Stone Design: výkonná sada publikačních aplikací pro Mac OS X - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


Download

Stone Design: výkonná sada publikačních aplikací pro Mac OS X

sazba

17. října 2003, 00.00 | Tvorba tištěných i webovských publikací, kvalitní zpracování PDF a management
publikačních zakázek. Tyto i mnohé další zajímavé vlastnosti nabízí za přijatelných
cenových podmínek sada nativních aplikací pro Mac OS X od společnosti Stone Design.

Počítače Macintosh ztratily za posledních několik let mnoho ze svého dřívějšího suverénního postavení v publikačním průmyslu. Může za to především jednoznačná dominance Microsoft Windows na poli operačních systémů, díky které se i výrobci pre-pressových aplikací začali primárně orientovat na tuto platformu. Dílem je ale na vině i samotná společnost Apple Computer, která, zdá se, zejména v poslední době profiluje Macintosh spíše jako high-end multimediální zařízení, a nikoli primárně publikační prostředek. A tak není divu, že i když dnes pro Maca existuje poměrně široká paleta publikačních nástrojů, jedná se mnohdy o aplikace, které byly na uvedenou platformu portovány spíše jen z povinnosti, což se samozřejmě neblaze odráží na jejich funkcích i výkonnosti. Jsou zde nicméně i výjimky: jednu z nich, sázecí program MLayout, jsme již před časem na Grafice přiblížili, dnes bychom se takto chtěli podívat na sadu publikačních aplikací, pocházejí z dílny společnosti Stone Design.

Základní charakteristiky

Stone Design nabízí v současnosti pro oblast publikování řadu aplikací různého zaměření a výkonu. Všechny by měly být plně nativními produkty pro Mac OS X, výrobce v jejich případě zúročuje dlouholeté vývojářské zkušenosti, které začal získávat ještě na platformě NeXTStep. Podívejme se nyní na tyto aplikace podrobněji. Vzhledem k jejich rozmanitým možnostem se přitom omezíme pouze na výčet hlavních vlastností, podrobnosti lze dohledat pod odkazy, vloženými do záhlaví jednotlivých profilů. U každé aplikace uvádíme také cenu při jejím nákupu zvlášť, většinu z nich lze zakoupit ve zvýhodněném bundlu Stone Studio, o kterém se ještě zmíníme v závěru tohoto článku.

Create

Ústředním produktem v nabídce Stone Design je Create (149 USD). Jedná se o jakýsi hybrid mezi sázecím, ilustračním a webdesign programem. Svým zaměřením je tedy vhodný spíše k tvorbě kratších publikací, majících podobu brožur, plakátů či jednotlivých webovských stránek, a nikoli rozsáhlých celků, jako jsou knihy nebo celé webovské prezentace. Typografické možnosti jsou na velmi slušné úrovni, mimo jiné lze využít formátování založené na odstavcových stylech, podporu kerningu a ligatur, různé textové efekty typu zarovnání na křivku apod. Velmi flexibilně je možno v layoutu použít vrstev, k dispozici jsou funkce pro práci s textovými a obrazovými rámečky či správu stránek. Pro ilustrace jsou k dispozici nástroje (pravítka, vodítka apod.) sloužící k preciznímu zarovnání a dalšímu zpracování vytvořených objektů (čáry, ovály, Bézierovy křivky aj.) a rovněž výplně či efekty. Všechny objekty vytvořené v Create je možno pro opakované použití schraňovat v podobě knihovny. Načítat lze grafiku v nejrůznějších formátech (PDF, PostScript, EPS, JPEG, TIFF aj.), výstup je možný například do PDF, PostScriptu, JPEG či RTF. Nástroje pro webdesign umožňují dokument převést do podoby jedné nebo více HTML stránek, podporovány jsou přitom například generování optimalizované grafiky, animací a odkazů či manuální editace HTML kódu.

stone1f.gif

Create v akci.

PStill

Dalším vysoce zajímavým produktem je PStill (69 USD), určený ke tvorbě PDF dokumentů. Do zmíněného formátu umí převádět nejen soubory ve formátech PostScript a EPS, ale také grafiku různých typů (TIFF, JPEG, PICT aj.). Odpovídajícím způsobem dokáže zpracovat i již existující PDF dokumenty, což je funkce vhodná například pro optimalizaci. V rámci jedné úlohy lze přitom kombinovat více souborů různých typů. Soubory ke zpracování je možno určit tažením na ikonu či do okna programu nebo pomocí horkých složek. Činnost programu je protokolována a k dispozici jsou i odpovídající skriptovací prostředky. Všechna nastavení lze ukládat v podobě konfiguračních souborů k pozdějšímu použití.

Generované PDF je možno nejrůznějším způsobem upravit pro potřeby publikační praxe. Dokonalá je kontrola písem, dovolující nejen přesně určit, jaké písma či znaky mají být do vytvářeného PDF vloženy, ale též převést všechny znaky v dokumentu na křivky. Nabízeny jsou funkce pro rozdělení dokumentu do dlaždic (plakát apod.) a n-up výstup. Podporovány jsou převod barev do CMYK, zpracování a kontrola přetisků či tvorba PDF/X-1a a PDF/X-3. Tzv. EPS to PDF Filter umožňuje využít PStill ke generování náhledových souborů pro EPS grafiku v kterékoli aplikaci systému. Vedle optimalizace (downsampling, převod do odstínů šedi aj.) lze využít i uzamčení různých funkcí (otevření, tisk, kopírování atp.) vytvářeného PDF. Funkce PStillu lze doplnit samostatně dostupnými freewarovými doplňky TrueBlue (převod truetypových na Type 1 fonty potřebné pro vytvářené PDF) a DOCtor (převod dokumentů Microsoft Wordu do PostScriptu/PDF bez nutnosti mít instalován tento program).

StampInStone

Logickým doplňkem PStillu je StampInStone (49 USD). Ten totiž dovoluje jednotlivě nebo hromadně (volbou celé složky) vkládat do PDF dokumentů textová či obrázková razítka. V razítkách lze kontrolovat nejrůznější charakteristiky, jako je například typ a velikost písma, rotace vloženého objektu apod., vkládat je možno i dynamicky generované údaje o čase a datu. Nastavení razítek lze uložit pro pozdější použití.

TimeEqualsMoney

Pro ty, kdo chtějí sledovat a účtovat čas strávený na zakázkách, je zde aplikace TimeEqualsMoney (49 USD). K zaznamenání času jsou určeny tzv. time cards, které umožňují členit záznamy podle klienta, statusu a dalších kritérií. Uplynulý čas lze měřit pomocí stopek nebo zadat ručně. U každé položky je možno zaznamenat i údaje finanční povahy, jako je hodinová sazba či daň, vkládat lze i další výdaje, nespojené s časem. Každá karta pak zobrazuje automaticky kalkulované údaje, jako je například celkově strávený čas, celkové výdaje, částka k proplacení aj. Na základě záznamů lze generovat faktury či podrobné protokoly v textovém či RTF formátu, jež je možno přímo z prostředí programu zaslat na zvolenou e-mailovou adresu.

stone2f.gif

Prostředí TimeEqualsMoney.

PhotoToWeb

Produkt PhotoToWeb (69 USD) vychází vstříc stále silnější komunitě těch, kdo pracují s digitálními fotografiemi. Nabízí totiž nástroje pro tvorbu a webovské publikování alb uvedeného typu obrázků. Album lze vytvořit nejsnáze přetažením souborů či složek do okna programu. Prostřednictvím odpovídajícího bezplatného pluginu lze také načíst obrázky z aplikace iPhoto. V rámci alba lze pak provádět úpravy snímků jako je rotace či ořez a využít funkci pro textové poznámky. Obsah alba je možno prohlížet prostřednictvím Slide Show. Webovská podoba může mít formu jediné stránky nebo komplexní webovské prezentace, využívající automaticky generovaných náhledů a navigačních prvků, připojených textových poznámek i vlastního HTML kódu.

SliceAndDice

Nástroj SliceAndDice (49 USD) slouží k vytváření obrázkových map pro Web, tedy interaktivní grafiky, jejíž části obsahují internetové odkazy. Automatizován je proces dělení obrázků do částí a vytváření navigačních prvků, podporovány jsou JavaScript rollovery. Části obrázku lze přesouvat či nahrazovat jinou grafikou. Výstup je možný do různých formátů (JPEG, GIFF, TIFF, PNG) při plné kontrole parametrů jako je dithering, proklad či komprese.

stone3f.gif

SliceAndDice.

GIFfun

Ty, kdo vytvářejí animace ve formátu GIF, potěší aplikace GIFfun (freeware). Jedná se totiž o bezplatný nástroj, umožňující ve vizuálním prostředí snadno zkombinovat grafiku různých typů do podoby animace v uvedeném formátu, pro kterou lze nastavit počet smyček a různé prodlevy mezi jednotlivými snímky.

PackUpAndGo!

Aplikace PackUPAndGo! (15 USD) poskytuje grafické rozhraní, umožňující využít zabudovaných kompresních možností Mac OS X (formáty TAR, GZIP). Soubory a složky jsou k víceúlohovému zpracování přesunuty do prostředí programu tažením. Průběh zpracování je protokolován. Podporován je převod do ASCII kódování (uuencode) pro mailové přenosy.

FontSight

Pro ty, kdo chtějí získat přehled o písmech, instalovaných v jejich systému, je zde FontSight (19 USD). Jedná se o jednodušší utilitu, nabízející v podstatě pouze vizuální náhled písem pomocí odpovídající nabídky s možností vytištění.

Závěrem

Nástroje Stone Designu pokrývají poměrně širokou škálu uživatelských požadavků v oblasti pre-pressu i webdesignu. Ceny komerčních aplikací se zdají být přijatelné, a to zvlášť v případě balíku Stone Studio, jež nabízí všechny tyto aplikace za zvýhodněnou cenu 299 USD. K testování lze využít odpovídajících demoverzí, dostupných na serveru výrobce. Při jejich nasazení si pak nelze nepovšimnout skromných nároků na systémové zdroje i svižného chodu. Na druhou stranu je jasné, že tak výkonné prostředky, jaké poskytuje například Adobe Creative Suite, žádný z produktů Stone Designu ani zdaleka nenabízí, i když aplikace typu TimeEqualsMoney mohou posloužit jako kvalitní doplněk i pro tento balík.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Apple  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Download  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: