článků o cizojazyčné sazbě najdete na Typu (http://www.typo.cz) v rubrice Informace / Doporučená literatura; velké množství odkazů v angličtině na volná písma, klávesnice a pravidla sazby pro stovky jazyků můžete získat na http://cgm.cs.mcgill.ca/~luc/fonts.html.

Základní odlišnosti

Pravidla pro psaní různých evropských jazyků se liší v několika bodech. Předně mívají národní abecedy různý počet písmen. Základní latinská abeceda bývá rozšířena buď diakritickými znaménky (jako čeština) nebo speciálními znaky (např. ß v němčině). Specifické může být psaní uvozovek, číslic, zkratek, dat nebo interpunkce. Každý jazyk mívá také svůj způsob dělení slov či abecedního řazení. Není možné se na tomto prostoru věnovat každému jazyku zvlášť, proto uvedu jen několik konkrétních příkladů.

Již zmíněné uvozovky mohou být buď "české", "anglické" nebo «francouzské» (ale vyskytují se i další varianty). V češtině oddělujeme tisíce mezerou, desetinná místa čárkou. Anglosasové oddělují čárkou tisíce, tečkou desetiny (1 234,50 vs. 1,234.50). Všechna tato pravidla je třeba pečlivě dodržovat, neboť - zvláště číslice - mohou při nerespektování anglosaského způsobu zápisu vyvolat nedorozumění. Podobný problém je v maďarštině, která rozlišuje mezi krátkou a dlouhou přehláskou (ö vs. ő) nebo ve slovenštině, kde se liší dlouhé a měkké l (ĺ vs. ľ); většina českých novin tyto znaky nerozlišuje. Přehlednou tabulku písmen s diakritikou a speciálních znaků seřazených dle jazyků najdete v PDF souboru na adrese http://www.typo.cz/informace/download/sazba.pdf. Součástí je i tabulka akcentů, jejich popis a užití.

Několik rad

Nejsnazší řešení, jak korektně vysadit cizojazyčný text, je nechat si udělat korekturu profesionálem a rodilým mluvčím v jedné osobě. Nemůžete-li například sehnat dostatek informací o sazbě norštiny, zkuste alespoň získat nějaké norské knihy, časopisy, noviny, které vám mohou pomoci. Ale pozor, kdyby se chtěl Nor poučit z Mladé fronty Dnes, tak by byl jeho výsledek z typografického hlediska zcela špatně. Proto je lepší mít po ruce více zdrojů. Může vám pomoci již zmíněná webová adresa, kde jsou pro různé jazyky přehledně uspořádané odkazy.

V současné době připravuji přehledné tabulky se specifikami sazby různých jazyků pro server Typo (http://www.typo.cz). Jakmile tento projekt ukončím, budu o něm informovat. Máte-li zájem pomoci s přípravou a přepisem, kontaktujte prosím, autora.

Další díly seriálu:
Typografické nešvary IV.
Typografické nešvary III.
Typografické nešvary II.
Typografické nešvary I.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Sazba  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: