Mezinárodní konference grafického designu ICOGRADA 2002 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Kompakty

Mezinárodní konference grafického designu ICOGRADA 2002

13. dubna 2002, 00.00 | Město Brno je dnes poctěno tím, že získalo důvěru ICOGRADA pro uspořádání mezinárodní konference grafických designérů. Konference se koná při příležitosti již dvacátého ročníku mezinárodního bienále grafického designu.

Mezinárodní konference grafického designu ICOGRADA 2002
na téma Identita / Integrita

18. – 19 červen 2002, Brno

Město Brno je dnes poctěno tím, že získalo důvěru ICOGRADA pro uspořádání mezinárodní konference grafických designérů. Konference se koná při příležitosti již dvacátého ročníku mezinárodního bienále grafického designu.


www.brno2002.cz

1. Co je Icograda?
2. Konference Identita / Integrita
3. Přednášející a jejich příspěvky
4. Harmonogram konference
5. Harmonogram doprovodných akcí
6. Registrace a účastnické poplatky1. Co je Icograda?
Mezinárodní rada asociací grafického designu (Icograda) je profesionální celosvětový orgán grafického designu a vizuální komunikace. Byla založena v Londýně v roce 1963 a je dobrovolným sdružením asociací zabývajících se grafickým designem, managementem, propagací a vzděláváním v oblasti designu.
Více informací >>>

Icograda sjednocuje hlas
grafických designérů a
designérů vizuální komunikace
po celém světě.

Cíl Icogrady
Icograda je celosvětový, nevládní a nepolitický zástupce a poradní orgán pro grafický design a vizuální komunikaci. Slouží grafickým designérům na celém světě. Icograda má při své činnosti za cíl:

- zvýšit úroveň designu, profesionalitu a etiku
- zvýšit profesní postavení grafických designérů
- zvýšit povědomí a uznání profesních úspěchů designérů
- zvýšit příspěvek designu k pochopení mezi lidmi
- podporovat výměnu informací, názorů a nových myšlenek
- přispět ke vzdělání, teorii, praxi a vývoji v designu
- sjednocovat problematiku profesní praxe a chování
- ustanovit mezinárodní standardy a postupy
- pořádat kongresy, konference, semináře a sympozia
- publikovat a šířit informace o grafickém designu.


Sekretariát Icogrady

PO Box5, Forest 2
B-1190 Brusel, Belgie

Tel.: + 32 2 344 58 43
Fax: + 32 2 344 71 38

www.icograda.org


2. Konference Identita / Integrita

Integrace nových hodnot
Konference „Identita/Integrita“ přinese nové pohledy na obor corporate identity – definování nových hodnot a studium nových způsobů utváření budoucnosti. Během dvou dnů, kdy bude pořádána v prostorném Městském divadle, přinese konference inspirující pohledy. Devět odborných přednášejících novým způsobem osvětlí roli, kterou designéři hrají při vytváření corporate identity. Konference bude simultánně tlumočena do čtyř jazyků: češtiny, angličtiny, ruštiny a němčiny.
Prosím přidejte se v Brně k nám.
Více informací >>>Je na čase, aby se etika
snoubila s estetikou.
Je na čase, aby integrita
byla v rovnováze s identitou.

Nové způsoby utváření budoucnosti
Mnoho věcí přeplňuje prostor vizuální komunikace. Všichni žijeme ve světě přesyceném identitami, symboly, sděleními a médii. Jsme přetíženi informacemi. Únava z obchodních značek se projevuje v protifiremních kampaních a jednotlivci nelibě nesou, že se stávají terči agresivních marketinkových útoků a potlačení identity. Praxe minulých desetiletí, kdy byly spotřebitelské trhy homogenizovány, monopolizovány a ovládány, je nyní důkladně přehodnocována. Rychlé změny v sociálních, kulturních a ekonomických strukturách světa vyžadují nové odpovědi a přístupy. Ve věku mnohonárodnostního marketinku globální vzájemné závislosti jsou designéři nuceni přehodnotit svoji roli při utváření budoucnosti společnosti, ve které tvoří a žijí. Berou designéři při své práci ohled na jednotlivé kultury a nářečí? Mohou designéři ještě přinést užitek společnému vizuálnímu jazyku lidstva? Jak poslouží designéři nejlépe našim klientům i klientům našich klientů?

Sdílení zkušeností a perspektiv
Zejména východoevropské země stojí před obdobím radikální změny. Jejich společnosti a instituce vstupují do nové éry rozvoje, ve které corporate identity je naprosto zásadní. Je zcela nezbytné uchopit budoucnost prostřednictvím uplatňování a integrace nejlepších postupů. Na konferenci Icograda „Identita/Integrita“ budou designéři a zástupci společností a institucí sbírat a sdílet svoje zážitky a odborné znalosti, aby se hluboce zamysleli nad budoucností managementu corporate identity.

Robert L. Peters
Prezident Icograda 2001 – 2003


3. Přednášející a jejich příspěvky

Široký průřez oborem
Přednášející představují široký průřez oborem a velmi různorodé názory. Devět přednášejících, kteří představují názory z celého světa, se zamyslí nad kritickým místem střetu, ve kterém designéři hrají klíčovou roli při utváření identity – mezi národy a občany, mezi společnostmi a spotřebiteli a mezi osobním a veřejným.
Více informací >>>


Příležitosti k vzájemnému působení
Tato konference nabídne skvělou příležitost získat hodnotné informace, a poskytne jedinečnou možnost setkat se s významnými odborníky na poli tvorby corporate identity. Aby delegáti měli co nejvíce možností interakce s přednášejícími, byly do všech přednášek začleněny části vyhrazené pro otázky a odpovědi. Na konec každého dne byly naplánovány skupinové diskuze za účelem podnícení další konstruktivní výměny názorů.

Konferenciér a moderátor
Konferenci „Identita/Integrita“ bude předsedat Jacques Lange (Jihoafrická republika), člen rady Icogrady a předseda na nedávném kongresu Continental Shift (Johannesburg, Jihoafrická republika).

Přednášející
Mervyn Kurlansky
Mervyn je jedno z nejuznávanějších jmen ve světě designu, spoluzakladatel Pentagramu a člen Alliance Graphique Internationale (AGI). Mezi jeho klienty patří některé z největších nadnárodních společností včetně Reuters, British Telecom, Roche, Rank Xerox, Olivetti, Barclays Bank, L´Oréal, Wilkinson, Swors, Kenwood, Mazda, British Library, Museum of Modern Art (Oxford) a The Image Bank. Jeho práce se nacházejí ve sbírkách Muzea Moderního Umění v New Yorku a figurovaly v mnoha mezinárodních publikacích a na mnoha výstavách. Mervyn byl spoluautorem čtyř knih o Pentagramu – Pentagram, Living by Design, Ideas on Design a The Compendium. Je také redaktorem Masters of the 20th Century – Síně slávy designu Icogrady, ve které má čestné místo více než 100 designérů, kteří byli také účastníky londýnských seminářů designu Icogrady.

Prezentace: Principy corporate identity
Na úvod Marvyn posoudí principy managementu corporate identity a bude definovat zásadní strategické přínosy, které to skýtá pro společnosti a organizace.


David Berman (Kanada)
David má více než dvacetileté zkušenosti z grafického designu a komunikace. Jeho práce obsahují oceněné projekty, které zobrazují aplikaci prosté filozofie pro Ontario Environmental Farm Plan Workbook, kanadskou celní a daňovou správu, region Ottawa-Carleton a the Ontario Literacy Coalition. Berman pracuje jako poradce v nových médiích, informačním designu, reklamě a marketinkové strategii v Herrera Berman Communications Inc. Od roku 1984 pracuje na ustanovení etického kodexu, který zahrnuje sociální odpovědnost grafických designérů v celé Kanadě. Byl prvním voleným prezidentem Asociace registrovaných grafických designérů Ontaria – první světové organizace akreditovaných designérů, a v roce 2000 byl zvolen víceprezidentem Ethics of the Society.

Prezentace: How logo can we go?
Jsme si vědomi vlivu, kterým vládneme jako profesionální zprostředkovatelé komunikace v nové ekonomice globálního předávání zpráv? A jakmile budeme, kde leží naše odpovědnost, naše příležitost, naše etika, naše vina, naše rovnováha?


Ahn Sang-Soo (Jižní Korea)
Ahn získal titul doktora filosofie na universitě Hanyang v Soulu, a v roce 2001 obdržel čestný doktorát v designu od university Kingston. Od roku 1991 pracuje jako profesor na universitě Hong-Ik. Ahn je členem Alliance Graphique Internationale a byl víceprezidentem Icogrady (1997-2001). Uspořádal mnoho sólových akcí a přispěl k skupinovým výstavám po celém světě. Obdržel významná ocenění včetně Velké Ceny Zgraf8 v roce 1998. Jako designér se zaměřuje převážně na typografii, knižní design a plakáty, a je znám za svoje novátorské přístupy k vývoji nového písma korejské abecedy Hangul. Ahn je také vydavatelem časopisu undergroundového umění a kultury ?Report/Report?.

Prezentace: Vizuální jazyk národa
Typografie korejské abecedy Hangul je úžasným příkladem účelného a efektivního ztvárnění identity pro národ. Ahn předvede vizuální příklady, aby dokumentoval, co to v historickém kontextu znamená být Korejcem (vývoj abecedy Hangul jako „ztvárněného“ jazyka), a předvede, jak přispívá k formování vizuálního jazyka korejského národa.


Wally Ollins (Velká Británie)
Wally je jedním z nejzkušenějších světových odborníků na corporate identity a branding, a držitel ocenění CBE. Mezi zájmy patří „velké myšlenky“, které leží za organizacemi, fúzemi a akvizicemi, a obzvláště jej fascinuje branding pro regiony a národy. Je autorem několika knih včetně původních prací Corporate Identity and Trading Identities – jak na sebe země a společnosti berou svoje vzájemné role. Olins je spoluzakladatelem Wolff Olins a současný předseda poradenské firmy Safron věnující se brandingu, sídlící v Londýně a Madridu. Byl poradcem mnoha předních světových organizací, v roce 1999 mu byla udělena cena CBE, a obdržel medaili k dvoustému výročí Královské umělecké společnosti za jeho příspěvek k designu a marketinku. Je hostujícím profesorem na universitě Lancaster, kodaňské Business School, a Duxx v Mexiku, a pořádá semináře o problematice brandingu po celém světě.

Prezentace: Národ a značka, a národ jako značka
Wally vyzdvihne, jak národy a regiony řídí svoji vizuální identitu, jak se země stávají hodnotnými značkami, a jak toto přispívá k národnímu a hospodářskému rozvoji.


Bo Linnemann (Dánsko)
Bo je zákládajícím členem Kontrapunktu – jedné z předních skandinávských poradenských firem. Filosofie této společnosti je založena na vytváření mnohotvárné soudržnosti vzhledu, kultury, image a identity organizací, a na tvorbě jednolitosti mezi výrobkem, trhem a výrazem. Bo dvanáctkrát obdržel dánskou Cenu Designu za grafický design. Měl na starosti mnoho programů vizuální identity pro prominentní organizace, které zahrnují Ministerstvo zahraničí dánského království, Danske Bank, Novo Nordisk, Coloplast, Tele Danmark, Danish Railways, Danish Post, The Lego Group, Weltbild Ratgeber Verlag, Carluccio London a FAO Rome.

Prezentace: The Crowning Touch
Bo bude prezentovat změny, které probíhají ve veřejném sektoru v Dánsku, kde se ministerstva transformují od „neutrálních správců“ ke „kulturním protagonistům“, kteří předávají společenské změny vyvolané Evropskou Unií. Bo vysvětlí, jak design vyjadřuje podstatu dánské společnosti a jak zobrazuje novou realitu společnosti.


Ashley Booth (Norsko)
Ashley je ředitelkou Ashley Booth Design AS sídlící v Oslu. Tato společnost buduje úspěšné partnerství mezi klientem a designérem a přitahuje spoustu zajímavých projektů, které podporují úsilí designérského týmu o konsistentní inovaci a diferenciaci. Byla manažerkou projektu grafického designu pro Organizační Výbor Olympijských Her v Lillehammeru v letech 1991 – 94. Její pracovní etika a postup jsou založeny na prostých hodnotách: „zvídavost nalézt vnitřní pohled, protože vnitřní pohled stimuluje kreativitu, a kreativita umožňuje nové vidění, které vytváří nápady, a nápady mohou být realizovány dovedností, protože dovednost umožňuje přesnost a použití techniky, která nám dovoluje konkurovat, a při konkurenci nám toto umožňuje být výzvou nebo vytvořit změnu“.

Prezentace: Sportoviště a místa konání akcí
CI – znamená to Corporate Identity nebo Corporate Innovation nebo Community Identity, nebo je to celé o Customer Integrity nebo Customer Individuality? CI je všude kolem nás, utváří naše prostředí, vede nás, nebo nás bezúčelně klame a stresuje. Ashley uvede příklady nejlepšího a nejhoršího přístupu k CI programům pro sport a akce, kde se grafický design přesouvá od dvojrozměrného do třírozměrného.


Roland Schweighöfer (Německo)
Od roku 1998 je Roland projektovým ředitelem v MetaDesign AG, přední německé poradenské společnosti v oblasti designu, která má kanceláře v Berlíně, San Francisku a Curychu. Jako online account manažer má na starosti prominentní klienty jako Audi, britannica.com a Whirlpool. Dříve působil jako konsultant v akademie.de a získával zkušenosti ve Spojených Národech, Art Capital a Pixelparku. Studoval angličtinu, ruštinu a komunikaci na universitě Johana Gutenberga v Mainz, a na vysoké škole v Dartmouth ve Spojených Státech.

Prezentace: Řízení corporate identity prostřednictvím Internetu a nových technologií
Rychlý rozvoj digitální technologie staví před řízení corporate identity v online doméně jedinečné výzvy. Roland využije značku Audi jako případovou studii, aby ukázal, jak je možno úspěšně řídit corporate identity a prezentaci značky prostřednictvím Internetu a nových technologií.


Aleš Najbrt (Česká republika)
Aleš je spoluzakladatel studia Najbrt a pracoval jako umělecký ředitel a redaktor v mnoha časopisech, včetně Reflexu a Rautu, a vystavoval a přednášel v několika zemích. Obdržel mnohá ocenění, mezi která patří Grand Prix na 17. Bienále grafického designu v Brně (1996), bronzová medaile od Tokyo Typedirectors Club Anbual 1996-97 a Cena českého filmu a televizní akademie (1999) za nejlepší filmový plakát. Mezi jeho klienty patří Česká spořitelna, Kancelář prezidenta České republiky, Národní galerie v Praze, Správa Pražského hradu, České centrum v Londýně, Muzeum užitého umění v Praze, Sony/Bonton Music, Torst Publishers, divadlo Sklep a Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech.

Prezentace: Corporate Identity v České republice
Jak ovlivnil kapitalismus východoevropské designéry a design během uplynulých třinácti let? Chápou organizace v tomto regionu přínos designu a CI, a jaký vliv má na českou společnost? Aleš se dotkne aktuálních otázek týkajících se této profese a zejména praktické realizace CI designu v české republice.


Andrew Lam-Po-Tang (Austrálie)
Andrew byl členem Australské Asociace Grafického Designu (AGDA), kde působil jako generální ředitel. V současné době je strategickým poradcem společnosti The Boston Consulting Group v Austrálii a Velké Británii. Má zkušenosti z mnoha odvětví a oblastí managementu, v poslední době se zaměřuje na e-business and problematiku informačních technologií pro telekomunikační společnosti, finační služby a průmyslové firmy. Předtím, než získal titul MBA v Insead ve Francii, založil a řídil Lam-Po-Tang & Co. a pracoval jako grafický designér pro Cato Design Partners. Hojně se věnoval psaní o problematice managementu v designu a profesionální praxe. Spojovat design s podnikáním je pro Andrewa vášní, a rád sleduje, když designéři dosáhnou komerčního úspěchu.

Prezentace: Spojení designu s businessem
Andrew využije svých bohatých zkušeností poradce v oblasti managementu, aby osvětlil strategický význam řízení corporate identity při dosahování a udržení komerčního a organizačního úspěchu. Andrew bude také zkoumat spolupráci mezi designéry a průmyslem při vytváření oboustranně prospěšných vztahů.


4. Harmonogram konference

17. června 2002 proběhne registrace účastníků v brněnském hotelu International, 18. a 19. června vlastní konference Identita / Integrita.
Více informací >>>

Pondělí 17. června 2002:
09:00 Registrace v hotelu International (do 20:00)

Úterý 18 června 2002:
07:30 Registrace v Janáčkově divadle (do 10:00)
08:30 Přivítání
09:00 Zahajovací ceremoniál
09:15 Principy corporate identity
Mervyn Kurlansky (Velká Británie)
09:45 How Logo Can We Go?
David Berman (Kanada)
11:00 Přestávka na občerstvení
11:30 Vizuální jazyk národa
Ahn Sang-Soo (Jižní korea)
12:45 Oběd
14:15 Národ a značka, a národ jako značka
Wally Olins (Velká Británie)
15:30 Přestávka na občerstvení
16:00 The Crowning Touch
Bo Linnemann (Dánsko)
17:15 Odborná diskuse

Středa 19 června 2002:
08:30 Přivítání
09:00 Sportoviště a místa konání akcí
Ashley Booth (Norsko)
10:15 Přestávka na občerstvení
10:45 Řízení CI prostřednictvím internetu a nových technologií
Roland Schweighöfer (Německo)
12:00 Oběd
13:30 Corporate Identity v České republice
Aleš Najbrt (Česká republika)
14:45 Přestávka na občerstvení
15:15 Spojení designu s businessem
Andrew Lam-Po-Tang (Austrálie)
16:30 Odborná diskuse
17:30 Prezentace budoucích akcí Icogrady
17:45 Závěrečný ceremoniál


5. Harmonogram doprovodných akcí

Současně s konferencí Identita/Integrita pořádá Icograda množství doprovodných akcí, které učiní z pobytu účastníků nezapomenutelný zážitek.
Více informací >>>


Posilování designu v povědomí
Regionální mítink Icogrady
17. června 2002 - Vstup zdarma - Pouze pro pozvané
C:

V návaznosti na regionální meeting, který byl pořádán v Zagrebu (Chorvatsko) v dubnu 2001, budou účastníci diskutovat o strategii jak posilovat design v povědomí ve střední a východní Evropě, a případně v jiných částech světa. Andrew Lam-Po-Tang, designér, konsultant a člen Australské Asociace Grafického Designu, bude pomáhat účastníkům při vytváření konkrétních návrhů a akcí. Přednost budou mít zástupci profesionálních asociací grafického designu.


Přes plot: Design ve střední a východní Evropě
Semináře Icogrady o perspektivách designu
17. – 21. června 2002 Vstup zdarma

V červnu 2001 na Kubě odstartovala Icograda sérii seminářů nazvaný Perspektivy designu, která má za cíl prezentovat skutečně mezinárodní pohled na grafický design. Přednášející z Bosny Hercegoviny, Estonska, Chorvatska, Jugoslávie, Slovinska, Litvy, Ruska, Maďarska, České republiky, Slovenska a Turecka dají designérům skvělou příležitost nakouknout se přes plot a podívat se na design v jiných zemích.


Vytváření celosvětové sítě grafického designu
Vzdělávací sympozium Icogrady
20. – 21. června 2002 - Vstup zdarma - Pouze pro pozvané
C:

Icograda prochází procesem vytváření globální sítě pro vzdělávací instituce, které nabízejí možnosti vzdělání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace. První den se zaměří na „Budoucnost vzdělávání v designu“ a proběhnou prezentace a odborné diskuse, při nichž budou zastoupeny instituce z různých částí světa. Druhý den bude věnován rozvoji vzdělávací sítě Icogrady.


Setkání Východu se Západem
Studentský seminář Icogrady
20. – 24. června 2002 Vstupné od $50 do $100 na pět dní.

Mezinárodní odborníci Jan Rajlich mladší (Česká republika), Michel Bouvet (Francie), Rasmus Koch (Dánsko), Wladislaw Pluta (Polsko) a William Harald-Wong (Malajsie) budou v průběhu tohoto vzrušujícího pětidenního semináře rozvíjet projekty spolu se šedesáti studenty z celého světa.
Pro dotazy a registraci, viz www.brno2002.cz nebo e-mail .


Časový harmonogram doprovodných akcí Icogrady

Pondělí 17. června 2002:
09:00 – 18:00 Posilování designu v povědomí
Regionální mítink Icogrady
19:00 – 20:30 Design v Bosně Hercegovině, Litvě a Turecku
Seminář Icogrady o perspektivách designu

Úterý 18 června 2002:
09:00 – 18:00 Konference Identita/Integrita
Mezinárodní konference Icogrady
19:00 – 22:00 Koktejl párty Icogrady a zahájení 20. Brněnského Bienále

Středa 19 června 2002:
09:00 – 18:00 Konference Identita/Integrita
Mezinárodní konference Icogrady
19:00 – 20:30 Design v Chorvatsku, Maďarsku a Estonsku
Seminář Icogrady o perspektivách designu
21:00 – 04:00 Taneční párty Icogrady

Čtvrtek 20. června 2002
09:00 – 18:00 Vytváření celosvětové sítě grafického designu
Pedagogické sympozium Icogrady
09:00 – 18:00 Studentský workshop Icogrady
19:00 – 20:30 Design v Jugoslávii, Rusku a Slovensku
Seminář Icogrady o perspektivách designu

Pátek 21. června 2002
09:00 – 18:00 Vytváření celosvětové sítě grafického designu
Pedagogické sympozium Icogrady
09:00 – 18:00 Setkání Východu se Západem
Studentský workshop Icogrady
19:00 – 20:30 Design ve Slovinsku a České republice
Seminář Icogrady o perspektivách designu

Sobota 22. června 2002
09:00 – 18:00 Setkání Východu se Západem
Studentský workshop Icogrady

Neděle 23. června 2002
09:00 – 18:00 Setkání Východu se Západem
Studentský workshop Icogrady

Pondělí 24. června 2002
09:00 – 18:00 Setkání Východu se Západem
Studentský workshop Icogrady


20. Mezinárodní bienále grafického designu Brno 2002

Mezinárodní výstava plakátu, firemní, informační a reklamní grafiky

Bienále 2002 se bude konat v Moravské galerii a v dalších galeriích v Brně. Speciální zahajovací ceremonie se uskuteční 18. června.Výstava potrvá do 20. října 2002. Konečný termín pro příjem exponátů je 31. leden 2002. Informace o příjmu exponátů jsou přístupné na internetové stránce www.bienale-brno.cz.

Bienále Brno, založené v roce 1963, je událostí schválenou organizací Icograda a nejdůležitější mezinárodní výstavou grafického designu v České republice. Zároveň se jedná o jednu z nejdéle trvajících výstav designu na světě. 20. Bienále Brno 2002 představí nejpokrokovější a nejmodernější trendy v oblasti mezinárodního grafického designu. Toto Bienále zdůrazní vzájemnou provázanost mezi volným uměním a designem, připomene avantgardní historické osobnosti z oboru českého a světového grafického designu a zaměří pozornost na paralely mezi současným a historicky nadčasovým designem. Jedním z cílů Bienále je zprostředkovat veřejnosti poznání důležitosti profese grafických designérů ve společnosti. Výstava se zaměří na umění, které utváří vizuální kulturu naší každodennosti a podílí se na funkční organizaci informací, jež denně vstřebáváme, aniž si uvědomujeme jejich estetickou, morální a praktickou hodnotu.

Hlavní výstava je obohacena množstvím doplňkových akcí, které budou reflektovat současné trendy v oblasti grafického designu.

Doprovodné výstavy:

Ralph Schraivogel (Švýcarsko) - Plakáty
Výstava laureáta 18. Bienále Brno představí nejlepší plakátovou tvorbu tohoto švýcarského grafického designéra, který se proslavil na počátku 90. let svou experimentální plakátovou tvorbou s manipulací fotografie a moderní typografie.


Výstava členů mezinárodní poroty
Představí práce členů mezinárodní poroty 20. Bienále Brno 2002. Jsou jimi: Michel Bouvet (Francie), Leimei Julia Chiu (Japonsko), Uwe Loesch (Německo), Vaughan Oliver (Velká Británie), Peter Pocs (Maďarsko), Michael Rock (USA), Guy Schockaert (Belgie), Ralph Schraivogel (Švýcarsko), Karel Míšek, Iva Janáková a Zdeněk Ziegler (Česká republika).


Práce ze Švýcarska
Kurátoři: Meret Ernst a Hostivit Vlasek

Výstava v Brně poprvé představí současný grafický design těchto autorů: Bruno Monguzzi, Alberto Vieceli, Jean Robert, Kati Durrer, Ralph Schraivogel, Cornel Windlin, Muller+Hess, Norm, Bureau Destruct, aj. ve vztahu k tradici mezinárodního stylu švýcarské typografie, prezentované autory jako např. Max Bill, Richard Paul Lohse, Max Huber, Josef Muller-Brockmann, Armin Hoffmann, Karl Gerstner, Wolfgang Weingart, Niklaus Troxler, Werner Jeker a Hans Rudolf Lutz.


Otto Neurath ISOTYPE a vývoj moderních globálních znaků
Kurátor: Alan Záruba.

Projekt pochází z holandské Bredy a Univerzity v Readingu (UK). Vysvětluje původ piktogramů a vizuálních zkratek, kterou jsou dnes důležitou součástí univerzální komunikace. Kromě práce Otto Neuratha se představí práce holandského designéra Gerda Arntze, amerického designéra Rudolfa Modleye a Japonce Katzumie Masara, autora symbolů pro olympijské hry v Tokiu v roce 1960.

Český filmový plakát 20. století
Kurátoři: Marta Sylvestrová, Petr Štembera.

Tato výstava, připravovaná ve spolupráci s Uměleckoprůmyslovým muzeem v Praze a Národním filmovým archivem v Praze, poprvé představí umělecky nejpozoruhodnější plakátová díla k českým i zahraničním filmům uplynulého století.


6. Registrace a poplatky

Podrobné informace obdržíte u agentury MARCO, která konferenci organizuje. Tel.: +420 5 435 235 66, fax: +420 5 435 235 72, e-mail:

Zaregistrovat se můžete i na www.brno2002.cz, kde najdete i další informace.
Více informací >>>

Registrační poplatky

Individuální delegáti
Před 31.03.2002 250 USD
Po 31.03.2002 300 USD
Na místě 11 500 CZK
Skupiny*
Skupina A
Před 31. 03.2002** 150 USD
Po 31. 03.2002 225 USD
Na místě 11 500 CZK
Skupina B
Před 31. 03.2002** 50 USD
Po 31. 03.2002 150 USD
Na místě 11 500 CZK

* Skupinové sazby se vztahují na 5 a více delegátů, kteří se zaregistrují společně dohromady.
** Počet sedadel pro skupiny za zvýhodněné sazby za včasnou rezervaci je omezen a budou prodávány těm, kdo přijdou dříve. V případě, že omezený počet sedadel za tyto sazby bude vyprodán před 31. březnem, budou aplikovány běžné skupinové sazby.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Reportáže  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: