Skriptujeme InDesign (1): Úvod - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Polygrafie

Skriptujeme InDesign (1): Úvod

Adobe InDesign sazba

2. ledna 2006, 00.00 | Dneškem začínáme na Grafice seriál, věnovaný vysoce atraktivnímu, ale zároveň značně
náročnému tématu: automatizace činnosti InDesignu pomocí skriptů přináší možnosti v
pravdě netušené, skriptovat ovšem znamená osvojit si řadu znalostí a dovedností,
spojených s programováním. Jak vám s danou oblastí pomůže náš seriál? To se dovíte v
této jeho úvodní části.

Jedním z témat, které v souvislosti s prací v sázecím programu InDesign patří k velmi zajímavým, leč nejvíce opomíjeným, je řízení daného produktu pomocí skriptů, psaných v různých programovacích jazycích. Skriptování je mocným nástrojem, jeho alespoň částečně zvládnutí může být nicméně náročné a není asi zřejmě pro každého, kdo dnes s InDesignem pracuje: skriptovat znamená programovat a programování bývá mnohdy zcela vzdáleno dovednostem, kterými disponují mnozí, jinak zdatní sazeči či designéři, jež s InDesignem pracují.

Potenciál dané metody je nicméně vskutku obrovský, a tak jsme se danému tématu (a později třeba též skriptování v dalších aplikacích Adobe Creative Suite) rozhodli na Grafice věnovat podrobněji. Nemůžeme samozřejmě tvrdit, že dané téma lze formou online seriálu pokrýt v nějakém větším rozsahu. Hodláme zde nicméně přinést řadu informací, jakýchsi záchytných bodů a odrazových můstků, které dovolí čtenáři jednak se zorientovat v dané problematice a dále InDesign konkrétně využívat podle vlastních potřeb, představ a schopností. Úvodní část našeho seriálu bude věnována vysvětlení významu skriptování a přiblížení základních postupů, informačních zdrojů a prostředků, které hodláme v seriálu využívat. Náš výklad bude zaměřen především na InDesign CS2, většinu z něj bude ale možno aplikovat i v případě InDesignu CS, a tak trochu i při skriptování jiných aplikací Creative Suite.

Jak skriptování v InDesignu funguje a k čemu je dobré?

Skriptovat znamená v případě InDesignu vytvářet posloupnosti instrukcí - skripty, které řídí činnost InDesignu při zpracování jeho dokumentů a dalších činnostech, včetně třeba přístupu k externím souborům či aplikacím. Pojem skript zde bývá chápán spíše jako kratší úsek kódu, nic ovšem nebrání tomu, aby skript představoval skutečně komplexní, rozsáhlý program.

InDesign lze skriptovat s pomocí různých programových prostředků, všechny přitom využívají skutečnost, že InDesign samotný i jeho dokumenty mají modulární, objektovou strukturu. Skriptovací jazyk může takto s pomocí svých instrukcí přistupovat ke všem těmto objektům a jejich vlastnostem a metodám (uvedené pojmy vysvětlíme blíže v některém z dalších dílů). Nebude tedy přeháněním tvrzení, že v InDesignu lze skriptovat skutečně vše, co uživatel dokáže při normální interakci a dále i leccos navíc.

skriptid1-1f.jpg

Paletka se skripty v InDesignu CS2

Využití skriptů může být tedy opravdu různorodé. Nejvíce nasnadě je automatizace rutinních činností zejména při manipulaci s dokumenty či jejich jednotlivými objekty. Možné je takto například zajištění výstupu publikace různým způsobem (tisk, export do PDF apod.), vytvoření dokumentu či objektu s určitými konkrétními hodnotami, náhrada nežádoucího textu či nesprávných objektových charakteristik atd. atd. Možné jsou ale i úkony rozsáhlé povahy, které mohou vést třeba k systémům pro automatizovanou sazbu periodika či jiné publikace s opakovanou strukturou z připravených podkladových souborů nebo též tvorbě personalizovaných dokumentů, katalogů, výstupů z databází apod. V úvahu připadají rovněž různé kreativní experimenty, kdy si designér může nechat kratičkým skriptem generovat řadu podob návrhu, ke kterým by se jinak pracně "proklikával" odpovídajícími nabídkami a dialogy. S pomocí skriptu lze dále řešit neprodleně poptávku po funkcích a nástrojích, které aktuální InDesign postrádá. Uvedené možnosti jsou pak jen nepatrným výsekem z mnoha dalších myslitelných aplikací.

AppleScript, VBScript nebo JavaScript?

I když lze InDesign teoreticky skriptovat s pomocí prakticky libovolného skriptovacího jazyka, prakticky přichází v úvahu Adobe podporované jazyky AppleScript (pro Mac OS X), VBScript (pro Windows) a JavaScript (pro obě platformy). My v našem dalším výkladu budeme věnovat pozornost prakticky výlučně JavaScriptu, který je v současnosti Adobe protěžován v rámci celé Creative Suite a také třeba formátu PDF. K výhodám uvedeného prostředku patří to, že je hojně využíván v rámci webových aplikací, takže pro něj existuje nepřeberné množství literatury i odpovídajících nástrojů. Zdůraznit je ovšem třeba skutečnost, že JavaScript pro InDesign (resp. ExtendScript) má s JavaScriptem používaným na Webu společnou pouze základní (Core) specifikaci, tedy základní syntaxi, programové konstrukty a některé objekty, možnost řídit s pomocí JavaScriptu pro InDesign chování webového prohlížeče či naopak zde samozřejmě není. S vědomím této odlišnosti (což bohužel nemusí být pro začátečníka vždy snadné) lze každopádně těžit z obrovské zásobárny zdrojů, spojených s webovým JavaScriptem.

Náš seriál mohou každopádně využít i ti, kdo by rádi skriptovali spíše s pomocí AppleScriptu či VBScriptu. Budou potřebovat "jen" schopnost námi publikované úseky kódu adekvátně přepsat do svého prostředku, což nemusí být, zejména u kratších skriptů, zas až tak obtížné.

Jak se skripty spouštějí, vytvářejí a upravují

V InDesignu CS i CS2 lze nejsnáze skripty provozovat tím způsobem, že se instalují do podadresáře InDesignu /Presets/Scripts (tedy třeba c:/Program Files/Adobe/Adobe InDesign CS2/Presets/Scripts). Tím je totiž zaručeno, že se zobrazí v paletce Skripty InDesignu (v CS2 se daná paletka aktivuje příkazem Okna-Automatizace-Skripty, v CS pak Okna-Skriptování-Skripty), z které je lze jak spouštět (poklepáním na název skriptu), tak otevřít k editaci (poklepání se stištěnou klávesou Ctrl). (Mimochodem, VBScripty mohou existovat i v kompilované podobě, pak je lze spouštět prakticky z libovolného umístění jako normální programy, stále je ale lepší instalovat je do uvedeného adresáře a přistupovat k nim přes danou paletku.)

InDesign obsahuje několik zajímavých, prakticky využitelných skriptů, které je ovšem třeba instalovat dodatečně. Nalézt je lze na instalačním či bonusovém CD InDesignu, v adresáři Technical Information, podadresář Scripting (zde se také nachází příslušná dokumentace, o které hovoříme dále). Instalace a vyzkoušení možností uvedených skriptů je jakýmsi domácím úkolem, který zde přenecháváme aktivitě našich čtenářů, k některým těmto skriptům se ještě vrátíme v dalších dílech našeho seriálu.

Skripty jsou čistě textovými soubory, a tak je lze upravovat prakticky libovolným textovým editorem, třeba Zápisníkem Windows. Podstatně lepší možnosti (zejména kolorování kódu či kontrola syntaxe) nicméně nabízí specializované produkty. Přímo v CS2 je takto k dispozici odpovídající ExtendScript Toolkit (jehož možnosti probereme jindy podrobněji), jinak lze doporučit třeba český freewarový PSPad či jiná řešení, určená pro tvorbu webového JavaScriptu (lze dohledat Googlem apod.).

cs2script1f.gif

ExtendScript Toolkit: nový prostředek pro tvorbu skriptů v Creative Suite

K informačním zdrojům

Jakousi biblí toho, kdo chce skriptovat InDesign, je odpovídající referenční příručka "InDesign Scripting Reference", kterou lze najít ve stejném adresáři instalačního CD jako ukázkové skripty či si též stáhnout na Internetu. Uvedený materiál ale v podstatě otrocky popisuje všechny objekty, vlastnosti a metody InDesignu, takže je v něm řada duplicit: nemá tudíž příliš smysl si jej tisknout (a ani se děsit kvůli jeho rozsahu, skutečně jej není třeba mít nastudován celý k tomu, abychom mohli psát dobré skripty), podstatně praktičtější je práce s elektronickou podobou (později si o ní řekneme více). Řadu praktických příkladů lze pak najít v "InDesign Scripting Guide", dostupné rovněž v rámci instalace i prostřednictvím Internetu. Po ruce je také vhodné mít příručku zmíněného "základního JavaScriptu".

Těm, kdo touží hned teď stahovat a využívat skripty, poskytované zdarma či za úplatu prostřednictvím Internetu, doporučujeme příslušný seznam uvedený v jednom z našich dřívějších článků na dané téma. Zásadním zdrojem informací s možností dotazů je pak zejména odpovídající diskusní fórum společnosti Adobe.

Závěrem

Tolik zatím obecné, přípravné informace. Příště se již pustíme do zkoušení a studia prvních skriptů.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: