Trendy a možnosti tiskařského průmyslu podle CAP Ventures - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:Filmy

Trendy a možnosti tiskařského průmyslu podle CAP Ventures

Trendy

3. prosince 2003, 00.00 | Jak vidí přední analytická společnost vývoj v oblasti tradičních tiskových provozů na
následující období? A co by podle ní měly udělat subjekty, působící v uvedené oblasti,
pro své přežití a růst?

Vývoj v oblasti tiskařského průmyslu nebyl v posledních letech příliš uspokojivý. Důvodů uvedeného stavu je celá řada: začíná u těžko ovlivnitelné celkové ekonomické recese, pokračuje přes celkovou změnu publikačního průmyslu a končí u malé adaptability tiskových provozů na vzniklé podmínky. S blížícím se koncem roku se pochopitelně naskýtá otázka, nakolik se v posledním období podařilo uvedený neblahý stav změnit k lepšímu a hlavně, jaké budou předpokládané trendy dalšího vývoje v uvedené oblasti. O odpověď na uvedenou otázku se nedávno ve svých materiálech, publikovaných formou zdarma dostupných PDF prezentací (ke stažení na domovské stránce společnosti v sekci Presentation Downloads), pokusila známá analytická společnost CAP Ventures. A co víc, mimo samotného odhadu poskytuje tentýž zdroj také zajímavá doporučení pro ty, kdo hodlají v uvedené oblasti dále úspěšně přežívat či dokonce růst. I když se všechny tyto informace vztahují především k podmínkám provozů v USA a západní Evropě, věříme, že mohou být užitečné i pro naše čtenáře, a tudíž bychom se rádi v tomto článku pokusili o jejich alespoň stručné reprodukování.

Pokles trvá a trvat zřejmě bude

Základní závěr analýz CAP Ventures příliš povzbudivý není, neboť podle všeho se zatím stále nedaří v tiskařském průmyslu zastavit deklinaci, projevující se zejména v klesajících obratech. Na druhou stranu není pokles nijak drastický (citován je například výsledek průzkumu organizace NAPL, podle kterého se jím sledované příjmy snížily za období od ledna do května 2003 o 2,6 procenta.) a v následujícím roce se celosvětově (olympijské hry) i lokálně (volby v USA) objevují aktivity, při kterých by se měla poptávka po tisku zvýšit. Celkově se dá ovšem předpokládat stále slabý stav západních ekonomik (související také s přesunem ekonomického růstu z USA, Japonska a západní Evropy do Číny a dalších obdobných teritorií), který se samozřejmě promítá negativně. V potaz je třeba brát také celou řadu rizik, plynoucích například z aktuálního politického vývoje ve světě (globální hrozba terorismu, Irák aj.).

Podstatně větším problémem je ovšem trvale rostoucí konkurenceschopnost jiných publikačních technologií. (Materiály CAP Ventures zde používají zajímavé označení "destabilizing impact of technology".) Na prvním místě lze samozřejmě jmenovat Internet a další elektronická média, jež dostávají přednost zejména u "publikací ke krátkodobé spotřeby" typu marketingových materiálů. Stále výraznější konkurencí tradičních tiskových provozů se pak stávají digitální tiskové technologie a zařízení, které se prosazují už i v oblasti barevného tisku. Svou cenou a výkonem se přitom stávají dostupnými stále širším skupinám uživatelům, kteří pak značnou část své tiskové produkce zajišťují vlastními silami. Takovéto konkurenční prostředí pak indikuje předpokládanou deflaci cen v tradiční tiskové výrobě.

capv2003-1f.gif

Preference elektronických a papírových podob publikace.

Strategie přežití a růstu

Jak jsme již řekli výše, CAP Ventures se snaží nastínit postupy, které by měly pomoci tiskařským provozům obstát v současných nelehkých podmínkách. Naše přiblížení těchto postupů můžeme začít negativním návodem: Ti, kdo chtějí dojít k úpadku, by podle CAP Ventures měli zůstat orientováni výlučně na tisk, starat se pouze o efektivitu výroby a zůstat u zaběhaných odbytišť. Naopak ti, kdo si takovýto neblahý konec nepřejí, by se měli pustit do hledání nových výrobních příležitostí a stát "superúčelnými" (super-efficiency) a obchodně efektivními.

Novými příležitostmi jsou pro tiskové provozy především přidané služby (value-added services) a digitální on-demand tisk. Obě tyto formy rozšíření tradičních polygrafických služeb jsme na Grafice diskutovali již několikrát (například zde či zde), a tak na tomto místě přiblížíme jen to nejdůležitější, co k nim CAP Ventures ve svých materiálech poznamenává.

Myšlenka přidaných služeb vychází z faktu, že se samotným tištěným materiálem je spojeno množství nejrůznějších činností, potřebných k výrobě a zužitkování dané tiskoviny. Takovýmito činnostmi jsou například design, návrh formulářů, digitální fotografování, výroba CD prezentací, správa obsahu, internetové a webovské služby, mailing, fulfillment, školení klientů a mnoho dalšího. Převzetím jedné či více takovýchto činností na svá bedra tedy tiskárna získává značné zdroje příjmů. Podle některých odhadů (opět je citována statistika NAPL) by se objem takto nabízených přidaných služeb měl v rozmezí let 2002-2007 takřka zdvojnásobit (ze 7,8 % na 14,5 %).

capv2003-2f.gif

Přehled současné nabídky přidaných služeb.

Poptávka po digitálním tisku on-demand je dána hned několika faktory. Těmi "prvoplánovými" jsou ekonomičtější provoz a výrazně rychlejší doba zpracování než v případě nasazení tradičních technologií. V závěsu je pak možnost variabilního tisku. Ten je značně zajímavý zejména v oblasti direct mailu, tedy tam, kde je objem tiskové produkce značný a zadavatelé bonitní. Takřka polovina vlastníků dokumentů (43 %) citovaných v jedné ze statistik CAP Ventures přitom předpokládá, že množství variabilních tiskových zakázek v příštím roce vzroste.

Konečně bychom se měli podrobněji zastavit u (alespoň pro nás) poměrně nového pojmu "superúčelnost". Ten má vystihnout představu, podle které by stávající publikační provozy měly být přebudovány tak, aby nabízely výrazně rychlejší, efektivnější a bezproblémovější workflow než doposud. To by se mělo snažit v maximální míře vyjít vstříc nárokům zákazníkům, a tudíž nabídnout více času pro tvorbu dokumentů a naopak zkrácení termínů pro tiskové úlohy i dodávky. Tisk by měl být také lépe terminovaný, dynamický a úsporný, to vše bez vyšších nároků na kontrolu spolehlivosti ze strany zákazníka (spory o chyby, potřeba kontroly před výstupem apod.).

capv2003-3f.gif

Plány na adaptaci nových technologií u vlastníků dokumentů.

To znamená především výrazně lepší komunikaci v reálném čase mezi všemi zúčastněnými stranami (zákazník, jednotlivé provozy tiskárny aj.). Klíčovými prostředkem by se zde měl stát Internet. Dále je zapotřebí podstatně efektivnějšího a ucelenějšího workflow managementu, začínajícího objednávkou, pokračujícího zpracováním a končícího dodávkou a úhradou za vykonané služby. Vyhovět takovýmto nárokům znamená pořídit a implementovat různorodé nástroje a postupy pro produkci, ekonomiku i řízení, spadající do kategorií typu Computer Integrated Manufacturing. Zavedení takovýchto prostředků ovšem i podle CAP Ventures není nijak snadné a tak může trvat i léta, než bude dosaženo hlavního cíle, kterým je kvalitní tisková produkce, orientovaná na potřeby zákazníka. Implementace uvedeného typu si také nárokuje nemalé finance, lidské síly a především přebudování celého provozu.

Závěrem

Výše přiblížené analýzy i doporučení je samozřejmě možné brát pouze jako hrubou interpolaci skutečného stavu i v samotných zkoumaných provozech západních ekonomik, o podmínkách tuzemských pak nemluvě. Přesto ale podle našeho názoru přinášejí řadu užitečných postřehů, které lze i u nás zužitkovat v praxi. Rádi bychom přitom ještě jednou zdůraznili fakt, že zavádění výše popsaných nových technologií, postupů a služeb si může nárokovat nemalé investice a značné úsilí.


Poznámka: Všechna vyobrazení v tomto článku byla bez úprav převzata ze zmíněných PDF prezentací na serveru CAP Ventures.

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: