PDF Enhancer: nový kompresní nástroj pro PDF - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:PDF - Adobe Acrobat

PDF Enhancer: nový kompresní nástroj pro PDF

18. prosince 2002, 00.00 | Společnosti PDF Sages a Apago spojily své síly k vytvoření nástroje pro optimalizaci
objemu PDF souborů. Vznikl tak produkt, nabízející řadu zajímavých funkcí.

Redukce objemu PDF souborů patří k základním úkonům ve světě elektronického publikování i předtiskové přípravy. K dispozici jsou zde různé nástroje, a to především odpovídající funkce Adobe Acrobatu a dále pak produkty třetích výrobců, majících obvykle podobu pluginu Acrobatu. (Blíže viz tento náš článek.) V dnešních dnech představily společnosti PDF Sages a Apago společně vyvinutý nástroj PDF Enhancer, určený k uvedenému účelu, který je přinejmenším co do rozsahu nabízených funkcí víc jak zajímavý. V našem článku se pokusíme přiblížit vlastnosti uvedeného produktu a rovněž se zamyslíme nad výhodami, které jeho nasazení přináší oproti jiným obdobným nástrojům.

Jak PDF Enhancer vypadá a funguje

Pod označením PDF Enhancer je k dispozici hned několik nástrojů, lišících se rozsahem nabízených funkcí, způsobem nasazení i operační platformou. K dispozici je takto Desktop (zpracování PDF souborů v grafickém prostředí) a Server (řádkově řízená varianta, určená pro serverové dávkové nasazení) verze produktu. Desktop verze existuje v podobách Standard a Professional, druhá zmíněná varianta přidává k základním funkcím produktu několik rozšíření, o kterých budeme hovořit dále. Produkt je k dispozici pro Mac OS X a Windows, přičemž v nastíněné produktové kolekci zatím chybí Desktop verze pro Windows. Ve všech případech máme každopádně co do činění se samostatnými aplikacemi, a nikoli pouze pluginy Acrobatu.

Rozhraní verze Desktop pro Mac OS X je plně grafické.

Jak jsme již řekli, základní funkcí Enhanceru je komprese, neboli přesněji řečeno, optimalizace PDF souborů. V jejím rámci se Enhancer dokáže zaměřit na celou řadu prvků, přičemž je na uživateli, aby pro daný soubor zvolil, které z nich budou optimalizovány a jakým způsobem. (Případně je možno zvolit automatizované komprimování, při kterém samotný Enhancer rozhodne, co a jak komprimovat.) Konkrétně je k dispozici komprimace textové a čárové grafiky, úprava obrázků (viz další výklad) a dále možnost odstranění nejrůznějších nežádoucích prvků - vedle těch, které lze odstranit i v Acrobatu (duplicitní objekty, miniatury, tagování) dokáže produkt odpovídajícím způsobem zpracovat i nejrůznější redundantní informace, vložené pre-pressovými (editační data, popis stránek pro ořez či separace aj. vyprodukované např. Photoshopem či Illustratorem) či workflow (XML-metadata typu XMP nebo job tikety) nástroji. Soubor lze také linearizovat (Fast Web View), tedy upravit pro rychlé načítání stránek z Internetu. (V Professional Edition.)

Při redukci objemu obrázků využívá Enhancer obdobných metod jako Distiller (včetně způsobu nastavení a použitých algoritmů), tedy downsampling a kompresi, mimo to lze zapnout tzv. interpolaci pro vylepšení zobrazení obrázků v nízkém rozlišení na obrazovce. Při kompresi obrázků v JPEG formátu je možný (na rozdíl od Distilleru) převod do barevného prostoru YCC, který dále redukuje objem o 10-30 procent bez ztráty kvality.

Specifickou formou optimalizace pak je u Enhanceru oprava poškozených či neúplných PDF souborů. Tato funkce má svou významnou roli zejména v případě serverového nasazení produktu.

Mimo optimalizace nabízí Enhancer několik dalších zajímavých funkcí. U zpracovávaných souborů lze nastavit různé způsoby zobrazení výsledného PDF dokumentu (zobrazení při otevření, stránka v okně aj.) a také automatizovaně vyplnit určité metainformace, spojené s daným dokumentem (pro zobrazení v prohlížeči nebo automatizované zpracování v systémech pro správu obsahu nebo indexování). Verze Professional navíc umožňuje spojit vybrané soubory při zpracování dohromady (tzv. merge) a rovněž nastavit různé druhy uživatelských práv, uzamčených heslem.

PDF soubory lze prostřednictvím Enhanceru v závislosti na variantě produktu zpracovat velmi různorodým způsobem. V Desktop Edition volí uživatel soubory, složky nebo celé disky pomocí funkce drag&drop nebo též sestavením seznamu souborů. Jednotlivé soubory jsou pro zpracování řazeny do fronty, jejíž průběh je pak monitorován a kontrolován ve zvláštním okně. Professional Edition podporuje využití horkých složek, serverové verze pak zpracování pomocí příkazové řádky a konfiguračních souborů. Ve všech případech je k dispozici chybový protokol. V odpovídajících systémech (Mac OS X, Windows NT, víceprocesorové konfigurace) lze využít i multiúlohové zpracování.

Komprese s použitím Enhanceru může být někdy skutečně velmi efektivní.
(Tabulka převzata ze serveru výrobce, sloupce 3-6 odpovídají různým nastavením programu.)

Způsoby nasazení Enhanceru

Svým zaměřením vychází Enhancer vstříc zejména nárokům pre-pressovým pracovišť, na kterých je třeba rychle daný předtiskový podklad v PDF redukovat na minimum pro jeho elektronické publikování nebo zaslání prostřednictvím e-mailu (náhledy). Dále jej využijí uživatelé Mac OS X, kteří připravili své PDF dokumenty pomocí odpovídajících funkcí tohoto systému a jsou nemile překvapeni jejich objemem. Konečně má šanci nalézt své místo v prostředí velkých korporací, ve kterých je důležité produkovat soubory, u kterých jsou jednotným způsobem nastaveny metainformace či zabezpečení.

Srovnání s jinými produkty

Naskýtá se samozřejmě otázka, v čem se komprimační funkce Enhanceru liší od možností nabízených kombinací Distiller-Acrobat a dalšími pluginy nezávislých výrobců. (Viz námi již jednou zmíněný článek.)

Začněme u Distilleru a Acrobatu: První nepopíratelnou výhodou Enhanceru zde je to, že dokáže optimalizovat PDF soubory bez nutnosti jejich opětovné redistillace, jak by tomu muselo být v mnoha případech při využití zmíněné kombinace. V optimalizovaném souboru jsou přitom upraveny pouze prvky určené uživatelem, a tudíž se z něj neztratí prvky, jako jsou anotace, formuláře, Java-skripty či elektronické podpisy jak by se stalo rovněž v případě této redistillace. Celý proces převodu je navíc ve srovnání s uvedeným postupem podstatně rychlejší. Konečně je třeba zdůraznit, že produkt, alespoň podle tvrzení výrobce, nabízí lepší kompresní poměr než Distiller. Vzhledem k tomu, že Enhancer při optimalizaci souboru nabízí některé funkce (redukce pre-pressových informací, převod do YCC atd. - viz výše), které Distiller ani Acrobat nenabízí, lze tomuto tvrzení i věřit.

Co se jiných kompresních produktů pro PDF, dostupných dnes na trhu týče, lze bez zabíhání do podrobností konstatovat, že žádný z nich nenabízí takový rozsah funkcí jako Enhancer.

Závěrem

Již v úvodní verzi lze Enhancer označit za velmi vyspělý produkt pro komprimaci PDF souborů. Jediným problémem je v jeho případě cena, která činí 179 USD u Standard Edition, 249 USD u verze Professional a celých 999 USD v případě verze Server. Za tyto ceny si mohou Enhancer dovolit využívat pouze ta pracoviště, kterým se jeho nasazení zúročí ve (výrazně vyšší) produktivitě práce při vytváření optimalizovaného PDF. K bližšímu seznámení s produktem může nicméně i nemajetný uživatel využít demoverze, dostupné ke stažení zde.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: