Budoucnost tiskařského průmyslu podle CAP Ventures - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce


VSE

Budoucnost tiskařského průmyslu podle CAP Ventures

Trendy

29. června 2005, 00.00 | Výrazný vzestup digitálního tisku, využívání specializovaného workflow software a
pokročilý dokumentový outsourcing: takové jsou hlavní trendy, které utvářejí příští tvář
tiskařského průmyslu podle tvrzení známé analytické společnosti CAP Ventures. V tomto
našem článku se podíváme na její prognózy trochu blíže.

Již několikátý rok pokračuje proces dynamických změn v tiskařském průmyslu. Nástup nových médií, zejména Internetu, a také in-house tiskových technologií přinesl požadavek po pružnějším, výkonnějším, kvalitnějším a ekonomičtějším komerčním tisku. Ten se daří tradiční ofsetové výrobě splňovat s jen obtížemi, do popředí se nicméně tlačí nové tiskové technologie, zejména digitální tisk. Stále více je pak zdůrazňován a mnohde už i realizován potenciál nejrůznějších přidaných služeb, ke kterým patří například mailing či document outsourcig, jež by měly pomoci polygrafickým podnikům nejen přežít v nových podmínkách, ale dokonce dosáhnout profitu i z činností, které dříve nebyly možné.

Revoluční změny zatím probíhají spíše zvolna, což zvýšenou měrou platí pro tuzemské polygrafické podniky. Přesto se ale jedná o změny, které nelze zastavit a je rozhodně dobré jim porozumět. Z uvedeného důvodu přijdou vhod analýzy, snažící se mapovat současný i předpokládaný budoucí stav v dané oblasti. Se zájmem jsme proto přivítali nedávno zveřejněnou prezentaci "The Transformation of the Print Industry: Mind The Gap" známé analytické společnosti CAP Ventures, která byla přednesena na letošní výstavě AIIM On Demand (prezentoval ředitel společnosti Charles A. Pesko, Jr.). V tomto našem článku bychom rádi závěry zmíněné prezentace prezentovali trochu blíže.

Digitální tisk: jasný vzestup

Zatímco situace pro tradiční polygrafické podniky nevypadá právě růžově, je zde segment digitálního tisku, který vykazuje trvalý a velmi rapidní růst. Až loni publikovaná data, mapující vývoj odvětví v USA za období let 1997-2002 vypovídají, že zatímco v případě komerčního tisku byl nárůst pouhé 0,2 procenta a u kopírovacích či quick-printing center obrat stagnoval, zaznamenal digitální tisk ve stejném období vzestup o 600 procent. Pozoruhodná je přitom skutečnost, že firmy, které se definují především coby poskytovatelé digitálního tisku disponují často i ofsetovým zařízením a mimo samotného tisku nabízí širokou škálu přidaných služeb a řídí se novým modelem poskytování služeb, označovaným jako superúčelnost.

capv05-1f.gif

Změny v letech 1997-2002

Jak vypadá adaptace nových technologií?

Zajímavá jsou zjištění ohledně adaptace nových technologií, konkrétně specializovaného software u tiskařských subjektů v USA - komerčních a in-plant (podniky, organizace, instituce) tiskáren. Především je evidentní, že zájem o nové prostředky zatím v nejlepším případě jeví mírně nadpoloviční většina podniků. Nejvíce jsou takto zastoupeny prostředky pro management tiskové výroby (MIS), nástroje pro komunikaci se zákazníky (Web) a workflow řešení. Méně v kurzu je software pro personalizace (často jen velmi jednoduchý) a mailing, což souvisí s menším podílem daného typu výroby. Do budoucna je zásadní podle CAP Ventures především osvojení komunikačních rozhraní na bázi Internetu, jejichž absence bude zanedlouho znamenat pro podnik stejný problém, jako v současnosti nemít telefon.

capv05-2f.gif

Zájem o specializovaný software

Změna vztahu k uživatelům

Transformace tiskařského průmyslu znamená změnu vztahu k zákazníkům. Tiskárna by měla přestat být pouhým pasivním zhotovitelem tiskoviny a stát se komplexním poskytovatelem služeb, zlepšujících komunikaci zákazníka prostřednictvím vytvářených tiskovin. Nabídnuty by tedy měly být cesty, jak například zefektivnit a zatraktivnit marketingové matriály, doručovat tiskoviny ke čtenářům, spravovat databáze s adresami, vyhodnocovat účinnost kampaní apod. Přeorientování na služby ovšem také znamená přeorganizování interních výrobních procesů daného tiskařského podniku, patřičně kvalifikované zaměstnance atp. Klíčový důraz přitom leží na zvládnutí a využití data managementu, počítačů a elektronické komunikace. Mnohem lépe je také třeba porozumět zákazníkovi, jeho komunikačním požadavkům a možnostem.

Megatrendy

Blízkou budoucnost polygrafické výroby budou ovlivňovat tři megatrendy, které byly v podstatě naznačeny v předchozím přehledu, tedy nárůst digitálního tisku, zvýšení podílu softwarových workflow řešení a změna povahy přidaných služeb, poskytovaných v podobě document outsourcingu. Podívejme se, jakým směrem by se měly vyvíjet.

Další nárůst digitálního tisku

Pro polygrafické subjekty již není v souvislosti s digitálním tiskem zásadní otázka "Má cenu do toho pustit?", ale spíše "Kdy a jak to uskutečnit?", přesněji řečeno jakou část výroby převést na danou tiskovou technologii. Již dnes nabízí z respondentů CAP Ventures přibližně polovina komerčních i in-plant tiskáren černobílý nebo barevný digitální tisk. Dramaticky by pak měla v příštích dvou letech narůst penentrace vysokorychlostními barevnými digitálními tiskovými zařízeními. - asi polovina respondentů předpokládá,že se do roku 2007 vybaví zařízením daného typu o rychlosti minimálně 60 stránek za minutu.

Ne pro všechny sektory znamená digitální tisk stejný zisk: komerčním tiskárnám přináší dnes asi 15 procent obratu, zatímco těm, pro které je hlavní výrobní činností, asi 57 procent (ostatní výnos je hlavně z přidaných služeb). V příštích dvou letech by obrat z digitálního tisku měl u komerčních tiskáren vzrůst o asi 5 procent, přičemž se předpokládá pokles obratu z komerční litografie o cca 8 procent. Největší celkový nárůst obratu v oblasti on-demand tisku (v USA) se očekává u barevného digitálního tisku, kde by mělo dojít k nárůstu ze 3 miliard USD roku 1995 na 49 miliard roku 2009 (roční přírůstek asi 22 procent). Ve stejném období by měl narůst obrat z černobílého tisku opět ze 3 miliard na 11 miliard USD (roční nárůst 10 procent). Celkově se pak u on-demand tisku předpokládá nárůst obratu ze 34 miliard roku 2004 na asi 60 miliard roku 2009 (asi 18procentní nárůst ročně).

capv05-3f.gif

Nárůst obratu v on-demand tisku v USA

Výrazný bude nárůst podílu barevných tiskovin, produkovaných pomocí digitálních tiskových strojů a kopírek, pracujících rychlostí minimálně 24 stránek v minutě. Významnou roli by pak měla sehrát zařízení nového typu, pojmenovaná jako univerzální kopírky/tiskárny (Universal Copier/Printers čili UCP), schopná za cenu jen nepatrně vyšších nákladů tisknout černobíle i v barvě. Tato zařízen by měla postupně vytlačovat zařízení, tisknoucí pouze černobíle či pouze v barvě.

Produkční tiskový software

Druhým megatrendem je vývoj v oblasti produkčního tiskového software. Celosvětově by měl obrat z prodeje tohoto software narůst z přibližně 6 miliard roku 2003 na asi 9 miliard roku 2008. Většina aplikací daného typu se přitom dnes prodává a využívá v USA (asi polovina), zhruba třetina pak v západní Evropě. V budoucnu se dá očekávat nárůst především u toho typu software, který bude napomáhat nové organizaci výroby a přidaným službám (infrastruktura pro e-byznys, variabilní publikování, automatizace workflow). Předpokládá se prudký nárůst nové kategorie aplikací daného typu, kterým bude hybridní software, určený k paralelnímu řízení ofsetové a digitální produkce z jedné aplikace.

capv05-4f.gif

Současný stav trhu s tiskařským softwarem

Outsourcing dokumentových procesů

Konečně třetím megatrendem je nárůst nového segmentu dokumentových služeb, označovaného jako outsourcing dokumentových procesů. Pod uvedeným pojmem se rozumí zajištění některých či všech procesů, spojených se zpracováním dokumentů, od jejich tvorby až po distribuci. S postupem času došlo přitom k vyzrávání modelů, jak tento outsourcing provozovat.

V nejjednodušší podobě se jedná o poskytování základních tiskových a dokončovacích služeb v rámci jednorázových kontraktů. Druhé stádium předpokládá poskytování tisku, dokončování a fulfillmentu na základě dlouhodobých kontraktů, které vyžadují pochopení obchodních záměrů zákazníka. Třetí stádium znamená přidání nástavbových služeb a tedy i nutnost pochopení dokumentových toků zákazníka. Ve čtvrtém stádiu pak dochází k převzetí kompletního spravování dokumentových toků providerem, který tím pádem může (resp. musí) aktivně zasahovat do způsobů, jakým se v daném podniku s dokumenty pracuje tak, aby došlo k celkovému zefektivnění práce s těmito prostředky. Právě u tohoto zatím nejpokročilejšího způsobu dokumentového outsourcingu očekává CAP Ventures v následujících pěti letech výrazný nárůst (cca 15 procent ročně). Dá se pak předpokládat, že uvedený segment poroste na vrub ostatních méně pokročilých způsobů outsourcingu, které zaznamenají jen mírnější nárůst.

Závěrem

Pohledy do budoucna, přiblížené v tomto článku, mohou znít v tuzemských podmínkách jako hudba hodně vzdálené budoucnosti. Není to přitom dáno nějakým odporem k novinkám, ale spíše odlišnými ekonomickými podmínkami. Každopádně se ale domníváme, že trendy nastíněné výše ovlivní v mnohém i naši polygrafickou výrobu, a tak lze jen doporučit otevřenost vůči novým technologiím a postupům, o kterých zde byla řeč.

Poznámka: všechna vyobrazení v tomto článku byla převzata ze zmíněné prezentace.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: