Indesign: Tipy na formátování v textovém rámečku - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Sazba

Indesign: Tipy na formátování v textovém rámečku

10. prosince 2002, 00.00 | V dalším dílu seriálu pro začínající uživatele Adobe InDesignu si ukážeme způsoby, jakým je v programu možné formátovat text.

Mezi hlavní součásti sazby, jak asi i každý laik ví, patří text. Text v sazbě by měl mít určitou podobu a formu na závislosti dokumentu, ve kterém má být použit (např. v knize bude většinou málo druhů formátování textů a odstavce budou pořád stejné, oproti tomu určité reklamní tiskopisy občas formátováním nešetří ). V dnešním článku si ve stručnosti ukážeme, jak takový text naeditovat neboli tzv. naformátovat a jak ho "usadit" do odstavců. Tyto stručné tipy se mohou hodit na formátování textů většinou mimo rozsah odstavcových stylů.

Abychom mohli začít pracovat s textem, musíme v první řadě vytvořit textový rámeček nebo text na cestě. Textový rámeček vytvoříme jednoduše s  pomocí Nástroje text [T]. Text na cestě vytvoříme pomocí Nástroje text na cestě [Shift+T].

Nyní můžeme začít se samotným formátováním textu v textovém rámečku. Text v rámečku formátujeme tak, že zvolíme nástroj Výběr [V] a označíme celý rámeček - v tomto případě budeme formátovat veškerý obsah v rámečku nebo pomocí myši či klávesnice označíme pouze určitou část textu, na kterou použijeme námi zvolené formátování.

Klávesové zkratky pro označení textu:
- Shift + směrová šipka: označení pouze jednoho slova
- Shift + End: označení textu od kurzoru na konec řádku
- Shift + Home: označení textu od kurzoru k začátku řádku
- Shift + Ctrl + směrová šipka dolů nebo nahoru: označení
  odstavce od kurzoru směrem nahoru nebo dolů
- Shift + Ctrl + Home: označení všech odstavců od kurzoru
  směrem k začátku textového rámečku
- Shift + Ctrl + End: označení všech odstavců od kurzoru
  směrem ke konci textového rámečku

K formátování textu můžeme použít několik možností. V prvním případě na vybrané části formátování použijeme nabídku Text, kde můžeme navolit: druh písma, velikost písma, změnu písma na velká či malá. Další součást nabídky Text, o které bych se chtěl zmínit jsou glyfy, které můžeme vkládat do textu. Glyfy jsou znaky, které může obsahovat určité písmo, většinou se jedná o ozdobné tvary, řeckou abecedu a matematické operátory (pozn. je to něco jako vložení symbolu ve Wordu). Také můžeme využít nabídky Vložit speciální znak, v tomto případě se zejména používá: vložení automatického čísla stránky [Ctrl+Alt+N], názvu oddílu [Shift+Ctrl+Alt+N], Em a En pomlčky, nerozdělitelného rozdělovníku a uvozovek. Ještě bych se zmínil o nabídce Vložit prázdné místo, kde za důležité považuji vložení nerozdělitelné mezery [Ctrl+Alt+X].

V dalším případě můžeme k formátování textů použít nabídku Znaky, která obsahuje druh písma, velikost písma, proklad, vyrovnání, prostrkání, svislé a vodorovné měřítko, posun účaří, zkosení a jazyk. Další možnost, kterou můžeme využít na kartě Znaky jsou volby, kde můžeme zvolit např., zda se bude jednat o horní index,  kapitálky [Shift+Ctrl+H] nebo o podtržené písmo [Shift+Ctrl+U] atd.

Doposud jsme se zabývali formátováním znaků, ale další  nezbytnou součástí sazby je "polohování"  textu v textovém rámečku, jedná se o tzv. formátování odstavců. Jako v případě u formátování textu, můžeme formátovat všechny odstavce v textovém rámečku najednou pomocí nástroje výběr [V], kterým označíme celý textový rámeček, kde budeme chtít zvolené formátování odstavce použít  nebo označit pomocí myši či klávesnice pouze jeden z odstavců. Na kartě Odstavec se dá zvolit zarovnání textu v odstavci např. doleva nebo do bloku atd., odsazení celého odstavce, odsazení prvního řádku, mezery před a za odstavcem, počet řádků iniciály, počet znaků iniciály a dělení slov.

Ne vždy stačí k odsazení textu měnit pouze odsazení odstavců. Například může nastat situace, kdy bude potřeba zarovnat nestejně dlouhé texty pod sebou podle nějakého znaku,  právě k tomu i jinému odsazení a zarovnání textu slouží tabulátory. Nejprve označíme odstavce, v kterých budeme zarovnávat podle znaménka, dále zvolíme nabídku Text/Tabulátory [Shift+Ctrl+T], kde po zobrazení nabídky Tabulátory vybereme tabulátor na desetinnou čárku nebo jiný určený znak a umístíme ho na pravítku přesně tam, kam potřebujeme, poté do pole Zarovnat na: napíšeme zvolený znak. Nakonec stačí umístit textový kurzor před text a zmáčknout klávesu [Tab].

Poslední možnost, o které bych se chtěl zmínit, je naformátování textu s pomocí nástroje kapátko. Leckdo by si mohl myslet, že kapátko slouží pouze k práci s barvou, ale Indesign umí pracovat s tímto nástrojem jak pro práci s barvou tak i s textem. Způsob je celkem jednoduchý, stačí zvolit nástroj kapátko [I], pomocí levého tlačítka myši jednou kliknout nad textem, jehož formátování chceme použít a pomocí naplněného kapátka označíme část textu, kterou chceme naformátovat stylem, který je dočasně použit v kapátku.

V dnešním článku jsem ve stručnosti popsal jaké metody lze použít k formátování textu a odstavců. Jednalo se celkem jednoduché návody, kde bych jako hot-tip označil použití nástroje kapátka, které například v konkurenčním Quarku chybí.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: