Calllas Software pdfaPilot 2: pokročilé řešení pro PDF/A - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Poptávka práce


VSE

Calllas Software pdfaPilot 2: pokročilé řešení pro PDF/A

14. srpna 2009, 00.00 | Formát PDF/A, sloužící k dlouhodobé archivaci dokumentů, má všestranné uplatnění napříč mnoha oblastmi, publikační průmysl nevyjímaje. Nedávno se jeden z nejdůležitějších nástrojů pro tento formát, pdfaPilot společnosti Callas Software, dočkal významného updatu na verzi 2. S jeho schopnostmi – a také možnostmi PDF/A jako takového – vás blíže seznámíme v tomto článku.

Portable Document Format (PDF) společnosti Adobe má skutečně rozmanité použití, a to jak v kancelářské a podnikové oblasti (výměna dokumentů nezávislá na platformě), tak při tiskové produkci (předávání zakázek) či elektronickém publikování (Web, mobilní média aj.). Rozmanitosti odpovídají i standardizační snahy, snažící se základní specifikace PDF modifikovat do podob, vyhovujících lépe potřebám dané oblasti (obvykle omezením určitých vlastností, které jsou v jiných oblastech sice žádoucí, ale při daném způsobu nasazení činí potíže).

Vedle všeobecně rozšířeného a užívaného PDF/X určeného pro tiskovou produkci se takto o prosazení mimo jiné snaží rovněž PDF/A. V daném případě se jedná o variantu PDF, určenou k dlouhodobé archivaci dokumentů. PDF dokument vyhovující PDF/A normě musí mimo jiné mít všechna použitá písma vložená a barvy nezávislé na zařízení, nastavení jeho metadat musí vyhovovat určeným schématům. Zakázáno je například použití šifrování či průhlednosti, multimediálního obsahu, JavaScriptu nebo externích referencí. Všechna tato i další nastavení by měla zaručit, že třeba i po létech bude daný typ dokumentu možno otevřít, zobrazit, vytisknout či jinak zpracovat v různorodém softwaru při zachování jeho původního vzhledu a případně i sémantiky (tagování obsahu potřebné například pro čtecí zařízení).

Užitečnost daného dokumentového formátu je nasnadě: kanceláře, podniky, organizace, archivy či knihovny v něm mohou uchovávat důležité dokumenty (smlouvy, předpisy, statistiky, výroční zprávy, skeny knih, výkresy aj.), publikační pracoviště (vydavatelství, agentury, studia aj.) zase třeba finální podoby podkladů či sazby. K vytvoření dokumentu v daném formátu je ovšem zapotřebí provést odpovídající převod. Z mnoha existujících nástrojů je na publikačních pracovištích nejvíce po ruce Adobe Acrobat (odpovídající funkce jsou k dispozici zejména v rámci preflightového enginu Pro, resp. Professional verzí daného produktu), v případě podniků a kanceláří lze zmínit odpovídající exportní nástroje OpenOffice.org a Microsoft Office. K dispozici jsou ale i specializované produkty, jenž toho pro práci s PDF/A nabízejí nejvíce. Jedním z těch nejzajímavějších, který se nedávno dočkal zásadního upgradu na verzi 2, je pdfaPilot společnosti Callas Software. O bližší představení pdfaPilota 2 se pokusíme v tomto článku.

Základní přiblížení

PdfaPilot 2 je k dispozici nejen v podobě pluginu Acrobatu (8 Professional či 9 Pro) jako v předchozí verzi, ale též coby samostatná aplikace, podporovány jsou jak Windows (2000-7), tak Mac OS X (10.4 a vyšší). Mimo daných podob jsou pro speciální, rozsáhlé a automatizované nasazení určeny serverová a tzv. CLI (Command Line Interface – použití z příkazové řádky) podoba produktu. K integraci enginu do jiných systémů a aplikací slouží odpovídající vývojářský SDK. Pilot je tedy právem označitelný jako plně škálovatelné řešení.

Plugin i desktopová podoba se mohou pochlubit přívětivým a intuitivním uživatelským rozhraním, u kterého si Callas Software – stejně jako v případě jiných svých současných řešení – vzal za příklad Apple iPhone. Všechny úkony se tedy v Pilotu řeší formou názorných průvodců s pohybem dopředu a dozadu ve stylu webového prohlížeče, v každém kroku má uživatel k dispozici příslušnou nápovědu.

pdfapilot2-4f.jpg

Intuitivnost a využití v podobě samostatné aplikace jsou v podstatě hlavními důvody, pro které může být pdfaPilot 2 zajímavý i pro vlastníky Acrobatu 8 Professional či 9 Pro. Tyto produkty totiž k tvorbě a zpracování PDF/A souborů (mimo miriády dalších funkcí, které pdfaPilot nenabízí) používají stejný či obdobný engine jako Pilot 2: preflightové technologie Acrobatu pro Adobe vytváří Callas Software a sám se netají jejich shodou s pdfaPilotem.

Kontrola a tvorba PDF/A

Základní poslání pdfaPilota je dvojí: kontrola PDF souborů na shodu s některou z podob PDF/A (podporovány jsou jak PDF/A-1a pro vizuální a sémantickou reprodukovatelnost dokumentu, tak PDF/A-1b pro pouze vizuální reprodukovatelnost) a dále převod nevyhovujícího souboru do některé z těchto podob (je-li takovýto převod možný, v některých situacích mohou chybět potřebné zdroje, například fonty). Oba dané úkoly dovoluje pdfaPilot řešit v podstatě jediným kliknutím na příslušné tlačítko v jeho rozhraní. Možný je mimochodem i preflight na souběžnou shodu s PDF/A-1b a PDF/X-3, což dovoluje snadno archivovat dokumenty tiskové produkce.

pdfapilot2-3f.jpg

Kontrolu a úpravy lze pak provádět i pro libovolné jiné sady uživatelských kritérií, nejen PDF/A. Pilot totiž funguje na bázi preflightových profilů stejně jako Acrobat Pro/Professional, a nabízí jak širokou škálu profilů připravených, tak možnost vytvářet profily vlastní. Vybrané připravené profily jsou opět nabízeny způsobem, který dovolí snadný převod jediným tlačítkem do podoby odpovídající určitým podmínkám (různé formy tiskového výstupu, kancelářské nasazení, webové publikování aj.).

pdfapilot2-2f.jpg

Úpravy PDF dokumentů

Novinkou verze 2 pdfaPilota je možnost různorodým způsobem upravovat PDF dokumenty mimo rámec jejich PDF/A preflightu a převodu. Odpovídající nástroje zde dovolují manipulace na úrovni stránek (změna velikosti s obsahem i bez něho, rotace a překlopení, posunutí obsahu, duplikování, rozdělování aj.), převody barev (optimalizace pro tiskovou či naopak elektronickou produkci), kontrolu písem (vkládání, náhrady, převody na křivky), tvorbu prezentací (kontrola přechodů) a také základní archovou montáž, vhodnou jak pro in-house tisk, tak méně náročné komerční zakázky (brožury apod.).

pdfapilot2-5f.jpg

Uživatelsky definovaná XMP metadata

Vzhledem k poslání PDF/A jsou u dokumentů v daném formátu zcela zásadní jejich metadata (souborové atributy, údaje o autorovi, copyrightu, poslání či nastavení dokumentu aj.). Ta totiž dovolují snadnou správu dokumentů, především prohledávání a další automatizované nebo manuální manipulace, ať už na úrovni operačního systému, tak v databázích či systémech správy obsahu.

PDF/A vyžaduje, aby všechna metadata dokumentu byla vložena v podobě tzv. embedded extension schématu ve formátu XMP. Tvorba takovýchto schémat byla – v případě vlastních, uživatelských struktur a metadatových polí – dosud náročná a náchylná k chybám. Nový pdfaPilot zde ovšem nabízí názorný editor, s jehož pomocí se daný typ schémat vytváří velmi snadno, produkt pak tato schémata, resp. podle nich strukturovaná metadata dokáže vkládat do jím zpracovávaných PDF/A souborů.

pdfapilot2-6f.jpg

Závěrem

Callas Software pdfaPilot 2 nabízí úctyhodnou sadu funkcí pro kontrolu, tvorbu a zpracování PDF/A dokumentů. Na atraktivitě aplikaci dodává intuitivní uživatelské rozhraní, dovolující i sofistikovanější operace řešit bez hlubších technických znalostí spojených s PDF/A – v publikačním průmyslu ocení takovéto možnosti například pracovníci vydavatelství či reklamních agentur. Na druhou stranu si ale musí zákazník za tyto možnosti připlatit poměrně značných 379 euro. Rozhodnutí o koupi bude zřejmě nejtěžší pro ta pracoviště, která mají k dispozici Acrobat 8 Professional nebo 9 Pro, neboť tyto produkty nabízí v méně intuitivním hávu prakticky stejný PDF/A engine jakým disponuje pdfaPilot.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

Diskuse k článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek, buďte první.

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

,

E-mail:

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola:

Do spodního pole opište z obrázku 5 znaků:

Kód pro ověření

 

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: