Pluginy InDesignu: Zajímavé novinky - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Pluginy InDesignu: Zajímavé novinky

Adobe InDesign sazba

25. května 2007, 00.00 | Snazší řetězení textových rámečků, výkonné zpracování linkovaných obrázků, tvorba čárových kódů různých typů či anotování dokumentů. Tyto i další možnosti nabízí pluginy Adobe InDesignu, které vám blíže představujeme v tomto článku.

S tím, jak se sázecí program Adobe InDesign nezadržitelně prosazuje na pracovištích předtiskové přípravy, přibývá i jeho zajímavých rozšiřujících modulů – pluginů. Vývoj na poli produktů daného typu se na Grafice snažíme průběžně monitorovat. V tomto našem přehledu bychom se rádi podívali na několik zajímavých řešení, kterým jsme doposud nevěnovali pozornost, i když za ni rozhodně stojí.

Rorohiko: rozmanité nástroje

O pluginech z dílny společnosti Rorohiko jsme v posledních měsících psali už několikrát. Daný výrobce zvolil při vývoji těchto modulů zajímavou strategii, když je dovoluje vytvářet kompilováním skriptů InDesignu, využívajících odpovídající nástavbové vývojářské prostředí. Takto vytvořené ukázkové pluginy poskytované přímo Rorohiko jsou spíše jen jednoúčelové utility, jež mají demonstrovat eleganci daného přístupu, výhodou je u nich zaměření na praktické potřeby uživatelů InDesignu a též skutečnost, že jde o řešení zdarma. Určitým záporem je ovšem to, že daný typ pluginů potřebuje ke svému chodu odpovídající runtime plugin, jež je sice dostupný bezplatně, ale se kterým se nám v některých případech zdál být InDesign nestabilní – nechceme nicméně tento svůj postřeh jakkoli generalizovat a navíc zde hovoříme o zkušenostech s minulými verzemi dané runtime.

idplug07-1f.jpg

Svého času jsme již přiblížili pluginy, jako jsou Image Library Loader (vytvoření knihovny z obrázků uložených v zadaných složkách), ChatterGoofy (generování výplňového textu ve stylu Jabberwocky QuarkXPressu) či History Log (protokolování uživatelů daného dokumentu). Nyní přichází Rorohiko s dalšími novinkami (kompatibilními při použití zmíněné runtime s InDesignem CS1-3). První je LikeFindsLike. Jedná se o plugin dovolující naráz vybrat na stránce či dvojstránce všechny objekty, které mají obdobné charakteristiky jako aktuálně vybraný objekt. Uživatel tak nejprve vybere vzorový objekt, poté určí kritéria výběru, následně jsou vybrány všechny objekty vyhovující kritériím. Daným způsobem lze ušetřit poměrně dost času například při zpracování textových či obrazových rámečků stejného poslání.

Další novinkou (zatím pouze beta release) je TextStitch. V daném případě se jedná o nástroj usnadňující zřetězení (či rozpojení) textových rámečků v celém dokumentu nebo na vybrané dvojstránce. K dispozici je automatické zřetězení (podle pozice rámečků na stránce), manuální řetězení snazší nežli s obvyklými nástroji InDesignu a konečně i automatické rozpojení všech rámečků zřetězených v zadaném rozsahu.

idplug07-2f.jpg

Konečně posledním poměrně nedávno zveřejněným pluginem z dílny Rorohiko je ClipAThing. Tento prostředek umí vyhledat v dokumentu nebo aktuálním výběru ořezové cesty, a ty pak aplikovat v InDesignu. Pokud obrázek obsahuje více ořezových cest, je použita pouze první z nich.

Aextra Software CleverTextLink

Pro ty, kdo chtějí měnit řetězení textu a nastavení textových rámečků u už existujících článků, je zde plugin CleverTextLink (InDesign CS1/CS2; 39 USD). S jeho pomocí lze rozdělit článek (story) do více článků, a to buďto podle rámečků, či aktuální pozice kurzoru. Dále je možné rozpojení všech rámečků v daném článku (včetně případného vymazání prázdných rámečků) a izolování určitého rámečku či všech rámečků (včetně zachování jejich obsahu) daného článku. Máme zde tedy co do činění se značně univerzálním prostředkem pro kontrolu řetězení, jež tak přijde vhod asi zejména při zpracování periodik nebo třeba katalogů.

idplug07-6f.jpg

Slendro Solutions PictureLinks a Style Reporter

Podstatně lepší možnosti práce s linkovanými obrázky v dokumentu InDesignu nežli zabudovaná paleta Links nabízí plugin PictureLinks (InDesign CS1/2; 99,95 USD) společnosti Slendro Solutions. Konkrétně si lze pro obrázky zobrazit prakticky všechny jejich atributy a metadata, například aktuální a efektivní ppi, barvový prostor, typ (vektor či bitmapa), formát, velikost souboru aj., k dispozici jsou velké náhledy obrázků. Uživatel si může nastavit, které z těchto informací se mají na panelu PictureLinks zobrazit, dále jsou k dispozici různé možnosti setřídění příslušného seznamu.

Pomocí PictureLinks je snadné přelinkováni obrázku, dále lze skupinu odkazovaných obrázků naráz otevřít v prostředí operačního systému nebo umístit do zadané složky. Pracovat naznačenými způsoby je možno i s obrázky z předlohových stránek. Údaje o použití obrázků lze uložit do CSV souboru. Plugin mimochodem neztrácí na významu ani s InDesignem CS3, jehož panel Links nedoznal oproti minulým verzím InDesignu větších vylepšení. Zvýšení uživatelské produktivity při práci s velkým množstvím obrázků v dokumentu může být při nasazení PictureLinks skutečně znatelné.

idplug07-3f.jpg

V nabídce Slendro Solutions je pak i StyleReporter (InDesign CS1/CS2; 79,95 USD). Tento plugin umí různým způsobem informovat o odstavcových a znakových stylech použitých v dokumentu. Informace tak buďto přímo vloží do dokumentu (v podobě "štítků" umístěných do samostatné vrstvy), nebo vypíše v podobě tabulky InDesignu či uloží do CSV souboru.

HaiKun Zhang CoolBar

Těm, kdo chtějí vložit do dokumentu InDesignu čárový kód, se nabízí poměrně dost pluginů příslušného poslání, jako jsou třeba Teacup Software BarcodeMaker či Cacidi Extreme BarCodes. V daných případech se ovšem nejedná o právě laciná řešení, a tak leckoho potěší existence sharewarového pluginu HaiKun Zhang CoolBar (InDesign CS2; 24,5 euro). Tento nástroj umí v prostředí InDesignu CS2 vytvářet a do dokumentů vkládat čárové kódy různých typů (včetně ISBN, EAN či UPC). K dispozici je poměrně bohatá možnost nastavení vzhledu kódu, marně jsme ovšem pátrali po jakékoli podrobnější dokumentaci k produktu. Do doby uhrazení licence přetiskne plugin každý vložený kód upozorněním na neregistrovanou verzi.

idplug07-4f.jpg

Oppolis Software Annotator

Velmi zajímavý může být plugin InDesignu (a InCopy) Annotator společnosti Oppolis Software. Slibuje totiž anotování obsahu dokumentů InDesignu obdobnými prostředky, které uživatel zná například z Acrobatu. K dispozici jsou takto nalepovací lístečky, zvýrazňovače, textové bubliny a kreslicí nástroje. Ke správě poznámek je pak určen odpovídající panel, dovolující různé seřazení či odsouhlasení poznámek apod. I přes možnosti anotovat textový obsah přímo v rámci InDesignu/InCopy (v InDesignu CS2 vyžaduje dodatkovou instalaci odpovídajících pluginů, v CS3 je daná možnost již předinstalována) či využívat komplexní nástroje pro PDF anotace může být schopnost přidávat poznámky ve stylu Annotatoru přímo do dokumentu InDesignu žádoucí. Zajímavé aplikace se zde naskýtají zejména při spolupráci nad dokumenty v týmech. Výrobce ale bohužel drží svůj produkt tak trochu pod pokličkou, a tak se nám do doby vydání tohoto článku nepodařilo sehnat ani demoverzi Annotatoru, ani informace o jeho ceně. Za daným účelem je každopádně možno výrobce přímo kontaktovat.

idplug07-5f.jpg

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: