Jaký bude QuarkXPress 7? (2) - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Jaký bude QuarkXPress 7? (2)

quark

23. prosince 2005, 00.00 | Komplexní podpora průhlednosti na odlišné bázi než je tomu v produktech Adobe,
nedestruktivní editace obrázků a přepracovaný color management s možnostmi
softproofingu. Taková jsou hlavní vylepšení, která nový QuarkXPress 7 přinese v oblasti
zpracování barev a obrázků. Podrobnější přiblížení naleznete v tomto článku.

V dalším díle našeho přiblížení očekávaných vlastností QuarkXPressu 7, s jehož uvedením se počítá někdy na začátku příštího roku, se tentokrát vydáme do říše počítačové grafiky a barev. A dopředu musíme konstatovat, že způsob, jakým nový XPress hodlá řešit průhlednost, editaci obrázků či správu barev a softproofing rozhodně zaslouží pozornost i u těch, kteří XPress již považují za mrtvý produkt. Ostatně posuďte sami z našeho následujícího přiblížení.

Podpora průhlednosti

Použití průhlednosti patří k jedněm z nejpopulárnějších technik počítačového designu v posledních letech. Daná technologie byla nicméně až dosud mimo QuarkXPress, ve verzi 7 by se tento stav měl radikálně změnit. Nový zobrazovací engine Xdraw, který jsme zmínili již v minulém díle našeho přiblížení, přináší prostředky pro použití průhlednosti a přidružených technik, které se podle prvních ohlasů vyrovnají tomu, co poskytuje Adobe třeba v rámci InDesignu (chybí samozřejmě reálné prověření v praxi, zejména co se možných komplikací na výstupu týče). Zaujme odlišnost přístupu: zatímco v InDesignu se průhlednost aplikuje na úrovni objektů, v novém XPressu je to na úrovni barev (takže u některých technik aplikování průhlednosti odpadají vícekrokové postupy). Uvedeným způsobem lze přitom průhlednost použít v případě textu, tabulek, vektorových objektů vytvořených v programu, importovaných grafik i skupin objektů, samozřejmě si pak lze i definovat vlastní barvy s danou opacitou pro obarvování. Odpovídající funkce XPressu pak myslí rovněž na sloučení průhlednosti (flattening), jež přijde ke slovu zejména při výstupu dokumentů.

quark7-2-2f.jpg

Ukázka použití průhlednosti v XPressu 7

Od průhlednosti se odvíjí i nový nástroj pro tvorbu vržených stínů, který poskytuje vše, co bychom od dané funkce vyškoleni InDesignem očekávali (mj. kontrola přetisku, nastavení úhlu, ostrosti či opacity, použití pro skupinu objektů aj.). Možné je také osmibitové maskování objektů s pomocí alfa kanálů.

quark7-2-1f.jpg

Stínování

QuarkVista a zpracování PSD

Inovativním nástrojem pro počítačovou grafiku, s kterým přišel Quark již v XPressu 6.5, je extenze QuarkVista. Jedná se zde o prostředek, dovolující přímo v prostředí XPressu nedestruktivní editaci počítačové grafiky - designér či sazeč by se měl takto v řadě případů obejít bez toho, aby obrázky zpětně upravoval v jejich původních aplikacích (např. Photoshopu či Illustratoru). Takováto možnost není jen o pohodlí práce: úprava přímo v kontextu dané stránky může mít značný význam z hlediska kontextu.

V Xpressu 7 by měla být Vista významněji rozšířena. Podrobnosti o tom, co vše přibude či bude vylepšeno ovšem nemáme, a tak se alespoň na tomto místě spokojme s celkovým přehledem zajímavých vlastností, které jsou nám známy z nové i minulé podoby nástroje. Konkrétně je takto třeba zmínit aplikaci filtrů (rozmazání, šum, solarizace, rozostření, reliéf aj.), změnu charakteristik barev obrázku (úrovně, křivky, jas/kontrast, HSB, gamma, posterizace atd.) či běžné transformace (rotace, ořez, roztažení aj.). Na jediný obrázek lze aplikovat řadu úprav, pořadí aplikace a konfigurace jednotlivých prostředků je přitom možno uložit pro opakované použití v podobě tzv. presets. K dispozici je i synchronizace, dovolující na všechny instance obrázku v dokumentu aplikovat stejné úpravy. O všech obrázcích zpracovaných v daném dokumentu s pomocí Vista informuje odpovídající seznam.

Všechny operace provedené v rámci Vista jsou, jak již bylo řečeno, nedestruktivní, tj. původní obrázek je nezměněn, při uložení, exportu či výstupu lze nicméně provést převod obrázku do jeho změněné podoby. V rámci ukládání je přitom možno zvolit, které z provedených změn mají být zohledněny, možná je dále změna formátu a barvového prostoru.

quark7-2-3f.jpg

QuarkVista v akci

Za zmínku stojí i rozpracování podpory importu obrázků Photoshopu, která je k dispozici rovněž již v XPressu 6.5. Mimo dříve podporované kontroly vrstev a mapování alfa či spot kanálů přibyla i podpora průhlednosti, úpravy provedené s pomocí Vista ale podle všeho nebude možno zapsat zpět do souborů daného formátu. Je nicméně možné, že se v novém XPressu nebo některém z nejbližších upgradů dočkáme ohledně možnosti zpracování PSD příjemných překvapení, neboť do vlastnictví Quarku přechází společnost ALAP, která Quarku pomáhala s dosavadními importními funkcemi pro PSD (variace vlastního produktu ImagePort). Každopádně již stávající podoba importu eliminuje dřívější pracné postupy či ztráty informací, které byly s načítáním daného typu obsahu do XPressu spojeny.

Color Manager a softproofing

Zásadní změnu prodělal v XPressu i color management, fungující na bázi ICC profilů. Transparentní přístup, realizovaný nyní s pomocí tzv. Color Managera, zde funguje na bázi nastavení tří typů: nastavení zdroje (různá určení pro různé barvové prostory), nastavení simulačního zobrazení (resp. zobrazení na obrazovce) a výstupní nastavení (určení typu separace, přiřazení výstupního profilu aj.). Uvedená nastavení pak přicházejí ke slovu při transformaci barvových nastavení obrázku od jeho načtení (je zde samozřejmě možnost přebírat odpovídající ICC informace přímo z obrázku), přes zobrazení (softproofing) až po výstup (tiskové či exportní úlohy). Odpovídající přiřazení vytvořených konfigurací se provádí v preferencích, k dispozici bude řada předchystaných konfigurací pro typické podmínky, konfigurační soubory bude možno přenášet mezi počítači, což znamená poměrně snadné zajištění konzistence barev v rámci pracoviště, projektu aj.

quark7-2-4f.jpg

Nastavení zdroje u správy barev

Mimo uvedeného přístupu, který garantuje podstatně přehlednější a lepší správu barev než předchozí verze produktu, zaujmou především proofingové schopnosti XPressu. Uživatel nyní může okno dokumentu rozdělit do více oken a v každém z nich si zobrazit pohled na dokument v jiném simulačním módu (např. RGB, CMYK, GrayScale). Praktičnost daného postupu je zřejmá: kontrolovat lze takto různé podání téhož motivu při výstupech na více médiích, převodu přímých barev do CMYK aj.

Závěrem

Tolik k barvám a obrázkům. V příštím díle se budeme věnovat schopnostem XPressu, které lze rozhodně označit za inovátorské v oblasti počítačové sazby jako takové, tj. podpoře standardu pro jobtikety JDF, naši pozornosti pak neuniknou ani nové možnosti skupinové spolupráce či výstupu.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: