Skriptujeme InDesign (33): Novinky v CS3 verzi - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Polygrafie

Skriptujeme InDesign (33): Novinky v CS3 verzi

9. května 2007, 00.00 | Více informačních zdrojů a ukázkových skriptů, kvalitní editor skriptů a hlavně nové možnosti skriptování, dovolující například reagovat na události, jež nastaly v prostředí InDesignu. Taková jsou hlavní vylepšení v oblasti skriptování InDesignu CS3, jež vám blíže představíme v tomto článku.

V rámci našeho seriálu o skriptování InDesignu se dostáváme do přelomové fáze. Společnost Adobe totiž uvedla na trh novou verzi InDesignu s přívlastkem CS3, což pochopitelně přináší změny i v oblasti nasazení skriptů. O jaké změny se ale konkrétně jedná? To se pokusíme naznačit v tomto článku, majícím formu obecného shrnutí, jež by mělo usnadnit uživatelům první kroky při skriptování nového InDesignu. V dohledné době - poté, co se první instalace InDesignu CS3 rozběhnou i na tuzemských pracovištích - bychom se pak rádi pustili do konkrétních praktických ukázek využití nových možností skriptovacího enginu.

Nové zdroje informací

Začít chceme především upozorněním na to, že Adobe zprovoznila stránku Scripting resources, na které lze nalézt skutečně přehršle informací týkajících se skriptování nového InDesignu. Konkrétně se takto (ve formě PDF dokumentů) nabízí odpovídající základní tutoriál, úvod do skriptování, pokročilejší příručky (pro VBScript, AppleScript a JavaScript) či popis nástrojů určených pro nasazení JavaScriptu v rámci celé Suite.

skriptidcs3-3f.jpg

Dané příručky obsahují výrazně více ukázkových skriptů nežli dříve, tyto jsou přitom přiloženy v elektronické podobě k okamžitému testování, úpravám a praktickému použití. Stejně jako v minulých verzích InDesignu se přitom nejedná o nějaké akademické příklady, ale spíše prakticky použitelné nástroje, kterých je takto nyní několik desítek.

Co v informačních zdrojích zatím oproti minulosti bohužel chybí, je referenční příručka k objektovému modelu nového InDesignu pro jednotlivé skriptovací jazyky . Namísto ní se nyní nabízí možnost získat odpovídající informace přímo v rámci nástroje ExtendScript Toolkit 2 (viz náš popis dále). Danou možnost sice samozřejmě vítáme, nicméně přece jen bychom odpovídající referenci v podobě PDF dokumentu přivítali.

ExtendScript Toolkit 2

Ve své předchozí podobě byl nástroj pro tvorbu, editaci a ladění skriptů v rámci celé Suite (tedy nejen InDesignu) ExtendScript Toolkit spíše jen základním nástrojem, který nemohl příliš konkurovat specializovaných programátorským editorům. Nyní je vše jinak a i když daný prostředek působí na první pohled stále dosti chudě, je v něm k dispozici mnoho nových, výkonnost zvyšujících nástrojů.

skriptidcs3-4f.jpg

Především chceme takto zmínit možnost skrývat/rozbalovat hierarchickou strukturu kódu napsaného v JavaScriptu. Díky tomu je nyní orientace zejména v rozsáhlejších skriptech o mnoho snazší. Produkt také umí dohledat závorku do páru (přičemž lze vybrat veškerý obsah mezi těmito závorkami - vhodné například pro odstraňování, záměny či přesun určitých částí kódu), snadno je možno zakomentovat/odkomentovat či odsadit nebo zarovnat úsek kódu, funkce hledání a záměn nyní podporuje i regulární výrazy. Paleta Scripts pak poskytuje přístup ke všem skriptům instalovaným pro určitý produkt Suite (tedy i InDesign), možné je zde umístění vybraných skriptů pro rychlý přístup do skupiny Favorites. Toolkit také umí provést obarvení syntaxe pro řadu programovacích a značkovacích jazyků (JavaScript, C/C++, HTML, XML aj.). Plně podle svých představ si pak uživatel může nastavit klávesové zkratky přiřazené jednotlivým příkazům Toolkitu.

skriptidcs3-5f.jpg

Jak jsme pak naznačili již výše, nový Toolkit nabízí formou dialogového okna výpis všech metod a vlastností objektů z dokumentových objektových modelů jednotlivých aplikací Suite, včetně tedy modelu InDesignu CS3. Jedná se o jistě hodně zajímavou možnost, technické provedení u ní nicméně v nám dostupné pre-release Creative Suite 3 poněkud pokulhávalo - konkrétně nám vadil způsob uspořádání příslušného dialogového okna, který nešel změnit.

skriptidcs3-1f.jpg

Uložení skriptů do binární podoby

Zajímavou novinkou, kterou rovněž poskytuje nový ExtendScript Toolkit, představuje možnost uložení skriptu do binární podoby. Tuto pak nelze v Toolkitu zpětně převést do textové formy, chce-li uživatel do skriptu provést změny, musí tak učinit editací původního zdrojového textu skriptu a tento pak znovu uložit do binární podoby. Záměr vedoucí k zavedení dané funkce je zřejmý: ochrana kódu skriptu před zcizením či nežádoucími změnami. Zejména vývojáři, kteří své skripty nabízejí za úplatu budou mít takto usnadněn život, i když samozřejmě nevíme, zda se neobjeví odpovídající hackerské nástroje, dovolující zpětné rozkódování.

skriptidcs3-2f.jpg

Kompatibilita se staršími skripty

Pro ty, kdo již v dosavadních verzích InDesignu investovali úsilí do vývoje skriptů, je jistě potěšující zpráva, že takovéto skripty lze spouštět i s novým InDesignem, přičemž skriptovací engine použije při provedení dřívější objektový model. Ke korektnímu provedení je takto třeba skripty původně vyvinuté pro InDesign CS2 umístit do složky Version 4.0 Scripts ve složce Scripts Panel (nachází se ve složce Scripts InDesignu CS3), složka Version 3.0 Scripts zase obdobně zajistí kompatibilitu skriptů určených pro InDesign CS. Jinak je k dispozici i možnost přímo v těle skriptu určit odpovídající verzi dokumentového modelu a to buďto nastavením parametru #target či vlastnosti app.scriptPreferences.version - více na dané téma nalezne čtenář v případě použití JavaScriptu v příručce "Scripting Guide: JavaScript" na s. 5-6.

Vylepšení skriptovacích možností

Nyní se již podívejme na nové možnosti v rámci skriptovacího enginu samotného. Především je takto třeba zmínit, že s tím, jak přibylo nových funkcí v InDesignu, přibylo i nových objektů, metod a vlastností, rozšíření je takto skutečně úctyhodné množství.

Nad rámec těchto novinek je zde i sada vlastností a metod, jež slouží k tomu, aby skripty mohly být spouštěny na základě určité události, jež nastala v prostředí InDesignu. Jedná se zde o velmi silnou možnost, jak spojit provedení skriptu s určitým úkonem. Nyní lze tedy takto například provést automaticky preflight určitých parametrů dokumentu při každém jeho uložení, tisku či exportu, vyplnit metadata nově vytvořeného dokumentu na základě aktuální konfigurace systému apod. - více k danému tématu lze dohledat například v předchozím díle tohoto seriálu.

Skripty také nyní dovolují kontrolovat nabídky InDesignu, tj. přidávat do nich či z nich odebírat položky, spojit provedení skriptu s určitým příkazem aj. Mimochodem, daným způsobem je řešen export do XHTML z prostředí InDesignu.

Další významná vylepšení se týkají tvorby dialogů skriptů. Ta byla dosud značně náročným a přitom nepříliš kreativním úkonem. Nový engine pro JavaScript zde mění situaci k lepšímu, když jednak rozšiřuje možnosti dialogů (například o plovoucí palety či dokonce Flash video) a umožňuje snazší tvorbu layoutu dialogových oken díky podpoře programovacího modelu ScriptUI, jež byl dříve k dispozici pouze pro Bridge. JavaScript lze také využít k lepší komunikaci s jinými aplikacemi Suite a také výměně dat přes Internet s pomocí FTP či HTTP komunikačních protokolů, skripty tedy nyní mohou například automaticky nahrávat dokumenty na FTP server či je odsud stahovat apod.

Opomenout bychom pak neměli ani rozšířené možnosti zpracování XML struktury dokumentu s pomocí skriptů. K dispozici je zde zejména zcela nový koncept tzv. XML pravidel, dovolujících automatizovaně zpracovat XML obsah v dokumentu definovaný určitým kritériem. Zejména v kombinaci s výše popsanou možností reakce na události v InDesignu vypadají možnosti více jak zajímavě - blíže se k nim určitě ještě jindy vrátíme podrobněji.

Závěrem

Rozšíření je v případě skriptování InDesignu CS3 opravdu hodně, na tomto místě jsme mohli - a to pouze obecně - naznačit jen ta nejdůležitější. Jak jsme pak přislíbili již v úvodu článku, k mnohým z nich se vrátíme za nějakých čas v konkrétnějším výkladu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: