Typografické nešvary III. - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Sazba

Typografické nešvary III.

19. ledna 2000, 00.00 | Vyvarujte se nejčastějších prohřešků. Třetí díl popisuje nejčastější chyby proti pravidlům sazby, které znesnadňují čtenáři orientaci v textu a vnáší do významu textu nejednoznačnosti.

Vyvarujte se nejčastějších prohřešků. Třetí díl popisuje nejčastější chyby proti pravidlům sazby, které znesnadňují čtenáři orientaci v textu a vnáší do významu textu nejednoznačnosti.

PORUŠOVÁNÍ PRAVIDEL SAZBY

Je to smutné, ale pravidla pro sazbu utvářená několik staletí zkušenostmi typografů dnes téměř nikdo nezná a nedodržuje. Zásady korektní sazby nevznikly samoúčelně, ale mají smysl: usnadňují čtenáři orientaci v sazbě, napomáhají plynulému čtení a odstraňují nejednoznačnosti. Ignorování těchto pravidel svědčí o hlubokém úpadku řemesla a o nevzdělanosti sazečů a DTP operátorů. Myslím si, že je nutné mít pravidla sazby neustále po ruce a řídit se jimi, abychom nepatrně pozdvihli českou výtvarnou kulturu.

Příčiny současného stavu jsem se pokusil podrobně rozebrat v článku Počítačová estetika (Umění a řemesla, 4/96; článek je on-line na http://www.typo.cz v rubrice Texty).

Základní pravidla sazby

Není v mých silách zde podat vyčerpávající popis pravidel. Není to ani smysluplné, neboť jsou popsána v mnoha knihách. Jako zdroj informací vám může dobře posloužit nedávno vydaný Typografický manuál Vladimíra Berana jehož recenzi jste mohli číst na Grafice. Výborný přehled poskytne učebnice Sazba I (SPN, Praha 1989), značná část pravidel je popsána i v Pravidlech českého pravopisu (z nedodržování těchto zásad usuzuji na neuvěřitelně nízkou úroveň nakladatelských korektorů, o novinových ani nemluvě). Nedokončená, ale slušná on-line učebnice sazby je na http://www.comin.cz/pismo.

Pravidel pro korektní sazbu textů není tolik, aby si je neosvojil průměrný operátor grafického studia či reklamní agentury. Problém je spíše v tom, že operátoři, ani jejich nadřízení prostě nevědí, že se mají něco naučit, že existuje určitá tradice. Tentokrát si za příklad naprosto barbarského zacházení s typografií zvolím příklad, jenž je každý den na očím desítkám tisíc čtenářů: deník Mladá fronta Dnes. Jeho naprosto nevzdělaní sazeči porušují snad všechna známá pravidla.

Jaká jsou pravidla pro sazbu

Regule se týkají mnoha jazykových fenoménů. Například způsobu psaní zkratek (píšeme s tečkou: „atd.“) a zkratkových slov (bez tečky: „fa Novák a syn“), číslic (oddělování tisíců, dat, času, měny) nebo zvláštních znaků (ligatury, paragraf, hvězdička, křížek, &, procento, stupeň ad.). Velký důraz je kladen na psaní interpunkčních znamének. Nejčastější je neznalost rozdílu mezi spojovníkem „-“ a pomlčkou „–“ (diference a způsoby použití jsou uvedeny v Pravidlech českého pravopisu) či správného psaní českých „uvozovek“. Do oblasti typografických pravidel spadá též správné dělení slov. Dnešní sazeč spoléhá na nedokonalý algoritmus počítačového programu, a málokteré nakladatelství dělení po počítači kontroluje. Vznikají tak ohavnosti typu (ne-jvýše či okam-žik).

V dřívějších dobách byli sazeči znalí toho, že pravidla sazby jsou pro každý jazyk odlišná. I když jsou českým pravidlům hodně blízká třeba německá, existují zde mnohé rozdíly, např. v dělení slov. Daleko odlišnější je ale sazba angličtiny (jiné “uvozovky”, interpunkce…) nebo španělštiny. Při tvorbě cizojazyčných mutací českých textů je proto někdy nutné změnit víc než jen samotný text.

Na ukázce z Mladé fronty Dnes jsou žlutě označena některá porušení pravidel. Místo pomlček redakce soustavně používá spojovníky, jednoznakové předložky na koncích řádků je nezajímají, stejně tak české uvozovky. Místo nich používajíé znak pro míru palce (nikoli anglické uvozovky, jak se mnozí domnívají). Sazeči Mladé fronty brutálně zacházejí s písmem. První odstavec má zúžené písmo, řádky nedrží účaří, ale v každém sloupci libovolně létají, mezislovní mezery jsou otřesné. O absentujícím slitku fi v nadpisu je psát asi bezpředmětné. Takto se tedy ke kulturním tradicím českého národa staví jeden z největších deníků...

Pravidla a internet

Většina pravidel sazby se týká i internetu. Záleží jen na erudici tvůrců stránek, nakolik si tato pravidla osvojí a zda je budou dodržovat. Technicky není problém odstranit jednoznakové předložky z konců řádek nebo nahradit spojovníky pomlčkami (za tímto účelem vnikl malý prográmek SKoBA, který najdete na http://www.kit.vslib.cz/~satrapa/sw/skoba/). O aplikaci typografických pravidel na internetové stránky (včetně ekvivalentů typografických znaků) se zmíním v některém z příštího článků. Osobně si ale myslím, že dodržování všech zásad na internetu není nutné, zvláště pokud se jedná o texty čistě informativní nebo vědecké.

Úzkostlivě, a to se již týká všech způsobů publikování, by o pravidla měla dbát nakladatelství či vydavatelé novin, kulturní a státní instituce. Odpudivá sazba již zmíněné Mladé fronty a další masově šířené hrůzy totiž slouží za vzor dalším novinám, knihám, časopisům, a tak místo aby nešvary mizely, stávají se normou. Nevzdělanost a ignorance zatím vítězí.

Předcházející díly seriálu:
Typografické nešvary II.
Typografické nešvary I.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Sazba  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: