Dostaňte víc z Adobe Readeru 7: Pre-press - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


skenerista, osvitář

Dostaňte víc z Adobe Readeru 7: Pre-press

21. listopadu 2005, 00.00 | I když se Adobe Reader samozřejmě ani v nejmenším nemůže v oblasti předtiskové přípravy
vyrovnat Acrobatu Professional, nabízí toho v daném ohledu přece jen více, než byste na
první pohled čekali. Anotování, proofing, preflight či správa PDF dokumentů: to vše jsou
oblasti, ve kterých lze tento produkt úspěšně využít.

V další části našeho přiblížení těch vlastností Adobe Readeru, které nejsou uživatelům obvykle na první pohled zřejmé, jsme se tentokrát rozhodli vypravit do oblasti předtiskové přípravy. Zde má Reader (resp. jeho odpovídající funkce) oproti jiným nástrojům daného typu (zejména Acrobat Professional s příslušnými pluginy) jednu zcela nepopiratelnou výhodu: je zdarma a kdykoli k dispozici. Od toho se odvíjí funkční výbava, kterou společnost Adobe daný produkt v sedmé verzi vybavila tak, aby mohl být při mnoha publikačních projektech (a v kombinaci s komerčními nástroji) skutečně užitečný. Pojďme se nyní podívat, o jaké funkce se zde jedná.

Anotování dokumentů

Zcela zásadní novinkou v Readeru 7, která právem vzbudila hodně pozornosti, je možnost nasadit ke zpracování PDF některé nástroje dosud použitelné pouze v Acrobatu. Uživatelé takto mohou především komentovat PDF dokumenty a lépe pracovat s přílohami či elektronickými formuláři. K využití daných možností je třeba provést "odemknutí" daného dokumentu, přesněji řečeno provést u něj nastavení tzv. speciálních práv užívání (additional usage rights). To lze buďto s pomocí Adobe Acrobatu 7 Professional nebo některého ze serverových řešení Adobe (technologie LiveCycle). Většina odemknutí se přitom bohužel vztahuje právě k drahým serverovým řešením, a v rámci Acrobatu Professional lze v podstatě "pouze" odemknout dokument ke komentování v rámci e-mailového (nikoli serverového) anotačního cyklu. I tak se ale jedná o natolik zajímavou a silnou vlastnost, využitelnou zejména při komunikaci mezi pre-pressovým pracovištěm a jeho klientem (schvalování a korekturování publikace), že jsme ji rozhodně museli v našem přehledu dát na první místo. Přibližme si nyní některé způsoby jejího nastavení a užití, podrobný popis problematiky daného typu komentování (resp. popis příslušného workflow) je nicméně natolik rozsáhlý, že zde zvídavého čtenáře musíme odkázat jak na naše dřívější články, tak příslušnou dokumentaci Acrobatu a Readeru.

a7read2-1f.jpg

Anotování v Readeru

K nastavení dokumentu pro anotování v Readeru lze v Acrobatu Professional použít dva příkazy. Prvním (Comments-Enable for Commenting in Adobe Reader) se pouze nastaví příslušná práva, další zaslání (zřejmě po dalších úpravách apod.) je zcela v režii tvůrce dokumentu. Nejen nastavení, ale rovněž vypravení dokumentu e-mailem (spolu s odpovídajícími instrukcemi) pak dovoluje odpovídající příkaz pro e-mailový anotační cyklus (Comments-Send for Review-Send by Email ...).

Příjemci se po otevření daného dokumentu v Readeru zobrazí informace o tom, že dokument je vybaven speciálními právy užití a nabídne se možnost nasazení nástrojů poznámkového aparátu. Využití zde není oproti Acrobatu nijak omezeno, takže k dispozici je pestrá škála anotačních prostředků, jako jsou nalepovací poznámky, zvýrazňovače, vyznačovače textových korektur, kreslicí a kótovací nástroje či dokonce textová a obrázková razítka. Dále jsou k dispozici i prostředky pro práci s poznámkami v rámci příslušného workflow, týkající se schvalování, odpovědí, zasílání zpět aj.

Pro práci s poznámkami v Readeru je vhodné zapnout (resp. zkontrolovat zapnutí) některých funkcí. První se týká automatického ukládání (Úpravy-Předvolby-Všeobecné-Automaticky ukládat ...). Je-li příslušná volba zapnuta, uloží se po zadaném časovém intervalu dokument do přechodného souboru, takže se zvyšuje jistota, že nedojde k nežádoucí ztrátě dat. Další zajímavá předvolba se týká zapnutí tzv. jednoznakových klávesových zkratek (Úpravy-Předvolby-Všeobecné-Používat jednoznakové klávesové zkratky ....): jsou-li tyto zapnuty, může uživatel jednotlivé nástroje anotačního aparátu (a samozřejmě i další nástroje Readeru) aktivovat s pomocí stisku odpovídajícího písmena (zobrazí se u každého nástroje, pokud nad něj přemístíme kurzor myši). To v rozsáhlém anotačním aparátu ušetří skutečně mnoho zdlouhavého "bloudění" jednotlivými nástrojovými paletami a neustálého klikání.

Odpovídající volby (Úpravy-Předvolby-Kontrola pravopisu) také dovoluje zapnout kontrolu pravopisu v poznámkách, což se může týkat angličtiny, češtiny i řady dalších jazyků (možnost kombinace více jazyků v tomtéž dokumentu). Rozhodně je přitom lepší mít zapnutu kontrolu v průběhu psaní, která neznámé výrazy přímo zvýrazňuje podtržením. Při práci s textem v poznámkách pak lze provádět všechny úkony, na které je uživatel zvyklý z kontrolorů pravopisu v textových procesorech: lze tedy zobrazit seznam správných výrazů, neznámý výraz přidat do slovníku, možné jsou i úpravy uživatelských slovníků aj.

a7read2-2f.jpg

Nastavení kontroly pravopisu

Proofing a preflight

I když Reader samozřejmě nemůže nahradit proofingové a preflightové nástroje, poskytované buďto Acrobatem či dalšími produkty (Enfocus PitStop Professional aj.), dokáže přesto v lecčems pomoci uživateli, který s jeho pomocí potřebuje rychle odhalit základní problémy a nesrovnalosti dokumentu (například při anotování nebo schvalování). Připomenout je takto třeba zejména příkaz Soubor-Vlastnosti dokumentu. Ten poskytuje sadu informačních panelů, na kterých lze zjistit řadu zásadních údajů, týkajících se daného souboru. Z hlediska nasazení v pre-pressu je zde rozhodně nejdůležitější panel Písma, informující o použitých písmech. Další informace se pak týkají například verze PDF a nástroje, v kterém byl dokument vytvořen (panel Popis), či také zabezpečení dokumentu (Zabezpečení), resp. jeho uživatelských práv (možnost tisku, kopírování obsahu aj. a dále výše zmíněná speciální práva užívání). Na panelu Další volby se objeví informace o trappingu, byl-li tento v daném dokumentu nastaven.

a7read2-3f.jpg

Informace o písmech použitých v dokumentu

I když ani součastný Reader nedisponuje podporou zobrazení na bázi color managementu jako jiné aplikace Adobe, nabízí přesto užitečnou softproofingovou funkci. Uvnitř jeho preferencí se totiž skrývá možnost zapnout náhled přetisků (Úpravy-Předvolby-Zobrazení stránky-Náhled přetisku). To může být u některých tiskových zakázek (např. obalový průmysl) zásadní při kontrole podání přetisků či přímých barev před jejich výstupem.

S pomocí bezplatného pluginu StatusCheck lze Reader efektivně zapojit i do PDF workflow provozovaného s pomocí preflghtové technologie Enfocus Certified PDF. (Mimochodem, plugin bude podle našich zkušeností fungovat pouze s vypnutou volbou Předvolby-Otevírání dokumentů-Použít pouze certifikované zásuvné moduly.) Opět zde nelze očekávat zázraky či náhradu za komerční PitStop, možnost zjistit status dokumentu v rámci daného workflow (tj. zda byl kontrolován, podle jakého profilu a s jakými výsledky atd.) nicméně může přijít velmi vhod.

Správa PDF dokumentů

Zejména v souvislosti s publikačními projekty stojí za zmínku i nástroje Readeru, určené ke správě PDF dokumentů. Ty jsou primárně určeny pro práci s digitálními publikacemi, čili eBooky, jejich využití je nicméně dobře možné mimo danou oblast. Určitě se nejedná o prostředek, který by se vyrovnal například Organizeru v Acrobatu, i tak může být ale jeho nasazení užitečné.

Správce dokumentů aktivuje uživatel příkazem Soubor-Digitální publikace-Moje digitální publikace. V následném okně lze vytvářet kolekci dokumentů, ke kterým je daným způsobem zajištěn rychlý a přehledný přístup. Po přidání souboru do kolekce (dá se vybrat i více souborů současně /selekce s klávesami Shift a Ctrl/, obsah je po přidání indikován náhledem úvodní stránky) lze využít možnost jeho otevření z daného okna, taktéž je podporováno zasílání e-mailem a vytváření kopií. Pro větší přehlednost je soubory možno členit do kategorií, přičemž k dispozici jsou odpovídající prostředky pro přidávání či odstraňování kategorií či zobrazení pouze těch dokumentů, které odpovídají zvolené kategorii. Daným způsobem lze tedy dokumenty členit například podle publikačních projektů. Mimochodem, ti, kterým by takovýto způsob správy nedostačoval, mohou sáhnout po freewarovém produktu PDF Explorer, toto řešení je nicméně zatím ve fázi beta.

a7read2-4f.jpg

Správa dokumentů v Readeru

Závěrem

Tolik k vlastnostem Readeru využitelným zejména na pracovištích předtiskové přípravy. V příští části se budeme věnovat například zajímavým nastavením tisku, práci s formuláři či využití nástrojů pro zrakově postižené.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: