Prosadí se QuarkXPress 6? (2) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Sazba

Prosadí se QuarkXPress 6? (2)

quark

14. července 2003, 00.00 | Nabízí nová verze QuarkXPressu něco, co Adobe InDesign postrádá? A co by
vlastně mělo přimět stávající uživatele XPressu k upgradu? Čtěte druhý díl
článku porovnávající oba programy.

Nedávno uvedená šestá verze sázecího programu QuarkXPress sebou nese řadu otázek, daných dosavadním kontroverzním vývojem zmíněného produktu i celkovou současnou situací na trhu se sázecími programy, kde se stále silněji prosazuje technologicky i cenově zajímavý Adobe InDesign. O hloubkovou analýzu situace, vznikající s nástupem nového XPressu, se nedávno pokusili redaktoři časopisu Seybold Report a my se našim čtenářům v tomto dvoudílném článku snažíme přiblížit jejich hlavní zjištění a závěry. V prvním díle jsme se takto věnovali nejdůležitějším novinkám a vylepšením, které šestá verze XPressu přináší, nyní přišel čas na detailnější porovnání s InDesignem, a odhad reakcí stávajících uživatelů XPressu či InDesignu, co se upgradu na zmíněnou verzi týče.

XPress 6 versus InDesign 2 (a 3)

I když jsme některé hlavní rozdíly mezi novým XPressem a InDesignem 2 naznačili již v minulé části tohoto článku, podívejme se nyní ještě na další, možná i zásadnější oblasti, ve kterých lze uvedené aplikace srovnávat. Nezanedbatelným faktem přitom je, že InDesign zásadní upgrade (verze 3) teprve čeká, a to zřejmě v příštím roce.

Výkonnost a platforma
Dřívější verze XPressu prosluly svou rychlostí a nenáročností na systémové prostředky. To se o InDesignu říci nedalo. V novém XPressu je bohužel tento rozdíl pryč a obě aplikace nyní mají obdobné nároky: na Macovi je to procesor G3 (doporučuje se ale G4) se 128 MB RAM (doporučuje se 256 MB), ve Windows procesor Pentium a obdobná paměťová konfigurace. V rychlostních testech Seyboldu se přitom InDesign jevil lepší při otvírání velkých souborů, tvorbě náhledů v plném rozlišení, skrolování EPS souborů a převodu do PDF. XPress si vedl lépe pouze v případě náhledů TIFF grafiky a přeformátování textu.

Zajímavé je i porovnání platformní kompatibility: nový XPress běží pouze na Mac OS X (.2 a vyšší) a ve Windows 2000 či XP. InDesign 2 lze oproti tomu spustit i v Mac OS 9 a Windows 98/NT. Je ovšem otázkou, jestli takovouto kompatibilitu nabídne i nová verze InDesignu.

Coby nový produkt není ještě XPress 6 zcela odolný vůči chybám. Funkce Auto Save v něm přitom umožňuje ukládání pouze po násobcích pěti minut, což může být někdy nedostačující, o omezeních konečně uvedené funkce vícenásobných oprav jsme psali v první části tohoto článku. InDesign takovýmito omezeními netrpí, dokumenty jsou po případném pádu obvykle obnovitelné. Adobe přitom měla dost času na uvedení dvou zásadních upgradů, zvyšujících stabilitu zmíněné aplikace.

Návrh stránky
O dost více InDesign nabízí v případě nástrojů pro stránkovou montáž. Konkrétně zde můžeme zmínit předlohové stránky, u kterých lze v InDesignu využít vztahu rodič-potomek a podstatně lépe kontrolovat nasazení obsažených prvků. Silnější možnosti nabízí i nástroje pro práci s vodítky (umístění s pomocí palety Transform, práce ve vrstvách), k dispozici je rovněž Eyedropper pro přenos atributů textu, barev a průhlednosti. Kapitola sama o sobě je průhlednost: InDesign zde nabízí širokou škálu možností, obdobných jiným aplikacím Adobe (vyladění opacity, stínování apod.), XPress zůstává pouze u možnosti průhledného pozadí. Najdou se nicméně i oblasti, ve kterých XPress nabízí přece jen o něco více než InDesign. Konkrétně je to v případě práce s vrstvami, nastaveními jednotlivých nástrojů, křivkami či kontrolou mezislovních mezer.

Text a písmo
V případě zpracování textu a písma zůstávají schopnosti XPressu prakticky stejné, jako tomu bylo před deseti lety. InDesign zde oproti tomu nabízí mnoho progresivního. Systém víceřádkového zlomu značně redukuje čas zalamování a dělení textu. K dispozici je také podpora OpenType, umožňující využít pokročilé schopnosti tohoto písmového formátu (speciální znaky, zlomky aj.), XPress zde nabízí pouze základní využití (přístup k systémové písmové sadě). Zatímco InDesign poskytuje bohaté možnosti vícejazyčného zpracování textu (podpora dělení a kontroly pro 12 jazyků v základní nabídce), zůstává XPress pouze anglický: pro vícejazyčné zpracování je třeba zakoupit cenově náročnější Passport Edition, cena pro šestou verzi nebyla ke dni vydání tohoto článku známa (trochu mimo srovnání je zde čeština, jejíž podpora ve zmíněných aplikacích je záležitostí tuzemských distributorů).

Grafika a barva
V případě grafiky bychom měli připomenout zejména využití náhledů v plném rozlišení: jak jsme referovali v minulé části tohoto článku, XPress v této oblasti značně pokročil, přesto ale nenabízí takové bohaté možnosti jako InDesign. Do dokumentů InDesignu lze navíc přímo vkládat grafiku ve formátu Illustratoru a Photoshopu, což při značně šetří čas i diskový prostor, neboť zde není třeba provádět konverzi do EPS či TIFFu. V případě barev vede XPress co se podpory přímých barev týče, InDesign ovšem disponuje systémem color managementu, shodným s ostatními aplikacemi Adobe, a navíc poskytuje možnost náhledu přetisků.

Dlouhé dokumenty, preflight, tisk
XPress i InDesign dnes poskytují shodné nástroje pro správu dlouhých dokumentů (publikace z více souborů, obsah aj.). InDesign nicméně vede v případě preflightu: jeho funkce Preflight and Package se sice nevyrovná specializovaným nástrojům, každopádně ale nabízí podstatně více než základní Collect for Output XPressu. Pokročilejší funkce pak InDesign nabízí i v případě tiskového výstupu, a to například co se týče ovládání (náhled, nastavení tiskárny) či tvorby postscriptového souboru (na zařízení nezávislý nebo podle určité PPD).

Upgrade

Podívejme se nyní na to, jak vypadají odhadované reakce stávajících uživatelů starších verzí XPressu či InDesignu, co se upgradu či přechodu na XPress 6 týče.

Upgrade ze starších verzí XPressu
Je nepochybné, že nový XPress nabízí spoustu nových a užitečných rozšíření (viz. náš přehled v první části tohoto článku.). Funkce multi-layoutu a textové synchronizace napomohou správě rozsáhlých projektů. Vícenásobné odvolání změn, náhled v plném rozlišení a export do PDF byly žádané již dlouho. Na své si pak přijdou jak uživatelé Maců, tak i ti, kdo publikují na Webu či v XML. Rozšířeny byly i možnosti práce s tabulkami a vrstvami.

Jsou zde ovšem i nepřehlédnutelné komplikace. Tou první je podstatné zvýšení systémových nároků, nutící uživatele inovovat starší hardwarové vybavení. Obdobná komplikace je zde spojena s operačním systémem: na Macovi je sice přechod na Mac OS X i tak nutností (Apple končí s podporou nižších verzí), Windows 98 nicméně ještě leckdo používá. Zpětná kompatibilita pouze s Quarkem 5 zřejmě značně nabourá leckteré workflow, ve kterém se dosud používá XPress 4. Uživatelé obvykle ne právě laciných a značně důležitých extenzí třetích výrobců pak musí čekat na upgrade pro Mac OS X: to je rovněž značná komplikace, nutící k otázce, zda je kombinace Mac a QuakXPress tak zajímavá, jako ještě před pár lety. Celkově se tedy zdá, že i ti uživatelé, kteří by rádi zůstali XPressu věrní, nebudou s upgradem příliš pospíchat. Výjimku snad mohou tvořit ti, kdo teprve vstupují do světa pre-pressu, a zvolí právě XPress. Upřímně řečeno je ale otázkou, co je k takovéto volbě může přimět, když Adobe InDesign nabízí rozsáhlejší škálu funkcí a možností za nižší cenu.

Přechod z InDesignu na XPress
Tvrzení ze závěru předchozího odstavce platí násobnou měrou o stávajících uživatelích InDesignu. Jejich produkt je výkonný, stabilní a navíc jej čeká v dohledné době přechod na vyšší verzi, která zřejmě opět nabídne leccos zajímavého.

Přechod z XPressu na InDesign
Jinou zajímavou otázkou je, zda se nyní dočkáme masového přechodu uživatelů XPressu k InDesignu. Tento přechod byl prorokován již vícekrát a vždy se jednalo o předpovědi mylné. XPress má podle všeho podstatně hlubší kořeny v provozech předtiskové přípravy, než by se zdálo, a uživatelé zde nehledí na výhody a raději zůstávají v zaběhaných kolejích. Zejména v případě Mac OS X je ale upgrade nutný a právě zde by mohly výhody InDesignu převládnout. Zvláště ve větších provozech je pak možný postupný přechod, kdy budou nejprve vedle sebe používány obě zmíněné aplikace.

Závěrem

Námi zprostředkovaná analýza nevyznívá pro nový XPress příliš příznivě. Upřímně řečeno, bylo ale asi jen málo uživatelů, kteří by věřili, že Quark přijde v šesté verzi s něčím skutečně převratným. Rozšíření a vylepšení stávajících funkcí jsou sice solidní, ale je otázkou, nakolik budou ve stávajícím konkurenčním boji s InDesignem stačit. Finální rozhodnutí je zde ovšem na samotných uživatelích.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: