Automatizujte Adobe Acrobat (a Reader) 8 pomocí JavaScriptu (1): Úvod - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:VSE

Automatizujte Adobe Acrobat (a Reader) 8 pomocí JavaScriptu (1): Úvod

19. června 2007, 00.00 | Dneškem začínáme s novým seriálem, který je věnován nadmíru zajímavým možnostem automatizace činnosti Adobe Acrobatu (a částečně i Readeru) 8 pomocí jazyka JavaScript. Jedná se o velmi rozsáhlé téma, a tak se výklad v našem seriálu zúží zejména na automatizaci spojenou s požadavky publikačních (pre-press či webdesign) pracovišť. V této první části se pokusíme především naznačit celkové možnosti, které nasazení JavaScriptu daným způsobem přináší, a odkážeme čtenáře na další zajímavé informační zdroje.

Jednou ze zajímavých schopností klíčových nástrojů společnosti Adobe pro práci s formátem PDF, tedy Acrobatu a Readeru, a dále vlastně PDF samotného, je možnost automatizace chodu daných aplikací (a případně též z nich volených služeb jiných aplikací či operačního systému) pomocí specifického klonu jazyka JavaScript. Nejvíce jsou dnes dané možnosti využívány u PDF formulářů a dále v elektronických interaktivních dokumentech, určených k publikování na Internetu. Tím ovšem možnosti nasazení JavaScriptu nekončí, k dispozici je zde také třeba usnadnění častých úkonů, které uživatel v Acrobatu či Readeru provádí, a dále též hromadné zpracování použitelné v kombinaci s odpovídajícím aparátem pro práci s dávkami v Adobe Acrobatu.

V našem seriálu bychom se rádi automatizaci Acrobatu a Readeru pomocí JavaScriptu věnovali podrobněji, přičemž se chceme zaměřit zejména na její nasazení při úkonech na pracovištích předtiskové přípravy či webdesignu. Některé námi popsané automatizační procedury – spojené například se skupinovou spoluprací – budou nicméně použitelné i v mnoha jiných oblastech. V této úvodní části našeho seriálu bychom rádi nejprve nastínili, jaké možnosti automatizace se vlastně obecně v případě JavaScriptu v prostředí Acrobatu či Readeru naskýtají, povíme si pak něco málo i o nástrojích a informačních zdrojích použitých v daném případě.

Základní charakteristiky

JavaScript for Acrobat, určený ke kontrole Acrobatu a Readeru, je rozšířením základního – core Javascriptu (známého též jako ECMAScript). Poskytuje tedy základní programovací konstrukty jako daný jazyk (objektový model, proměnné, pole, výpočty, podmínky, cykly apod.) a k těmto přidává objekty (spolu s odpovídajícími vlastnostmi a metodami), které dovolují v prostředí Acrobatu či Readeru manipulovat s PDF dokumenty či jejich přílohami, zajišťovat interakci s uživatelem, přistupovat k obsahu databází, komunikovat s jinými aplikacemi apod. S JavaScriptem použitým na World Wide Webu má společné pouze výše zmíněné obecné konstrukty, s jeho pomocí tedy nelze řídit činnost webového prohlížeče, což je činnost, ke které právě primárně slouží webový JavaScript (stejně tak naopak JavaScript určený pro Web nedokáže přímo přistupovat k obsahu PDF dokumentů). Pokud budeme v následujícím výkladu používat pojem JavaScript bez přívlastku, budeme jím mínit až na další JavaScript for Acrobat, tedy nikoli JavaScript určený pro Web.

aa8script1f.jpg

Pomocí skriptů lze například do PDF dokumentů vkládat poznámky

K možnostem

Již výše jsme naznačili různorodost použití JavaScriptu for Acrobat. Ta je dána tím, že objektový model, který je schopen tento JavaScript kontrolovat, poskytuje přístup k většině funkcionality, kterou nabízí Acrobat. Co se pak týká použití daného prostředku v prostředí Readeru, je to omezeno obdobně jako v případě práce s Acrobatem a Readerem na úrovni jejich uživatelských rozhraní, tj. zejména nelze dokumenty upravovat a ukládat. Na druhou stranu nyní lze mnohé, dříve nedostupné funkce (například ukládání vyplněných formulářů či použití poznámkového aparátu) využít i v Readeru u těch dokumentů, které mají v Acrobatu Professional nastavena odpovídající rozšířená práva užití (i nastavení těchto práv lze mimochodem v Acrobatu provádět pomocí JavaScriptu).

Hovoříme zde takto o JavaScriptu určeném pro Acrobat a Reader 8 (resp. 8.1). Nižší podoby daného jazyka (poprvé zaveden s Acrobatem 3.01) mají samozřejmě omezenější použití, skripty zmiňované v našem seriálu budou určeny zejména pro nejnovější podobu daných produktů, nicméně alespoň zčásti použitelné třeba i s verzemi 6 a 7 (kompatibilitu si zde ovšem bude muset otestovat sám čtenář).

To, na co se v našem seriálu zaměříme především, jsou základní i pokročilé možnosti zpracování obsahu PDF dokumentů, což v daném případě obnáší například tvorbu dokumentů, manipulaci na úrovni stránek, využití vrstev, kontrolu textu, zpracování metadat, správu uživatelských práv či (novinka verze 8) převody barev. Zajímat nás budou také témata, jako je řízení zobrazování dokumentů, tisku či exportu v Acrobatu/Readeru. Velkým tématem je (skupinové) komentování PDF dokumentů, i pro tuto oblast toho skriptování nabízí opravdu hodně, přehlédnout jsme pak nemohli ani možnost databázového publikování, které lze pomocí daných prostředků rovněž zajistit.

aa8script2f.jpg

JavaScripty mohou přidat na funkcionalitě dávkovým sekvencím

Jsou zde pak i další oblasti využití, které ovšem vyžadují výklad překračující rámec několikadílného seriálu. Nicméně i tak bychom se těmto oblastem rádi alespoň trochu věnovali. Podíváme se tedy zejména na PDF formuláře, kterým JavaScript přidává na potřebné programové logice, počínaje interakcí s uživatelem a výpočty a konče samotným odesíláním vyplněných dat. Dále naznačíme možnosti nasazení JavaScriptu při výrobě interaktivního multimediálního PDF, určeného primárně k vystavení na Webu. (Mimochodem pro obě výše zmíněné oblasti lze – vzhledem k tomu, že se zde kontrolují především objekty dostupné i v Readeru – využít k tvorbě příslušných PDF i mnohé alternativní nástroje, především TeX doplněný o odpovídající makro nástavby či utility.)

Ukážeme si pak v podstatě všechny metody spouštění JavaScriptů pro Acrobat/Reader, tj. zejména přímo z prostředí daných aplikací s pomocí odpovídajících, uživatelem vytvořených nabídek a nástrojových panelů. Dále bude naše pozornost věnována nasazení skriptů v rámci aparátu pro dávkové zpracování, v menší míře se pak budeme věnovat skriptům použitelným na úrovni stránek či jednotlivých prvků PDF dokumentu.

Samozřejmě je otázkou, kdy je nasazení odpovídající automatizace vhodné. Dá se takto říci, že především při všech úkonech vyžadujících opakované či hromadné zpracování PDF dokumentů. Navíc pak lze pomocí skriptů doplnit do prostředí Acrobatu či Readeru funkcionalitu, kterou dané produkty ve svém uživatelském rozhraní vůbec nenabízejí – skripty zde tak mohou být stejně silným rozšiřujícím prostředkem jako pluginy.

Nástroje a informační zdroje

K tvorbě a ladění skriptů budeme v našem seriálu využívat především odpovídající konzoli a debugger obsažené v Acrobatu 8 Professional. Dále představíme čtenářům několik editorů použitelných pro práci se skripty (nicméně v podstatě zde postačí libovolný editor schopný výstupu do čistého textu).

Náš výklad může být pouze uvedením do dané problematiky, uživatel zde bude muset rozhodně dříve nebo později sáhnout i po dalších informačních zdrojích. Těmi zcela zásadními jsou především PDF příručky "JavaScript for Acrobat API Reference" a " Developing Acrobat Applications Using JavaScript" dostupné na odpovídající stránce Adobe. V prvním případě se jedná o kompletní přehled všech objektů a metod, které lze pomocí JavaScriptu v Acrobatu kontrolovat, v druhém případě jde o základní uživatelskou příručku k dané tématice. Velmi zajímavou četbu představuje "JavaScript Corner" Thorna Parkera na serveru Acrobat Users, odkazy na další zajímavé blogy zabývající se (nejen) automatizací v PDF jsou obsaženy na konci stránky Adobe věnované vývoji pro Acrobat. Odkázat je také třeba na odpovídající uživatelské fórum spravované Adobe.

aa8script3f.jpg

Závěrem

Tolik zatím k dané problematice. V příští části již přejdeme od teorie k praxi a naučíme se skripty v prostředí Acrobatu vytvářet a spouštět.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » VSE  

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Sazba  

 » Rubriky  » Webdesign  

 » Rubriky  » Polygrafie  

 » Rubriky  » PDF - Adobe Acrobat  

 » Rubriky  » Software  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: