Tabulky v CorelDRAW 2/2 - Grafika.cz - vše o počítačové grafice

Odběr fotomagazínu

Fotografický magazín "iZIN IDIF" každý týden ve Vašem e-mailu.
Co nového ve světě fotografie!

 

Zadejte Vaši e-mailovou adresu:

Kamarád fotí rád?

Přihlas ho k odběru fotomagazínu!

 

Zadejte e-mailovou adresu kamaráda:

Nabídka práce
Poptávka práce


Vektory

Tabulky v CorelDRAW 2/2

12. listopadu 2002, 00.00 | Bezesporu nejrozšířenějším programem pro vytváření tabulek je MS Excel. Jejich vkládání do CorelDRAW není nic složitého, přesto tu může vzniknout několik potencionálních problémů. Podívejme se, jak jim předcházet.

S trochou nadsázky se dá tvrdit, že existuje několik základních způsobů, jak do CorelDRAW vložit předem vytvořenou a zformátovanou tabulku z programu Excel. Následující řádky pojednávají o Corelu ve verzi 9 na platformě MS Windows.

Import XLS
Příkazem importovat lze do dokumentu vložit přímo soubor ve formátu XLS, ovšem pouze verze Excel 4 a nižší. Tímto způsobem se vloží jen zformátované texty, a to jako odstavcový text (Paragraph Text), oddělený tabulátory. Pozadí a orámování tabulky zůstane bez povšimnutí, což je ve většině případů nežádoucí.

Import PS
Pomocí ovladače virtuální postscriptové tiskárny lze přímo z Excelu vytisknout tabulku do souboru ve formátu PS a ten následně importovat do dokumentu CorelDRAW. Bohužel interpretr postscriptu obsažený v Corelu rozhodně není bezproblémovou záležitostí. Často se stává, že PS soubor nelze korektně otevřít.

Vkládání přes schránku
Prakticky nejméně problémovým způsobem je vložení Excel tabulky obyčejným zkopírováním (ctrl+c) do schránky Windows a jeho následným vložením. Zde je třeba dbát na formát, ve kterém se data do CorelDRAW vloží. Implicitním je vložení jako OLE objekt MS Excel. Pro vložení v jiném formátu je třeba použít příkaz Vložit jinak... (Paste Special... ).

CorelDRAW: dialog vložit jinak...
CorelDRAW: dialog vložit jinak...

Text a Rich Text Format (RTF) můžeme předem vyloučit, protože ani jeden z nich nevloží tabulku s orámováním, ani nezachová její rozložení. Rastr, nebo-li bitmapa, také není příliš vhodný formát, vloží se v rozlišení 72 dpi, které je sice vhodné k zobrazení na monitoru, ale pro tisk je ve většině případů nedostačující. Volba list aplikace Microsoft Excel vloží tabulku jako OLE objekt, který je přímo závislý na obslužné aplikaci (Excel). S tabulkou lze pracovat jako s jediným objektem, poklepáním je možné spustit Excel a tabulku upravovat. Změna velikosti často působí problémy, u objektu není možný převod barev do jiného modelu než RGB, v případě přenosu souboru na jiný počítač, kde není k dispozici obslužná aplikace zpravidla dochází k dalším problémům. Zbývají nám tedy poslední dva formáty pro vložení tabulky. Rozšířený metasoubor (Enhanced Metafile; EMF) nedokáže CorelDRAW správně interpretovat, takže jako jediný, relativně bezproblémový formát pro vložení zůstává metasoubor (Metafile; WMF).

V případě metasouboru se tabulka vloží jako skupina objektů, která je na pohled prakticky shodná s originálem. Všechny texty (včetně kolmých, či jinak orientovaných) i jejich formátování zůstanou zachovány jako řetězcový text (Artistic Text), lze je libovolně editovat. Pozadí i orámování tabulky se vloží jako samostatné objekty. Barvy zůstanou v modelu RGB, pro jejich hromadnou změnu na CMYK je možné použít funkce nahradit barvu, případně nahradit barevný model.

Pozadí tabulky
Pokud v Excelu není pro výplň (pozadí) buňky použit některý ze vzorků, vkládá se do Corelu pozadí jako obdélník (resp. křivka) s jednotnou výplní. Tento stav by se dal nazvat ideálním, problém ale nastává v okamžiku, kdy má některá z vkládaných buněk jako výplň nastavený vzorek.

MS Excel: nastavení výplně vzorek
MS Excel: nastavení výplně vzorek

Tuto výplň v Excelu nejčastěji používají majitele černobílých laserových tiskáren, protože se jedná o poměrně spolehlivé nastavení odstínů šedé barvy. Také některé z přednastavených automatických formátů používají výplň vzorek, zřejmě proto, aby vypadaly „dobře” i při nízkém počtu zobrazovaných barev v systému. Výplň vzorek z Excelu se do dokumentu vloží jako výplň dvoubarevný vzor (Two-color Patern), ovšem některé ze vzorků Excelu Corel interpretuje rozdílně, navíc častokrát nezachová jednotlivé barvy vzorku a zobrazí jej pouze jako černobílý. Pokud budete dokument ukládat v jiném formátu (AI, EPS), dvoubarevný vzor se převede na bitmapu.

Obrysy tabulky
U obrysů platí prakticky totéž, co u výplní. Vkládají se jako obdélník (resp. křivka) s jednotnou výplní. Je lepší používat pouze spojité obrysy a vyhnout se tím problémům vznikajícím u čárkovaných. Některé z nich se vkládají jako objekt se vzorovou výplní, některé jako jednotlivé objekty tvořící čárkování. Následující obrázek ukazuje orientační tloušťky jednotlivých spojitých obrysů v Excelu po vložení do CorelDRAW.

MS Excel: orientační tloušťky spojitých čar
MS Excel: orientační tloušťky spojitých čar

Velikost tabulky
Pokud chceme mít v Excelu pod kontrolou rozměry tabulky, musíme přistoupit na jeho jednotky. Výška řádku se nastavuje v bodech (1 bod = cca 0,353 mm), šířka v jednotkách zvaných „počet znaků standardního písma, které lze v buňce zobrazit”. Standardním písmem obvykle bývá Arial o velikosti 10 bodů, znakem se rozumí číslice 0 až 9. Tyto jednotky jsou pro práci v Excelu vhodné, pokud ale chceme zadat šířku sloupce v milimetrech, moc nás to nepotěší. Orientačně lze počítat s tím, že hodnota 1 = 2 mm. V praxi je to sice cca 1,8 mm, je ovšem třeba připočíst zhruba 0,75 mm na každé straně sloupce. Tabulka vložená do CorelDRAW je prakticky celá tvořena objekty bez obrysů, lze jí tedy bez problémů proporčně měnit velikost. Původní velikost nutně nemusí být na milimetr přesná. Maximální velikost tabulky vložené do CorelDRAW je přibližně 320 × 320 mm. Vše co přesahuje tuto hranici nebude vloženo.

Závěrem
Vložení Excel tabulky do CorelDRAW je poměrně bezproblémové. Nejlepším způsobem je zkopírování tabulky do schránky a její vložení jako metasoubor (metafile). Je třeba mít na paměti, že barvy všech vložených objektů jsou v RGB. Pokud v tabulce použijete jen spojité obrysy a spojité výplně, nemusíte se bát větších problémů.

Obsah seriálu (více o seriálu):

Tématické zařazení:

 » Rubriky  » Go verze  

 » Rubriky  » Vektory  

 

 

 

 

Přihlášení k mému účtu

Uživatelské jméno:

Heslo: