Příkazy pro kreslení - CAD - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:CAD

Příkazy pro kreslení

15. února 2015, 22.56 | V dnešním díle si názorně ukážeme práci se základními příkazy pro kreslení.

Úsečka

Úsečka

Úsečka

Úsečka

Úsečka je jedním ze základních příkazů AutoCADu. Skládá se z několika přímkových segmentů jdoucích po sobě. Můžeme ji nalézt v levém plovoucím panelu Kreslit jako první z mnoha ikon.

 

Po kliknutí na tuto ikonu jsme vyzváni k zadání prvního bodu. Body můžeme buď zadávat pomocí myši, nebo pomocí souřadnic. U souřadnic platí jedno důležité pravidlo – Desetinná čárka je reprezentovaná tečkou!

Zadávání pomocí souřadnicového systému

Prvně zadáváte hodnotu na ose X, následně na ose Y. Mezi těmito osy se přepínáte stiskem čárky, popřípadě tabulátoru. V našem případě si zvolíme hodnoty 1000; 1000 a příkaz potvrdíme mezerníkem.

 

V příkazovém řádku se nám vypsala věta „Zadejte další bod nebo [Zpět].“ Slova uzavřená v hranatých závorkách jsou interaktivní tlačítka a kdykoli během rýsování je můžeme použít. V tomto případě bychom se po stisknutí tlačítka [Zpět] vrátili k zadání prvního bodu.

 

Druhý bod můžeme zadat dvěma způsoby. Buď od pomyslné nuly, nebo od posledně zadaného bodu. V tom druhém případě na začátku zadávání napíšeme zavináč. Zadejme jej tedy a jako další body zvolme 1000; 1000. Opět potvrdíme mezerníkem. Jestli jste postupovali správně, zjistíte, že bod leží 1000 bodů vpravo a 1000 bodů nahoru. Zadáním od pomyslné nuly bychom napsali hodnoty 2000; 2000 bez zavináče.

 

 

Dosti často budete zadávat směr i podle úhlů. Stupně úhle se zadávají od pomyslné osy X vedené směrem vpravo. V případě, že zadáváme úhel, zvolíme první délku úsečky od posledního bodu a následně hodnotu úhlu, před který zadáme špičatou závorku „<“. Pro názornou ukázku zadáme délku úsečky 1000 a úhel <0. Tomu se říká polární zadávání. Jestli jste postupovali správně, si již můžete ověřit podle obrázku.

 

Zadávání pomocí úhlů

Nemusíte vždy zadávat i přesnou velikost úsečky. V případě, že potřebujete zvolit jen úhel, zadejte špičatou závorku, jeho hodnotu a potvrďte mezerníkem. Následně pohybem myši bude úsečka měnit svou délku jedním, případně druhým směrem do mínus zadaná hodnota.

 

 

ZOOM

S příkazem ZOOM jste se jistě už setkali. Slouží k přiblížení či oddálení modelovacího prostoru. Základní ovládání spočívá v tom, že najedete kurzorem myši na požadované místo a posunem kolečka jej buď přibližujete, nebo oddalujete.

 

V případě, že se chcete podívat všechny nakreslené objekty, klikněte na toto kolečko dvakrát za sebou a AutoCAD je zobrazí na celou velikost obrazovky v modelovací prostoru.

 

Příkaz ZOOM má také svůj plovoucí panel. Jelikož je ZOOM jeden z často používaných příkazů, doporučuji si jej umístit mezi ostatní plovoucí panely.

 

 

  • ZOOM Okno – Přiblíží/oddálí nám objekty v námi zadaném výřezu. Používá se tak, že kliknete na jeho ikonu a tahem myši vyznačujete výřez, které se má přiblížit/oddálit.
  • ZOOM Měřítko – Zobrazí nám výkres v námi zadaném měřítku. Používá se tak, že kliknete na jeho ikonu a zadáme hodnotu, o kterou se má výkres přiblížit/oddálit.
  • ZOOM Dovnitř/Ven – Funguje jako kolečko na myši. Klikem na jeho ikonu nám přiblíží/oddálí objekty v modelovacím prostoru.
  • ZOOM Vše – Přiblíží/oddálí modelovací prostor tak, aby na něm byli viditelné všechny objekty a modelovací pomůcky. Nastaví se automaticky po kliknutí na jeho ikonu.
  • ZOOM Maximálně – Přiblíží/oddálí modelovací prostor tak, aby byli vidět meze výkresu. Po kliknutí na jeho ikonu vše probíhá automaticky.

Meze výkresu

Meze výkresu

Meze výkresu nám určuje neviditelné hranice v modelovacím prostoru. Používá se tak, že zadáme příkaz „MEZE“ do příkazového řádku. Následně jsme vyzváni, abychom určili levý dolní roh a pravý horní roh. Následně ještě zvolíme, zdali chceme povolit zadávání bodů mimo námi určenou mez a jsme hotovi.

Mazání objektů

Mazání objektů

Nejjednodušší je vybrat zadaný objekt a stiskem klávesy Delete jej vymazat. Tento krok, ale i ty další můžeme vrátit klávesovou zkratkou „Ctrl+Z“ anebo tlačítkem „Zpět“ v panelu „Upravit“.

 

V příštím díle si ukážeme další příkazy pro kreslení jako polygon, obdélník nebo kružnice. Jako vždy platí – v případě jakéhokoli problému se na mně obraťte v diskuzi.

 

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » CAD  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: