Další příkazy pro kreslení - CAD - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:CAD

Další příkazy pro kreslení

19. února 2015, 23.34 | V dnešním díle se naučíme používat zbylé kreslící příkazy.

Další příkazy pro kreslení

 

Křivka

Příkaz: KŘIVKA

Příkaz křivka vytvoří objekt skládající se z několika čar a oblouků. Můžeme jej spustit buď z příkazové řádky, z plovoucího panelu nebo z karty pásu – Kresli.

 

Po zadání příkazu jsme vyzvání, abychom zadali počáteční bod křivky, následně můžeme zadat souřadnice dalších bodů, oblouku nebo nastavit tloušťku segmentu. V případě, že chceme křivku uzavřít, můžeme zvolit příkaz [Uzavři], kdy se nám vykreslí čára od posledně zadaného bodu k prvnímu.

 

Často se stává, že zadáte špatné souřadnice. Příkazem [Zpět] se vrátíte zpátky o krok.

 

PLINEGEN

Ze základů geometrie známe, že každá přerušovaná čára má začínat i končit čárkou. Plinegen je systémově proměnná hodnota, která určuje, zdali přerušovaná čára má začít i končit v každém vrcholu křivky nebo je vázána na počáteční a koncový bod křivky.

 

  • Hodnota 0 – Přerušovaná čára začíná i končí u každého vrcholu křivky.
  • Hodnota 1 – Přerušovaná čára začíná a končí v počátečním a koncovém bodu křivky.

 

V defaultním nastavení je její hodnota rovna nule. Nastavuje se ve vlastnostech křivky, položka „Generování typů čar“.

Polygon

Příkaz: POLYGON

Příkaz polygon vytvoří rovnostrannou uzavřenou křivku o 3 až 1024 stranách. Můžeme jej spustit buď z příkazové řádky, z plovoucího panelu nebo z karty pásu – Kresli.

 

Po zadání příkazu jsme vyzvání, abychom zvolili počet stran polygonu (defaultně 4), následně zvolili střed polygonu, vybrali, zdali má být polygon „Vepsaný v kružnici“ nebo „Opsaný kolem kružnice“ a nakonec zvolili poloměr kružnice.

Rozdíl mezi opsanou a vepsanou křivkou

Obdélník

Příkaz: OBDÉLNÍK

Příkaz obdélník vytvoří obdélníkovou křivku ze zadaných parametrů, jako jsou: délka, šířka nebo otočení. Můžeme jej spustit buď z příkazové řádky, z plovoucího panelu nebo z karty pásu – Kresli.

 

Po zadání příkazu jsme vyzvání, abychom určili polohu prvního bodu a následně druhého bodu. Než zadáme první hodnotu, můžeme určit tvar rohů, jako: zaoblené, zkosené, hranaté nebo tloušťku jeho křivky. Než zadáme druhou hodnotu, můžeme určit jeho otočení.

Oblouk

Příkaz: OBLOUK

Příkaz oblouk vytvoří oblouk zadaný třemi body, kdy dva body jsou koncové, a třetí bod na oblouku leží. 

Po zadání toho příkazu jsme vyzvání, abychom zadali buď první počáteční bod anebo střed oblouku.

 

  • V případě, že chcete kreslit oblouk podle počátečního bodu, zvolte jeho souřadnice, následně souřadnice bodu na obvodu a nakonec souřadnice koncového bodu, který můžete předdefinovat úhlem.
  • V případě, že chcete kreslit oblouk podle jeho středu, zadejte souřadnice středu, následně souřadnice počátečního bodu a nakonec souřadnice koncového bodu.

Kružnice

Příkaz: KRUŽNICE

Příkaz kružnice vytvoří kružnici se zadaným středem a poloměrem nebo průměrem. Můžeme ji kreslit několika způsoby.

 

  • První způsob nakreslí kružnici podle zadaného středu a poloměru.
  • Druhý způsob nakreslí kružnici podle tří zadaných bodů na jejím obvodu. Z příkazové řádky volíme [3B].
  • Třetí způsob nakreslí kružnici pomocí dvou bodů, určujících její průměr. Z příkazové řádky volíme [2B]. Používá se tak, že nejprve zvolíme souřadnice bodu na obvodu kružnice a následně její průměr.

 

Kreslení kružnice pomocí dvou a tří bodů

Elipsa

Příkaz: ELIPSA

Příkaz elipsa vytvoří elipsu nebo eliptický oblouk daný 3 body a 2 osy.

 

Po zadání příkazu jsme vyzvání k určení koncového bodu osy elipsy, popř. koncového bodu osy eliptického oblouku nebo souřadnic jejího středu. 

 

  • V prvním případě zadáme souřadnice počátečního bodu osy elipsy, následně souřadnice koncového bodu osy elipsy a nakonec vzdálenost k druhé ose elipsy nebo stupeň rotace kolem její hlavní osy
  • V druhém případě zadáme souřadnice počátečního bodu osy eliptického oblouku, následně koncový bod téže osy, vzdálenost k druhé ose elipsy a nakonec počáteční a koncový úhel elipsy.
  • V třetím případě zadáme souřadnice středu elipsy, následně souřadnice koncového bodu vzniklé osy a nakonec vzdálenost k druhé ose elipsy nebo stupeň rotace kolem její hlavní osy.

 

Závěr

Na závěr jsem si pro vás připravil cvičení, ve kterém si můžete vyzkoušet všechny své nově nabyté znalosti.

Přílohy:

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » CAD  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: