Pre-pressové technologie v roce 2002 a blízké budoucnosti: Hardware - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Design

Pre-pressové technologie v roce 2002 a blízké budoucnosti: Hardware

trendy

8. ledna 2003, 00.00 | Jak probíhal vývoj technologií pro pre-press v roce 2002? A jaké jsou jeho očekávané
trendy? V tomto článku se pokusíme uvedené otázky zodpovědět pro oblast hardware.

Konec starého, respektive začátek nového roku, je vždy příležitostí k bilancování. V tomto článku se pokusíme o stručné shrnutí hlavních trendů spojených s oblastí nástrojů, určených pro předtiskovou přípravu neboli pre-press. (Vzhledem k neostré hranici mnoha oblastí publikačního průmyslu se nicméně místy dotkneme i oblastí dalších.) Kvůli rozsáhlosti tématu bude náš výklad maximálně zestručněn, k jeho podstatnému prohloubení může nicméně zvídavý čtenář využít do článku vložených odkazů. Vzhledem k rozsahu jsme rovněž provedli rozdělení přehledu do dvou článků, z nichž tento je zaměřen na oblast hardwaru, následující pak na oblast softwarovou.

Obecně k trendům v pre-pressovém hardwaru

Na obecné rovině lze konstatovat, že výrobci hardwarových zařízení pokračovali v loňském roce (s menšími či většími výkyvy) plynule ve zvyšování výkonu při stále příznivějších cenách. Vývoj zde byl nicméně velmi různorodý, a zatímco v některých oblastech platilo uvedené tvrzení bez zbytku, našly se i takové, které v uvedených kritériích stagnovaly nebo šly dokonce do propadu. Zkonkrétnit toto tvrzení se pokusíme v rámci následujícího přehledu.

Počítačové sestavy: Wintel kontra Apple aneb boj o vyšší výkon

Soupeření výrobců a dodavatelů počítačových sestav se odehrává v pre-pressu již po delší čas mezi platformou, označovanou neformálně coby Wintel, což je kombinace IBM PC kompatibilního počítače s některou verzí Microsoft Windows a výrobky společnosti Apple, tradičního dodavatele proprietárního pre-pressového vybavení. Klíčovým faktorem minulého roku, ovlivňující zmíněný konkurenční boj, byl vývoj na poli počítačových procesorů. Zde se do vedení dostaly procesory určené pro Wintel, jejichž hlavními výrobci jsou Intel a AMD. Jejich taktovací frekvence překročila (před pár lety zcela neuvěřitelnou) hladinu 2 GHz, zatímco nejrychlejší procesory PowerPC (výrobci Motorola, IBM), montované dnes do strojů Apple, dosáhly hodnot pouze kolem 1.2 GHz. I přes rozdílnost architektur obou typů procesorů, neumožňující zcela jednoznačně označit PowerPC za zaostávající, je výkonnostní rozdíl zřejmý.

Apple se snažila uvedený handicap eliminovat především nabídkou dvouprocesorových systémů. Zde se ovšem vyskytly nedostatky, plynoucí z nedostatečně optimalizovaného software, určeného pro uvedený typ hardwaru. Výkon rovněž zbytečně snižovalo nasazení ne právě nejšpičkovějších hardwarových komponent (sběrnice, videokarty apod.) ve většině sestav Apple. Na druhou stranu zaujaly výrobky Apple i v minulém roce výborným designem, i když ten, zvlášť v tuzemských, ekonomicky slabších podmínkách, nekompenzuje vyšší cenu těchto zařízení. Podrobnější zmapování vývoje jednotlivých zařízení Apple za rok 2002 lze nalézt zde (stolní sestavy a servery) a zde (přenosné počítače).

Výkon samozřejmě není jediným kritériem, určujícím kvalitu počítačové sestavy, a v případě pre-pressu platí toto tvrzení dvojnásob. Apple vede nad Wintelem stále zejména v odpovídajících technologiích na úrovni operačního systému a přece jen vyšší intuitivností. (Blíže se touto tématikou budeme zabývat v druhé části našeho přehledu, věnovaném softwarovým technologiím.) Přesto lze očekávat, že výše nastíněný vývoj pozici Apple na poli pre-pressových systémů rozhodně neposílí, a bude tedy zajímavé, s čím tato společnost v blízké budoucnosti příjde. Leccos by mělo naznačit právě běžící MacWorld Expo 2003, na kterém se snad objeví i konkrétnější informace o nasazení nových, výkonnějších procesorů PowerPC o výkonu šplhajícího od 1.4 až po 2 GHz, v počítačích Apple.

Paměťová média: vypalovačka na každé pracoviště

Ve zmíněném příznivém nárůstu poměru cena-výkon bodovala loni paměťové média, ať už zmíníme operační paměti či harddisky. Specifickým fenoménem bylo masové rozšíření CD vypalovacích mechanik, dané především stále nižší cenou těchto zařízení. Díky tomu se CD stalo i v pre-pressu prakticky jednoznačně nejdostupnějším, a zřejmě i nejrozšířenějším zálohovacím a přenosovým médiem, což samozřejmě muselo udělat vrásky na čele výrobců jiných zařízení, sloužících dříve k uvedenému účelu (ZIP mechaniky apod.).

Monitory: CTR nebo LCD?

CRT nebo LCD? Tuto otázku si v případě zobrazovacích jednotek - monitorů, kladlo v uplynulém roce stále více uživatelů, a to zejména díky stále širší a cenově přijatelnější nabídce LCD panelů. I když rozdíly v cenách zůstávají stále markantní, patří budoucnost podle mnoha prognóz právě LCD jednotkám, kvalitní CRT nicméně zůstane právě v pre-pressu ještě po nějaký čas určitě dominantní.

Skenery v krizi

Zásadní vstupní snímací zařízení pre-pressu, skener, nedoznalo v roce 2002 podstatnějších změn. Podle některých analýz je to dáno především tím, že již před nějakou dobou předběhl technologický pokrok v uvedené oblasti uživatelskou poptávku, a to jak v případě profesionálních zařízení, tak ještě drastičtěji u produktů, určených pro výrazně méně náročný kancelářský a domácí sektor. Na základě tohoto vývoje lze v roce 2003 předpokládat u skenerů stagnaci, a tudíž v případě mnoha výrobců těchto zařízení propad obratu či nezájem o další vylepšování hardwarových charakteristik. Lepší situace by nicméně mohla být v oblasti softwarové výbavy (skenovací software, úpravy skenované grafiky, workflow řešení), trendy jsou zde ovšem zatím jen těžko předvidatelné - uživatelé nicméně jistě rádi uvítají zejména řešení, automatizující a zkvalitňující proces skenování i nezbytných úprav a retuší.

Digitální fotoaparáty na postupu

Svůj boom naopak zažívají digitální fotoaparáty. Byl to právě uplynulý rok, který přinesl nikoli význačná technologická vylepšení, ale především výrazné snížení cen těchto zařízení. Výsledkem by tedy měl být masivní nástup digitální fotografie v publikačním průmyslu i mezi amatérskými uživateli, což by opět v mnoha ohledech mohlo napomoci propadu skenerů. V blízké budoucnosti lze předpokládat, že se výrobci zaměří na odstranění dvou základních slabin dnešních digitálních fotoaparátů, tj. jejich nízké rychlosti a paměťové kapacity.

Tiskárny beze změn

Takřka bez jakýchkoli změn byl trh s počítačovými tiskárnami. I zde se dá říct, že se nabídka dostala do souladu s poptávkou a není tudíž zapotřebí výraznějších vylepšení základních parametrů těchto zařízení (rozlišení, rychlost, kvalita reprodukce barev atp.), o ceně to nicméně, zejména v případě kvalitnějších laserových tiskáren, říci zatím nelze. Stále výrazněji se, zejména inkoustové tiskárny vyšší třídy, prosazují v pre-pressu coby laciná alternativa drahých nátiskových zařízení.

TabletPC: nový nástroj na dosah?

Z nových hardwarových zařízení vzbudilo před koncem roku nejvíc pozornosti TabletPC společnosti Microsoft. Jedná se (zjednodušeně řečeno) o nový typ notebooku, koncipovaný pro práci v terénu. Jeho hlavní předností je velká dotyková obrazovka, ovládaná perem (stylus), umožňující pracovat na počítači způsobem, blížícím se využití tradiční kombinace tužka-papír. Microsoft pro TabletPC poskytuje především upravenou podobu svého systému Windows XP, výrobu pak v licenci zajišťují stávající dodavatelé hardwaru, z nichž lze uvést zejména Fujitsu, Acer, Toshibu či Samsung. Aplikacemi pro TabletPC již přispěla řada výrobců, přičemž velmi zajímavá z hlediska pre-pressu je zejména kreslicí aplikace Grafigo společnosti Corel, přinášející možnosti "kolaborativní grafiky za chodu" ("collaborative graphics on the go"). V souvislosti s publikačním průmyslem se spekuluje jednak o tom, nakolik akcelerují TabletPC zájem o elektronické publikace a také, nakolik se stane novým produkčním nástrojem kreativních pracovníků, zejména grafiků. Novost uvedené platformy a především zatím výrazně vysoká cena nicméně budou zatím určitě bránit většímu rozšíření tohoto, jinak dosti zajímavého, zařízení.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Hardware  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Design  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: