Prosadí se QuarkXPress 6? (1) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Sazba

Prosadí se QuarkXPress 6? (1)

quark

11. července 2003, 00.00 | Jaká pro a proti má nová verze QuarkXPressu? O podrobné zodpovězení této
otázky se nedávno pokusili redaktoři časopisu Seybold Report, a my vám zde
předložíme jejich názory a zjištění.

Těžko bychom dnes ve světě publikačních aplikací, a možná nejenom jich, hledali kontroverznější produkt, než je QuarkXPress. Na výsluní se tento sázecí program dostal v devadesátých letech minulého století, a to zejména díky své třetí verzi. Následující podoby zmíněného produktu (tedy verze 4 a 5) ovšem přinášely spíše rozpaky. Ne snad proto, že by nenabízely kvalitu. Problém byl v tom, že poskytovaná rozšíření nebyla tak významná, aby se uživatelům vyplatil nepříliš laciný upgrade. Do hry se navíc dostal konkrenční InDesign společnosti Adobe a svou roli sehrála i poměrně laxní podpora XPressu v Mac OS X (možnost spuštění pouze v Classic modu), když přitom Apple Macintosh byl a snad mnohde ještě je (USA) vedoucí počítačovo platformou publikačního průmyslu. Kapitolou samou o sobě pak byly poměrně značné průtahy se zveřejňováním nových verzí XPressu a celkový nepružný přístup společnosti Quark k trhu i klientům, který mnohdy vypadal, že máme co do činění s výrobcem, jež je těsně před krachem.

V posledních dnech nicméně spatřila světlo světa nová, šestá verze QuarkXPressu, která by snad konečně měla naznačit, co mohou uživatelé od tohoto produktu výhledově očekávat. O podrobný rozbor vlastností XPressu 6 a posouzení jeho kvalit, zejména ve srovnání s hlavním konkurentem InDesignem, se nedávno pokusili redaktoři časopisu Seybold Report. (Zmíněný článek lze nalézt zde, jedná se ovšem o placený informační zdroj.) Jejich hlavní zjištění a názory, týkající se uvedeného produktu, chceme představit v tomto článku. Náš výklad jsme přitom z prostorových důvodů rozdělili do dvou částí: v této první se budeme zabývat novými vlastnostmi XPressu, v té druhé se pak podíváme na hlavní argumety hovořící pro přijetí či odmítnutí XPressu 6.

Operační platformy

Nový XPress konečně úspěšně přešel do Mac OS X. Uživatelské rozhraní zde přitom má atraktivní Aqua vzhled, většina příkazů a dialogových oken si nicméně podržela své stávající umístění, což znamená méně problémů pro uživatele, zvyklé na předchozí verze. Naplno využity jsou vlastnosti systému, jako je Print Center, antialiasing či správa paměti, rezervy zůstávají v případě akcelerované grafiky a OpenType fontů. OS X je přitom jedinou verzí Mac-systému, na které je možno XPress spustit. To souvisí s politikou Apple, která zanedlouho hodlá ukončit podporu všech starších podob svého systému. Nespokojení budou i uživatelé starších verzí Windows, neboť nový Quark běží pouze ve Windows XP a 2000.

Projekty a layouty

Důležitými funkcemi, napomáhajícími správě rozsáhlejších či cross-media zakázek, jsou funkce projektu a layoutu. Uživatel nyní namísto dokumentů vytváří projekty, které mohou sestávat z jednoho či více (maximálně 25) layoutů. Nastavení jsou zde podobná nastavením nového dokumentu v XPressu 4 a 5, volit lze mezi layoutem tiskovým či webovým. Možný je přechod od jednoho typu layoutu k druhému, přičemž se adekvátně provedou potřebné úpravy (TIFF do GIFu či JPEG pro Web apod.). Layouty téhož projektu sdílí atributy, jako jsou styly, barvy, hyphenation&justification či seznamy a odkazy, webovské layouty mohou také obsahovat prvky, jako jsou nabídky, meta tagy či kaskádová menu. Změna určitého atributu se promítne do všech layoutů. Jiné vlastnosti, jako například nastavení formátu stránky, předlohové stránky, vrstvy či preference jsou pro každý layout unikátní. K dispozici je dále synchronizace textu mezi layouty, uvedená možnost se ovšem nevztahuje na formátování a lze ji aplikovat pouze v případě celých textových rámečků, nikoli jejich zvolených částí, a jediného souboru, nefunguje u předlohových stránek. Dalšími významnými omezeními celé technologie projektů a layoutů je nemožnost zobrazení více layoutů současně a sdílení předlohových stránek či vodítek, Knižní soubory neumožňují projekty o více jak jediném layoutu, při tisku multi-layout projektu s tiskovými značkami se tiskne název projektu, nikoli layoutu, což může být zavádějící.

Tvorba PDF

Jak již bylo anoncováno dříve, XPress 6 nabízí převod svých dokumentů do PDF prostřednictvím exportní funkce. Uživatelé tedy nyní (obdobně jako v případě InDesignu) nemusí disponovat relativně drahým Acrobat Distillerem. K tvorbě PDF je přitom využita knihovna Jaws RIP společnosti Global Graphics Software, nabízející funkce, jako je převod dokumentových informací či odkazů (rejstříky, seznamy), vložení písem, kompresi obrázků či podporu separací. Tvorba PDF uvedeným způsobem je nicméně (alespoň podle zkušeností s beta-verzemi produktu) podstatně pomalejší než v InDesignu. Chybí rovněž možnost uložení nastavení pro pozdější použití (InDesign nabízí v podobě tzv. stylů) a podporován je pouze PDF 1.3.

Vylepšený náhled

Výše zmíněný Jaws RIP je využit i při zobrazení náhledů grafiky. Ty představovaly v dřívějších verzích XPressu problém zejména u vektorových ilustrací. Nyní je možné vytvořit preview v plném rozlišení. Testy demoverzí nicméně ukázaly jisté slabiny uvedené funkce: náhled bitmapové grafiky sice fungoval zhruba stejně jako v InDesignu (ten má náhledovou funkci dobře vyřešenu díky tzv. Adobe Graphics Manageru), v případě vektorových souorů (EPS) bylo ovšem zobrazení buďto velmi pomalé nebo dokonce docházelo k pádům aplikace. (Jednalo se ovšem o demoveze.) Zvětšení náhledu je možné maximálně na 800 procent na rozdíl od InDesignu, který nabízí 4000.

Vícenásobné undo

Uživatelé XPressu se také konečně dočkali, dle našeho názoru nepochopitelně dlouho odkládané, funkce vícenásobného vrácení změn (undo). Uvedená funkce umožňuje vrátit zpět třicet provedených akcí, odpovídající nabídka přitom dovoluje zvolit stav, do kterého je požadován návrat. Existují ovšem i akce, které nelze vrátit (nastavení stránek a vodítek), což je omezení, které InDesign nemá.

Vrstvy

Nový XPress nyní nabízí vylepšení správy vrstev. K dispozici jsou zde například funkce pro určení vrstev k tisku či výběr všech objektů vrstvy, zavedena byla podpora vrstv přes celý dokument. Všechny vlastnosti jsou zde obdobné tomu, co nabízí InDesign.

Tabulky

Dílčích vylepšení se dočkala i podpora tabulek, zavedená v XPressu 5. Uživatelé nyní například mohou v tabulkách využívat průhlednost a spojovat či propojovat buňky. Ve srovnání s InDesignem nicméně chybí takové zásadní funkce, jako je import tabulek z Excelu či Wordu (dílčí řešení představuje načtení tabulátory odděleného textu), automatické nastavení šířky buňky podle jejího obsahu či vícestránkové tabulky.

Tisk a export barevných dokumentů

Při výstupu na tiskárnu nebo do souboru (PDF či EPS) lze nyní v XPressu ponechat barevná nastavení specifická pro daný objekt. Zohledněn je rovněž výstup do Device N.

Web

Nová verze XPressu rozšiřuje rovněž možnosti tvorby webovských stránek. K dosavadním možnostem, mezi které patří využití textu, tabulek a obrázků (odpovídající převody formátů), formulářů, odkazů a obrazových map přibyla zejména podpora kaskádových menu či rollovers a dále možnost tvorby písmových rodin pro kaskádové styly. Je ovšem otázka, kdo vlastně uvedené funkce využívá. Vzhledem k absenci nástrojů pro správu webovského serveru či jiných obdobných funkcí pro internetové aplikace se zde dá předpokládt nasazení pouze v případě příležitostných jednorázových projektů. Uvedené tvrzení nicméně platí stejně dobře i pro InDesign.

XML

Značně byla přepracována a rozšířena podpora standardu XML: Quark zde zřejmě jasně odpovídá na odpovídající rozšíření publikačních aplikací Adobe. Mimo vylepšení doplňku Avenue.quark a odpovídající importní funkce je nyní k dispozici i podpora XML v rámci tagovaného textu Xpressu. Rozšíření zde vydají na zvláštní článek, přibližující jejich možnosti, na druhou stranou je otázkou, pro kolik uživatelů bude dnes a možná ještě i za několik let podpora XML to klíčové, co u nich ovlivní volbu určitého produktu.

Aktivace

Quark si již v minulých verzích XPressu potrpěl na ochranu proti pirátskému kopírování (hardwarový dongle). V nové verzi se uvedené vylepšení dostává ještě dál, neboť po uživatelích se vyžaduje aktivace jejich instalace prostřednictvím Internetu nebo telefonu. Takovýto ochranný systém InDesign, stejně jako mnoho jiných obdobných aplikací, zcela postrádá.

Zpětná kompatibilita

Velmi kontroverzní bude asi pro mnoho uživatelů způsob, jakým je v novém XPressu řešena zpětná kompatibilita. Především nelze uložit soubory ve verzi nižší než 5, což bude zřejmě na mnoha pracovištích problémem. Ale co je ještě horší, v novém XPressu nelze využít pluginy (extenze) vytvořené pro jeho předchozí verze. Bude zde na příslušných výrobcích, aby nabídli příslušné upgrady, to ovšem znamená jistě prodlevy a zřejmě i dodatečné investice.

Cena

V USA by měla být single-licence XPressu nabízena za 1045 USD, tzv. street-price by se zde měla pohybovat okolo 890 USD, což je stále ještě o 200 USD více než v případě InDesignu. Jak dopadne cena verze, nabízené v České republice, si zatím nedovolujeme odhadovat, dá se ale předpokládat, že bude v přepočtu odpovídat spíše vyššímu z uvedených cenových údajů.

Závěrem

Na tomto místě si dovolujeme náš výklad ukončit. V příští části článku se pokusíme dále reprodukovat pohled redaktoru Seyboldu, a to zejména co se týče důvodů pro přijetí či odmítnutí nového XPressu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: