Světoví designéři se sejdou v Brně - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Design

Světoví designéři se sejdou v Brně

icograda

23. května 2002, 00.00 | Již podvacáté se stane Brno hostitelem Mezinárodní výstavy plakátu, firemní, informační a reklamní grafiky - od 18. června do 20. října se zde koná Bienále Brno 2002. Doprovázet je bude konference Icograda Identita/Integrita, která letos nahradí tradiční bienálové sympozium. Co zde uvidime?

Již podvacáté se stane Brno hostitelem Mezinárodní výstavy plakátu, firemní, informační a reklamní grafiky - od 18. června do 20. října se tady koná 20. Bienále Brno 2002. Zajímavostí letošního ročníku bude sociální plakát s důrazem na společensky znevýhodněné osoby a skupiny.

Během letošního 20. Bienále Brno budou moci návštěvníci zhlédnout současnou tvorbu 344 autorů a autorských kolektivů ze 42 zemí světa, které letos v únoru vybrala odborná porota z 814 přihlášených prací. Nejpočetnější je japonská kolekce, v níž se bude prezentovat celkem 73 autorů. Českou republiku zastupuje 47 tvůrců. Mezinárodní porota bude udělovat Velkou cenu a tři zlaté medaile v každé ze dvou výstavních kategorií. První z nich je plakátová tvorba, druhou tvoří firemní, informační a reklamní grafika. V jejím rámci se představí koordinovaný vizuální styl podniků, institucí a měst, veřejné orientační systémy a také reklamní aplikace ve veřejném prostoru.

Mnozí z designérů vytvořili plakáty pro zvýrazněné téma letošního Bienále a obeslali výstavu pracemi, které upozorňují na některá palčivá společenská témata, například domácí násilí či život etnických menšin ve většinových společnostech. Nejpozoruhodnější dílo s tímto tématem získá speciální cenu.
Hlavní výstavu budou provázet přidružené akce, které reflektují jak historii, tak současnou podobu grafického designu. Návštěvníci se budou moci například seznámit s plakátovou tvorbou laureáta 18. Bienále Brno Švýcara Ralpha Schraivogela, nebo zhlédnout expozici Svět hvězd a iluzí - Český filmový plakát 20. století, kterou ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Národním filmovým archivem připravila kurátorka Bienále Marta Sylvestrová z Moravské galerie Brno. Znalci si jistě nenechají ujít přehlídku čtyřicetileté historie Bienále Brno, která v retrospektivě představí nejúspěšnější propagační plakáty. Na internetu ji doplní i ukázky plakátů vydaných v limitovaných sériích. Doprovodných akcí bude celkem sedm, nebudou chybět ani profesní setkání, semináře a workshopy.
"Cílem letošního Bienále Brno je představit návštěvníkům nejpokrokovější současné trendy v oblasti světového grafického designu, upozornit na vzájemné vazby mezi volným uměním a designem a připomenout historickou avantgardu v této oblasti," uvedla M. Sylvestrová.
Bienále Brno bylo založeno v roce 1963 a patří k nejdéle trvajícím akcím svého druhu na světě. Jak už název napovídá, akce probíhá každý druhý rok. Bienále je spolu s konferencí Icograda Identita/Integrita, která letos nahradí tradiční bienálové sympozium, společným projektem s názvem Brno, hlavní město vizuální komunikace 2002.

Icograda nabízí diskusi o designu
Dvoudenní konference Icograda Identita/Integrita se bude konat ve dnech 18. a 19. června.
Podle příspěvků do diskuse je patrné, že jejich názory a zkušenosti se budou v mnohém lišit. Například prezident Institutu řízení designu Američan Earl N. Powell si jako příspěvek připravil Řízení kreativity. Mervyn Kurlansky z Anglie hodlá posluchače seznámit s principy jednotného vizuálního stylu firem a uvede příklady, jak kvalita v této oblasti přispívá k jejich lepšímu rozvoji a naplňování strategických cílů podniků. David Berman z Kanady bude prezentovat výsledky studie o logu, kterou se stylistickou nadsázkou nazval How logo can we go (Jak logo můžeme jít).
Tradičně zajímavé jsou příspěvky z Jižní Koreje. Tentokrát ho přednese Ahn Sang-Soo a má název Vizuální národní slovník. Korejská typografie hangul je ukázkou účelné a efektivní národní designérské identity. Ahn ukáže i obrazovou dokumentaci, co to znamená být Korejcem v historickém kontextu ("rozvoj hangul jako jazyka designérů") a předvede, jak sám přispívá k formování tohoto vizuálního slovníku korejského lidu.
Wally Ollins z Velké Británie si připravil téma Národ a značka. Bude se zabývat tím, jak si jednotlivé národy a regiony poradily s vlastní vizuální identitou, jak se země mohou stát hodnotnými značkami a co tento kvalitativní posun znamená pro jejich národohospodářský rozvoj.
Bo Linnemann z Dánska představí změny, ke kterým došlo v jeho zemi poté, co se zdejší ministerstva transformovala z neutrální úředničiny i na "hráče" na kulturní scéně.
Vystoupí také Ashley Booth z Norska. Ve svém příspěvku se ptá: "Co je to vlastně CI?" korporátní identita, komunální inovace, korporátní inovace nebo komunální identita - týká se to vše zákaznické (client) integrity nebo zákaznické individuality?
Také Roland Schweighoefer z Německa odpovídá ve svém příspěvku na otázku: Jak řídit CI prostřednictvím internetu a nejnovějších technologií?
Český zástupce Aleš Najbrt promluví na téma Korporátní identita v Česku - Jak kapitalismus ovlivnil východoevropské designéry, design a CI za uplynulých 13 let.
Host z Austrálie Andrew Lam-Po-Tang se zamyslí nad tím, jak jednotný vizuální styl podniků přispívá ke zvýšení jejich obchodních a organizačních úspěchů. Andrew také připomene nutnost spolupráce firem s kvalifikovanými designéry.
Z výčtu nejvýznamnějších hostů konference je patrné, že grafický design je opravdu živé téma a je třeba se mu věnovat. Ovlivňuje na naše vnímání, vytváří estetické hodnoty a stejně jako architektura přináší i jistou harmonii společenství.
Další informace o konferenci ICOGRADA 2002 naleznete na Grafice v článku Mezinárodní konference grafického designu ICOGRADA 2002

Registrace a další podrobnosti na adrese www.brno2002.cz.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Design  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: