Představujeme Adobe Photoshop CS3 (1) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Představujeme Adobe Photoshop CS3 (1)

18. prosince 2006, 00.00 | Před několika dny zveřejnila společnost Adobe betaverzi Photoshopu CS3. Ta představuje
řadu novinek v daném programu, s kterými bychom rádi naše čtenáře blíže seznámili. V
prvním díle našeho přiblížení se takto zabýváme například výkonem či rozhraním budoucího
Photoshopu, a dále jeho novými nástroji, které dovolují nedestruktivní aplikaci filtrů a
usnadňují práci s výběrem či slučováním obrázků.

Jak jsme již informovali naše čtenáře, v pátek byla zveřejněna betaverze Adobe Photoshopu CS3. Důvody jejího zveřejnění i technickými podrobnostmi ohledně stažení jsme se zabývali v našem prvotním ohlášení (podle diskuze k článku se dá soudit, že se bohužel vyskytl problém s registrací betaverze pro české licence Photoshopu), nyní přichází čas se věnovat konkrétním novinkám. Dnes se takto budeme zabývat hodnocením výkonu betaverze, změnám v uživatelském prostředí Photoshopu a dále nástrojům, které je možno považovat za zcela nové (nicméně většinou nelze tvrdit, že by funkcionalitu těchto prostředků nebylo možno v dřívějších podobách Photoshopu nahradit kombinací nástrojů zde existujících). Náš výklad přitom opíráme jednak o vlastní zkušenosti s danou betaverzí a dále různé informační zdroje, kterých se s uvedením Photoshopu CS3 objevilo na Webu potěšitelně mnoho - za prostudování stojí mimo jiné videotutoriály na serverech PhotoshopUser.com a Lynda.com.

Výkon

Tisková zpráva Adobe i počáteční hlášení testerů hovořily o značném zvýšení výkonu aplikace. A my si troufáme tato tvrzení, alespoň co se týká našich zkušeností na platformě Windows, potvrdit: i na slabém hardwaru se nový Photoshop ve srovnání s minulou podobou chová svižně jak co se týká náběhu, tak i samotného chodu. Naše subjektivní zkušenosti pak potvrzuje například i graf, který jsme získali na stránkách PhotoshopCafe (jako tvůrce je zde uváděna společnost Adobe, ovšem přesný původ grafu neznáme).

aphcs3-1-2f.jpg

Graf informující o výkonnosti nového Photoshopu CS3

Mimo jiné graf tvrdí, že startovací rychlost se zvýšila na všech podporovaných platformách, pro Intel Mac je pak prezentován zhruba čtyřicetiprocentní nárůst výkonu - je-li to pravda (na Internetu lze najít, resp. přibývají i jiné výsledky testů, některé méně, jiné více optimistické), pak zde samozřejmě asi nejvíce pomohla skutečnost, že Photoshop je nyní k dispozici i coby Universal aplikace. Ale zvýšení výkonu i na ostatních platformách potvrzuje dřívější tvrzení o výrazném přepsání základního kódu Photoshopu. Jsme zvědavi, nakolik se daný trend odrazí i u ostatních aplikací Creative Suite 3.

Nové rozhraní

Hned na první pohled jsou viditelné změny v uživatelském rozhraní Photoshopu. Nemáme teď na mysli ani tak mírné úpravy vzhledu (více "vzdušný" design laděný ve Windows do decentní modré), ale hlavně nové pojetí práce s paletami. Pro jejich umístění lze nyní použít sloupce - doky - na obou krajích okna Photoshopu, přičemž odpovídající ovládací prvky dovolují mít zde paletu v rozbaleném stavu (vysunutou pokud je rozvinuta pouze individuálně, při rozbalení celého doku se palety rozvinou pod sebe do sloupce) nebo minimalizovánu do podobu ikony. Obsah celého doku pak lze naráz rozbalit či minimalizovat, palety v docích je možno libovolně seskupovat, tažením za okraj zvětšovat/zmenšovat apod.

Jinak pak lze použít i dřívější metody práce s paletami, tj. palety je možno umístit tažením libovolně na ploše nebo v rámci skupin palet, volně umístěné palety pak lze seskupovat vedle sebe či pod sebe, minimalizovat atp. Paleta nástrojů má nyní coby výchozí jednosloupcovou podobu (šetří místo na obrazovce), konzervativci mohou nicméně snadno (maximalizací příslušného doku či klepnutím do levého horního rohu volně umístěné palety) provést obnovení stávajícího dvousloupcového vzhledu.

aphcs3-1-3f.jpg

Rozhraní nového Photoshopu

Určitých úprav doznaly i prostředky pro "maximalizaci" zobrazení upravovaného obrázku. Po skrytí všech palet s pomocí klávesy Tab je možno i ve vzniklém módu používat funkce jednotlivých palet ukrytých v docích, stačí pouze najet myší na požadovaný okraj a pak vybrat potřebný prvek. Full Screen Mode má nyní čtyři podoby, mezi kterými se přepíná s pomocí klávesy F. Mimo standardního zobrazení je zde nově Maximized Screen Mode (okno dokumentu se zvětší na maximální možnou velikost ohraničenou doky palet, přičemž přizpůsobení velikosti je dále dynamické, tj. se změnou okraje doků se změní okraje okna dokumentu), a dále jsou zde dvě podoby opravdového zobrazení na celou obrazovku, a to buďto s pruhem nabídek nebo bez něj.

Nedestruktivní (smart) filtry

Pro některé nejvíce očekávanou je funkce nedestruktivních filtrů (smart filters), která dovoluje většinu filtrů Photoshopu použít v obdobném stylu jako dnes umožňují vrstvy úprav, tedy nedestruktivně. Základem práce je zde převedení požadované vrstvy na tzv. automatický objekt - smart object (daný typ prvku zavádí Photoshop CS2, převod je možný s pomocí odpovídajících příkazů, případně je možno přímo otevřít soubor jako smart object). Poté lze na obsah takovéto vrstvy aplikovat jeden či více filtrů nedestruktivně, přičemž aplikace filtru se chová stejně jako vrstva, tj. přechodně lze vypnout zobrazení a samozřejmě je pak možná i změna pořadí či nastavení použitých filtrů. U každého filtru se určuje způsob jeho prolnutí, k dispozici je i maska pro vrstvu smart filtrů. Daným způsobem lze tedy velmi flexibilně řešit úpravy na poslední chvíli apod., přičemž původní obrázek zůstává zachován. Nicméně je pravda, že jsme netestovali nasazení nedestruktivních filtrů při složitých úpravách objemných souborů, bude otázkou, jak náročné bude aplikování živých úprav na použitý hardware. V tuto chvíli nejsou podporovány filtry třetích stran, uvidíme, jak tomu bude ve finální verzi.

aphcs3-1-1f.jpg

Aplikace nedestruktivních filtrů

Quick Selection Tool a Refine Edge

Jako hodně užitečná pomůcka se jeví nový nástroj pro výběr Quick Selection Tool. Jedná se zde vlastně o určitou variaci stávající magické hůlky (před kterou má nyní Quick Select na paletě nástrojů přednost) či magnetického lasa. Konkrétně umožňuje Quick Selection vybírat oblasti obrázku, mající podobné pixely kliknutím či tažením v požadované oblasti, opakováním těchto úkonů se přidávají do výběru další oblasti. Odstranění nežádoucí části výběru pak zajistí kliknutí či tažení se stisknutou klávesou Alt, k dispozici jsou i další možnosti jako u jiných nástrojů daného typu (přidání k výběru, prolnutí výběrů apod.).

Při práci s Quick Selection i všemi ostatními nástroji ovlivňujícími výběr (včetně práce s aktivní maskou vrstvy) pak přijde vhod nový prostředek Refine Edge. S jeho pomocí lze "uhladit" či "vytříbit" okraje výběru tak, aby se eliminovaly nerovnosti, rozostření apod. Nastavení okrajů se děje s pomocí odpovídají palety, modifikující podobu výběru na základě řady uživatelem nastavených parametrů (radius, contrast, smooth aj.), všechny změny lze přitom ihned vidět na živém náhledu.

aphcs3-1-4f.jpg

Refine Edge v akci

Automatické zarovnání a prolnutí vrstev, Photomerge, Merge to HDR

Za určitou variantu dřívější funkce Photomerge pro skládání panoramat z fotografií, stavějící na nové technologii, lze považovat nástroje Auto-Align Layers a Auto-Blend Layers, i když jejich využití bude rozhodně širší nežli pouze při práci s panoramaty. Jedná se o prostředky, které umí dvě či více vrstev částečně či zcela překrýt na základě jejich společných rysů (hrany apod.), přičemž se provedou odpovídající korekce velikostí atd., zarovnání je možno provést s pomocí projekčních metod Auto, Perspective, Cylindrical a Reposition. Po zarovnání lze, například s pomocí maskování, zajistit různé prolínání motivů z jednotlivých vrstev - zajímavá cesta především pro sloučení vícero za sebou pořízených verzí skupinového portrétu (na jednom snímku se osoba tváří tak jak potřebujeme, ale chceme, aby tak vypadala na snímku jiném) apod. Auto-Blend pak pro vrstvy sloučené v rámci Auto-Align ještě provede automatické prolnutí, sjednocující podání barev, přičemž prolnutí vytváří pomocí masek vrstev.

aphcs3-1-5f.jpg

Dialog funkce Auto-Align Layers

Možnosti Auto-Align byly přidány i do již zmiňované funkce Photomerge. Stejným algoritmem je vylepšeno i slučování do 32bitových HRD (High Dynamic Range) obrázků. V případě daného typu obsahu stojí za zmínku existence dalších filtrů pro 32bitový barevný prostor i možnost vytvoření nového dokumentu v daném formátu.

Závěrem

To, že nových nástrojů a prostředků není v Photoshopu CS3 zas až tolik neznamená, že by se nenašla navíc další mnohá vylepšení, která budou mít pro uživatele možná zásadnější význam, než výše popsané novinky. Přesvědčit se o tom budete moci sami v příštím díle našeho přiblížení.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Photoshop  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: