Inkscape zblízka: Tvorba a úpravy objektů - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Inkscape zblízka: Tvorba a úpravy objektů

5. ledna 2005, 00.00 | Stejně jako v jiných ilustračních programech se i dokumenty Inkscape skládají z objektů
různých typů. Jakým způsobem lze tyto objekty vytvářet a upravovat? To se dočtete v
našem článku.

V tomto díle našeho seriálu o open source vektorovém editoru Inkscape se dostáváme k tomu, co je pro daný typ programů zásadní, tedy k práci s objekty. Náš výklad si přitom rozhodně neklade za cíl nahradit (zatím neexistující) uživatelský manuál produktu a hodlá pouze poskytnout uživateli základní vodítka pro vlastní samostatnou práci a experimentování. I tak jsme ale cítili potřebu podat příslušné informace ve dvou dílech: v tomto prvním se zaměříme na nástroje a postupy, s jejichž pomocí lze objekty v Inkscape vytvářet a nastavovat.

Podporované objekty

Inkscape poskytuje celkem osm nástrojů pro tvorbu objektů. Rozdělit je můžeme na nástroje pro tvorbu tvarů, cest a textu. Nástroje pro tvorbu tvarů dovolují vytvářet obdélníky (či čtverce, možné je i zaoblení rohů), kružnice (či elipsy nebo kruhové výseče), hvězdice (či polygony) a spirály. (Jak je tedy vidět, jeden nástroj zde obvykle umožňuje vytvářet objekty různých typů.) Nástroje pro tvorbu cest slouží k tvorbě kreseb od ruky (něco jako tužka), Bézierových křivek (či přímých čar) a kaligrafických linií. Textový nástroj dovoluje použít text. Navíc lze do dokumentů Inkscape s pomocí odpovídajícího importního nástroje vkládat i bitmapovou grafiku v různých formátech.

inks3-1f.gif

Ukázka několika základních objektů, vytvořených s pomocí Inkscape

Tvorba objektů

Nástroje pro tvorbu objektů jsou dostupné z odpovídajícího nástrojového panelu, praktické pro jejich rychlé aktivování je využití odpovídajících kláves. Poté, co je daný nástroj aktivován, lze s jeho pomocí začít vytvářet (obvykle tažením na aktuální pozici kurzoru) příslušný objekt. Jak jsme přitom naznačili výše, tentýž nástroj lze použít někdy k tvorbě různých tvarů - způsob vytváření je možno ovlivnit přidržením určité funkční klávesy (například klávesa Ctrl dovoluje vytvářet kružnice místo elips a čtverce namísto obdélníků atp.). Finální podoba vytvářeného objektu se pak dotváří různě: pro většinu nástrojů se takto nabízí odpovídající (většinou numerické) volby na panelu Tool Controls Bar (a spolu s nimi obvykle i tlačítko, dovolující uvést nastavení do původního tvaru). S pomocí uvedených voleb lze například nastavit zaoblení rohů obdélníku, počet vrcholů hvězdice (či polygonu), zatočení spirály nebo citlivost kaligrafického nástroje.

Pro práci s textem slouží odpovídající dialog (aktivuje se pomocí odpovídajícího příkazu či tlačítka nebo zkratkou Shift+Ctrl+T). S jeho pomocí lze (na panelu Font) nastavit parametry, jako jsou typ, řez a velikost fontu, zarovnání, řádkový proklad či umístění (horizontální, vertikální) textu. Manuálně pak lze přímo v dokumentu s pomocí odpovídajících klávesových zkratek (Alt+odpovídající šipka) nastavit u zvoleného textového úseku prostrkání či vertikální umístění. Panel Text pak ve výše zmíněném dialogu dovoluje nejen pohodlnější editaci delšího textového úseku, ale také vložení různých speciálních Unicode znaků.

inks3-2f.gif

Nastavení textu

Úprava vzhledu objektů

U vytvořených tvarů lze pro další úpravy vzhledu využít rovněž manipulaci s táhly (handles), dovolující například u hvězdic nejen základní manipulace typu naklonění vrcholů či změny vnitřního poloměru, ale také tvorbu velmi působivě vyhlížejících ornamentů. Obdobně lze například u obdélníků měnit způsob zaoblení jejich rohů či u kružnic nastavovat podobu výseče. Příslušné instrukce pro manipulaci s táhlem na aktuální pozici kurzoru se přitom zobrazují na stavovém řádku Inkscape. Velmi užitečnou vlastností Inkscape je schopnost pamatovat si poslední nastavení daného nástroje a ty pak využít při tvorbě nového objektu. Pokud si pak uživatel přeje v případě tvarů převzít nastavení jiného existujícího objektu daného typu, stačí, když tento objekt vybere předtím, než začne vytvářet objekt nový.

inks3-3f.gif

Takto různorodé mohou být tvary, vytvořené nástrojem pro hvězdice

Další doladění tvaru objektů je možné s pomocí nástroje pro editaci cest. Ten poskytuje bohaté možnosti úprav, ke kterým patří vkládání či odebírání uzlů, vyrovnání či zakřivení segmentu, propojování, rozdělování či zjednodušování cest atp. Využít lze takto uvedený nástroj nejen pro cesty, ale i ostatní objekty (tedy tvary, text i bitmapy), přičemž před editací je zapotřebí provést odpovídající převod (příkazy v nabídce Object). (Pro bitmapy je použit externí program Potrace.) Na aktuálně vybrané objekty lze také aplikovat logické operace (sjednocení, rozdíl, průnik atp.). Text je možno zarovnat na cestu, přičemž kdykoli později lze toto spojení zrušit - viz odpovídající příkazy v nabídce Text.

inks3-4f.gif

Ukázka aplikací logických operací

Základními transformacemi objektu jsou změna velikosti a rotace. Pro ty je k dispozici odpovídající dialog, mnohem častější bude ale asi manuální provedení uvedených operací. K takovéto úpravě je zapotřebí objekt (či skupinu objektů) vybrat s pomocí odpovídajícího nástroje. Klepnutím na objekt pak lze měnit mezi módy pro změnu velikosti a rotaci, jež se v obou případech provádí odpovídající manipulací s táhly.

Dosud jsme nemluvili o tom, jak v případě objektů nastavit obarvení. K němu slouží dialog, vyvolaný příkazem Fill and Stroke. Jak již název naznačuje, lze s pomocí tohoto dialogu určit jak podobu výplně, tak obrysu objektu. Možné je přitom buďto rovnoměrné obarvení (pomocí barvy určené v modelu RGB, HSV či CMYK nebo s pomocí nástroje Wheel) nebo využití odpovídající výplně (lineární či radiální gradient, objekt či objekty, označené v dokumentu jako vzor). U obrysu lze také vyladit řadu dalších parametrů, týkajících se jeho vzhledu, jako je tloušťka, vzor (plná čára, přerušovaná tečkovaná čára, čerchovaná čára, kombinovaný vzor atp.) či způsob zakončení (například šipky) čáry atp. Odpovídající nástroj (Master opacity) pak umožňuje v tomtéž dialogu pro daný objekt nastavit stupeň jeho průhlednosti. Šikovným prostředkem, dovolujícím v dokumentu interaktivně přebrat barvu výplně či obrysu z jiného objektu, je Kapátko.

inks3-5f.gif

Dialog pro nastavení výplní a obrysů

Závěrem

Tolik zatím k práci s objekty v Inkscape. V příští části se zaměříme na nástroje a postupy pro montáž objektů, tedy například jejich umisťování, kopírování, seskupování či zarovnávání.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Vektory  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: